Служба за пројекте

Служба за пројекте Универзитета у Крагујевцу отпочела je са радом октобра 2010. године и део је Одељења за међународну сарадњу и праћење реализације пројеката.

Основни циљ Службе је допринос изградњи капацитета и подизању нивоа квалитета образовања и научноистраживачке делатности Универзитета у Крагујевцу кроз међународну сарадњу и реализацију међународних и националних пројеката.

 

Чиме се Служба бави:

  • пружамо саветодавну помоћ подносиоцима пријава у изради пројектних апликација
  • организујемо индивидуалне састанке и консултације посвећене писању и предаји пројектних апликација
  • пружамо административну и техничку подршку при реализацији пројеката
  • обавештавамо вас о отвореним конкурсима за пријаву пројектних апликација, догађајима и осталим информацијама значајним за активности међународне сарадње
  • организујемо информативне дане посвећене отвореним позивима и актуелним могућностима за аплицирање
  • пратимо реализацију активности на пројектима
  • припремамо пројектне предлоге за програме и теме од општег значаја за Универзитет
  • прикупљамо податке за академско рангирање ради интернационалнизације Универзитета у Крагујевцу и свих његових чланица.

Јелена Јевтовић

професор енглеског језика

Служба за пројекте

Имплементација и праћење међународних пројеката, анализа актуелних позива и припрема пројектних предлога, израда стратешких докумената и публикација, као и реализација обука у области припреме и управљања међународним пројектима.
У Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу ради од 2016. године.


jelena.jevtovic@kg.ac.rs

Катарина Богдановић

мастер филолог србиста

Служба за пројекте

Имплементација и праћење националних и међународних пројеката, анализа актуелних позива и припрема пројектних предлога.
У Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу ради од 2021. године.




katarina.bogdanovic@kg.ac.rs

Ана Спасојевић

доктор економских наука

Служба за пројекте

Имплементација и праћење националних и међународних пројеката, анализа актуелних позива, административна подршка при припреми пројектних предлога и израда буџета.
У Служби за пројекте Универзитета у Крагујевцу ради од 2023. године.

ana.spasojevic@kg.ac.rs


Служба за пројекте Универзитета у Крагујевцу вам стоји на располагању за питања и помоћ у припреми пројектних апликација и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за неки од актуелних позива, потребно је да Служби за пројекте доставите апстракт као и листу партнера из ЕУ са којима имате успостављену сарадњу на пројектима а који су заинтересовани за позив који вам је од значаја.


Служба за пројекте
Адреса: Лицеја Кнежевине Србије 1А, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 (0)34 370-171
Е-пошта: international.projects@kg.ac.rs