УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ


Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2022/2023. годину:

Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.1 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.1 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.1 - Подаци о упису студената са афирмативне листе

Табеле уписа у другом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2022/2023. годину:

Табела 1.2 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.2 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.2 - Подаци о упису студената са афирмативне листе

Статистичке табеле уписа у у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2022/2023. годину:

Табела 5.1 - Преглед броја уписаних студената по факултетима
Табела 5.2 - Упоредни преглед резултата уписа у претходним школским годинама
Укупна статистика уписа
Табела 6 - Тип средње школе
Табела 7 - По градовима (општини рођења)
Табела 8 - По окрузима
Табела 9 - По државама
Табела 10 - По полу

Документација:

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2022/2023. годину (I уписни рок)

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2022/2023. годину (II уписни рок)

* Детаљније информације о студијским програмима, као и о ближим условима конкурса, могуће је добити на интернет адресама факултета.

Школарине за школску 2022/2023. годину- УПИСНИ РОКОВИ И ТЕРМИНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА СТУДЕНАТА -
Први уписни рок од 20. јуна до 15. јула 2022. године
термини  од 20. до 27. јуна 2022. године  Пријављивање кандидата
 од 27. јуна до 4. јула 2022. године  Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету
 до 15. јула 2022. године  Упис кандидата
Факултети оглашавају други конкурсни рок до 5. августа 2022. године
Други уписни рок од 22. августа до 23. септембра 2022. године
термини Факултети у саставу Универзитета ће сами одредити распоред и термине за
пријављивање кандидата, полагање пријемних испита и упис кандидата.


Школска
година
Одобрен број места за упис студената
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2022/2023 2186 978 196 45 230 165
3164 241 395
2612 (буџет) 1188 (самофинансирање)
3800


Школска
година
Број слободних места за II уписни рок
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2022/2023 420 619 0 44 42 86
1039 44 128
462 (буџет) 749 (самофинансирање)
1211 (31,87%)


- Број додатних одобрених места за упис студената који се финансирају из буџета, са инвалидитетом, припадника ромске националности и
држављана Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству -
Факултет Одобрен број места за упис студената Број слободних места за II уписни рок
А Б В А Б В
 1. Агрономски факултет у Чачку 1 1 1 0 1 1
 2. Економски факултет 2 2 2 0 1 2
 3. Факултет инжењерских наука 3 3 3 1 1 2
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 2 2 2 2 2 2
 5. Факултет медицинских наука 2 2 2 0 0 0
 6. Факултет педагошких наука у Јагодини 1 1 1 1 0 1
 7. Правни факултет 2 2 2 2 2 2
 8. Природно-математички факултет 3 3 3 0 3 3
 9. Факултет техничких наука у Чачку 5 5 5 4 5 5
 10. Педагошки факултет у Ужицу 1 1 1 1 1 1
 11. Филолошко-уметнички факултет 2 2 2 0 2 2
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 1 1 1 1 1 1
УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ:   25 25 25 12 19 22
75 53
 А) Студенти са инвалидитетом
 Б) Студенти припадници ромске националности
 В) Студенти држављани Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству

АРХИВА по годинама (УПИС у прву годину студија):

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010