Отворени позиви


  Позив: ERC ADVANCED GRANTS

  Тема: ERC напредни грантови осмишљени су да подрже изузетне главне истраживаче у фази каријере у којој су већ етаблирани као истраживачи са признатим искуством у истраживачким достигнућима. Главни истраживачи морају демонстрирати револуционарну природу, подухват и изводљивост својих научних предлога.

  Рок за пријаву: 26. август 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Intelligent security and privacy management (RIA/IA)

  Тема: Све већа распрострањеност и софистицираност Интернета ствари (IoT) и вештачке интелигенције (AI) проширују површину напада и ризик од ширења. Ово захтева алате за аутоматско надгледање и ублажавање сигурносних ризика, укључујући оне повезане са подацима и алгоритмима.

  Рок за пријаву: 27. август 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy

  Тема: Предлози треба да имају за циљ међународну сарадњу са Канадом за подстицање увођења напредних биогорива и биоенергије, истовремено смањујући трошкове набавке сировина или процеса конверзије.
  Предлози треба да се баве једним од следећих питања:
  - Развој целокупног ланца снабдевања биомасе-биоенергије, укључујући посредне носиоце биоенергије, напредна биогорива, производњу топлотне и електричне енергије. Треба укључити стратегије одрживе производње и сакупљања биомасе које олакшавају одрживу производњу биоенергије и смањују трошкове набавке сировина. Све врсте непрехрамбене/прехрамбене биомасе, укључујући шумарство, пољопривреду и њихове остатке, органске фракције комуналног и индустријског отпада могу бити циљане.
  - Термохемијска, биохемијска и хемијска обрада одрживе биомасе у напредна биогорива усредсређена на поступак претходне обраде и конверзије и посебно на смањење граничних трошкова.

  Рок за пријаву: 01. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion

  Тема: Предлози треба да интегришу претварања енергије индустријског отпада у електричну енергију користећи једну врсту течности (наткривени CО2 или органски) и демонстрирати рад система у индустријском окружењу на нивоу излазне снаге од најмање 2 МW, с побољшаном трошковном ефикасношћу у односу на постојећа решења. Очекује се да предлози доведу технологије до ТРЛ 6 или 7
  За постизање овог циља потребно је покрити следећа развојна подручја:
  - Оптимизација топлотних циклуса за различите нивое поврата топлоте и ограниченог индустријског окружења, у смислу ефикасности и економичности
  - Развој/побољшање дизајнерских алата на нивоу компоненти и система
  - Развој / унапређење материјала и компоненти: измењивачи топлоте, турбо машина, јединица за рекуперацију отпадне топлоте, генератор електричне енергије и електроника итд.
  - Интеграција и демонстрација система у индустријском окружењу
  - Техничка и економска процена животног циклуса система топлотне и електричне енергије прилагођених за најмање 4 енергетски интензивна индустријска сектора, како би се приказала економска одрживост, дефинисали пословни случајеви и стратегија експлоатације
  - Ширење техничких и економских користи.

  Рок за пријаву: 01. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: EIC Horizon Prize for 'Early Warning for Epidemics'

  Тема: Изазов је развити скалабилан, поуздан и исплатив прототип система раног упозоравања за предвиђање и праћење векторских болести како би се допринело превенцији избијања епидемија и њиховог утицаја на локалној, регионалној и глобалној скали као и пружању подршке постојећим системима за елиминацију.
  Према Светској здравственој организацији (СЗО), векторске болести попут маларије, зика, денге или жуте грознице узрокују више од милион смртних случајева широм света сваке године. Вектори су живи организми који могу пренети заразне болести између људи или са животиња на људе. Векторске болести су глобална претња јавном здрављу и могу имати далекосежне економске и социјалне последице.

  Рок за пријаву: 01. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Demonstrate superior bio-based packaging solutions with minimal environmental damage (IA)

  Тема: Амбалажа је кључна за одржавање квалитета и трајности потрошачких и индустријских производа током њиховог животног века. Данас се већина материјала за амбалажу базира на фосилима и може изазвати проблеме у животној средини на крају животног циклуса, ако се њима не управља правилно. Специфичан изазов пројеката је повећати производњу одрживих и високо ефикасних решења за паковање на био-бази, која не наносе штету животној средини за време и после употребе.

  Рок за пријаву: 03. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: MSCA Individual Fellowships

  Тема: Циљ индивидуалних стипендија је унапређење креативног и иновативног потенцијала истраживача. Индивидуалне стипендије пружају могућност истраживачима било које националности да стекну и пренесу нова знања и да раде на истраживању и иновацијама у Европи и шире. Подршка је предвиђена за појединачне, транснационалне стипендије које се додељују најбољим или најперспективнијим истраживачима било које националности, за запошљавање у придруженим или ЕУ земљама. Апликацију заједно предају истраживач и институција из академског или не-академског сектора.

  Рок за пријаву: 09. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Widening Fellowships

  Тема: Циљ програма је унапређење креативног и иновативног потенцијала искусних истраживача кроз напредне обуке, међународну и интерсекторску мобилност, ради унапређења сарадње и јачање мреже укључујући и тзв. widening countries, унапређења истраживачких и иновативних капацитета организација учесница, као и повећања броја интернационалних, интердисциплинарних и интерсекторских мобилности истраживача у тзв. widening countries.

  Рок за пријаву: 09. септембар 2020. (17:00 по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS

  Тема: ЕРЦ грантови за доказивање концепта (ERC Proof оf Concept Grants) имају за циљ да увећају вредност изврсног истраживања кроз финансирање рада на верификацији иновативног потенцијала идеја које су настала кроз ЕРЦ пројекте. Грантови за доказивање концепта су стога намењени искључиво водећим истраживачима чији су предлози засновани на истраживању које је финансирано од стране ЕРЦ програма.

  Рок за пријаву: 17. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Co-funding of regional, national and international programmes

  Тема: COFUND има за циљ подстицање регионалних, националних или међународних програма за побољшање изврсности кроз обуке истраживача, мобилности истраживача и кроз развој њихове каријере, као и ширење најбољих пракси акције Марија Кири. То ће се постићи суфинансирањем нових или постојећих регионалних, националних и међународних програма који ће се отворити и омогућити међународну, међусекторску и интердисциплинарну обуку истраживача, као и транснационалну и међусекторску мобилност истраживача у свим фазама њихове каријере.

  Рок за пријаву: 29. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Fast Track to Innovation (FTI)

  Тема: FTI даје подршку иновативним активностима од фазе демонстрације до изласка на тржиште, укључујући пилотирање, тестирање, валидацију система у реалном окружењу, валидацију пословног модела, итд.

  Рок за пријаву: 27. октобар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива  Позив: Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Индије за период 2021-2023.

  Тема: Предмет Конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

  Рок за пријаву: 31. јул 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за науку - програм ИДЕЈЕ

  Тема: Програм ће омогућити финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова. Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима.

  Рок за пријаву: 7. август 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Kонкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Мађарске за период 2021 – 2022. године

  Тема: Развој научне сарадње двеју земаља кроз промоцију и подршку мобилности научних радника, а посебно младих научника, на заједничким истраживачким пројектима, као и подстицање заједничког учешћа у оквирном програму за истраживање Европске уније Horizon Europe.

  Рок за пријаву: 24. септембар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Eвропски програм за сарадњу у домену научних и технолошких истраживања – COST

  Тема: Европска сарадња у науци и технологији (COST) је финансијска организација за стварање интердисциплинарних истраживачких мрежа у Европи и целом свету под називом COST акције. Ове мреже нуде отворен простор за сарадњу међу научницима широм Европе (и шире) и на тај начин дају подстицај истраживањима и иновацијама.

  Рок за пријаву: 29. октобар 2020. (прва фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за науку – Програм сарадње српске науке са дијаспором

  Тема: Циљ Програма је успостављање сарадње са дијаспором ради унапређења и размене знања, успостављања или унапређења сарадње, заједничког рада на научно-истраживачким и истраживачко-развојним проблемима и изазовима, објављивања заједничких радова и патената, подршке развоју нових услуга, комерцијализацији производа, трансфера технологија, као и припреме предлога заједничких пројеката за конкурисање код фондова изван Србије.

  Рок за пријаву: позив ће бити отворен до утрошка средстава

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Pilot Project - Inclusive web accessibility for persons with cognitive disabilities

  Тема: Подстицање развоја алата који подржавају независан и инклузиван приступ мрежном садржају и услугама, укључујући потрошачке трансакције, за особе са когнитивним инвалидитетом.

  Рок за пријаву: 15. јул 2020. године

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Позив за подношење предлога пројеката

  Позив: TETRAMAX трећи позив за предузетничке експерименте за трансфер технологија (TTX)

  Тема: Општи циљ предузетничког TTX-а је мобилизација, изазов и обука малих тимова потенцијалних предузетника у области нискоенергетског рачунарства (Customized Low-Energy Computing). Стога је овај TTX позив посвећен искључиво истраживању и процени тржишних и пословних прилика, на пример за типичне сценарије „start-up формације“ и дугорочно стицање инвестиција. Фокус је на критичкој и систематској процени и генерисању одрживих пословних прилика за нове актере на европским тржиштима дигиталне технологије.

  Рок за пријаву: 31. јул 2020. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: 3rd Health Programme

  Тема: Европски здравствени системи су суочени са великим изазовима због старења популације, веће потражње нових модела примарне неге која је боље интегрисана и више оријентисана ка пацијенту, пораста хроничних болести, а у ширем контексту и због константних буџетских ограничења. Сама здравствена радна снага брзо стари, и уз финансијска ограничења изазива озбиљан мањак радне снаге у разним државама. Неколико регија у Европи се суочава са падом броја лекара. Стога су неопходне реформе како би се одговорило на ове изазове кроз акције усредсређене на политике задржавања, спречавање одлива медицинских радника и промену задатака.

  Рок за пријаву: 6. август 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: SSRC - Just Tech Covid-19 Rapid-Response Grants

  Тема: Just Tech-а подржава иновативне истраживачке пројекте који користе методе даљинског истраживања како би објаснили краткорочне и потенцијалне дугорочне импликације јавних здравствених интервенција на људска права, слободе и јавна добра.

  Рок за пријаву: 31. август 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Грантови за научнике из целог света - Stimulating innovative research

  Тема: Иновативна истраживања у изазовним областима од будућег значаја за области:
  - откривања лекова
  - дизајн биореактора за узгојено месо
  - следећа генерација машинског учења
  - спремности за пандемију односно борба против новонасталих вирусних заразних болести.

  Рок за пријаву: 31. август 2020. године

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Услови учешћа

  Позив: Civil Society Projects

  Тема: Ова мера има за циљ да подржи пројекте које промовишу транснационална партнерства и мреже које директно укључују грађане. Ти пројекти окупљају грађане различитих хоризонта, у активностима директно повезаним са политикама Уније, како би им се пружила прилика да активно учествују у процесу креирања политика Уније у областима повезаним са циљевима Програма.

  Рок за пријаву: 01. септембар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Visegrad+ Grants

  Тема: Вишеград+ шема подржава пројекте који доприносе процесу демократизације и трансформације у изабраним земљама и регионима, са посебним фокусом на државе Западног Балкана и Источног партнерства.

  Рок за пријаву: 01. октобар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива