Отворени позиви  Позив: European Universities - Development of deep institutional transnational cooperation

  Тема: Иницијатива Европски универзитети (тема 1) део је подршке „Партнерство за изврсност“ која се пружа у оквиру Еразмус+ програма. Ова иницијатива има за циљ да покрене и продуби нивое институционалне сарадње између високошколских установа, на системском, структурном и одрживом нивоу. У складу са приоритетима Европског образовног простора до 2025. године, Европски универзитети промовишу заједничке европске вредности и јачају европски идентитет кроз сарадњу у оквиру различитих култура, језика, преко граница, кроз различите секторе и академске дисциплине, уједно тежећи да достигну значајни помак у квалитету, атрактивности и конкурентности европских високошколских институција.

  Рок за пријаву: 6. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: ERC CONSOLIDATOR GRANTS

  Тема: ERC CONSOLIDATOR GRANTS су осмишљени тако да подрже главне истраживаче у фази у којој могу ојачати своје независне истраживачке тимове или програме. Истраживачи морају показати изврсност у својој области истраживања и изводљивост своје научне пројектне пријаве.

  Рок за пријаву: 12. децембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Maximising the potential of synthetic data generation in healthcare applications (RIA)

  Тема: Пројекти у оквиру овог позива требало би да омогуће истраживачима који раде у академији и/или индустрији приступ релевантним, робусним и генерализованим методологијама за генерисање синтетичких података, укључујући тзв. open source податке, као и висококвалитетне синтетичке скупове података. Захваљујући бољој доступности робусних синтетичких скупова података за моделе података за обуку, здравствени радници и здравствена индустрија би требало да имају шири спектар ефикасних алата заснованих на вештачкој интелигенцији и другим алатима вођеним подацима за подршку дијагностици, персонализованом доношењу одлука о лечењу и предвиђању здравствених исхода.

  Рок за пријаву: 16. јануар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Improved prediction, detection, and treatment approaches for comprehensive stroke management (RIA)

  Тема: Пројекти у оквиру овог позива треба да развију приступе за интеграцију здравствених података за пацијенте из различитих извора (примарна заштита, болнице, рехабилитација), створе решења за доступност и размену података између здравствених радника и релевантних актера, притом поштујући етичке и правне аспекте. Фокус је на развитку иновативних алата и приступа за предвиђање и лечење можданог удара, укључујући аналитику података, визуелизацију, мултимодално сакупљање података и бољу интерпретацију клиничких података.

  Рок за пријаву: 16. јануар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Development and proof of principle of new clinical applications of theranostics solutions (RIA)

  Тема: Мултимодална тераностичка решења, на основу којих се базира најчешћа терапија заснована на радионуклидима и пратећа дијагностика, сматрају се безбедним, персонализованим и ефикасним приступима за лечење неколико болести. Међутим, употреба оваквих терапија је ограничена на неколико специјализованих центара уз потребу за повећањем капацитета клиничког лечења, и проширењем арсенала тераностика, потенцијално укључујући нове не-нуклеарне приступе, које нпр. омогућавају нанотехнологије. Да би се решио овај изазов, пројекти који се финансирају у оквиру овог позива треба да имају за циљ развој нових или иновативних комбинација постојећих мултимодалних тераностичких решења укључујући радиофармацеутику и/или нерадиоактивна тераностичка решења.

  Рок за пријаву: 16. јануар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Accelerating the implementation of New Approach Methodologies and other innovative non-animal approaches for the development, testing and production of health technologies (RIA)

  Тема: Методологије новог приступа и други иновативни приступи који се не базирају на животињама, имају велики потенцијал да унапреде развој и/или производњу здравствених технологија, истовремено доприносећи смањењу и замени употребе животиња. Недавна побољшана биолошка знања, технолошки напредак, компјутерске симулације и иновативни приступи и методе које нe подразумевају животиње (нпр. органоиди, сложени 3D модели ћелија, микрофизиолошки системи, in silico модели, антитела неживотињског порекла и други биомолекули) пружају могућност да се напредује са безбеднијим и ефикаснијим средствима за заштиту здравља људи и превенцију/лечење болести који би истовремено подразумевали и побољшање транслације животиња на човека или боље производне процесе, као и уопште помоћ у напретку ка замени животиња које се користе у биомедицинским истраживањима. Иако је потенцијал за коришћење приступа који се не базира на животињама за производњу, развој и тестирање нових здравствених технологија огроман, потребно је више доказа и висококвалитетних података за процену њиховог учинка за одређену примену и за њихову валидацију, који ће бити употребљени у индустрији и од стране регулатора политика за доношење нових прописа и препорука.

