Отворени позиви  Позив: Изградња капацитета у високом образовању

  Тема: Изградња капацитета у високом образовању је програм транснационалне сарадње засноване на мултилатералном партнерству који има за циљ да подржи модернизацију, доступност и интернационализацију високошколских институција у Партнерским земљама.

  Рок за пријаву: 05. фебруар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница Извршне агенције
 • Званична страница Европске комисије

  Позив: Еразмус Мундус заједнички мастер програми

  Тема: Еразмус Мундус заједнички мастер програм је високо интегрисани међународни студијски програм од 60, 90 и 120 ЕСПБ бодова, који реализује интернационални конзорцијум сачињен првенствено од високошколских установа али и других образовних и не-образовних институција са специфичном експертизом.

  Рок за пријаву: 13. фебруар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница Извршне агенције
 • Званична страница Европске комисије

  Позив: Савези знања

  Тема: Савези знања су транснационални, структурни пројекти између високошколских институција и пословног сектора за развој иновативних и мултидисцплинарних приступа учењу и предавању, развоју предузетништва и размене и протока знања.

  Рок за пријаву: 26. фебруар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница Извршне агенције
 • Званична страница Европске комисије

  Позив: Европски универзитети

  Тема: Иницијатива за успостављање Европских универзитета је дугорочна визија која има потенцијал да успостави институционалну сарадњу између високошколских институција и подигне је на виши ниво кроз развој заједничких стратегија, међууниверзитетских кампуса и успостављање тимова студената и истраживача који ће развијати нова знања.

  Рок за пријаву: 26. фебруар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница Европске комисије

  Позив: Стратешка партнерства у области високог образовања

  Тема: Стратешка партнерства имају за циљ да подрже развој, трансфер и/или имплементацију иновативних пракси као и спровођење заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, стицање знања и размену искустава на европском нивоу.

  Рок за пријаву: 24. март 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница Европске комисије


  Позив: ERC proof of concept grants

  Тема: ЕРЦ грантови за доказивање концепта (ERC Proof оf Concept Grants) имају за циљ да увећају вредност изврсног истраживања кроз финансирање рада на верификацији иновативног потенцијала идеја које су настала кроз ЕРЦ пројекте. Грантови за доказивање концепта су стога намењени искључиво водећим истраживачима чији су предлози засновани на истраживању које је финансирано од стране ЕРЦ програма.

  Рок за пријаву: 21. јануар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: A comprehensive vision for urban agriculture

  Тема: Пројекти у оквиру овог позива су фокусирани на знање и податке из претходних студија и пројеката и односе се на размену знања и искустава у урбаној пољопривреди. Пројекти би требало да окупе академски сектор, локалне управе, регионалне установе, пољопривредне произвођаче, удружења грађана итд. како би се на адекватан начин решили изазови везани за а) урбану пољопривреду, б) заштиту животне средине, в) друштвени изазови, г) нове пословне моделе засноване на урбаној пољопривреди, д) унапређења у области безбедности, доступности и квалитета хране, итд.

  Рок за пријаву: 22. јануар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Public engagement for the Bioeconomy

  Тема: Биоекономија укључује секторе и системе који користе, производе и обрађују биолошке ресурсе. Успешна транзиција ка био економији подразумева значајну трансформацију и на страни понуде и на страни потражње и укључује различите економске актере (потрошаче, произвођаче, итд.). Пројекти у оквиру овог позива морају бити усмерени на изградњу секторске комуникације на националном, регионалном и локалном нивоу кроз акције подизања свести и промоције животне средине и бенефита које био економија има за грађане у Европи.

  Рок за пријаву: 22. јануар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Genetic resources and pre-breeding communities

  Тема: Ове активности убрзавају мобилизацију генетских ресурса прикупљених in-situ и/или ex-situ како би се извршио повољан утицај на узгој биљака и развој нових врста које су прилагођене на променљиве средине и захтеве потрошача. Позив посебно има фокус на кориснички интерфејс, то јест предлаже унапређења информација које су доступне корисницима у смислу њихове доступности и визуелизације. Највише ресурса биће усмерено активностима предузгајања у сарадњи са јавним, приватним и непрофитним секторима.

  Рок за пријаву: 22. јануар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: New and emerging risks to plant health

  Тема: Предлози треба да усмере једног или више нових или нових биљних штеточина и/или болести које изазивају или вероватно могу изазвати значајне (друштвене) економске и/или еколошке губитке за европску пољопривреду и/или шумарство. Избор циљаних штеточина и/или болести размотриће потенцијалну претњу у смислу развоја и ширења, потенцијалног погоршања услед климатских промена као и потенцијалног утицаја на пољопривредну производњу, шумарство, трговину и шире окружење. Предлози ће повећати знање о биологији, путевима уношења и ширења штеточина/болести и разјаснити зависности од абиотичких фактора. Они ће побољшати методе и стратегије за рано откривање, превенцију и контролу, као и повећати спектар алата за интегрисано, одрживо и ефикасно сузбијање штеточина/болести. Подстиче се међународна сарадња са државама погођеним или угроженим истим штеточинама/болестима.

  Рок за пријаву: 22. јануар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: ERC consolidator grants

  Тема: ЕРЦ грантови за оснаживање истраживачких тимова (ERC CONSOLIDATOR GRANTS - ERC-2018-CoG) намењени су подршци водећим истраживачима у фази каријере у којој они консолидују (ојачавају) сопствене независне истраживачке тимове или програме.

  Рок за пријаву: 04. фебруар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Energy-efficient manufacturing system management

  Тема: Унапређење енергетске ефикасности у индустрији захтева интеграцију података о енергији (историјске, податке у реалном времену и предиктивне податке о трошковима) у системе производног менаџмента. Производни системи су сложени јер многи параметри (средина, компоненте, материјали, машине, ћелије, ланци производње и набавке) колективно утичу на енергетске перформансе производног процеса. Стога се овај позив фокусира на а) комбинацију ИКТ (анализа великих података, интернет ствари и вештачка интелигенција) која води померању од дијагностике ка прогнози у процесу контроле потрошње и трошкова енергије у производњи, б) прикупљање података у вези са импактом који производња има на животну средину, в) приказ приступа и технологија кроз индустријске студије случаја и г) сертификацију и стандардизацију података кроз различите производне секторе.

  Рок за пријаву: 05. фебруар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Monitoring ecosystems through research, innovation and technology

  Тема: Циљ је искористити научни напредак и окупити различите актере како би ојачали тренутне напоре и осмислили структурирани и економичан приступ праћењу екосистема на нивоу ЕУ, комбиновањем праћења на лицу места, свемирског и ваздушног простора. Треба осмислити оквир који би требало да покрива читаву ЕУ за биолошку разноликост и услуге екосистема који интегришу различите токове извештавања, изворе података и активности праћења на међународном, ЕУ, националном и регионалном нивоу а које је исплативо, везано са циљевима политике, показатељима и проценама, надограђује најбоље праксе у државама чланицама ЕУ, доставља благовремене податке, упоредиве кроз време и у земљама чланицама ЕУ.

  Рок за пријаву: 13. фебруар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)

  Тема: FTI програм подржава развој иновација од демонстрације кроз све фазе до изласка на тржиште, укључујући активности као што су пилотирање, тестирање, валидација система у реалним радним условима, пре-нормативно истраживање и стандардизација.

  Рок за пријаву: 19. фебруар 2020. (пресек)

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism

  Тема: Истражујући могућности културолошког туризма, позив има за циљ да подржи иновативне стратегије и пилот решења за успешну и одрживу прекограничну, регионалну и локалну сарадњу у оквиру културолошког туризма, укључујући активности за менаџмент, обуке и услуге. Ово може подразумевати читав спектар иницијатива од испитивања веза између интра-европског културолошког туризма и европеизације и њиховог утицаја на идентитет и осећај припадности до развоја и тестирања иновативних статистичких метода, алата и индикатора за мерење утицаја овакве врсте туризма.

  Рок за пријаву: 12. март 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Curation of digital assets and advanced digitisation

  Тема: Предлози би требали показати како ће нове технологије, методе и формати података помоћи да се културно-историјски остаци представе на свеобухватан и атрактиван а научно заснован начин, уз промоцију европског културног насљеђа. Предлози такође треба да прикажу како би очување и анализа материјалних и нематеријалних ресурса наше културне баштине побољшали наше разумевање културне историје.

  Рок за пријаву: 12. март 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: European Competence Centre for the preservation and conservation of Monuments and Site

  Тема: Дигитална технологија може помоћи очувању знања о артефактима из музеја чији су баштина, споменици, документи и локације угрожени и учинити их доступним грађанима широм Европе као и будућим генерацијама. Поред тога, интернетски приступ висококвалитетним холистички документованим дигиталним репликама артефаката, налазишта, докумената и споменика може повећати привлачност и промоцију места, града или државе чланице, подржавајући на тај начин локалну туристичку и угоститељску индустрију.

  Рок за пријаву: 12. март 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Innovation pilots

  Тема: Овај позив финансира активности на покретању стратегија за технолошки развој које су неопходне истраживачким инфраструктурама како би оствариле и унапредиле своја партнерства са индустријом кроз заједнички развој техничких решења и употребу великих платформи које комбинују истраживање и развој, интеграцију и валидацију у процесу технолошког развоја.

  Рок за пријаву: 17. март 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Strengthening the human capital of research infrastructures

  Тема: Позив пружа подршку за обуке запослених у управљачким и оперативним секторима истраживачких инфраструктура, размену запослених као и размену примера добре праксе између институција, укључујући и развој специфичних образовних програма и предмета. Програм се посебно позива на активности засноване на претходним искуствима која су стечена кроз пројекте RAMIRI и RItrain.

  Рок за пријаву: 17. март 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Developing methodological approaches for improved clinical investigation and evaluation of high-risk medical devices

  Тема: Усресређеност на 1.) методе за генерисање клиничких података и у контексту клиничке истраге и у свакодневној пракси (тј. у стварном свету) тако да су доступни снажни клинички докази за медицинске уређаје високог ризика, и 2.) методе агрегирања које ће омогућити оптимално коришћење свих доступних података узимајући у обзир њихову хетерогеност (нпр. методе метаанализе помоћу различитих статистичких приступа, методе за комбиновање података из различитих врста извора) и 3.) промовисање размене најбољих праксе и подржавају мрежне активности међу програмерима.

  Рок за пријаву: 07. април 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies

  Тема: Понудити добро структуиране и детаљне стратегије за преношење тачних и ажурних информација о ћелијским и генским терапијама користећи више савремених модалитета, укључујући веб страницу. Конзорцијум треба да се састоји од различитих актера и може да укључује стручњаке за научну комуникацију, представнике пацијената, индустрију, мала и средња предузећа, клиничке и академске истраживаче, као и главна европска научена друштва у тој области. Они би требало да пруже експертизу из области људских матичних ћелија, регенеративне медицине, уређивања генома и генске терапије. Сав комуникациони материјал/информације треба превести на енглески језик, а предлози треба да пруже детаљну стратегију о лингвистичком приступу ширења како би се допрело до велике публике ЕУ. Веб локација треба да буде прилагођена корисницима и треба да садржи прилагођене одељке посвећене најмање истраживачима, пацијентима и јавности.

  Рок за пријаву: 07. април 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: ПРЕВЕНЦИЈА И РАНА ДИЈАГНОЗА КАНЦЕРА

  Тема: Глобална алијансе за хроничне болести (ГАЦД) је усредсређена на спровођење предлога истраживања за превенцију и рану дијагнозу карцинома у земљама са ниским и средњим приходима.

  Рок за пријаву: 07. април 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: DIGITAL DIAGNOSTICS – DEVELOPING TOOLS FOR SUPPORTING CLINICAL DECISIONS BY INTEGRATING VARIOUS DIAGNOSTIC DATA

  Тема: Програм обезбеђује подршку развоју алата, платформи и услуга који ће користити дијагностичке податке у одређеној области, што ће имати за резултат прецизну, детаљну, структурирану, систематичну процену здравственог стања код пацијента. Предложени пројекти би требало да интегришу различите изворе података као што су здравствени подаци, in vitro и/или in vivo дијагностика, медицинско снимање, функционални тестови (lab-on-a-chip) и слично, при том узимајући у обзир потребе здравствених радника. Ови алати/платформе/услуге би требало да допринесу унапређењу дијагнозе и клиничког одлучивања и укључе интелигентна решења за интеракцију између човека и рачунара како би се олакшала свакодневна клиничка пракса.

  Рок за пријаву: 07. април 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions

  Тема: Појављују се нове технологије и иновативне мере, али оне нису преузете у обиму који је неопходан за испуњавање наших климатских циљева и циљева европске транспортне политике. У многим случајевима одговорне власти (које често делују на различитим нивоима управљања) сарађују са јавним и приватним заинтересованим странама. Али потпуна интеграција и примена нових решења заостаје зато што има мало информација, података и тестираних, иновативних решења о њиховој ефикасности и о томе како да се превазиђу препреке за успешну имплементацију у застареле наслеђене системе и старе инфраструктуре.

  Рок за пријаву: 21. април 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Research and Innovation Staff Exchange

  Тема: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) је шема која пружа подршку унапређењу међународне сарадње као и сарадње кроз секторе кроз размену запослених у истраживачком и иновационом сектору, као и кроз размену знања и идеја од истраживања на тржишту и обратно.

  Рок за пријаву: 28. април 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Co-funding of regional, national and international programmes

  Тема: COFUND има за циљ подстицање регионалних, националних или међународних програма за побољшање изврсности кроз обуке истраживача, мобилности истраживача и кроз развој њихове каријере, као и ширење најбољих пракси акције Марија Кири. То ће се постићи суфинансирањем нових или постојећих регионалних, националних и међународних програма који ће се отворити и омогућити међународну, међусекторску и интердисциплинарну обуку истраживача, као и транснационалну и међусекторску мобилност истраживача у свим фазама њихове каријере.

  Рок за пријаву: 29. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм


Тренутно нема отворених позива

  Позив: Фонд за науку – Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције

  Тема: Циљеви програма су подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у домену вештачке интелигенције, подстицање примене резултата научних истраживања из домена вештачке интелигенције у развоју привреде Србије, као и развоју људских ресурса из домена вештачке интелигенције.

  Рок за пријаву: 31. јануар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за науку – Програм сарадње српске науке са дијаспором

  Тема: Циљ Програма је успостављање сарадње са дијаспором ради унапређења и размене знања, успостављања или унапређења сарадње, заједничког рада на научно-истраживачким и истраживачко-развојним проблемима и изазовима, објављивања заједничких радова и патената, подршке развоју нових услуга, комерцијализацији производа, трансфера технологија, као и припреме предлога заједничких пројеката за конкурисање код фондова изван Србије.

  Рок за пријаву: позив ће бити отворен до утрошка средстава

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: SAF€RA – нови позив за пријављивање пројеката

  Тема: SAF€RA иницијатива за заједничко програмирање и финансирање унапређења истраживања о индустријској безбедности“ објавила је пети заједнички позив за финансирање пројеката у области координације европских истраживања на пољу индустријске безбедности кроз паметан одрживи развој под називом: „Safety concerns and opportunities related to advanced materials and new technologies in energy production and storage“.

  Рок за пријаву: 30. јануар 2020. (прва фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Вишеградски фонд

  Тема: Вишеградски фонд је међународна организација са седиштем у Братислави (Словачка), коју су основале владе 4 земље (V4 регија): Чешка, Словачка, Пољска и Мађарска, са циљем поспешивања сарадње међу земљама оснивачима, али и подршке земљама Западног Балкана и земљама Источног партнерства. Вишеград+ шема подржава пројекте који доприносе процесу демократизације и трансформације у изабраним земљама и регионима, са посебним фокусом на државе Западног Балкана и Источног партнерства.

  Рок за пријаву: 01. фебруар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: NATO SPS позив у области напредних технологија за цивилну безбедност

  Тема: NATO SPS (Science for Peace and Security) програм je oбјавио позив у области напредних технологија усмерених на цивилну безбедност. Предлог пројекта се може односити на једну од наведених области: Наука о подацима и вештачка интелигенција, Комуникациони системи, Наука о материјалима, Сензори и детектори, Аутономија и против-аутономија, Технолошко усклађивање.

  Рок за пријаву: 15. фебруар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: TRINITY пројекат

  Тема: Европски пројекат TRINITY има за циљ да успостави одрживи екосистем – мрежу дигиталних иновационих центара (digital innovation hubs DIH) састављених од истраживачких центара и универзитетских група специјализованих у области напредне роботике и интернета ствари, подржаних од стране DIH експерата у области роботичке сајбер безбедности како би допринели новим роботичким решењима и подигли агилност индустрије.

  Рок за пријаву: 28. фебруар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: CRP – Research Grants

  Тема: CRP – Research Grants подстиче колаборативна истраживања, промоцију обука за младе научнике и стварање одговарајућих истраживачких капацитета. Програм пружа подршку истраживачким пројектима из основне науке, здравља људи, индустријске и пољопривредне биотехнологије и биоенергије. Позив за пријаву расписује се сваке године.

  Рок за пријаву: 30. април 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Large Research Grants on Education Program

  Тема: Велики истраживачки грантови за образовање Фондације Спенсер подржавају истраживачке пројекте који ће допринети унапређењу образовања. Овај програм је осмишљен тако да пружи подршку интелектуално амбициозним и технички изводљивим истраживањима која су релевантна за област образовања.

  Рок за пријаву: 14. јануар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива