Јавне набавке / Набавке по међународним пројектима


2024 | 2023 | АРХИВА


 I-01-285/3    Набавка административног материјала  
 Датум 12.04.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 12.04.2024. Датум    Документ Спецификација - Партија 1 канцеларијски материјал
 Датум 12.04.2024. Датум    Документ Спецификација - Партија 2 тонери
 Датум 18.04.2024. Датум    Документ Одлука о додели уговора


 VI-03-73/3    Набавка медицинске и лабораторијске опреме
Пrojekat SMART-2M
 
 Датум 09.04.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 19.04.2024. Датум    Документ Одлука о додели уговора


 I-01-246/3    Набавка услуга
Стручна обука за потребе Иновационог инкубатора Универзитета у Крагујевцу
 
 Датум 15.03.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 29.03.2024. Датум    Документ Одлука о додели уговора


 I-01-211/3    Набавка друштвених услуга
Услуге ресторана и услуге послуживања храном
 
 Датум 12.03.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 19.03.2024. Датум    Документ Одлука о закључењу оквирног споразума


 I-01-197/3    Набавка добара
Набавка образаца за високо образовање
 
 Датум 06.03.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 19.03.2024. Датум    Документ Одлука о додели уговора


 I-01-141/3    Набавка добара
Набавка образаца за високо образовање
 
 Датум 23.02.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 06.03.2024. Датум    Документ Одлука о обустави поступка


 I-01-60/3    Набавка услуге
Чишћење и одржавање хигијене
 
 Датум 30.01.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 09.02.2024. Датум    Документ Одлука о додели уговора


 I-01-43/3    Набавка добара
Репрезентација
 
 Датум 18.01.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 26.01.2024. Датум    Документ Одлука о закључењу уговора


 I-01-25/3    Набавка добара
Мапе и футроле за дипломе
 
 Датум 17.01.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 26.01.2024. Датум    Документ Одлука о закључењу уговора


 I-01-35/3    Набавка добара
Средства за одржавање хигијене
 
 Датум 17.01.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 26.01.2024. Датум    Документ Одлука о закључењу уговора


 I-01-23/3    Набавка услуге одржавања
Електро инсталације
 
 Датум 16.01.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 26.01.2024. Датум    Документ Одлука о додели уговора


 I-01-24/3    Набавка услуге одржавања
Лифтови
 
 Датум 16.01.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 18.01.2024. Датум    Документ Измењен позив за подношење понуда
 Датум 26.01.2024. Датум    Документ Одлука о додели уговора


 I-01-9/3    Набавка друштвених услуга
Услуге ресторана и услуге послуживања храном
 
 Датум 09.01.2024. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 09.01.2024. Датум    Документ Образац понуде
 Датум 09.01.2024. Датум    Документ Образац структурне цене
 Датум 17.01.2024. Датум    Документ Одлука о закључењу оквирног споразума
 Датум 15.03.2024. Датум    Документ Споразум о раскиду оквирног споразума


 I-01-641/3    Набавка административног материјала
(канцеларијски потрошни материјал)
 
 Датум 26.07.2023. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 26.07.2023. Датум    Документ Спецификација канцеларијског материјала
 Датум 03.08.2023. Датум    Документ Одлука о закључењу уговора


 I-01-386/3    Набавка друштвених услуга
Услуге ресторана и услуге послуживања храном
 
 Датум 09.05.2023. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 09.05.2023. Датум    Документ Образац понуде
 Датум 09.05.2023. Датум    Документ Образац структурне цене
 Датум 23.05.2023. Датум    Документ Одлука о закључењу оквирног споразума


 I-01-279/3    Набавка радова на реконструкцији напајања Рачунског центра  
 Датум 30.03.2023. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 30.03.2023. Датум    Документ Образац понуде
 Датум 30.03.2023. Датум    Документ Образац структурне цене
 Датум 11.04.2023. Датум    Документ Извештај о спроведеном поступку
 Датум 13.04.2023. Датум    Документ Исправљени извештај о спроведеном поступку
 Датум 11.04.2023. Датум    Документ Одлука о закључењу уговора
 Датум 13.04.2023. Датум    Документ Одлука о закључењу уговораАРХИВА


2019 | 2018 | АРХИВА


 Еразмус+    Набавка опреме за потребе пројекта
У оквиру реализације Еразмус+ пројекта број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, DEMUSIS
Набавку спроводи Универзитет уметности у Београду

 
 Датум 01.07.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 01.07.2019. Датум    Документ Конкурсна документација Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о обустави поступка - партија 7 Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о обустави поступка - партија 11 Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о обустави поступка - партија 12 Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о обустави поступка - партија 18 Еразмус+ 598825 DEMUSIS
 Датум 22.08.2019. Датум    Документ Одлука о обустави поступка - партија 19 Еразмус+ 598825 DEMUSIS


 Еразмус+     Набавка лабораториjске опреме и опреме за образовне потребе
У оквиру реализације Еразмус+ пројекта број 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, ARTREM
 
 Датум 28.02.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда 01-4/19
 Датум 28.02.2019. Датум    Документ Конкурсна документација 01-4/19


 Еразмус+     Набавка услуге ревизије
У оквиру реализације Еразмус+ пројекта број 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, IF4TM
 
 Датум 17.01.2019. Датум    Документ Позив за подношење понуда Еразмус+ 561655 IF4TM
 Датум 04.02.2019. Датум    Документ Одлука о додели уговора Еразмус+ 561655 IF4TM


 Еразмус+     Обједињена набавка добара на пројекту ERAZMUS+ КА2 DUALEDU - рачунарска опрема, софтвери и лабораторијска опрема
Број набавке: ЕРАЗМУС+ H. 7.1+7.2 DUALEDU - 2018
 
 Датум 31.10.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда
 Датум 31.10.2018. Датум    Документ Конкурсна документација
 Датум 07.11.2018. Датум    Документ Питања и одговори за партију 4Д
 Датум 07.11.2018. Датум    Документ Измене конкурсне документације за партије 4Д и 4Е
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлуке о додели уговора Партија 1: А,Б,Д,Е, и Г
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 2
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 3
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукe о додели уговора Партија 4: А,Ц,Д,Е,Ф,Г и обустава поступка Б
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукe о додели уговора Партија 5: А и Б
 Датум 30.11.2018. Датум    Документ Одлукa о додели уговора Партија 6


 Еразмус+ 1/18    Обједињена набавка опреме за потребе партнера на ЕРАЗМУС+ пројекту IF4TM
Број набавке: ЕРАЗМУС+ 1/2018
 
 Датум 10.08.2018. Датум    Документ Позив за подношење понуда 1/18
 Датум 10.08.2018. Датум    Документ Конкурсна документација 1/18
 Датум 13.08.2018. Датум    Документ Измена конкурсне документације 1/18
 Датум 13.08.2018. Датум    Документ Конкурсна документација (пречишћен текст) 1/18
 Датум 24.08.2018. Датум    Документ Појашњење бр.1 1/18
 Датум 20.09.2018. Датум    Документ Одлука о додели уговора 1/18
 Датум 20.09.2018. Датум    Документ Одлука о обустави поступка 1/18АРХИВА