  Рок за пријаву: 16. јануар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Arts and cultural awareness and expression in education and training

  Тема: Развој и примена метода за подршку уметности у образовању и неговање културне свести и изражавања као и процена њиховог утицаја на развој компетенција и инклузију деце и младих. Предлози пројеката треба да подрже креаторе политике и пружаоце услуга професионалног развоја у идентификацији ефикасних акција и недостатака у њиховим системима и бољем разумевању начина на који се могу побољшати. Предлози треба да укључују перспективу целоживотног учења (образовање и старање о раном детињству, школа, стручно образовање и обука и високо образовање, неформално учење) и процену националне, регионалне и локалне подршке за партнерства.

  Рок за пријаву: 07. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: The interrelation between social, cultural and political identities, as well as the sense of belonging, and democracies (RIA)

  Тема: Улога идентитета и осећаја припадности у демократијама је од највеће важности, где су оба кључна за дефинисање и разумевање политичког учешћа у демократским друштвима. У последњих неколико година, Европа је искусила повећану фрагментацију идентитета, с обзиром на брзе генерацијске, демографске, друштвене, верске и политичке промене. Истовремено, пандемија је истакла важност заједница у временима неизвесности. Ово је отворило питања о негативном утицају које овакви трендови фрагментације могу имати на демократски живот, као и о препрекама са којима се одређене групе суочавају да би се активно и смислено укључиле у демократско учешће. У овом контексту, предлози у оквиру овог позива би требало да помогну даљем истраживању начина на који су демократија и њени кључни принципи као што су политичко представљање, учешће или поверење међусобно повезани са друштвеним, културним и политичким идентитетима и осећајем припадности и идентификације са различитим заједницама. Ово укључује родне, етничке, мултикултуралне, вишејезичне и просторне идентитете и субјективности, између осталог, узимајући у обзир кумулативне ефекте дискриминације. Да би се боље разумели друштвени идентитети и њихова улога у обликовању политичког и друштвеног дискурса, предлози би могли да размотре стање миграција и избеглица, сегрегацију као и инклузију; појам европског идентитета и наслеђа; особе са инвалидитетом; перцепције припадности урбаним/руралним заједницама, локалним заједницама или дијаспори; улога медија и друштвених медија у фрагментацији идентитета, мешавинама етничких, политичких и верских идентитета; улогу културног и уметничког сектора у представљању различитости идентитета (биоскоп, филмске серије, књижевност, итд.).

  Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and political expression, online and offline (RIA)

  Тема: Културни, уметнички и онлајн простори се све више позиционирају као катализатори друштвених и економских промена. Они постају привилегована места за промишљање и алтернативни ангажман у политици кроз дебату, образовање и слободно изражавање. Предлози у оквиру овог позива треба да процене колико су ови простори ефикасни у каналисању политичке енергије одоздо према горе. Такође, треба да предложе начине на које би те алтернативне иницијативе могле да се укључе у ширу политичку дебату. Предлози би требало да предложе препоруке политика које су окренуте будућности како би се осигурало да такви дигитални простори, по свом дизајну, могу имати позитиван утицај на демократски живот и ограничити потенцијалне претње демократији. Такође, треба да експериментишу са решењима, методама и алатима за подршку демократском понашању и добробити за следећу генерацију друштвених медија. Очекује се да предлози истраже културну активност и ангажовање, онлајн и уживо, као политички израз, грађанско учешће и политички ангажман, историјски, у савременом друштву, и да дају прогнозе за будућност. Истраживања примера и иницијатива изван Европе биће инструментална, нарочито имајући у виду многа занимљива искуства уметности и активизма широм света.

  Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad (IA)

  Тема: Уметност игра важну улогу у изградњи савременог имиџа ЕУ повећањем видљивости европског идентитета, културног наслеђа и промовисањем европских вредности. Када је у питању представљање европске традиционалне уметности и културе у иностранству, још увек недостаје сарадња између националног и европског нивоа. Иако постоји много финансираних истраживања о предностима европске уметности и културе и начинима да се повећа њихова видљивост, ЕУ још увек нема усклађену визију и приступ томе како да промовише европске вредности и идентитете кроз уметност. Циљ овог позива је да тестира постојеће праксе и политике које омогућавају уметности и култури да промовишу европске вредности и идентитете ван Европе, омогућавајући људима да искусе европску уметност, културу и традицију, како у свом изворном окружењу, тако и кроз посету богатом европском културном пејзажу. Такође, позив има за циљ да идентификује постојеће баријере и предложи мешовити модел сарадње који ће узети у обзир учешће на локалном, националном и регионалном нивоу и координацију различитих сектора и заинтересованих страна.

  Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Political participation in multilingual spaces (RIA)

  Тема: Конференција о будућности Европе показала је да постоје решења за олакшавање вишејезичне комуникације у демократском контексту, укључујући и коришћење алата за аутоматско превођење. Међутим, вишејезична разматрања имају тенденцију да се кристализују у осигуравању да су мишљења исправно пренета кроз превод, а не на исходима дискусија и разумевању културних кодова и перцепција. Другим речима, како обезбедити да се вишејезична разматрања фокусирају на садржај, а не на форму онога што је речено? Како омогућити дубоко и смислено ангажовање међу учесницима из различитих језичких заједница? Технолошки алати могу помоћи у виртуелним окружењима, али како се ове техничке иновације могу пренети у невиртуелни свет, како би се одговорило на тако дубоко укорењен друштвени изазов? Процес превођења никада није ограничен само на превод између језика, већ укључује и интеркултурално превођење. Предлози у оквиру овог позива треба да узму у обзир исходе са Конференције о будућности Европе; требало би да истраже како се у вишејезичном окружењу најбоље може посредовати − дизајном или технолошком помоћи. Посебна пажња би се могла посветити језичким мањинама и особама са комуникацијским сметњама. Требало би и размотрити активности друштвених иновација како би се стимулисале друштвене промене, нове друштвене праксе, друштвено власништво или преузимање тржишта.

  Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Strategies to strengthen the European linguistic capital in a globalised world (RIA)

  Тема: Комуницирајући на својим матерњим језицима, грађани ЕУ се повезују са својим културним наслеђем, граде свој колективни и индивидуални идентитет и боље разумеју допринос своје националне или регионалне културе европској култури у целини. Међутим, у ери глобализације, неки језици доминирају, што постепено доводи до „језичког олигопола“. Доминација дигиталних технологија доводи до промена у начину комуникације, занемаривања правила језика (синтаксе, семантике и ортографије) и потцењивања хуманистичког образовања. Заштита европског језичког капитала је од суштинског значаја за избегавање културног разводњавања, јачање европског идентитета, културе и креативности и промовисање међусобног разумевања и укључености у друштво. Стога би истраживање требало да се позабави тензијама између глобализације и очувања европских идентитета изражених језицима, обраћајући пажњу на политике и праксе у вези са употребом националних и „међународних“ језика и њиховом месту у културном, научном, академском, друштвеном, политичком животу сваке земље. Предлози би требало да информишу политику вишејезичности ЕУ и да националним образовним (и другим) политикама дају смернице за боље повезивање грађана ЕУ међу собом, као и са њиховом сопственом језичком и књижевном традицијом.

  Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad

  Тема: Циљ овог предлога иновације је да тестира постојеће праксе и политике које омогућавају уметности и култури да промовишу европске вредности и идентитете ван Европе, омогућавајући људима да искусе европску уметност, културу и традицију, како у свом изворном окружењу и окружењу, тако и кроз посету богатим европским културним пејзажима. Такође има за циљ да идентификује потенцијалне постојеће баријере и предложи мешовити модел сарадње који ће узети у обзир учешће на локалном, националном и регионалном нивоу и координацију различитих сектора и заинтересованих страна. У овој анализи треба узети у обзир присуство културних и креативних индустрија (CCI).

  Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Effective education and labour market transitions of young people (RIA)

  Тема: Криза изазвана пандемијом вируса Covid-19 учинила је транзицију у оквиру формалног образовања и тржишта рада изазовнијом, посебно за младе људе у неповољном положају, што може утицати на погоршање неједнакости, које би могле постати трајне уколико на њих политика образовања и обуке и улагања не одговоре на одговарајући начин. Предлози за овај позив треба да користе квантитативне и квалитативне методе за анализу прелаза између нивоа образовања (укључујући између општег образовања и стручног оспособљавања) и/или између образовања/обука и тржишта рада, али и да побољшају базу доказа за политичке одлуке тако што ће се бавити истраживачким питањима, као што су нпр.: Које су детерминанте стопе учешћа у вишем средњем и терцијарном образовању и завршетка истог и како се оне могу развијати у свету након ковида? Које су импликације пандемије вируса Covid-19 на мобилност у учењу и на резултате на тржишту рада дипломаца?

  Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: MSCA Cofund 2023

  Тема: MSCA COFUND суфинансира нове или постојеће докторске програме и шеме постдокторских стипендија са циљем ширења најбољих пракси укључујући међународну, међусекторску и интердисциплинарну истраживачку обуку, као и међународну и међусекторску мобилност истраживача у свим фазама њихове каријере.
  Врсте програма у оквиру позива:
  -Програми за докторанде пружају обуке како би се докторским кандидатима омогућило да развију и прошире своје вештине и компетенције и доделу докторске дипломе у најмање једној држави чланици ЕУ или придруженој земљи.
  -Постдокторски програми финансирају стипендије за развој каријере за постдокторске истраживаче и индивидуалне истраживачке обуке којима се развијају кључне вештине и компетенције заједничке за све области. Нагласак је и на интегритету истраживања, иновацијама, предузетништву и промоцији праксе отворене науке.

  Рок за пријаву: 08. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Environmental impacts of food systems

  Тема: Прехрамбени сектор доприноси безбедности хране, али је и одговоран за загађење ваздуха, воде и земљишта. Може да допринесе губитку биодиверзитета, ерозији земљишта и климатским променама, троши превелике количине природних ресурса, укључујући воду и енергију, док се значајна количина хране расипа. У подршци имплементацији Европског зеленог договора, акционог плана ЕУ за нулту загађеност, Европског климатског пакта, заједничке пољопривредне политике и иницијативе за храну 2030, успешан предлог треба да обухвати следеће исходе:
  • Повећано опште знање о утицајима на животну средину и климу који произилазе из система исхране, укључујући потенцијалне компромисе/синергије са другим аспектима одрживости (еколошки, друштвени, економски).
  • Чврсто разумевање утицаја прехрамбених система засновано на доказима у вези са директним и индиректним загађењем земљишта, воде и ваздуха који изазивају губитке биодиверзитета, ерозију земљишта, климатске промене и могу негативно утицати на здравље људи.
  • Побољшани капацитети за смањење утицаја прехрамбених система на животну средину и климу, посебно у вези са загађењем.
  • Подршка актерима широм прехрамбених система кроз нова доступна знања, постојеће податке о еколошким и климатским утицајима прехрамбених система и идентификацију иновативних решења.

  Рок за пријаву: 22. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Invasive alien species (IA)

  Тема: Инвазивне стране врсте су један од пет главних директних покретача губитка биодиверзитета. Осим што наносе велику штету природи и привреди, многе инвазивне стране врсте олакшавају и избијање и ширење заразних болести, представљајући претњу за људе, домаће и дивље животиње. Климатске промене, али и промене у коришћењу земљишта олакшавају ширење и успостављање многих страних врста и стварају нове могућности да оне постану инвазивне. Успешни предлози у оквиру овог позива треба да развијају моделе засноване на динамичким подацима за одређивање приоритета врста, управљање локацијама које су најугроженије, и да развију методе за идентификацију, рано откривање и надзор инвазивних страних врста, методе као што су сензори за биофизичке сигнале (звук, ултразвук, испарљива органска једињења, топлота, итд.), методе засноване на ДНК, укључујући баркодирање, вештачку интелигенцију, „стражарска“ постројења у лукама, на аеродромима, железничким станицама и логистичким платформама. Могла би се размотрити употреба роботике (и ваздушне и ванваздушне), посебно у морским срединама.

  Рок за пријаву: 22. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: MSCA Staff Exchanges 2023

  Тема: Подршка развоју партнерстава у облику заједничких истраживачких и иновационих пројеката са циљем размене знања кроз међународну и међусекторску мобилност и размену (secondment) запослених у истраживачким и иновационим активностима са уграђеним повратним механизмима.

  Рок за пријаву: 28. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Enhancing working conditions and strengthening the work force through digital and data technologies – the potential of robotics and augmented reality in agriculture (RIA)

  Тема: Дигиталне технологије и технологије података могу олакшати рад у пољопривреди, побољшати услове рада и ублажити изазов недостатка радне снаге, којим су погођене неке гране и региони. Оне имају потенцијал да послове везане за пољопривредно газдинство учине привлачнијим и безбеднијим. Дигиталне технологије и технологије података могу повећати ефективност и ефикасност апликација и на тај начин повећати одрживост и конкурентност сектора. Исплативост иновативних дигиталних технологија и технологија података и даље представља уско грло за њихову употребу у пољопривредном сектору, посебно у областима у којима њихова примена није примарно релевантна за повећање ефикасности и ефективности процеса. Пројекти у оквиру овог позива треба да настоје да пруже решења за овај изазов, као и техничка решења заснована на приступима проширене стварности која нуде многе могућности за олакшавање и унапређење употребе дигиталних технологија у пољопривреди, побољшање перформанси дигиталних алата и пружање помоћи „на даљину“, што је важно за удаљена предузећа, посебно у руралним подручјима.

  Рок за пријаву: 28. фебруар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERA Chairs

  Тема: Акције ERA Chairs подржаће универзитете или истраживачке организације у привлачењу и одржавању висококвалитетних људских ресурса под управом изванредног истраживача, тј. менаџера истраживања, да примене структурне промене ради постизања изврсности на одрживом основу.

  Рок за пријаву: 07. март 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Sustainable organic food innovation labs: reinforcing the entire value chain (IA)

  Тема: Органска пољопривреда се највише развила на нивоу примарне производње, док је прерада органских пољопривредних производа мање развијена и регулисана. Органски сектор карактеришу неравнотеже у ланцима вредности хране који ограничавају преговарачку моћ пољопривредника који се баве органском производњом и произвођача који још увек имају приступ ограниченом броју прерађивача и трговаца на мало. Стога је улагање у иновативне технике пажљиве обраде, одрживог и вишекратно употребљивог паковања, поједностављивање логистике и дистрибуције органских производа и постизање бољег разумевања питања квалитета и безбедности у ланцима снабдевања органским производима, у комбинацији са прописима, важно за стварање нове вредности за потрошаче. Ово ће омогућити малим органским произвођачима, посебно онима који се налазе у удаљеним областима, да пронађу излаз за своју производњу и имају користи од додатне вредности своје органске сертификације. Поред свеобухватних проблема са којима се суочавају ланци снабдевања пољопривредно-прехрамбеним производима, органска дистрибуција може довести до високих оперативних трошкова и неравнотеже између понуде и потражње. Размена искуства и знања може подстаћи стварање локалних тржишта хране и кратких ланаца снабдевања, као и очување интегритета квалитета органског производа. Предлози треба да успоставе и анимирају локално вођене центре за иновације у производњи органске хране, окупљајући истраживаче, иноваторе, пољопривреднике, прерађиваче и друге актере.

  Рок за пријаву: 22. фебруар 2024. године (прва фаза); 17. септембар 2024. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Advanced biomaterials for the Health Care (IA)

  Тема: Пројекти у оквиру овог позива би требало да помогну развоју брзо растућег тржишта иновација медицинских апликација, које зависи од напредних биокомпатибилних материјала који се могу штампати или убризгати, укључујући 4D материјале који мењају своје 3D структуре након спољашњег утицаја (нпр. након термичког, електричног, механичког или радиационог третмана). Медицинске и/или хируршке процедуре ће имати користи од инјекционих материјала за неинвазивне хируршке процедуре, неке од њихових предности укључују лаку испоруку у тело, повећану прецизност имплантације, контролисано ослобађање терапеутских агенса, антимикробна својства и могућност праћења или стимулисања биолошких догађаја. Медицински добављачи могу комерцијализовати хидрогелове за инјекције, укључујући оне направљене од нанокомпозита, природних и синтетичких биоматеријала на бази полимера, коштаних цемента, биокерамике и електронике.

  Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године (прва фаза); 24. септембар 2024. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Enhanced assessment, intervention and repair of civil engineering infrastructure (RIA)

  Тема: Редовно одржавање и поправка грађевинске инфраструктуре продужава њихов век трајања, што заузврат смањује потребу за њиховим рушењем и заменом и с тим повезане негативне економске, еколошке и климатске утицаје. Међутим, може бити тешко идентификовати и решити потребе одржавања или поправке, посебно на локацијама којима је тешко приступити, као што су велике или високе структуре, дубока окна или где су елементи скривени од погледа. Интервенције за одржавање и поправке могу укључити и непотребне ризике по здравље и безбедност радника. Пројекти у оквиру овог позива треба да развију нове технологије и решења која олакшавају правовремену идентификацију проблема одржавања и поправке у постојећој грађевинској инфраструктури. Примери могу укључивати структуралне слабости, неприхватљиве деформације и замор, проблеме у вези са влагом, укључујући раст буђи и корозију, ефекте временских прилика и временских догађаја, кварове у техничким системима, цурење воде или хемикалија, итд. Такође, потребно је развити нова решења за праћење и брзу и прецизну анализу и процену потребе за интервенцијом, на пример путем дигиталног близанца и технологије симулације, као и решења која ће препоручити и дати приоритет релевантним и благовременим акцијама за решавање идентификованих проблема одржавања и поправке.

  Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године (прва фаза); 24. септембар 2024. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Hop on Facility

  Тема: Hop On Facility предвиђа могућност правних лица из земаља са ниским истраживачким и иновационим учинком да се придруже већ одабраним заједничким истраживачким и иновационим акцијама, уз сагласност одговарајућег конзорцијума и под условом да у њему не учествују правна лица из таквих земаља.

  Рок за пријаву: 28. септембар 2023. године и 26. септембар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Danube Interreg програм - Други позив за подношење предлога пројеката

  Тема: Пројекти пријављени у оквиру другог позива треба да се фокусирају на један од следећих специфичних циљева:
  • 2.2 Прилагођавање климатским променама и превенција ризика од катастрофа
  • 2.3 Приступ и одрживо управљање водама
  • 2.4 Заштита и очување природе и биодиверзитета
  • 3.1 Тржиштe рада и приступ квалитетном запошљавању
  • 3.2 Образовање, обука и целоживотно учење
  • 3.3 Култура и одрживи туризам
  • 4.2 Институционални капацитети за територијално и макрорегионално управљање

  Рок за пријаву: 29. март 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Фонда за иновациону делатност - ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ

  Тема: Иновациони ваучери су намењени предузећима којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће.

  Рок за пријаву: од 13. јула 2023. године до утрошка опредељених средстава

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Јавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње Републике Србије и Републике Aустрије за период 2024 – 2026 године

  Тема: Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, у име српске стране, и Министарство науке, образовања и економије Републике Аустрије, које представља Аустријска агенција за образовање и интернационализацију (OeAD), расписали су јавни позив за научну и технолошку сарадњу за период 2024-2026. Предмет Јавног позива је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности одобрених пројеката у циљу наставка успешно успостављене сарадње две земље. Јавним позивом су обухваћени пројекти научне и технолошке сарадње у свим научним дисциплинама и тематским областима.

  Рок за пријаву: 05. децембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Јавни позив за суфинансирање научно-технолошке сарадње Републике Србије и Републике Хрватске за период 2024 - 2026. године

  Тема: Предмет конкурса је финансирање посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које проистичу из реализације програма билатералне научно-технолошке сарадње и то у виду кратких посета до 14 дана. Приоритетне области: - храна, пољопривреда и биотехнологија, - биомедицина, - енергија, енергетска ефикасност и заштита животне средине, - транспорт и мобилност, - информационе технологије, - сигурност, - друштвене и хуманистичке науке.

  Рок за пријаву: 05. децембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Јавни позив за суфинансирање развојних и научно-истраживачких пројекатa између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2024 – 2026 године

  Тема: Предмет овог конкурса је да се циљеви који су идентификовани у Меморандуму о заједничком финансирању истраживачких и развојних пројекатa потписаном од стране влада Републике Србије и Народне Републике Кине, реализују кроз суфинансирање научноистраживачког рада како би се подржало спровођење основних и примењених истраживања у приоритетним областима, при чему ће се водити рачуна о ефикасној заштити права интелектуалне својине.
  Приоритетне области су: информационе и комуникационе технологије, пољопривреда и храна, биотехнологије, традиционална медицина, зелена енергија, свемир и нуклеарне науке.

  Рок за пријаву: 20. децембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Фонд за Западни Балкан (WBF)

  Тема: Фонд за Западни Балкан (WBF) подстиче сарадњу између својих чланица јачањем добросуседских односа и регионалне кохезије, промовисањем сарадње и заједничких вредности између организација цивилног друштва, локалних власти, грађана и других регионалних актера. Омогућено је финансирање малих и средњих регионалних пројеката, у следећим кључним областима:
  1) културна сарадња,
  2) образовање и научна размена,
  3) одрживи економски развој.
  Образовна и научна размена врши се кроз промовисање регионалних активности које имају за циљ развој образовања, његов раст и проширење, изградњу капацитета, регионалне, научне и истраживачке размене и унапређење.

  Рок за пријаву: 27. децембар 2023. године дo 16:00 (CET)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: European Cooperation projects

  Тема: Позивом ће се подржати пројекти који укључују велики број актера активних у различитим културним и креативним секторима, ради спровођења широког спектра активности и иницијатива. Акција је усидрена у оквир политике Култура програма Креативна Европа и његових међусекторских питања (инклузивност, смањење утицаја на животну средину и равноправност полова). Пројекти сарадње би требало да допринесу једном од следећих циљева:
  • Циљ 1 – Стварање на транснационалном нивоу и промет: ојачати стварање на транснационалном нивоу и промет европских дела и уметника;
  • Циљ 2 - Иновација: побољшати капацитете европских културних и креативних сектора за неговање талената, иновацију, напредак и раст, као и стварање радних места.

  Рок за пријаву: 23. јануар 2024. године

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива за мала партнерства
 • Званична страница позива за средња партнерства
 • Званична страница позива за велика партнерства

  Позив: Innovative tools and business models

  Тема: Овај позив има за циљ да подстакне развој и ширење иновативних алата и пословних модела како би се побољшала видљивост, доступност, разноликост заинтересованих страна, конкурентност, и утицало на процес озелењавања европске аудиовизуелне индустрије.
  Очекивани резултати:
  • Побољшана конкурентност европске аудиовизуелне индустрије и имплементација предности иновативног развоја технологије и пословних модела;
  • Прилагођавање европске аудиовизуелне индустрије могућностима које нуди вештачка интелигенција и развој виртуелних светова;
  • Побољшање процеса озелењавања европске аудиовизуелне индустрије;
  • Производња и циркулација европских аудиовизуелних дела у дигиталној ери;

  Рок за пријаву: 25. јануар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Програм Креативна Европа - ИНОВАТИВНА ЛАБОРАТОРИЈА 2023

  Тема: Конкурсом Иновативна лабораторија биће подржане сарадње установа и организација у пољу културе и аудиовизуелних делатности, као и других ресора (попут образовања, туризма и сл.), у оквиру којих ће се осмишљавати и тестирати иновативна дигитална решења са дугорочним утицајем на ширу област деловања, као и креирање иновативних алата, модела или методологија рада које би биле применљиве у аудиовизуелним делатности и бар још једној области културе и уметности.
  Проjекти треба да се фокусираjу на jедну или неколико следећих тема:
  • виртуелни светови као ново окружење за промоциjу европских садржаjа,
  • обнављање публике и конкурентност европских индустриjа садржаjа;
  • иновативни пословни алати за производњу, финансирање, дистрибуциjу или промоциjу унапређени новом технологиjом (AI, велики подаци, blockchain, виртуелни светови и др.).

  Рок за пријаву: 25. април 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: European Cooperation in Science and Technology - COST aкције

  Тема: COST програм окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима кроз трансевропску сарадњу. COST подстиче и негује транс-, мулти- и интер-дисциплинарне приступе интегришући истраживаче, инжењере и научнике из различитих области и сектора као што су универзитети, истраживачки центри, компаније, мала и средња предузећа, и други релевантни актери.

  Рок за пријаву: 23. октобар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива
 • Национални сајт COST