Отворени позиви  Позив: Erasmus Mundus – Јoint Masters

  Тема: Еразмус Мундус - Заједнички Мастери се односе на интегрисане транснационалне међународне студијске програме на мастер нивоу, које спровoди међународни конзорцијум високошколских установа из различитих земаља широм света и релевантни партнери са специфичном стручношћу и интересовањем за предметну студију области.

  Рок за пријаву: 17. јун 2021. до 17 часова

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм

  Позив: Erasmus Mundus - Design Measures

  Тема: Мере за дизајн у оквиру Еразмус Мундус акције односе се на јачање капацитета универзитета за модернизацију и интернационализацију њихових наставних програма и пракси, удружују ресурсе и развијају механизме који се односе на осигурање квалитета, акредитацију и признавање диплома и бодова.

  Рок за пријаву: 17. јун 2021. до 17 часова

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм

  Позив: Савези за иновације

  Тема: Циљеви Савеза за иновације су усмерени на иновације у високом образовању, стручном образовању и обуци, предузећима и ширем друштвено-економском окружењу, суочавање са друштвеним и економским изазовима, али и на стварање нових стратешких приступа и сарадње за конкретна решења за развој вештина, мобилизацију и подстицање конкретне акције за унапређивање и преквалификацију радне снаге, бављење потребама тржишта рада, подржавање зелене и дигиталне транзиције као и националне, регионалне и локалне вештине и стратегије раста. Ова партнерства ће се спроводити кроз низ кохерентних и свеобухватних секторских или међусекторских активности. Да би се подстакле иновације, фокус ће бити на дигиталним вештинама које су све важније у свим профилима послова широм целокупног тржишта рада. Такође, прелазак на циркуларнију и зеленију економију треба да буде поткрепљен променама у квалификацијама и националним образовним програмима и програмима обуке како би се задовољиле нове професионалне потребе за зеленим вештинама и одрживим развојем.

  Рок за пријаву: 7. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм

  Позив: Еразмус+ академије за унапређење образовања наставника

  Тема: Еразмус+ академије имају за циљ да допринесу побољшању политика и пракси образовања наставника у Европи стварањем мрежа и заједница за образовање наставника, унапреде европску димензију и интернационализацију образовања учитеља кроз иновативну и практичну сарадњу и размену искустава са наставницима у другим европским земљама, развију и тестирају заједнички различите моделе мобилности, развију одрживу сарадњу и допринесу креирању политика образовања наставника на европском и националном нивоу.

  Рок за пријаву: 7. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм


  Позив: Training and Education on High Performance Computing (Horizon 2020)

  Тема: Рачунарство високих перформанси (HPC) је поље истраживања које се убрзано развија са снажним потенцијалом за економски раст. HPC, наука о подацима, аналитика података и економија података постају све важнији за многе индустријске и комерцијалне секторе. Иако су основне рачунарске науке и програмски језици укључени у многе универзитетске наставне програме, постојећи образовни програми не испуњавају захтеве модерног образовања. Стога овај позив има за циљ стварање једног или више паневропских пилотских пројеката за развој модерног образовног програма усмереног на HPC који би досегао научне и индустријске циљне групе и служио кључним актерима у приватном и јавном сектору.

  Рок за пријаву: 1. јул 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERC ADVANCED GRANT

  Тема: ERC напредни грантови осмишљени су да подрже изузетне главне истраживаче у фази каријере у којој су већ признати као истраживачи са искуством у истраживачким достигнућима. Од кандидата се очекује да буду активни истраживачи који имају евиденцију о значајним истраживачким достигнућима у последњих 10 година и да буду лидери у погледу оригиналности и значаја њихових истраживачких доприноса.

  Рок за пријаву: 31. август 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: SMART4ALL Focused Technology Transfer Experiments (FTTE)

  Тема: FTTE су краткорочни прекогранични експерименти који подржавају стварање синергије и помажу убрзање пројеката оријентисаних на производе и пружање смерница за успешну комерцијализацију, са фокусом на једну од четири дефинисане вертикале: 1) дигитализовани транспорт, 2) дигитализовано окружење, 3) дигитализована пољопривреда, и 4) остале дигитализоване области.

  Рок за пријаву: 15. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Medical Technology and Devices: from Lab to Patient

  Тема: Циљ позива EIC Transition Challenges 2021 је да се искористе изванредни резултати текућег или недавно завршеног пројекта из домена медицинских технологија и уређаја (EIC Pathfinder пројекти, FET-ови водећи позиви и др.), као револуционарне иновације са јасном перспективом ка преузимању тржишта за примену у корист пацијената и подршку медицинским стручњацима. Поред развијене технологије, потребан је добро осмишљен и реалан пут експлоатације са нагласком на постизању клиничког и тржишног потенцијала идеје. Предлог поднет за овај позив може циљати на било коју технологију која се бави важним здравственим потребама у директном клиничком лечењу и нези пацијената.

  Рок за пријаву: 22. септембар 2021. (до 17h по бриселском времену)

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • EIC Радни програм

  Позив: EIC Transition Open 2021

  Тема: Позивом EIC Transition Open 2021 се финансирају иновативне активности које превазилазе експериментални доказ принципа у лабораторији. Такође, подржавају се сазревање и валидација нове технологије у лабораторији и у релевантним примењивим окружењима (коришћењем прототипа, формулације, модела, корисничког тестирања или других тестова валидације), као и развој пословног модела у правцу будуће комерцијализације иновације. Предложене активности морају да укључују даљи развој технологије на резултатима постигнутим на претходном пројекту (EIC Pathfinder пројекти, FET-ови водећи позиви и др.) и следити методологије усмерене на кориснике како би се повећале шансе за будући успех иновације на тржишту. Активности се у свим случајевима морају бавити спремношћу тржишта за комерцијализацију и примену (истраживање тржишта, изгледи за раст, заштита интелектуалне својине, анализа конкурената, и сл.) и другим релевантним аспектима регулације, сертификације и стандардизације.

  Рок за пријаву: 22. септембар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • EIC Радни програм

  Позив: Energy Harvesting and Storage Technologies (EIC Transition Challenges 2021)

  Тема: Иновативне технологије за ефикасно, јефтино, одрживо, компактно и флексибилно сакупљање, конверзију и складиштење енергије пресудне су за постизање циљева Зеленог споразума. Истраживање иновативних енергетских технологија које финансира ЕУ открива јединствене могућности за системску интеграцију напредних и одрживих технологија прикупљања и складиштења енергије. Очекује се да предлози пројеката у оквиру овог позива развију (комбиноване) технологије за прикупљање и складиштење енергије, које ће бити спремне за даља улагања и покретање пословног модела, и које ће моћи да укључе одређене могућности интеграције система.

  Рок за пријаву: 22. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Twinning Western Balkans Special

  Тема: Twinning Western Balkans Special акције имају за циљ подизање истраживачког профила институције из земље западног Балкана, као и истраживачког профила њеног особља, умрежавањем са врсним истраживачким институцијама из земаља чланица ЕУ. Овим позивом се ставља посебан фокус на унапређење управљања истраживањима и административних вештина особља координатора из земље Западног Балкана.

  Рок за пријаву: 5. октобар 2021. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Accelerator Open 2021

  Тема: EIC Accelerator подржава компаније (углавном новооснована и мала и средња предузећа) да скалирају иновације које имају потенцијал да створе нова тржишта или обликују постојећа. Он се посебно фокусира на иновације које се заснивају на научним открићима или технолошким достигнућима („deep tech“) и где су потребна значајна средства током дужег временског периода пре него што се могу генерисати повраћаји („patient capital“). EIC Accelerator подржава касније фазе развоја технологије, па технолошка компонента предложене иновације мора бити тестирана и потврђена у лабораторији или другом релевантном окружењу (нпр. ниво технолошке спремности 5/6 или виши).

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: European Researchers' Night 2022-2023

  Тема: Европска ноћ истраживача се одржава сваке године, последњег петка у септембру. То је прилика да се организују јавни и медијски догађаји широм Европе за промоцију истраживачких каријера, посебно усмерених на младе људе и њихове породице.

  Рок за пријаву: 7. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: MSCA Postdoctoral Fellowships 2021

  Тема: Циљ MSCA постдокторских стипендија је да побољша креативни и иновативни потенцијал истраживача са докторатом који желе да стекну нове вештине кроз напредну обуку и међународну, интердисциплинарну и међусекторску мобилност. MSCA постдокторске стипендије биће отворене за изврсне истраживаче било које националности.

  Рок за пријаву: 12. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: MSCA Doctoral Networks 2021

  Тема: МСЦА докторске мреже подржавају докторске програме кроз партнерства универзитета, истраживачких институција и истраживачке инфраструктуре, предузећа, МСП и других друштвено-економских актера из различитих земаља. Ови докторски програми треба да одговоре на потребе идентификоване у разним областима истраживања и развоја, да понуде обуке у вези са истраживањем, преносивим вештинама и компетенцијама релевантним за иновације и запошљавање (нпр. предузетништво, комерцијализација резултата, права интелектуалне својине, комуникација).

  Рок за пријаву: 16. новембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива  Позив: Суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словачке Републике за период 2022. – 2023. године

  Тема: На основу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Савезне Републике Југославије и Владе Словачке Републике од 26. фебруара 2001. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словачке Републике за период 2022. – 2023. године. Циљ програма је суфинансирање посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које проистичу из реализације програма билатералне научно-технолошке сарадње и то у виду кратких посета до 14 дана.

  Рок за пријаву: 21. јун 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Министарства просвете, науке и технолошког развоја

  Позив: Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке за период 2022-2023

  Тема: академска размена у циљу развијања сарадње између српских и немачких научника и истраживача

  Рок за пријаву: 30. јун 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност - Иновациони ваучери

  Тема: Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај намењен привредним друштвима за коришћење услуга које пружају научноистраживачке организације. Намењени су предузећима којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће.

  Рок за пријаву: до утрошка средстава

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Know-how Exchange Programme (KEP)

  Тема: KEP позив има за циљ да подржи акције за јачање економског и друштвеног напретка CEI земаља које нису у саставу Европске уније, да помогне најмлађим чланицама ЕУ да се од корисника развију у успешне понуђаче техничке помоћи и подршке мање развијеним земљама, и на крају да промовише механизме подршке и сарадње између CEI чланица.

  Рок за пријаву: 21. јун 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ЕУРЕКА

  Тема: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, определило је средства за организације које сарађују на међународним истраживачко-развојним пројектима у оквиру ЕУРЕКА позива за Србију. Циљ овог позива је да подстакне укључивање српских организација у међународне ЕУРЕКА пројекте у виду бесповратних средстава за истраживачке и развојне активности, и омогући им да прате европске трендове у истраживању, развоју и предузетништву.

  Рок за пријаву: 28. јун 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Јавни позив за финансирање ЕУРЕКА пројеката за 2021. годину (за Србију)

  Позив: Serbia’s Official Development Assistance (ODA) Challenge Call for Proposals

  Тема: Циљ овог позива је да омогући јавним и приватним предузећима, као и академским и истраживачким институцијама из Србије да партнерским предузећима и организацијама у Републици Северној Македонији и/или Републици Албанији, пренесу иновативна решења чија примена може да ублажи социо-економске последице пандемије вируса Covid-19 и допринесе опоравку тих земаља од кризе.
  Кандидати могу да пријаве већ примењен нов приступ, производ или услугу, а могу и да предложе студију изводљивости која би тестирала предложено решење. Пријављени кандидати су у обавези да сами успоставе партнерства у Републици Северној Македонији и/или Републици Албанији, како би се осигурало да предложена решења буду прилагођена локалном контексту и одржива у локалним условима. Изводљивост идеје у партнерској држави/државама мора бити доказана и документована у процесу пријаве.

  Рок за пријаву: 28. јун 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: SABIN Vaccine Acceptance & Demand

  Тема: Програм грантова за социјална и бихевиорална истраживања (Social and Behavioral Research Grants program) отворен је за истраживаче из интердисциплинарних области, који истражују процес вакцинације у заједницама у земљама са ниским и средњим приходима. Очекује се да ће се у пројектним предлозима резултати истраживања превести у решење примењиво у локалној заједници или стратегију примене која се конструктивно бави социо-бихевиоралном динамиком која доприноси увођењу вакцине; тестирати то решење или стратегију и дати писани резултат (нпр. документ о стратегији интервенције, итд.) усмерен на релевантну циљну групу (нпр. Министарство здравља; верска организација/заједница, итд.).

  Рок за пријаву: 5. јул 2021. (до 23 часова и 59 минута)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: COVID-19.2

  Тема: AUF је покренуо позив COVID-19.2 којим ће се финансирати истраживачке акције, анкете и / или студије посвећене анализи последица здравствене кризе које предлажу иновативна решења у здравству, науци и технологији, али и у економским и друштвеним наукама.
  Позив даје приоритет:

  • Тимовима младих истраживача који изводе пројекте у корист земаља такозваног Глобалног југа;
  • Конзорцијумима који предлажу пројекте са националним, регионалним или међународним утицајем. Подстиче се и вреднује учешће министарстава.

  Рок за пријаву: 15. јул 2021. (18 часова по париском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: COST програм

  Тема: COST програм окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима кроз трансевропску сарадњу. COST подстиче и негује транс-, мулти- и интер-дисциплинарне приступе интегришући истраживаче, инжењере и научнике из различитих области и сектора као што су универзитети, истраживачки центри, компаније, мала и средња предузећа, и други релевантни актери.

  Рок за пријаву: 29. октобар 2021. 12ч (CET)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива