Сво наставно особље на Универзитету

Преглед свог активног наставног особља на Универзитету у Крагујевцу


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање Година избора Факултет Ужа научна/уметничка област
Александар Д. Тасић редовни професор 2022. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Дувачки инструменти: Кларинет
Александар Ж. Живановић редовни професор 2010. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Гинекологија и акушерство.
Александар Љ. Ђукић редовни професор 2009. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Патолошка физиологија.
Александар М. Игњатовић редовни професор 2021. Факултет педагошких наука у Јагодини Физичка култура са методиком
Александар М. Остојић редовни професор 2022. Природно-математички факултет у Крагујевцу Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Александар М. Ранковић редовни професор 2020. Факултет техничких наука у Чачку Електроенергетика
Александар С. Пауновић редовни професор 2012. Агрономски факултет у Чачку Ратарство и крмно биље
Александар С. Пеулић редовни професор 2023. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Примењено рачунарство
Александра Б. Димитријевић редовни професор 2022. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Гинекологија и акушерство
Александра Ј. Јуришић-Шкевин редовни професор 2023. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Физикална медицина и рехабилитација
Александра Љ. Раденковић редовни професор 2021. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Клавир (Клавирска музика)
Александра М. Михајловић редовни професор 2024. Факултет педагошких наука у Јагодини Методика наставе математике
Александра П. Томић-Лучић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Интерна медицина
Аленка М. Миловановић редовни професор 2017. Факултет техничких наука у Чачку Теоријска и општа електротехника.
Ана Ланговић Милићевић редовни професор 2015. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Менаџмент и пословање
Анђелка К. Стојковић Анђелковић редовни професор 2023. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Педијатрија
Берислав П. Векић редовни професор 2022. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Хирургија
Биљана В. Петровић редовни професор 2020. Природно-математички факултет у Крагујевцу Неорганска хемија.
Биљана Ј. Стојановић редовни професор 2024. Факултет педагошких наука у Јагодини Дидактика са методиком
Биљана О. Вељковић редовни професор 2014. Агрономски факултет у Чачку Аграрна економија.
Биљана Р. Влашковић Илић редовни професор 2024. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Енглеска књижевност и култура
Биљана Р. Вулетић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Педијатрија
Биљана С. Тешановић редовни професор 2023. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Француска књижевност и култура
Биљана Т. Љујић редовни професор 2023. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Медицинска генетика
Биљана Ч. Јовковић редовни професор 2021. Економски факултет у Крагујевцу Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
Блажа Ж. Стојановић редовни професор 2022. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинскe конструкције и механизација
Бобан С. Стојановић редовни професор 2020. Природно-математички факултет у Крагујевцу Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи
Богдан П. Недић редовни професор 2009. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Производно машинство
Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај.
Бојан Оташевић редовни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Цртање и сликање.
Бојан П. Урдаревић редовни професор 2021. Правни факултет у Крагујевцу Радноправна
Борис Д. Фуртула редовни професор 2024. Природно-математички факултет у Крагујевцу Физичка хемија.
Борислав К. Чичовачки редовни професор 2022. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Дувачки инструменти: Обоа; Камерна музика;
Бранка И. Огњановић редовни професор 2016. Природно-математички факултет у Крагујевцу Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Бранко Ј. Поповић редовни професор 2016. Педагошки факултет у Ужицу Драмска уметност
Бранко М. Ристић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Хирургија
Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Енергетика и процесна техника.
Вељко Р. Маринковић редовни професор 2019. Економски факултет у Крагујевцу Пословна економија
Верица В. Јевтић редовни професор 2023. Природно-математички факултет у Крагујевцу Неорганска хемија
Весна А. Марјановић редовни професор 2024. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинске конструкције и механизација
Весна Д. Станковић редовни професор 2024. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Патолошка анатомија
Весна М. Мандић редовни професор 2012. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинско инжењерство.
Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Аутоматика и мехатроника и примењена информатика
Весна Р. Јањић редовни професор 2020. Економски факултет у Крагујевцу Рачуноводство, ревизија и пословне финансије.
Весна Р. Пантовић редовни професор 2007. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Епидемиологија.
Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Економски факултет у Крагујевцу Пословна економија
Весна С. Трифуновић редовни професор 2019. Факултет педагошких наука у Јагодини Социологија образовања
Видан Б. Папић редовни професор 2011. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Графички дизајн
Виолета А. Петровић редовни професор 2024. Природно-математички факултет у Крагујевцу Атомска, молекулска и оптичка физика
Виолета Д. Тодоровић редовни професор 2020. Економски факултет у Крагујевцу Финансије и финансисјке институције


  Укупно: 1205    Страна: 1/25    Следећа ►