УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ


Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2023/2024. годину:

Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.1 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.1 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.1 - Подаци о упису студената са афирмативне листе

Табеле уписа у другом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2023/2024. годину:

Табела 1.2 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.2 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.2 - Подаци о упису студената са афирмативне листе

Укупне табеле уписа у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2023/2024. годину:

Табела 5.1 - Преглед броја уписаних студената по факултетима
Табела 5.2 - Упоредни преглед резултата уписа у претходним школским годинама

Статистичке табеле уписа у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2023/2024. годину:

Укупна статистика уписа
Табела 6 - Тип средње школе
Табела 7 - По градовима (општини рођења)
Табела 8 - По окрузима
Табела 9 - По државама
Табела 10 - По полу

Документација:

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2023/2024. годину (I уписни рок)

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2023/2024. годину (II уписни рок)

* Детаљније информације о студијским програмима, као и о ближим условима конкурса, могуће је добити на интернет адресама факултета.

** Пријаве на конкурс подносе се преко студентске службе факултета на којима се студијски програми реализују.

Општи услови конкурса

Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години

Школарине за школску 2023/2024. годину- УПИСНИ РОКОВИ И ТЕРМИНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА СТУДЕНАТА -
Први уписни рок од 19. јуна до 14. јула 2023. године
термини  од 19. до 26. јуна 2023. године  Пријављивање кандидата
 од 26. јуна до 4. јула 2023. године  Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету
 до 14. јула 2023. године  Упис кандидата
Факултети оглашавају други конкурсни рок до 4. августа 2023. године
Други уписни рок од 21. августа до 22. септембра 2023. године
термини Факултети у саставу Универзитета ће сами одредити распоред и термине за
пријављивање кандидата, полагање пријемних испита и упис кандидата.


Школска
година
Одобрен број места за упис студената
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2023/2024 2225 970 201 159 253 142
3195 360 395
2679 (буџет) 1271 (самофинансирање)
3950


- Број додатних одобрених места за упис студената који се финансирају из буџета, са инвалидитетом, припадника ромске националности и
држављана Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству -
Факултет Одобрен број места за упис студената Број слободних места за II уписни рок
А Б В А Б В
 1. Агрономски факултет у Чачку 1 1 1 1 1 1
 2. Економски факултет 2 2 2 1 0 2
 3. Факултет инжењерских наука 3 3 3 3 3 3
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 2 2 2 2 2 2
 5. Факултет медицинских наука 2 2 2 0 0 0
 6. Факултет педагошких наука у Јагодини 1 1 1 0 1 1
 7. Правни факултет 2 2 2 0 1 2
 8. Природно-математички факултет 3 3 3 3 3 3
 9. Факултет техничких наука у Чачку 5 5 5 4 4 5
 10. Педагошки факултет у Ужицу 1 1 1 1 1 1
 11. Филолошко-уметнички факултет 2 2 2 1 0 2
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 1 1 1 0 0 0
УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ:   25 25 25 16 16 22
75 54
 А) Студенти са инвалидитетом
 Б) Студенти припадници ромске националности
 В) Студенти држављани Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству

АРХИВА по годинама (УПИС у прву годину студија):

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010