Отворени позиви


Тренутно нема отворених позива у области високог образовања.


  Позив: Final FTTE Open Call (SMART4ALL финансијска подршка трећим лицима)

  Тема: FTTE су краткорочни прекогранични експерименти између два различита ентитета (индустријска или академска) из две различите земље које испуњавају услове. Пројекти треба да буду фокусирани на једну од четири дефинисане области: дигитализовани транспорт, дигитализовано окружење, дигитализована пољопривреда и општа дигитализација.

  Рок за пријаву: 15. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: Mid to long term and systems integrated energy storage

  Тема: Складиштење енергије је неопходно због повећања флексибилности енергетских система, повезивања сектора, развоја паметних интероперабилних решења, итд. Посебна пажња у овом позиву биће посвећена високој повратној ефикасности, високој густини енергије, стабилним и поузданим решењима за средњорочно и дугорочно складиштење енергије, која представљају најпотребније услуге за флексибилне, одрживе и потпуно интегрисане енергетске системе.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: Alternative approaches to Quantum Information Processing, Communication, and Sensing

  Тема: Quantum Flagship је иницијатива која је тренутно фокусирана на главне квантне технологије. Ипак, постоје и алтернативне примене и платформе као и до сада неискоришћени (контролисани) квантни принципи који би могли постати кључни елементи у будућим квантним системима. Они могу довести до иновација и омогућити новим актерима да понуде јединствена решења за архитектуру и критичне блокове нових квантних система. Ово би могло представљати значајну прилику за европске истраживаче и компаније у овој области.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Буџет пројекта: до 4 милиона ЕУР

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: Towards the Healthcare Continuum: technologies to support a radical shift from episodic to continuous healthcare

  Тема: Епизодична здравствена заштита, или здравствена заштита покренута симптомима, представља норму у здравственом систему. У великој мери, појединцима је поверена одговорност да сами надгледају здравствене промене и обрате се здравственом систему након идентификовања релевантних симптома. Упркос све већем броју програма скрининга, дијагноза велике већине поремећаја, укључујући оне код којих реаговање у раној фази има директан утицај на морбидитет или преживљавање, и даље се у великој мери ослања на појединца. Данашња технологија би требало да омогући напредак ка континуираној и превентивној здравственој заштити и да омогући људима да се у великој мери ослоне на технологију која је неприметно интегрисана у њихове животе са циљем квалитетне проактивне здравствене заштите.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: DNA-based digital data storage

  Тема: Тренутне технологије за складиштење дигиталних података достижу границе одрживости у смислу потрошње енергије и употребе ретких и токсичних материјала. Штавише, интегритет података при коришћењу ових технологија је временски ограничен, што отежава архивирање и складиштење података. Циљ овог позива је да истражи скалабилне и поуздане приступе за коришћење ДНК као општег медијума за складиштење података. Предложена решења морају да се фокусирају на операције читања/писања/уређивања дигиталних података у синтетичкој ДНК, а предложене технике треба да донесу квалитативни напредак у кључним параметрима као што су проток, дужина ДНК, поузданост, брзина и цена.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: Cardiogenomics

  Тема: Кардиогеномика има потенцијал да реши постојеће недостатке у дијагностици и лечењу кардиоваскуларних болести (КВБ), што би омогућило бољи исход за пацијента. Напредно генетско тестирање узимајући у обзир сложено наслеђе, или комбиновање генетског тестирања, транскриптомике, протеомике и анализе метаболомике са клиничким фенотипом могу побољшати клиничко управљање КВБ и прецизније идентификовати изложеност ризику од великих кардиоваскуларних сметњи као што је срчана инсуфицијенција или изненадна смрт.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: Carbon dioxide and Nitrogen management and valorisation

  Тема: Климатске промене, глобално загревање и загађење воде/земље су изазови без преседана за планету. Да би се они превазишли, неопходно је развити напредна и интегрисана решења за промену постојећих производних процеса и увођење одрживијих потрошачких навика. Токови угљен-диоксида (CO2) и азота (N) снажно утичу на климатске промене. За имплементацију одрживих циклуса CO2/N, потребно је да се развију технологије које ће повећати ефикасност њиховог циклуса кроз нове праксе, приступе управљању и валоризацију процеса.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERC STARTING GRANTS

  Тема: ERC Starting Grants осмишљени су да подрже изврсне истраживаче у фази каријере у којој оснивају свој истраживачки тим или започињу свој независни програм.

  Рок за пријаву: 25. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains (RIA)

  Тема: Позив се односи на развој нових решења за симулацију и/или праћење отворених података у реалном времену (нпр. укључујући дигиталне близанце) за потребе одрживе производње и потрошње енергије, предиктивно моделирање и вештачку интелигенцију за анализу међународних ланаца вредности обновљиве енергије, итд. Планиране активности треба да промовишу највише стандарде транспарентности и отворености, и да обухвате аспекте као што су претпоставке, модели и подаци који се односе на обновљиве изворе енергије и горива.

  Рок за пријаву: 27. октобар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Hop On Facility

  Тема: Hop On Facility предвиђа могућност правних лица из земаља са ниским истраживачким и иновационим учинком да се придруже већ одабраним заједничким истраживачким и иновационим акцијама, уз сагласност одговарајућег конзорцијума и под условом да у њему не учествују правна лица из таквих земаља.

  Рок за пријаву: 10. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Fostering balanced brain circulation – ERA Talents

  Тема: Међусекторска циркулација талената и академско-пословна сарадња за трансфер знања захтевају систематизацију и структурирање напора. Европска комисија има за циљ да подржи и подстакне такве трансформације, ка уравнотеженијој циркулацији талената, како на транснационалном, тако и међу секторима. Позив ERA Talents има за циљ да подржи обуку и мобилност истраживача, иноватора и других талената из области истраживања и иновација у различитим секторима, а са посебним фокусом на земље које су у технолошком ширењу (Widening Countries). Грант покрива трошкове организација које учествују у програму ERA Talents и појединачних талената који гостују/су на гостовању (нпр. административне трошкове, трошкове обуке, путне трошкове и дневнице, плате за гостујуће особље, као и трошкове повезане са технолошким ширењем, комуникацијом и трансфером знања).

  Рок за пријаву: 15. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: MSCA Doctoral Networks 2022

  Тема: MSCA Докторске мреже подржавају имплементацију докторских програма кроз партнерства универзитета, истраживачких институција, истраживачких инфраструктура, предузећа укључујући мала и средња предузећа, и других друштвено-економских актера из различитих земаља Европе и шире. MSCA Докторске мреже су отворене за учешће организација из трећих земаља, у циљу неговања стратешких међународних партнерстава за обуку и размену истраживача. У оквиру MSCA Докторских мрежа се подстиче и додељивање индустријских или заједничких доктората.

  Рок за пријаву: 15. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: 2D-material-based composites, coatings and foams (IA)

  Тема: Предлози пројеката треба обухвате композите 2Д материјала (2ДМ), аеро-гелове и пене који могу да донесу пуну наноскопску функционалност 2Д материјала из нано- и микро-размера у макроскопски свет. Посебно треба да буду усмерени на развој 2Д материјала и технологија које се углавном баве питањима животне средине, укључујући нпр. смањење потрошње енергије у транспорту, уклањање изливања нафте из воде, пречишћавање воде са ниском потрошњом енергије, побољшана десалинизација воде, итд.

  Рок за пријаву: 16. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: New generation of advanced electronic and photonic 2D materials-based devices, systems and sensors (RIA)

  Тема: Предлози у оквиру овог позива би требало да се фокусирају на развој уређаја и система заснованих на 2DM технологији који ће отићи корак даље ка интеграцији са тренутно постојећим технологијама и довести до развоја радикално нових прототипова и/или решења за индустрију за широк спектар области примене. Пројектне идеје би требало да се укључе развој електронских и фотонских уређаја заснованих на 2DM, укључујући ултрабрза кола, фотодетекторе и модулаторе, широкопојасне детекторе, прекидаче, као и сензоре, напредну електронику, метаматеријале, итд., који се служе апликацијама као што су 5G и 6G пренос података, бежичне везе, аутономни роботи и возила, итд.

  Рок за пријаву: 16. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure hardware and software components (RIA)

  Тема: За поуздане методологије и алате за напредну анализу и верификацију, као и динамичко тестирање потенцијално рањивих и несигурних хардверских и софтверских компоненти, потребно је истражити и испитати могућности на пољу безбедности система, са посебним фокусом на алате за развој софтвера, метрику за ИТ безбедност и смернице за безбедне производе и услуге. У оквиру овог позива ће се финансирати истраживачко-иновативни рад на развоју различитих хибридних и агилних алата са високим степеном сигурности, развој КПИ, метрике, процедура и алата, и слично.

  Рок за пријаву: 16. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Development and validation of processes and tools used for agile certification of ICT products, ICT services and ICT processes

  Тема: Пројектни предлози за овај позив треба да одговоре на минимум три циља од понуђених осам:

  • доступност применљивих алата и процедура за делимичну и континуирану процену и прецизну поновну сертификацију ICT производа, ICT услуга и ICT процеса;
  • смањење времена и напора потребних за (поновну) сертификацију ICT производа, ICT услуга и ICT процеса;
  • побољшана сарадња заинтересованих страна у области информација о сертификатима сајбер безбедности, укључујући произвођаче и крајње кориснике из различитих држава чланица;
  • ефикасно (поновно) коришћење информација и доказа релевантних за сертификацију као подршка више-шематској (поновној) употреби;
  • интеграција сертификације у целокупан процес моделирања, верификације, тестирања и верификације система;
  • повећана упоредивост изјава о уверењу које произилазе из шема сертификације и стандарда који се у њима користе; избегавање вишеструке сертификације;
  • унапређење објеката за тестирање и симулацију, укључујући анализу инцидената и претњи;
  • повећане могућности Digital Twin-а за континуирану процену и интеграцију нових решења.

  Рок за пријаву: 16. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: 2D materials-based devices and systems for biomedical applications (RIA)

  Тема: Циљ овог позива је проналажење нових технолошких решења заснованих на јединственим својствима 2D материјала, повећање ефикасности дијагностике и терапија и проналажење нових што ће допринети раној дијагностици, предвиђању, праћењу и превенцији болести као и смањењу трајања хоспитализације.

  Рок за пријаву: 16. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Nature-based Solutions integrated to protect local infrastructure (RIA)

  Тема: Градови пролазе кроз брзу трансформацију, једним делом због дигитализације, а једним делом и због проблема одрживости градова и њихове еколошке прихватљивости, углавном из перспективе климатске адаптације. У том смислу, решења заснована на природи комбинована са локалним знањем треба да се искористе и за решавање питања безбедности локалне инфраструктуре која могу омогућити да се градови учине отпорнијим на природне катастрофе и друге могуће безбедносне изазове.

  Рок за пријаву: 23. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Better understanding of citizens’ behavioural and psychological reactions in the event of a disaster or crisis situation (RIA)

  Тема: Циљеви позива су следећи:
  • Анализа људског понашања као покретачких или каскадних фактора катастрофа или кризних ситуација, и трансформација квалитативних података у квантитативне информације ради побољшања анализе изложености.
  • Испитати како се ова анализа може интегрисати у планове и процесе приправности како би укључила културне, историјске и етичке перспективе о томе шта дефинише катастрофе и како се на њих реагује.

  Рок за пријаву: 23. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Renewable-intensive, energy positive homes

  Тема: Циљеви позива су следећи:

  • Бржи прелаз на следећу генерацију нове изградње и реновирање исплативих енергетски позитивних, климатски неутралних стамбених зграда.
  • Поједностављена интеграција напредних паметних технологија, обновљивих извора енергије и решења за складиштење у пројектима стамбене изградње и реновирања.
  • Бржи прелаз на зграде и техничке елементе који су способни да се прилагоде различитим профилима корисника и животним стиловима, побољшавајући квалитет ваздуха, здравље људи и параметре благостања.
  • Побољшане вештине и компетенције међу радном снагом да подржи брзо усвајање енергетски позитивних зграда у стамбеном сектору.

  Рок за пријаву: 06. децембар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: 2nd Call for Offers to become a member of the DIH² network (Horizon 2020)

  Тема: Циљ позива је да регрутује нове чланове и прошири утицај мреже на све европске регионе. Чланством у мрежи организације добијају:

  • приступ експериментима које финансира DIH2;
  • учешће на састанцима које DIH2 организује, синхронизоване са водећом европском платформом из области роботике;
  • учешће у писању докумената/стратегија/политика у вези са роботиком и вештачком интелигенцијом;
  • приступ најновијој технологији из области роботике и вештачке интелигенције;
  • приступ DIH2 заједници, подршци, експертизи, технологији и услугама у оквиру екосистема индустрије у области роботике;
  • прилику за блиску сарадњу са члановима DIH2 мреже;
  • позив за учешће на DIH² конференцијама или догађајима.

  Рок за пријаву: 31. јул 2022. године; 31. октобар 2022. године; 31. јануар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


Позиви за Дунавски транснационални програм најављени су за септембар и новембар.

  Позив: FIRST CALL Interreg Danube 2021-2027

  Тема: Овај позив има за циљ програмске приоритете 1,2,3 и 4.2:

  1. Паметнији дунавски регион
  2. Зеленији дунавски регион са ниском емисијом угљеника
  3. Дунавски регион са бољим друштвом
  4. Бољи менаџмент сарадње: 4.2 Повећани институционални капацитети за територијално и макрорегионално управљање

  Рок за пријаву: прва фаза: 21. новембар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Фонд за науку - Зелени програм сарадње науке и привреде

  Тема: Општи циљеви Програма су практична подршка сарадњи науке и привредног сектора, заснована на коришћењу расположивих научних потенцијала, финансирањем пројеката који могу на темељу непосредне примене резултата истраживања значајно утицати на даљи развој друштва и привреде у целини, а посебно науке и примењених истраживања укључивањем изврсних истраживача у решавање виталних проблема друштва и увођењем младих истраживача у научно-истраживачки рад; јачање професионалних капацитета научно-истраживачких установа и стварање нових пројектних тимова.

  Рок за пријаву: 11. октобар 2022. године (до 15 часова по средњоевропском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонда за науку - Програм ПРИЗМА

  Тема: Циљеви Програма су финансирање пројеката који се заснивају на изврсним идејама које у будућности могу да имају значајан утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини; јасно наведеној мотивацији за истраживања у оквирима савремених трендова развоја науке у одговарајућим научним областима; развоју научних и практичних аспеката у области техничко-технолошких наука; развоју истраживања од стратешког значаја за пољопривреду, производњу хране и заштиту животне средине; итд.

  Рок за пријаву: 14. октобар 2022. године (до 15 часова по средњоевропском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: DARIAH ERIC за период 2022-2024. годинe

  Тема: DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities – European Research Infrastructure Consortium) је једна од двадесет три истраживачке инфраструктуре Европске комисије које дају правац европској науци, и која има за циљ да изгради инфраструктуру за хуманистичке науке и уметност и тиме олакша истраживања у дигиталном свету. DARIAH ERIC конзорцијум је објавио Јавни позив за пријављивање предлога пројеката који би истражили изазове дизајнирања, имплементације, документовања и дељења дигиталних процеса рада у контексту уметничких и хуманистичких истраживања са техничке, методолошке, инфраструктурне и концептуалне тачке гледишта.

  Рок за пријаву: 3. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: COST програм

  Тема: COST програм окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима кроз трансевропску сарадњу. COST подстиче и негује транс-, мулти- и интер-дисциплинарне приступе интегришући истраживаче, инжењере и научнике из различитих области и сектора као што су универзитети, истраживачки центри, компаније, мала и средња предузећа, и други релевантни актери.

  Рок за пријаву: 20. октобар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Industrial safety implications of platform work, the Green Deal, and advanced materials for energy storage (two-stage)

  Тема: Позив обухвата истраживање о управљању индустријским ризиком, избегавању великих утицаја на животну средину или друштво, као и истраживање производа и система потребних за побољшање безбедности у индустријским окружењима (процесна индустрија, енергетика, транспорт опасних материја, изградња и рад главне инфраструктуре и услуга). У оквиру овогодишњег позива, доступне су три теме:
  • Тема 1: Индустријска безбедност у контексту императива одрживости
  • Тема 2: Безбедност напредних материјала у апликацијама за конверзију и складиштење енергије
  • Тема 3: Развој радних места и безбедност у платформској економији

  Рок за пријаву: 22. септембар 2022. године (pre-proposals), 8. децембар 2022. године (full proposals)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива