Отворени позиви  Позив: Европски универзитети

  Тема: Европски универзитети су усмерени на остваривање мисије и циљева високошколских установа у области образовања, истраживања, иновација и друштвених изазова. Кроз различите моделе системске, структуралне и одрживе транснационалне сарадње, ове алијансе јачају квалитет, учинак, атрактивност и међународну конкурентност високог образовања широм Европе.

  Рок за пријаву: 31. јануар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Жан Моне акције на пољу високог образовања

  Тема: Акције Жан Моне у високом образовању подржавају наставу и истраживање у области студија Европске уније широм света. Студије Европске уније односе се на подучавање, учење и истраживање о Европској унији, њеној историји, циљевима, структурама, функцијама и њеним политикама. Фокусирајући се на димензију Европске уније, активности Жан Монеа треба да промовишу активно европско грађанство и вредности Европске уније кроз поштовање људског достојанства, слободе, демократије, једнакости, владавине права и поштовања људских права, укључујући права припадника мањина. Жан Моне акције се могу реализовати у три облика: 1) модули, 2) катедре и 3) центри изврсности.

  Рок за пријаву: 14. фебруар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Еразмус+ програмски водич

  Позив: Erasmus Mundus – Јoint Masters

  Тема: Еразмус Мундус – Заједнички Мастери се односе на интегрисане транснационалне међународне студијске програме на мастер нивоу, које спроводи међународни конзорцијум високошколских установа из различитих земаља широм света и релевантни партнери са специфичном стручношћу и интересовањем за предметну студију области.

  Рок за пријаву: 16. фебруар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Еразмус+ програмски водич

  Позив: Erasmus Mundus - Design Measures

  Тема: Мере за дизајн у оквиру Еразмус Мундус акције односе се на јачање капацитета универзитета за модернизацију и интернационализацију њихових наставних програма и пракси, удружују ресурсе и развијају механизме који се односе на осигурање квалитета, акредитацију и признавање диплома и бодова. Главни циљ ове акције је да подстакне развој нових, иновативних, интегрисаних транснационалних студијских програма високог нивоа на нивоу мастер студија.

  Рок за пријаву: 16. фебруар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Еразмус+ програмски водич

  Позив: Изградња капацитета у високом образовању

  Тема: Изградња капацитета у високом образовању подржава пројекте међународне сарадње засноване на мултилатералним партнерствима између организација активних у области високог образовања. Подржава активности усмерене на подизање релевантности, квалитета, модернизацију и изградњу капацитета високог образовања у трећим земљама које нису придружене Програму са циљем њиховог друштвено-економског опоравка, раста и просперитета. Акције изградње капацитета обухватају три категорије (Strands): 1) Подстицање приступа сарадњи у високом образовању, 2) Партнерства за трансформацију у високом образовању, и 3) Пројекти структурних реформи.

  Рок за пријаву: 16. фебруар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Еразмус+ програмски водич

  Позив: Пројекти свесни изазова будућности

  Тема: Пројекти свесни изазова будућности су пројекти великих размера који имају за циљ да идентификују, развију, тестирају и/или процене иновативне (стратешке) приступе чиме ће довести до побољшања система образовања и обука. Они подржавају међународну сарадњу у оквиру различитих сектора и подстичу иновације у смислу успостављања револуционарних метода и пракси, обезбеђују трансфер иновација, а све са циљем да успоставе одрживи ниво коришћења резултата и њихову примену у различитим контекстима и заједницама.

  Рок за пријаву: 15. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Еразмус+ програмски водич

  Позив: Партнерства за сарадњу

  Тема: Примарни циљ Партнерства за сарадњу је да омогући организацијама да повећају квалитет и релевантност својих активности, да развију и ојачају своје мреже партнера, да повећају своје капацитете за заједничко деловање на транснационалном нивоу, подстичући интернационализацију кроз размену и развој нових пракси и метода, као и размену идеја. Они имају за циљ да подрже развој, пренос и/или примену иновативних пракси, као и спровођење заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, вршњачко учење и размену искустава на европском нивоу.

  Рок за пријаву: 22. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Еразмус+ програмски водич

  Позив: Савези за образовање и предузећа

  Тема: Савези за образовање и предузећа су транснационални пројекти у којима партнери деле заједничке циљеве и раде заједно на подстицању иновација, нових вештина, осећаја за иницијативу и предузетничког начина размишљања. Њихов циљ је да подстичу иновације у високом образовању, стручном образовању и обукама, предузећима као и у ширем друштвено-економском окружењу кроз суочавање са друштвеним и економским изазовима као што су климатске промене, промена демографије, дигитализација, појава нових технологија, брзе промене запошљавања, иновације на тржишту рада, итд.

  Рок за пријаву: 3. мај 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Еразмус+ програмски водич


  Позив: 2nd Call for Offers to become a member of the DIH² network (Horizon 2020)

  Тема: Циљ позива је да регрутује нове чланове и прошири утицај мреже на све европске регионе. Чланством у мрежи организације добијају:

  • приступ експериментима које финансира DIH2;
  • учешће на састанцима које DIH2 организује, синхронизоване са водећом европском платформом из области роботике;
  • учешће у писању докумената/стратегија/политика у вези са роботиком и вештачком интелигенцијом;
  • приступ најновијој технологији из области роботике и вештачке интелигенције;
  • приступ DIH2 заједници, подршци, експертизи, технологији и услугама у оквиру екосистема индустрије у области роботике;
  • прилику за блиску сарадњу са члановима DIH2 мреже;
  • позив за учешће на DIH² конференцијама или догађајима.

  Рок за пријаву: 31. јул 2022. године; 31. октобар 2022. године; 31. јануар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERC CONSOLIDATOR GRANTS

  Буџет пројекта: до 2.000.000,00 ЕУР (+ додатних 1.000.000,00 ЕУР за трошкове пресељења, опрему, приступ истраживачким ресурсима и трошкове за експерименталне и друге врсте активности)

  Тема: ERC CONSOLIDATOR GRANTS су осмишљени тако да подрже главне истраживаче у фази у којој могу ојачати своје независне истраживачке тимове или програме. Истраживачи морају показати изврсност у својој области истраживања и изводљивост своје научне пројектне пријаве.

  Рок за пријаву: 2. фебруар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Open 2023

  Циљ програма: EIC Pathfinder Open обезбеђује подршку за реализацију амбициозних идеја за радикално нове технологије, са потенцијалом за стварање нових тржишта и/или за решавање глобалних изазова. Позив подржава рану фазу развоја будућих технологија (нпр. активности на ниским нивоима технолошке спремности 1-4).

  Рок за пријаву: 7. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: MSCA Staff Exchanges 2022

  Циљ програма: подршка развоју партнерстава у облику заједничких истраживачких и иновационих пројеката са циљем размене знања кроз међународну и међусекторску мобилност и размену (secondment) запослених у истраживачким и иновационим активностима са уграђеним повратним механизмима.

  Рок за пријаву: 8. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: The future of research ethics review in the changing research environments (CSA)

  Тема: Како би се подржала ефикасна адаптација рецензије етике еволуцији научног истраживања, поготово у светлу појаве нових области истраживања и нових облика истраживачке сарадње, пројекат у оквиру овог позива би требало да допринесе следећим исходима:

  • Евалуацији ефикасности садашњих приступа рецензији етике обезбеђивапоштовања људских права у развоју дигиталних технологија, промовисања поштовања „дигиталних права“ и „дигиталних принципа“ у контексту истраживања и повезане међународне сарадње и партнерства;
  • Развитку нових приступа рецензијама и проценама етике. Фокус пројекта је на развоју система и процедура које промовишу културу етике која има за циљ да подстиче иновације, истовремено подржавајући истраживачку заједницу да операционализује и угради будуће законске оквире ЕУ засноване на људским правима у истраживачке предлоге;
  • Бољој информисаности заснованој на етичким процесима при доношењу политичких одлука о употреби нових технологија. Осигурати већу подршку истраживачима при укључивању етичких разматрања у своја истраживања, доприносећи на тај начин заштити људских права и промоцији вредности ЕУ.

  Рок за пријаву: 9. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Development of new approaches to the macroeconomic modeling of research and innovation (CSA)

  Тема: Циљеви овог позива су:

  • Допринос развоју иновативних и интердисциплинарних приступа обликовању политика везаних за истраживање и иновација (Research and Innovation) у Европи;
  • Боља интеграција активности из области истраживања и иновација у макроекономским моделима, што би требало довести до бољег мерења њиховог утицаја и бољег разумевања канала кроз које истраживање и иновације утичу (директно и индиректно) на Европу;
  • Истраживање нових приступа макроекономским моделима истраживања и иновација који повезују покретаче истраживања и иновација са економским, научним и друштвеним резултатима;
  • Побољшање макроекономског модела за оцену политике истраживања и иновација на различитим варијаблама исхода и на различитим нивоима политика (на нивоу ЕУ, националном и регионалном нивоу);
  • Стварање нових макроекономских модела способних да симулирају економију, са посебним освртом на део за истраживање и иновацију, спајајући истраживање и иновације са одрживим и привредним растом;
  • Креирање потпуно отвореног приступа моделима, кодовима и базама података, како би се европској научној заједници и широј публици омогућио лак приступ идејама за моделирање.

  Рок за пријаву: 9. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Support to reforms of research assessment in the European Research Area (CSA)

  Тема: Циљеви овог позива су:

  • Подршка институционалној реформи евалуације истраживања, односно процене истраживачких пројеката, истраживача, истраживачких јединица и истраживачких институција;
  • Повезивање постојећих организација и иницијатива за реформу евалуације истраживања, олакшавање размене информација и међусобног учења и подстицање изградње консензуса међу заинтересованим странама;
  • Добијање препорука за ствараоце политика, организације које финансирају и изводе истраживања, високошколске институције и друге актере истраживања и иновација о томе како најбоље имплементирати институционалне промене у евалуацији истраживања;
  • Проширити европске напоре ка реформи евалуације истраживања на глобалном нивоу и ојачати међународну сарадњу у вези са еволуцијом евалуације истраживача.

  Рок за пријаву: 9. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Support to the implementation of an EU Manifesto for STE(A)M education and research and innovation career paths to tackle gender inequalities in the ERA (CSA)

  Тема: Очекивани исходи овог позива су:
  • Заједнички принципи и заједничка посвећеност родно инклузивном STEAM образовању, истраживању и иновацијама међу широким спектром актера у области истраживања и иновација у државама чланицама ЕУ и придруженим земљама;
  • Мрежа STEM оријентисаних предузећа, институција средњег и високог образовања, истраживачких организација, установа за неформално научно образовање и организација цивилног друштва, која ће подржати размену знања, међусобно учење и структурне промене у правцу родне равноправности и инклузије различитих група у њиховим организацијама;
  • Повећана сарадња између релевантних актера из области истраживања и иновација из академске заједнице, приватног сектора и националних администрација како би се подстакло учешће жена и девојчица у STEM студијама и каријерама кроз STEAM приступ.

  Рок за пријаву: 9. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Fostering socio-economic development and job creation in rural and remote areas through cultural tourism (RIA)

  Тема: Велики део европског културног пејзажа ван урбаних територија је рурални. Културни и креативни туризам, као покретач одрживог развоја, могао би обезбедити видљивост тим руралним културним пејзажима и имати значајан позитиван утицај на ревитализацију руралних и удаљених подручја. То би могло да донесе користи и локалним заједницама, подстакне одрживи развој, отварање нових радних места и социјалну инклузију, промовишући локалну историју и културу (са њеном традицијом, уметношћу и занатима), као и локалну гастрономију и пољопривреду.

  Рок за пријаву: 14. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Cultural and creative approaches for gender-responsive STEAM education (CSA)

  Тема: Жене су дуго играле важну, али често непризнату улогу у науци, технологији, инжењерству и математици (СТЕМ), и док потражња за СТЕМ вештинама на тржишту рада расте како би се задовољиле зелене и дигиталне транзиције, постоји ризик да жене неће бити у могућности да у потпуности искористе све могућности због њихове недовољне заступљености у овим областима. Слично томе, док су жене генерално заступљене у многим културним професијама, у одређеним културним и креативним секторима који захтевају више дигиталних и технолошких вештина, као што су индустрија игара и филмска индустрија, још увек постоји очигледна недовољна заступљеност жена, као и родни стереотипи у садржају који се производи. Циљ овог позива је да се унапреди учешће и интересовање женске популације за СТЕАМ области од радног узраста, као и да се ојача привлачност научних и технолошких каријера и да се оне кроз низ акција и иницијатива учине родно осетљивијим.

  Рок за пријаву: 14. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: The emotional politics of democracies

  Тема: Пројекти у оквиру овог позива би требало да утичу на доношење одлука у политикама тиме што ће обезбедити бољу информисаност која ће бити утемељена на разумевању интеракција између емоција, личних вредности, идентитета, колективних и индивидуалних искустава и уверења у информисање при одлучивању у политикама и начина на који она утичу на демократско управљање. Требало би и да остваре бољу интеграцију емоционалне димензије политике у политике за неговање и промоцију европских демократија и вредности. Очекивани исходи пројеката треба да буду и повећано поверење у управу тиме што ће више пажње бити посвећено емоционалним потребама грађана и успостављању емоционалних веза приликом развоја политика. Такође, потребно је и унапредити научне доказе добијене из мултидисциплинарних сфера, у вези са новим друштвеним интеракцијама и концептима комуникације за предстојећу еру дигиталних универзума и повезаности стварног и виртуелног живота, те у односу на то изградити сценарије о томе како ово може утицати на демократије и предложити препоруке за политику.

  Рок за пријаву: 14. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training (RIA)

  Тема: Ефикасно улагање у образовање и обуке на свим образовним нивоима и за све старосне групе је предуслов за унапређење квалитета система образовања и обука, развој инклузивности, побољшање исхода образовања, испуњавање циљева Европског образовног простора, као и за подстицање одрживог раста, побољшање квалитета живота и изградњу инклузивнијег друштва. Међутим, потребно је више анализа како би се утврдило да ли би политике и стратегије представљене у академској литератури биле ефикасне у другачијем локалном контексту. Предлози пројеката стога треба да изаберу релевантне мере или стратегије развоја и да процене њихову ефикасност у погледу унапређења система образовања и обука.

  Рок за пријаву: 14. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and learning achievements

  Тема: Циљеви позива су:

  • Мапирати и прикупити постојеће регионалне или националне лонгитудиналне податке који ће омогућити праћење група ученика/студената ради анализе њихових исхода учења и трендова који се односе на неједнакости у образовању;
  • Обезбедити креаторима политика анализу доступне литературе и избор техника које се користе за процену неједнакости у образовању, обука и постигнућа у учењу;
  • Идентификовати интервенције које могу компензовати неједнакости у исходима учења на основу анализе прикупљених лонгитудиналних података.

  Рок за пријаву: 14. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: A world leading European video game innovation system

  Тема: Одабрани пројекти у оквиру овог позива би требало да предложе добро утемељене препоруке за европску политику са јасно дефинисаним приоритетима, укључујући политику истраживања и иновација, како би се подржале одрживе иновације и раст у европској индустрији видео игара. Такође, потребно је развити методологије, подржане доказима, за повећање употребе знања и технологија из видео игара за покретање иновација у другим привредним секторима. Потребно је и остварити значајан допринос напредној европској индустрији видео игара која одлучујуће доприноси економском расту, отварању радних места, физичком и менталном благостању, као и друштвеној и културној кохезији.

  Рок за пријаву: 14. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need

  Тема: Исходи одабраних пројеката у оквиру овог позива треба да буду следећи:

  • Обезбедити пацијентима правовремене и персонализоване интервенције (превенцију, рано лечење, итд.) ради смањења морбидитета и морталитета узрокованих тешким болестима, као и побољшања живота грађана;
  • Обезбедити здравственим радницима приступ платформи за скрининг, клинички валидираним биомаркерима за идентификацију особа у ризику од болести што ће олакшати избор најприкладније превентивне акције;
  • Обезбедити истраживачима нове биомаркере за предвиђање и превенцију како би се омогућио развој сигурнијих и ефикаснијих персонализованих интервенција прилагођених карактеристикама појединца;
  • Обезбедити системима здравствене заштите поуздане доказе како би грађанима пружили ефикасне, превентивне терапијске интервенције.

  Рок за пријаву: 15. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Open source solutions for edge, cloud and mixed model applications to strengthen production and administrative capacities in agriculture (RIA)

  Тема: Дигиталне технологије и технологије података могу побољшати перформансе одрживости и конкурентност пољопривредног сектора. Још увек постоји низ фактора који ометају усвајање дигиталних технологија од стране фармера, укључујући недостатке у смислу приступачних дигиталних алата, дигиталних вештина, поверења у дељење података, транспарентности у развоју алгоритама, итд. Дигитална решења која поштују open-source принцип могу омогућити снижење цена за дигиталне апликације и побољшати транспарентност услуга заснованим на дигиталним апликацијама.

  Рок за пријаву: 23. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Revitalisation of European local (rural / peri-urban) communities with innovative bio-based business models and social innovation

  Тема: Циљеви овог позива су:

  • Остварење већег утицаја иновација на убрзање транзиције са линеарне економије засноване на употреби фосилних ресурса на ефикасне системе који ће бити обновљиви, циркуларни, безбедни по животну средину и базирани на биолошким решењима;
  • Боље информисана јавна свест, управљање, као и друштвене иновације које доприносе смањеној потрошњи ресурса и повећаном капацитету за иновације свих актера, у погледу сектора који су циркуларни и био-базирани, посебно у областима и заједницама којима је потребна ревитализација (фокус на рурална и периурбана подручја);
  • Очекиван је и виши ниво иновативности на локалном нивоу и ангажовање свих актера с посебним фокусом на инклузију угрожених група (модел „социјалног предузећа“ релевантан за угрожене групе становништва).

  Рок за пријаву: 23. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Data-driven solutions to foster industry’s contribution to inclusive and sustainable food systems (RIA)

  Тема: Пројекти у оквиру овог позива би требало да остваре:
  а) већи увид у потенцијал, корист и изводљивост података и технологије које користе приватни сектор заједно са јавним сектором за покретање одрживе трансформације прехрамбеног система, а уз поштовање релевантних законских и политичких оквира;
  б) побољшану транзицију ка одрживој здравој исхрани за све грађане тако што ће користити решења базирана на подацима из прехрамбеног сектора.

  Рок за пријаву: 23. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Digital technologies supporting plant health early detection, territory surveillance and phytosanitary measures (RIA)

  Тема: Циљеви овог позива су:

  • повећати доступност метода за скенирање биљака, праћење биљних штеточина у великом опсегу и помоћи територијалном надзору и помоћи у благовременом искорењивању или оптимизацији мера сузбијања;
  • побољшати иновативну и економичну интеграцију метода, укључујући мониторинг, даљинску детекцију и мреже замки за штеточине у складу са регулативама ЕУ које утичу на пољопривреду, шумарство, друге активности и подручја (нпр. урбана подручја);
  • подржати територијални надзор здравља биљака и ојачати капацитете за мониторинг, спречавање уласка и ширења биљних штеточина према регулативи ЕУ;
  • подстицати трансдисциплинарну сарадњу у области здравља биљака, науке о животној средини и посматрања земљишта;
  • подржати релевантне политике ЕУ и земаља придружених програму Хоризонт Европа које се тичу здравља биљака.

  Рок за пријаву: 23. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Integrated assessment of land use and biomass demands to contribute to a sustainable healthy and fair bioeconomy

  Тема: У складу са приоритетима „Зеленог договора“, амбицијама ЕУ везаним за климу и стратешком визијом биоекономије као економског система који делује у оквиру еколошких и друштвених граница, успешан пројектни предлог у оквиру овог позива имаће за циљ да развије или побољша моделе и алате коришћења земљишта, омогућавајући процене одрживости како би доносиоци политика и одлука, посебно на националном и регионалном нивоу, били боље информисани. Домени у вези са политикама европског „Зеленог договора“ ће имати користи од даље примене и експлоатације података добијених из посматрања животне средине. Боље разумевање, методе и алати за одређивање потенцијала и ограничења земљишта и биомасе треба да допринесу циљевима европског „Зеленог договора“ у погледу климе, биолошке разноврсности, екологије, као и друштва и економије. Пројекат би требало да допринесе и унапређењу знања о развојним путевима политике како би корист климатских и биоекономских решења у оквиру еколошких граница била максимална, и допринела доношењу одлука које ће осигурати кохерентност политике на националном и регионалном нивоу.

  Рок за пријаву: 23. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Supporting the fair and just transition from GHG-intensive economies facing challenges towards circular bioeconomy model regions (CSA)

  Тема: Циљ позива је креирање иновативних решења која би омогућила лакшу зелену транзицију ка моделу циркуларне биоекономије, у регионима у којима ово није заступљено.

  Резултати пројекта требало би да допринесу следећим очекиваним исходима:

  • Стварању најбољих широко распрострањених пракси које показују економске, социјалне и еколошке могућности и изазове трансформације привреде са интензивним ефектом стаклене баште ка регионима са моделом циркуларне биоекономије. Неке активности економије које утичу на стварање ефекта стаклене баште су: вађење угља, интензивна пољопривреда као што је сточарство или производња усева, шумарство и рибарство и производња тресета;
  • Оснаживању интеракције и координације између погођених региона европских и земаља придружених програму Хоризонт Европа.

  Рок за пријаву: 28. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Provide for a strong and sustainable pool of experts for European Standardisation: attract the students of university/HEI

  Тема: Циљеви овог позива су:

  • Укључивање знања о стандардизацији у наставне планове и програме универзитета/ВШУ како би се студенти образовали о стандардизацији, привукли будући професионалци који ће допринети стандардизацији, односно изградњи снажног и одрживог фонда европских стручњака за стандардизацију спремних да се баве европском и међународном стандардизацијом;
  • Повећана видљивост стандардизације на европским универзитетима/ВШУ;
  • Више студената на универзитетима/ВШУ компетентних за стандардизацију, а који ће формирати групу професионалаца спремних да допринесу и бране интерес ЕУ у стандардизацији;
  • Више курсева на универзитетима/ВШУ који интегришу садржаје у вези са стандардизацијом и покривају одговарајуће технолошке аспекте, аспекте подршке иновацијама и друштвене аспекте, укључујући потенцијал стандарда за очување основних вредности ЕУ;
  • Повећана видљивост стандардизације на универзитетима/ВШУ кроз „Академске дане стандардизације“ и успостављање Студентског удружења за стандардизацију.

  Рок за пријаву: 29. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Efficient trustworthy AI - making the best of data (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)

  Тема: У последње време постоји потреба за методама које оптимизују и смањују количину података, интензитет обраде и операције неопходне за обуку висококвалитетних, поузданих AI система. Као последица тога, потрошња енергије и утицај на животну средину ће такође бити смањени. Предлози пројеката у оквиру овог позива би требало да се баве новим методама вештачке интелигенције и процесима обезбеђивања података за обуку, са циљем да се постигне високо квалитетна и поуздана вештачка интелигенција уз смањену потребу за подацима и њиховом обрадом.

  Рок за пријаву: 29. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Cognitive Computing Continuum: Intelligence and automation for more efficient data processing (AI, data and robotics partnership) (RIA)

  Тема: Циљеви позива су:
  • Повећана отвореност и отворена стратешка аутономија економије података и вештачке интелигенције која се развија широм рачунарског континуума, прилагођена системска интеграција на нивоу уређаја и Еdge, валидација кључних сектора и неговање европских ланаца вредности за управљање дигиталним и зеленим транзицијама.
  • Утирање пута стратешкој индустријској сарадњи у обради података која је потребна за подршку будућим хипер-дистрибуираним апликацијама изградњом отворених платформи, подупирући настајући индустријски отворени екосистем који је кључан за успостављање зрелог европског ланца снабдевања.
  • Успостављање адаптивног хибридног рачунарства, когнитивних облака и Edge интелигенције изван садашњег технолошког нивоа инфраструктуре.
  • Боља међународна сарадња са поузданим партнерским регионима, гарантовање минималног нивоа интероперабилности и међусобне размене чиме се подстиче конкуренција на тржишту Cloud/Edge услуга за европску софтверску и Cloud/Edge индустрију и олакшава приступ страним тржиштима.

  Рок за пријаву: 29. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Large Scale pilots on trustworthy AI data and robotics addressing key societal challenges (AI Data and Robotics Partnership) (IA)

  Тема: Циљеви позива су:
  • Јачање европског екосистема вештачке интелигенције, података и роботике, његове изврсности и иновација темељним истраживањима која ће бити инспирисана применом и оријентисана на примену.
  • Технолошки напредак у ВИ решавањем великих изазова који ометају примену ВИ, података и роботике.
  • Широко прихватање технологија вештачке интелигенције, података и роботике од стране индустрије и крајњих корисника, а у складу са циљевима „Дигиталне деценије за 2030“.
  • Отпорне и поуздане технологије вештачке интелигенције, података и роботике.

  Рок за пријаву: 29. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Natural Language Understanding and Interaction in Advanced Language Technologies (AI Data and Robotics Partnership) (RIA)

  Тема: Очекивани исходи су:
  • Развој разумевања природног језика и интеракције напредних језичких технологија заснованих на језичким моделима свесним контекста и који су у стању да даље интегришу дугорочна општа знања и извуку значење, а у циљу развоја аутоматизованог закључивања и побољшаних вештина интеракције;
  • Ефикасни вишејезични модели и језички модели који су у стању да препознају и контролишу употребу језика везаног за предрасуде, способни су да уче из мањих језичких корпуса, ефикасни су у рачунању и у складу су са европским вредностима (приватност, равноправност, поузданост и веродостојност, интерпретабилност, безбедност, итд.);
  • Системи вештачке интелигенције и решења засновани на новим вишејезичким унапред обученим моделима који су асимиловали међујезичко и међукултурално знање кроз текстуални и говорни унос;
  • Веће прихватање иновативних језичких технолошких решења од стране европских компанија, пружајући широку језичку покривеност примена и услуга које подржавају вештачку интелигенцију у Европи.

  Рок за пријаву: 29. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Low TRL research in micro-electronics and integration technologies for industrial solutions (RIA)

  Тема: Пројекти би требало да се позабаве истраживањима високог потенцијала са ниским нивоом техничке спремности а који још није демонстриран у сегментима дизајна, процеса производње и/или паковања у ланцу вредности микро-нано-електронике и технологија интеграције. Фокус може бити на иновацијама материјала, физичких концепата, архитектуре уређаја или технологија интеграције. Потребно је дати пројекцију очекиваних добитака и главне цифре које ће произаћи из заслуга предложених приступа.

  Рок за пријаву: 29. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Open innovation: Addressing Grand challenges in AI (AI Data and Robotics Partnership) (CSA)

  Тема: Циљеви овог позива су:
  • Демонстрирати и ојачати европску истраживачку изврсност у области вештачке интелигенције тако што ће се потакнути значајан научни напредак у следећим главним научним и технолошким областима вештачке интелигенције: оптимизација, објашњивост, робусност, разумевање природног језика и интеракција, као и колаборативност.
  • Развити и организовати престижне изазове (такмичења) „отворене“ иновације у области вештачке интелигенције који ће мобилисати широко учешће врхунских научника из академске заједнице, индустрије, укључујући start-up предузећа, као и младе тимове и звезде у успону из целе ЕУ и придружених земаља.
  • Значајно повећати интересовање индустрије за вештачку интелигенцију (укључујући мала и средња предузећа и нова предузећа), посебно из кључних друштвено-економских сектора за Европу. У вези с тим и допринети прихватању резултата истраживања од стране индустрије

  Рок за пријаву: 29. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Pre-normative research and standardisation in industrial ecosystems (CSA)

  Тема: Циљеви овог позива су:
  • Допринети постизању циљева европске индустријске политике, посебно у односу на зелену и дигиталну транзицију и циркуларну економију;
  • Где је релевантно, допринети имплементацији плана акције за индустријске технологије ЕИО тј. за примену технологија са ниском емисијом угљеника у енергетски интензивним индустријама;
  • Ујединити истраживачки свет (пројекте, универзитете, иновационе центре, итд.) са ланцима снабдевања и заинтересованим странама у оквиру индустријских екосистема како би дефинисали потребе и приоритете стандардизације, улогу коју ће имати пред-нормативно истраживање и доприносе који ће бити на европском и међународном нивоу стандардизације;
  • Дефинисати план акције за активности пре стандардизације у доменима у настајању који досад нису били обухваћени;
  • Успоставити платформу за примену образовања и обука о стандардизацији у оквиру идентификованих индустријских сектора.

  Рок за пријаву: 29. март 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: European Excellence Initiative (Coordination and Support Actions)

  Тема: Позив је настао као одговор на стратегију Европског савета и за циљ има оснаживање установа за високо образовање кроз побољшање глобалне конкурентности и рад на подизању нивоа изврсности у науци. Оно што се очекује од овог позива јесте стварање савеза европских универзитета.

  Од пројеката се очекује да допринесу:

  • Успешној институционалној реформи и унапређењу високошколских установа у димензији истраживања и иновација (оснаживање да буду актери промена), кроз интегрисану сарадњу између институција и са другим актерима у локалним екосистемима;
  • Интегрисаној култури изврсности у науци и стварању вредности међу високошколским институцијама, са мањим истраживачким институцијама и земљама, посебно у тзв. Widening countries, кроз консолидацију географски инклузивних савеза високошколских институција, постижући дугорочну сарадњу;
  • Модернизованој истраживачкој каријери у сектору високог образовања, интероперабилне са другим секторима;
  • Убрзанаој дигиталној транзицији истраживања и иновација, димензијама сектора високог образовања у целој ЕРА (European Research Area);
  • Повећаној глобалној конкурентности истраживања у високошколским институцијама снажним повећањем критичне масе у смислу усавршавања, стварања знања и циркулације знања у зеленој транзицији и другим кључним областима европске политике као што су европске мисије.

  Рок за пријаву: 12. април 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Supporting the uptake of innovative Health Technology Assessment (HTA) methodology and advancing HTA expertise across EU (CSA)

  Тема: Циљеви овог позива су:
  • Идентификација најиновативнијих метода за процену технологија у здравству развијених од стране пројеката које финансира ЕУ, а који одговарају потребама тела за процену технологија у здравству и спремни су за употребу у реалним окружењима.
  • Дистрибуција робусних иновативних метода и алата за процену технологија у здравству развијених од стране пројеката које финансира ЕУ међу телима ЕУ задуженим за процену технологија у здравству.
  • Хармонизација експертизе за процену технологија у здравству широм ЕУ кроз развој програма обуке који ће бити развијен у сарадњи са академском заједницом. Обука треба да се бави експертизом за процену технологија у здравству уопште, као и експертизом у заједничкој процени технологија у здравству која ће се спроводити на нивоу ЕУ у складу са Уредбом (ЕУ) 2021/2282.
  • Допринос успешној имплементацији Уредбе за процену технологија у здравству као и изградњи методолошког оквира ЕУ за процену технологија у здравству који одговара сврси и одговара будућности.

  Рок за пријаву: 13. април 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Integrated, multi-scale computational models of patient patho-physiology (‘virtual twins’) for personalised disease management (RIA)

  Тема: Очекивани исходи су:
  • Клиничари и други здравствени радници имају приступ и/или користе валидиране вишесмерне рачунарске моделе како би дошли до оптимизованих и исплативих стратегија за координацију пацијентима.
  • Здравствени радници имају користи од побољшаног знања о настанку и прогресији сложених болести коришћењем валидираних модела који укључују више нивоа и више органа.
  • Клиничари и пацијенти имају користи од нове, побољшане персонализоване дијагностике, лекова, уређаја и терапијских стратегија прилагођених индивидуалној патофизиологији пацијента.
  • Грађани и пацијенти имају приступ валидираним моделима „виртуелних близанаца“ који омогућавају интеграцију података које су генерисали грађани са медицинским и другим лонгитудиналним здравственим подацима, и имају користи од раног откривања почетка болести, предвиђања прогресије болести и опција лечења, и ефикасног тока лечења болести.

  Рок за пријаву: 13. април 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Factory-level and value chain approaches for remanufacturing (Made in Europe Partnership) (IA)

  Тема: Пројекти би требало да се позабаве технологијама у оквиру специфичног сектора или да имају међусекторски приступ који ће развити најсавременије приступе поновној производњи (по питању дизајна, технологије, пословних планова) и омогућити њихову интеграцију у ланце вредности. Такође, потребно је демонстрирати процесе поновне производње који задржавају функционалност компоненти у најмање три корисничка случаја, размотрити увођење аспеката доследности, контроле квалитета и регулаторне валидације. Измена намена компоненти како би биле употребљиве у разним индустријским секторима је обавезна. Потребно је и увести флексибилне производне концепте, напредне машине, паметну мехатронику, интерактивне и колаборативне машине, роботе и системе који омогућавају ефикасан рад и реконфигурацију фабрике. Такође, мора се узети у обзир оперативна и економска одрживост, као и утицај предложеног приступа на животну средину.

  Рок за пријаву: 20. април 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Microelectronics-based Solutions for 6G Networks (RIA)

  Тема: Очекивани циљеви су:

  • Повећане способности европске микроелектронске индустрије да обезбеди решења за комуникационе мреже и уређаје (изван данашњих 4% глобалних тржишта), у складу са резултатима COREnect (European Core Technologies for future connectivity systems and components);
  • Доступност решења за уређаје на различитим нивоима ланца обраде података уређаја, од обраде основних и мешовитих сигнала до радио фрекфенција и антенског система и разматрање новог спектра који може бити потребан за 6G;
  • Доступност валидираних хардверских решења која се могу користити у контексту стандардизације 6G са јаким партнерством између актера из области микроелектронике и актера из области индустрије комуникација;
  • Доступност отворених решења која могу да подрже даље иновације на било ком нивоу, од крајњих уређаја до основних компоненти 6G мреже;
  • Доступност решења која ће понудити значајно смањење енергије за 6G комуникационе системе;
  • Доступност детаљне карактеристике технологије и подсистема који се могу даље користити из перспективе пуног развоја у оквиру KDT JU, а у погледу материјализације споразума 6G -IA и AENEAS MoU договора.

  Рок за пријаву: 25. април 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Communication Infrastructure Technologies and Devices (RIA)

  Тема: Пројекти у оквиру овог позива треба да остваре:

  • Развитак нових приступних мрежа, фокусираних на различите сетове уређаја, проширујући домет 6G и смањујући његов утицај на животну средину. Важан резултат се односи на решења која омогућавају проширење покривености мреже на сценарије 3D покривености, са мрежама тропосфере које омогућавају да се превазиђу ограничења данашњих 2D мрежа;
  • Напредак у комуникацијама на даљину, који ће омогућити решења за различите групе сценарија високе мобилности, велике површине, као што су UAV;
  • Доступност решења која омогућавају приступ „мрежа мреже“ са способношћу да подрже сценарије повезивања на ултра-кратке удаљености, засноване на умрежавању нано-ствари, и применљивост на специфичне домене као што су здравствена заштита или аутомобилска индустрија;
  • Ултра-нискоенергетска решења за уређаје, укључујући могућности уређаја без батерије;
  • Решења са ултра-ниском енергијом и ултра-високим капацитетом за приступ или повезивање са краја на крај заснована на оптичким технологијама и њиховој интеграцији у континуитет бежично-оптичког повезивања.

  Рок за пријаву: 25. април 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Wireless Communication Technologies and Signal Processing (Research and Innovation Actions)

  Тема: Резултати које пројекти треба да остваре су:

  • Успостављање бежичне технологије и система способних да испуне очекиване 6G радио могућности као што су TBps (терабајт по секунди) проток података, sub-ms латенцију, изузетно високу поузданост, масивни mMTC, екстремну енергетску ефикасност и ефикасност спектра, веома високу безбедност и локализацију тачности на нивоу cm у низу фреквентних опсега који се углавном фокусирају на решења до милиметарских таласа;
  • Креирање иновативних RAN решења која подржавају вишепојасни рад, бежично кеширање и интегрисане технике откривања комуникације;
  • Стварање технологије која омогућава подршку новим приступима мобилне комуникације веће ефикасности, као што су умрежавање без ћелија, масивни MIMO, или велике интелигентне површине са способношћу да драстично смање потрошњу енергије и контролишу нивое изложености EMF;
  • Примена и валидација иновативних архитектура заснованих на Аi/ML за контролу адаптивних L1/L2 функција са оптимизованом повратном контролом и операцијама;
  • Проналажење решења која омогућавају читаве нове домене бежичне апликације засноване на интеграцији бежичних комуникација и сензора;
  • Проналажење решења за оптимизацију питања одрживости, укључујући визуелну прихватљивост енергетске ефикасности и минимизирање урбаног визуелног загађења.

  Рок за пријаву: 25. април 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: SNS Societal Challenges (CSA)

  Тема: Циљеви овог позива су:

  • Преглед ставова заинтересованих страна о утицају технологија следеће генерације (6G) на друштво и очекивана побољшања у свакодневном животу грађана;
  • Изградња модела прихватања технологије или изградња мапа базираних на резултатима релевантних пројеката;
  • Стварање едукативног материјала (за нестручњаке) који подстиче боље разумевање потенцијалног друштвеног, еколошког и утицаја на јавно здравље 6G и сродних технологија;
  • Креирање догађаја општег јавног информисања и публикације у неспецијализованим медијима, студија, панела грађана, отворених јавних дебата са стручњацима а са циљем бољег разумевања и промовисања бољег прихватања 6G мреже и њених предности;
  • Саветовање за пројектне тимове и друге заинтересоване стране о томе како да подржавају циљеве политике ЕУ, као и постојеће и будуће законодавство ЕУ и смернице за технолошка решења за будући развој мрежа из области паметног умрежавања и услуга. Релевантне области укључују индустријску конкурентност, сајбер-безбедност, приватност, еколошку и климатску акцију, као и здравље.

  Рок за пријаву: 25. април 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERC ADVANCED GRANT 2023

  Тема: ERC напредни грантови осмишљени су да подрже изузетне главне истраживаче у фази каријере у којој су већ признати као истраживачи са искуством у истраживачким достигнућима.

  Рок за пријаву: 25. мај 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS 2023

  Тема: ERC грантови за доказивање концепта (ERC Proof оf Concept Grants) имају за циљ да увећају вредност изврсног истраживања кроз финансирање рада на верификацији иновативног потенцијала идеја које су настала кроз ERC пројекте. Грантови за доказивање концепта су стога намењени искључиво водећим истраживачима чији су предлози засновани на истраживању које је финансирано од стране ERC програма.

  Рок за пријаву: (multiple cut-off) 20. април 2023. године; 21. септембар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Advanced materials for magnets in applications for the New Energies Market (RIA)

  Тема: Европска индустрија би овим позивом требало да има користи од напредних материјала за магнете који или не садрже ретке метале, или користе у значајној мери замену и смањују употребу магнета од ретких метала. Ово ће ублажити зависност и могуће ризике у снабдевању и ојачати отворену стратешку аутономију и конкурентност Европе. Нови напредни материјали за магнете високих перформанси морају бити доступни у индустријском обиму и имати побољшану енергетску ефикасност и перформансе, док ће бити дужег и бољег животног циклуса и у исто време бити лакши за рециклирање.

  Рок за пријаву: 7. март 2023. године (прва фаза); 5. октобар 2023. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Advanced (nano and bio-based) materials for sustainable agriculture (RIA)

  Тема: Овим позивом произвођачи агрохемикалија би требало да пољопривредницима обезбеде алтернативне хемикалије и/или материјале на биолошкој бази који ће бити безбедни, одрживи и у складу са релевантним дозволама за пољопривредно-прехрамбено тржиште. Напредни (нано)материјали и/или материјали на биолошкој бази би пољопривредницима требало да пруже алтернативне алате за смањење употребе пестицида и ђубрива, чиме се смањује утицај агрохемикалија на животну средину. Пројекти у оквиру овог позива би требало директно да доприносе релевантним ЕУ стратегијама, подрже очувању биодиверзитета, смањењу загађења земљишта, испуштању токсичних хемикалија и смањењу негативног утицаја на животну средину.

