Отворени позиви  Позив: Erasmus+ Teacher Academies

  Тема: Еразмус+ наставничке академије доприносе унапређењу политике и праксе образовања наставника у Европи стварањем мрежа и заједница, окупљају пружаоце иницијалног образовања наставника и пружаоце континуираног професионалног развоја, удружења наставника, министарства и друге заинтересоване стране у циљу развијања и тестирања стратегија и програма за професионално учење. Еразмус+ наставничке академије такође развијају и тестирају различите моделе мобилности (виртуелне, физичке и комбиноване) у почетном образовању наставника, али и као део сталног професионалног развоја наставника како би се побољшао квалитет и број мобилности, и да би мобилност постала саставни део образовања наставника у Европи. Такође у оквиру ових пројеката развија се сарадња између самих пружалаца образовања наставника а са циљем информисања о политикама образовања наставника на европском и националном нивоу.

  Рок за пријаву: 06. jун 2024. дo 17 часова

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: MSCA Postdoctoral Fellowships 2024

  Тема: Циљ позива Postdoctoral Fellowships је да се обезбеде стипендије за одличне истраживаче који ће реализовати међународну мобилност у или између држава чланица ЕУ или придружених земаља програма Хоризонт Европа, као и трећих земаља које нису придружене програму. Пријаве заједнички подносе истраживач и институција у академском или неакадемском сектору.
  Постдокторске стипендије се могу реализовати у Европи (тј. у држави чланици ЕУ или земљи придруженој ХЕ програму) или у трећој земљи која није повезана са ХЕ програмом:
  • Европске постдокторске стипендије (12-24 месеца)
  • Глобалне постдокторске стипендије (24-36 месеци)
  • Посебни услови се примењују на MSCA Postdoctoral Fellowships у областима истраживања које покрива Еуратом програм истраживања и обуке 2021-2025. за Европу;

  Рок за пријаву: 11. септембар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Sustainable organic food innovation labs: reinforcing the entire value chain (IA)

  Тема: Органска пољопривреда се највише развила на нивоу примарне производње, док је прерада органских пољопривредних производа мање развијена и регулисана. Органски сектор карактеришу неравнотеже у ланцима вредности хране који ограничавају преговарачку моћ пољопривредника који се баве органском производњом и произвођача који још увек имају приступ ограниченом броју прерађивача и трговаца на мало. Стога је улагање у иновативне технике пажљиве обраде, одрживог и вишекратно употребљивог паковања, поједностављивање логистике и дистрибуције органских производа и постизање бољег разумевања питања квалитета и безбедности у ланцима снабдевања органским производима, у комбинацији са прописима, важно за стварање нове вредности за потрошаче. Ово ће омогућити малим органским произвођачима, посебно онима који се налазе у удаљеним областима, да пронађу излаз за своју производњу и имају користи од додатне вредности своје органске сертификације. Поред свеобухватних проблема са којима се суочавају ланци снабдевања пољопривредно-прехрамбеним производима, органска дистрибуција може довести до високих оперативних трошкова и неравнотеже између понуде и потражње. Размена искуства и знања може подстаћи стварање локалних тржишта хране и кратких ланаца снабдевања, као и очување интегритета квалитета органског производа. Предлози треба да успоставе и анимирају локално вођене центре за иновације у производњи органске хране, окупљајући истраживаче, иноваторе, пољопривреднике, прерађиваче и друге актере.

  Рок за пријаву: 22. фебруар 2024. године (прва фаза); 17. септембар 2024. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Hop On Facility

  Тема: Hop On Facility предвиђа могућност правних лица из земаља са ниским истраживачким и иновационим учинком да се придруже већ одабраним заједничким истраживачким и иновационим акцијама, уз сагласност одговарајућег конзорцијума и под условом да у њему не учествују правна лица из таквих земаља.

  Рок за пријаву: 26. септембар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Отворен позив за студенте и истраживаче у оквиру пројекта INDUSAC

  Тема: Пројекат INDUSAC (уговор бр. 101070297, програм Хоризонт Европа, позив: A HUMAN-CENTRED AND ETHICAL DEVELOPMENT OF DIGITAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2021 (HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01)) има за циљ финансијску подршку краткорочним (4-8 недеља) истраживачким сарадњама између академије (коју представљају студенти и/или истраживачи) и индустрије (коју представља компанија), у решавању изазова са којима се компанија среће.

  Рок за пријаву: 30. мај 2024. године и 30. октобар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Interreg Europe програм – Ограничени позив за пројектне предлоге

  Тема: Позив је отворен за придруживање пројектима већ одобреним у оквиру првог и другог позив програма Interreg Europe. Листа пројеката је доступна на следећем линку.

  Рок за пријаву: 7. јун 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Interreg Europe програм - Трећи позив за подношење предлога пројеката

  Тема: Трећи позив за предлоге за пројекте међурегионалне сарадње је отворен за пројекте који ће окупити релевантне организације за политике из различитих земаља Европе које ће удруженим снагама радити на заједничком регионалном развојном питању. Прве три године пројекта („основна фаза“) посвећене су размени и преносу искустава између партнера како би се унапредили инструменти политике. У четвртој и последњој години („фаза праћења“), фокус је на резултатима и утицају сарадње у регионима.
  Програм је организован око једног хоризонталног приоритета, тј. специфичног циља – „боље управљање сарадњом“. То значи да подносиоци пријава могу сарађивати на било којим темама од заједничког значаја у складу са својим регионалним потребама, све док се то уклапа у област политике кохезије.

  Рок за пријаву: 7. јун 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Конкурс за финансирање пројеката научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период од 2025-2027. године

  Тема: У оквиру билатералне сарадње биће одобрено финансирање међусобних посета (трошкови путовања и боравка) истраживача из Републике Србије и Републике Словеније, који ће изводити заједничке истраживачке пројекте у периоду од 2025-2027.

  Рок за пријаву: 10. мај 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност - ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ

  Тема: Иновациони ваучери су намењени предузећима којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће.

  Рок за пријаву: до утрошка опредељених средстава

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: до утрошка опредељених средстава

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Програм Креативна Европа - ИНОВАТИВНА ЛАБОРАТОРИЈА 2023

  Тема: Конкурсом Иновативна лабораторија биће подржане сарадње установа и организација у пољу културе и аудиовизуелних делатности, као и других ресора (попут образовања, туризма и сл.), у оквиру којих ће се осмишљавати и тестирати иновативна дигитална решења са дугорочним утицајем на ширу област деловања, као и креирање иновативних алата, модела или методологија рада које би биле применљиве у аудиовизуелним делатности и бар још једној области културе и уметности.
  Проjекти треба да се фокусираjу на jедну или неколико следећих тема:
  • виртуелни светови као ново окружење за промоциjу европских садржаjа,
  • обнављање публике и конкурентност европских индустриjа садржаjа;
  • иновативни пословни алати за производњу, финансирање, дистрибуциjу или промоциjу унапређени новом технологиjом (AI, велики подаци, blockchain, виртуелни светови и др.).

  Рок за пријаву: 25. април 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: European Cooperation in Science and Technology - COST aкције

  Тема: COST програм окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима кроз трансевропску сарадњу. COST подстиче и негује транс-, мулти- и интер-дисциплинарне приступе интегришући истраживаче, инжењере и научнике из различитих области и сектора као што су универзитети, истраживачки центри, компаније, мала и средња предузећа, и други релевантни актери.

  Рок за пријаву: 23. октобар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива
 • Национални сајт COST