Отворени позиви  Позив: КА226 Partnerships for Digital Education Readiness

  Тема: Партнерства за подршку у дигиталном образовању (Partnerships for Digital Education Readiness) за секторе општег образовања, средњег стручног образовања и обука и високог образовања.

  Рок за пријаву: 29. октобар 2020. до 12 часова (CET).

  Више информација на следећем линку:

 • Програмски водич
 • Темпус фондација


  Позив: Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through Artificial Intelligence

  Тема: Три основна циља ове теме су:
  - Успоставити подршку одлучивању засновану на смерницама за приоритетне индикације
  - Успоставити структурирану и интероперабилну платформу података како би се отворио потенцијал података из стварног света у онколошкој мрежи
  - Искористити податке из стварног света прикупљене акцијом да се успостави база знања о вештачкој интелигенцији и подрже одлуке о лечењу за приоритетне индикације.

  Рок за пријаву: 29. септембар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Co-funding of regional, national and international programmes

  Тема: COFUND има за циљ подстицање регионалних, националних или међународних програма за побољшање изврсности кроз обуке истраживача, мобилности истраживача и кроз развој њихове каријере, као и ширење најбољих пракси акције Марија Кири. То ће се постићи суфинансирањем нових или постојећих регионалних, националних и међународних програма који ће се отворити и омогућити међународну, међусекторску и интердисциплинарну обуку истраживача, као и транснационалну и међусекторску мобилност истраживача у свим фазама њихове каријере.

  Рок за пријаву: 29. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Fast Track to Innovation (FTI)

  Тема: FTI даје подршку иновативним активностима од фазе демонстрације до изласка на тржиште, укључујући пилотирање, тестирање, валидацију система у реалном окружењу, валидацију пословног модела, итд.

  Рок за пријаву: 27. октобар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: XR4ALL

  Тема: XR4ALL пружа подршку истраживачким тимовима за развој нових решења у области Extended Reality XR, као што су нпр. додаци попут Unity платформе, компоненте ниског нивоа засноване на отвореним API-има, стандарди и оквири попут SolAR-а, или било која XR апликација или хардвер. XR4ALL ће финансираним пројектима омогућити приступ XR платформи за програмере (широк спектар алата за подршку развоју XR компонената користећи методологију инспирисану DevOps), коју могу користити за развој своје апликације. XR4ALL очекује да финансирани пројекти објаве своја решења на каталогу XR решења као механизам за експлоатацију резултата њиховог пројекта.

  Рок за пријаву: 16. новембар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs (INNOSUP-08-2020)

  Тема: INNOSUP-08-2020 позив има за циљ да унапреди конкурентност малих и средњих производних предузећа тако што ће омогућити лак приступ напредним знањима, експертизи, као и програмима обука. Услуге које се пружају МСП треба да буду вођене њиховим пословним потребама, а примена мора бити флексибилна и брза како би се прилагодила брзини развоја иновација у напредној производњи као и захтевима МСП.

  Рок за пријаву: 01. децембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Specific Grant Agreement European Low-Power Microprocessor Technologies 2020

  Тема: Унутар Оквирног партнерског споразума o европским микропроцесорским технологијама мале снаге из 2017. године, изабрани конзорцијум ће бити позван да поднесе предлог акције о истраживању и иновацији за другу фазу дизајнирања и развоја европских процесора мале снаге и сродних технологије за екстремне размере, високе перформансе великих података, вештачку интелигенцију и нове апликације, у складу са планом истраживања дефинисаним у Оквирном партнерском споразуму.
  Предлог ће се посебно темељити на резултатима фазе 1 European Processor Initiative пројекта и требало би да обухвати следеће теме:
  - Развој друге генерације системских процесних јединица мале снаге
  - Развој друге генерације системских јединица мале снаге за убрзање примене
  - Валидација прве генерације системских јединица ниске снаге развијене у фази 1 (и фази 2)
  - Подршка за хардверску и софтверску платформу за развој заједничку за различите типове процесора и акцелератора

  Рок за пријаву: 12. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation

  Тема: Наука на којој се темељи Европски зелени договор изнела је шта је важно у погледу утицаја климатских промена, потребе да се њима прилагоди и потребе да се следе путеви декарбонизације. Предузећа, инвеститори, владе и грађани биће суочени са изазовима ублажавања и прилагођавања климатским променама. Због тога ове актере треба оснажити решењима која одговарају размери изазова. Како ће данашње одлуке утицати на наше емисије и отпорност током деценија које долазе, доносиоци одлука морају да знају који су начини живота, производње и потрошње компатибилни са климатском отпорношћу и путевима постизања климатске неутралности до 2050.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

  Тема: Хитност и размере изазова Зеленог споразума захтевају мобилизацију и унапређење научних капацитета и ресурса на светском нивоу, попут оних које нуде европске истраживачке инфраструктуре. Онe ће допринети транзицији ка климатски неутралној Европи, циљајући на смањење штетних емисија за најмање 50% до 2030. Активности ће се фокусирати на вршење истраживања и увођење иновација у две приоритетне области: складиштење енергије и напредно посматрање и праћење климе / животне средине.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

  Тема: У оквиру Хоризонт програма, планирана је имплементација Европске мисије за прилагођавање климатским променама (укључујући и Друштвену трансформацију) која ће вршити тестирање и процену решења за прилагођавање са циљем покретања друштвених трансформација међу најважнијим системима заједнице (нпр. здравство; пољопривреда, вода, животна средина, биодиверзитет, инфраструктура, итд.) који су од кључне важности за одрживи раст. Акције које се финансирају у оквиру овог позива ће служити као први кораци у идентификовању и унапређивању најперспективнијих решења на регионалном нивоу.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

  Тема: Активна улога грађана и њихово директно учешће је од суштинске важности за бављење климатским променама и другим активностима које штете животној средини на копну, ваздуху и мору. Промене у понашању грађана и потрошача према одрживијим обрасцима могу се спровести кроз образовање, подизање свести, науку о грађанима, посматрање и праћење њихових утицаја на животну средину, грађански ангажман и социјалне иновације. Неопходно је директно укључити грађане и заједнице у допринос климатским акцијама и заштити животне средине, подстичући их на тај начин да промене своје лично понашање и начин размишљања.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Restoring biodiversity and ecosystem services

  Тема: Oбнова екосистема великих размера је хитна – могућности је све мање. Потребан је системски приступ како би се оствариле опипљиве користи од акција у оквиру Европског зеленог договора, а које су у вези са климом (ублажавање, прилагођавање и смањење ризика од катастрофа), биодиверзитетом, смањењем загађења и одрживим прехрамбеним системима (од фарме до виљушке), здрављем и добробити. Због тога акције у оквиру ове теме треба да буду кључне за демонстрирање и промоцију системских решења за унапређење хитне обнове ради повећања биодиверзитета и подршке широком спектру екосистема, што представља циљеве Стратегије за биодиверзитет за 2030. која се односи на оштећене копнене, слатководне, обалске и морске екосистеме.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

  Тема: Сва подручја Европског зеленог споразума, од климатских акција до нултог загађења, захтевају значајне промене у друштвеној пракси и понашању појединаца, заједница и јавних и приватних организација. Ове промене се тичу понашања у области мобилности, смањења емисија повезаних са саобраћајем и потрошње енергије / ресурса, заштите или обнављања биодиверзитета итд. Активности које се финансирају у оквиру овог позива треба да успоставе транснационалне и трансдисциплинарне мреже стручњака, истраживача и релевантних организација цивилног друштва о променама у понашању, социјалним и културним променама како би заједнички анализирали социјалне праксе и процесе заједнички применили резултате у приоритетним областима.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

  Тема: Европски зелени договор очекује да ће трансформисати Европу у праведно и просперитетно друштво са модерном, ресурсно ефикасном и конкурентном економијом без нето емисије гасова са ефектом стаклене баште 2050. Да би се декарбонизовала Европа, обновљиви извори енергије са копна и мора морају постати главни извор енергије , уз задржавање стабилности и отпорности европског енергетског система. И даље су потребна истраживања и иновације да би се могла постићи потпуна трансформација система и остварити амбиција других политика ЕУ попут Чисте планете за све, СЕТ-плана и Нове стратегије кружне економије и допринети циљевима одрживог развоја Уједињених нација (посебно СДГ 7 Приступачна и чиста енергија и СДГ 9 Индустрија, иновације и инфраструктура.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

  Тема: Недавно истраживање Еуробарометра (2020) показало је да је велика већина испитаника забринута због утицаја хемикалија присутних у свакодневним производима на њихово здравље. Такође, постоје чврсти научни докази који поткрепљују забринутост у вези са хемикалијама. Европски зелени договор укључује посвећеност плановима за постизање нултог загађења животне средине, без токсичних производа. У том контексту, посебно се помиње потреба за правовременим и ефикасним управљањем ризицима које представљају опасне хемикалије.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

  Тема: Предлози који се финансирају у оквиру ове теме формираће део демонстративних пројеката за спровођење Иницијативе за циркуларне градове и регионе (CCRI) Европске комисије и морају се спроводити у блиској сарадњи и координацији са њом. CCRI је део новог Акционог плана за кружну економију и има за циљ да подржи примену решења за кружну економију на локалном и регионалном нивоу.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Building and renovating in an energy and resource efficient way

  Тема: Са све већим фокусом на грађевински сектор (иницијатива „Tалас обнове“ Европског зеленог споразума), с обзиром на тежњу ка потпуној декарбонизацији до 2050. године, грађевинско окружење постаје стратешко подручје за истраживање и развој. Приоритет су дизајн и изградња нових или доградња постојећих зграда са нултом емисијом / нултим загађењем, и позитивних енергетских кућа у одрживим зеленим четвртима. У овој транзицији постоје две главне компоненте. Прво, транзиција у пројектовању и изградњи зграда како би се смањиле њихове емисије и повећала енергетска ефикасност њиховог функционисања; исто се односи и на накнадно опремање постојећих зграда ради повећања њихове ефикасности. Друго, прелазак на енергетски позитивне зграде (производња електричне енергије, покривање њихових потреба за грејањем и хлађењем и допринос стабилности енергетске мреже) уз одрживе технологије обновљивих извора енергије.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм  Позив: Kонкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Мађарске за период 2021 – 2022. године

  Тема: Развој научне сарадње двеју земаља кроз промоцију и подршку мобилности научних радника, а посебно младих научника, на заједничким истраживачким пројектима, као и подстицање заједничког учешћа у оквирном програму за истраживање Европске уније Horizon Europe.

  Рок за пријаву: 24. септембар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за науку - програм ИДЕЈЕ

  Тема: Програм ће омогућити финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова. Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима.

  Рок за пријаву: 7. октобар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Eвропски програм за сарадњу у домену научних и технолошких истраживања – COST

  Тема: Европска сарадња у науци и технологији (COST) је финансијска организација за стварање интердисциплинарних истраживачких мрежа у Европи и целом свету под називом COST акције. Ове мреже нуде отворен простор за сарадњу међу научницима широм Европе (и шире) и на тај начин дају подстицај истраживањима и иновацијама.

  Рок за пријаву: 29. октобар 2020. (прва фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: КОНКУРС за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК)

  Тема: Kонкурс пружа подршку истраживачким пројектима којима се промовише интегрисано заједничко истраживање партнерских институција путем синергије коју имају тимови из обе земље. Од истраживачких пројеката који ће бити реализовани на универзитетима, факултетима, научним институтима, итд. се очекује да унапреде дату област истраживања.

  Рок за пријаву: 9. новембар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за науку – Програм сарадње српске науке са дијаспором

  Тема: Циљ Програма је успостављање сарадње са дијаспором ради унапређења и размене знања, успостављања или унапређења сарадње, заједничког рада на научно-истраживачким и истраживачко-развојним проблемима и изазовима, објављивања заједничких радова и патената, подршке развоју нових услуга, комерцијализацији производа, трансфера технологија, као и припреме предлога заједничких пројеката за конкурисање код фондова изван Србије.

  Рок за пријаву: позив ће бити отворен до утрошка средстава

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Приступ интегрисаним мултидисциплинарним објектима за материјале и биоматеријалe

  Тема: У оквиру дугогодишње сарадње између Извршног секретаријата Централно-европске иницијативе (CEI) и Конзорцијума за истраживачку инфраструктуру у Централној Европи (CERIC-ERIC), Централно-европска иницијатива објављује нови позив за подношење предлога за приступ интегрисаним мултидисциплинарним објектима за материјале и биоматеријалe.

  Рок за пријаву: 01. октобар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Visegrad+ Grants

  Тема: Вишеград+ шема подржава пројекте који доприносе процесу демократизације и трансформације у изабраним земљама и регионима, са посебним фокусом на државе Западног Балкана и Источног партнерства.

  Рок за пријаву: 01. октобар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Research Grants on Education - Small

  Тема: Програм малих истраживачких грантова подржава истраживачке пројекте за образовање који ће допринети побољшању образовања, са буџетима до 50 000 долара за пројекте у распону од једне до пет година. Пријаве се могу слати три пута годишње.

  Рок за пријаву: 03. новембар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Collaborative research visits using High Performance Computing

  Тема: HPC-Europa3 транснационални приступни програм финансира истраживачке посете научника у било којој дисциплини која може да користи рачунаре високих перформанси (High Performance Computing - HPC). У оквиру програма, могу се реализовати посете истраживачким институтима у Финској, Немачкој, Грчкој, Ирској, Италији, Холандији, Шпанији или Великој Британији.

  Рок за пријаву: 12. новембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • HPC-Europa3 Twitter

  Позив: НАТО Програм - Наука за мир и сигурност (SPS)

  Тема: НАТО програм Наука за мир и сигурност (SPS) пружа подршку развоју цивилне науке и технологије како би допринео решавању новонасталих безбедносних изазова и њиховог утицаја на међународну безбедност. Програм повезује научнике, стручњаке и званичнике из НАТО-а и партнерских држава да раде заједно на решавању ових изазова, подржавајући безбедносно релевантне активности у облику механизма за доделу бесповратних средстава, као што су: Вишегодишњи истраживачки и развојни пројекти и Догађаји (радионице напредних истраживања, курсеви напредне обуке и институти за напредне студије).

  Рок за пријаву: 15. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Текст позива