  Рок за пријаву: 7. март 2023. године (прва фаза); 5. октобар 2023. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Bioinspired and biomimetic materials for sustainable textiles (IA)

  Тема: Тржиште одрживог текстила захтева употребу нове генерације обновљивих и материјала који се могу рециклирати. Пројекти у оквиру овог позива треба да развију биоинспирисане и биомиметичке напредне материјале који не захтевају или ограничавају потребу употребу хемијских адитива или премаза и тиме имају позитиван утицај на животну средину, климу и одрживост текстилних материјала. Поред ових особина, материјали треба да имају паметне функције или функционалности које ће задовољити будуће потребе потрошача, као и издржљива влакна високих перформанси и текстил из обновљивих извора са ниским трошковима, малим ресурсима и малим утицајем на животну средину за крајња техничка тржишта. Пројекти би требало да развију ефикасне технологије које омогућавају циркуларност техничког текстила, неткане и композите ојачане влакнима, нпр. биополимер или влакна високих перформанси на бази природних влакана. Употреба опасних хемијских прерада треба да буде смањена и резервисана за кључне техничке функционалности текстила.

  Рок за пријаву: 7. март 2023. године (прва фаза); 5. октобар 2023. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Intelligent data acquisition and analysis of materials and products in existing built works (RIA)

  Тема: Пројекти у оквиру овог позива треба да допринесу бржој и једноставнијој идентификацији, анализи и дигитализацији материјала и производа постојећих изграђених објеката, повећаној понуди секундарних материјала и грађевинских производа који се могу поново употребити, и тиме смањити ресурсни и енергетски интензитет грађевинског сектора. Пројекти, такође, треба да допринесу смањењу грађевинског отпада и отпада насталог рушењем, унапређењу објеката за поновну употребу и поправку грађевинских производа, као и побољшању продуктивности рада.

  Рок за пријаву: 7. март 2023. године (прва фаза); 5. октобар 2023. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Smart sensors for the Electronic Appliances market (RIA)

  Тема: Овим позивом би требало подржати развој паметних сензора за тржиште електронских уређаја. Тржиште електронских уређаја захтева развој материјала за нову генерацију брзих и паметних сензорских уређаја. Технологија паметних сензора треба подржати само-надгледање физичког стања, децентрализовано праћење личног здравља, праћење животне средине, дистрибуцију загревања и хлађења и управљање ланцем снабдевања. Сензорски уређаји морају бити мали и издржљиви да би се могли поставити на различитим локацијама и издржати услове околине. Потребни су напредни материјали да би се омогућило хватање хемијских и биохемијских сигнала, који ће имати продужени животни век или екстремно ниску цену за сензоре за једнократну употребу. Пројекти у оквиру овог позива би требало и да прикажу концепте и алате за анализу података који омогућавају нове пословне моделе за дистрибуиране, повезане сензоре.

  Рок за пријаву: 7. март 2023. године (прва фаза); 5. октобар 2023. године (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Hop on Facility

  Тема: Hop On Facility предвиђа могућност правних лица из земаља са ниским истраживачким и иновационим учинком да се придруже већ одабраним заједничким истраживачким и иновационим акцијама, уз сагласност одговарајућег конзорцијума и под условом да у њему не учествују правна лица из таквих земаља.

  Рок за пријаву: 28. септембар 2023. године и 26. септембар 2024. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


Тренутно нема отворених позива у оквиру овог програма.


  Позив: Фонд за иновациону делатност – Smart Start програм

  Тема: Циљ програма је да пружи подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа (MVP). Учесницима у програму на располагању су финансијска и менторска подршка у износу од 4,2 милиона динара по појединачном пројекту. Са 90% учешћа од стране Фонда у оквиру овог програма олакшава се спровођење прве фазе истраживања тржишта, развоја минимално одрживог производа или услуге, успостављања пословног модела и почетак припреме за следећу фазу прикупљања финансијских средстава. Могуће је поднети пријаве пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора; посебан фокус усмерен је на следећа четири приоритетна домена: Храна за будућност; Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на вештачку интелигенцију), Машине и производни процеси будућности; Креативне индустрије.

  Рок за пријаву: 28. фебруар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Circulation of European literary works

  Тема: Ова акција ће подржати пројекте током којих ће се преводити, објављивати, дистрибуирати и промовисати белетристичка дела. Одабрани пројекти би требало да допринесу:
  • јачању транснационалне циркулације и разноликости европских књижевних дела, посебно подстицањем превода са мање коришћених језика;
  • досезању нове публике за европска књижевна дела у ЕУ и шире;
  • јачању конкурентности књижевног сектора подстицањем сарадње у оквиру ланца књиговодствене вредности.

  Рок за пријаву: 21. фебруар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: European Cooperation projects

  Тема: Позивом ће се подржати пројекти који укључују велики број актера активних у различитим културним и креативним секторима, ради спровођења широког спектра активности и иницијатива. Акција је усидрена у оквир политике Култура програма Креативна Европа и његових међусекторских питања (инклузивност, смањење утицаја на животну средину и равноправност полова). Пројекти сарадње би требало да допринесу једном од следећих циљева:
  • Циљ 1 – Стварање на транснационалном нивоу и промет: ојачати стварање на транснационалном нивоу и промет европских дела и уметника;
  • Циљ 2 - Иновација: побољшати капацитете европских културних и креативних сектора за неговање талената, иновацију, напредак и раст, као и стварање радних места.

  Рок за пријаву: 23. фебруар 2023. године

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива за мала партнерства
 • Званична страница позива за средња партнерства
 • Званична страница позива за велика партнерства

  Позив: Innovation Lab

  Тема: Овим позивом се подстичу актери из различитих културних и креативних сектора, укључујући аудиовизуелни, да осмисле и тестирају иновативна решења с потенцијално позитивним дугорочним утицајем на више културних и креативних сектора. Пројекти треба да подрже дизајн, развој и/или ширење иновативних алата, модела и решења примењивих у аудиовизуелном и другим креативним и културним секторима.

  Рок за пријаву: 20. април 2023. године

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива

  Позив: COST

  Тема: COST програм окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима кроз трансевропску сарадњу. COST подстиче и негује транс-, мулти- и интер-дисциплинарне приступе интегришући истраживаче, инжењере и научнике из различитих области и сектора као што су универзитети, истраживачки центри, компаније, мала и средња предузећа, и други релевантни актери.

  Рок за пријаву: 25. октобар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива