Чланице

Агрономски факултет, Чачак Економски факултет, Крагујевац
Цара Душана 34
32000 Чачак, Србија

Тел: +381 (0)32 303-400
Факс: +381 (0)32 303-401
Интернет страница: www.afc.kg.ac.rs
Е-пошта: afdekanat@kg.ac.rs
Лицеја Кнежевине Србије 3
34000 Крагујевац, Србија

Тел: +381 (0)34 303-500
Факс: +381 (0)34 303-516
Интернет страница: www.ekfak.kg.ac.rs
Е-пошта: ekfak@kg.ac.rs
Факултет инжењерских наука, Крагујевац Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево
Сестре Јањић 6
34000 Крагујевац, Србија

Тел: +381 (0)34 335-990 до 335-997
Факс: +381 (0)34 333-192
Интернет страница: www.fink.rs
Е-пошта: kontakt@fink.rs
Доситејева 19
36000 Краљево, Србија

Тел: +381 (0)36 383-378, 383-379, 383-380, 383-269
Факс: +381 (0)36 383-377
Интернет страница: www.mfkv.kg.ac.rs
Е-пошта: office@mfkv.kg.ac.rs
Факултет медицинских наука, Крагујевац Факултет педагошких наука, Јагодина
Светозара Марковића 69
34000 Крагујевац, Србија

Тел: +381 (0)34 306-800
Факс: +381 (0)34 306-800
Интернет страница: www.medf.kg.ac.rs
Е-пошта: dekanat@fmn.kg.ac.rs
Милана Мијалковића 14
35000 Јагодина, Србија

Тел: +381 (0)35 8223 805, 8222 262, 8222 059
Факс: +381 (0)35 8223-805
Интернет страница: www.pefja.kg.ac.rs
Е-пошта: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
Правни факултет, Крагујевац Природно-математички факултет, Крагујевац
Јована Цвијића 1
34000 Крагујевац, Србија

Тел: +381 (0)34 306-500
Факс: +381 (0)34 306-540
Интернет страница: www.jura.kg.ac.rs
Е-пошта: faculty@jura.kg.ac.rs
Радоја Домановића 12
34000 Крагујевац, Србија

Тел: +381 (0)34 336-223
Факс: +381 (0)34 335-040
Интернет страница: www.pmf.kg.ac.rs
Е-пошта: pmfkrag@kg.ac.rs
Факултет техничких наука, Чачак Педагошки факултет, Ужице
Светог Саве 65
32000 Чачак, Србија

Тел: +381 (0)32 302-700
Факс: +381 (0)32 342-101
Интернет страница: www.ftn.kg.ac.rs
Е-пошта: dekanat@ftn.kg.ac.rs
Трг Светог Саве 36
31000 Ужице, Србија

Тел: +381 (0)31 521-952
Факс: +381 (0)31 511-078
Интернет страница: www.pfu.kg.ac.rs
Е-пошта: fakultet@pfu.kg.ac.rs
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања
Јована Цвијића бб.
34000 Крагујевац, Србија

Тел: +381 (0)34 304-270
Факс: +381 (0)34 304-275
Интернет страница: www.filum.kg.ac.rs
Е-пошта: kabinet@filum.kg.ac.rs
Војвођанска бб.
36210 Врњачка Бања, Србија

Тел: +381 (0)36 515-00-24
Факс: +381 (0)36 515-00-24
Интернет страница: www.hit-vb.kg.ac.rs
Е-пошта: hitvb@kg.ac.rs
Институт за информационе технологије, Крагујевац Универзитетска библиотека, Крагујевaц
Јована Цвијића бб.
34000 Крагујевац, Србија

Тел: +381 (0)34 610-0195
 
Интернет страница: www.iit.kg.ac.rs
Е-пошта: iitkg@kg.ac.rs
Улица слободе бб.
34000 Крагујевац, Србија

Тел: +381 (0)34 300-299, 302-217
Факс: +381 (0)34 370-299
Интернет страница: www.ub.kg.ac.rs
Е-пошта: ubkg@kg.ac.rs