Истраживачке јединице факултета

Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

-  Лабораторије:
-  Центри:


Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

- У оквиру НИР јединице налазе се центри са лабораторијама:


Факултет техничких наука у Чачку


Природно-математички факултет у Крагујевцу

-  Институт за биологију и екологију - Саставни делови Института за биологију и екологију су организационе целине:
 • Акваријум
 • Ботаничка башта
 • Центар за претклиничка испитивања активних супстанци
 • Центар за радијациону и хемијску мутагенезу и антиоксидациону заштиту
- Институт за математику и информатику

- Институт за физику
 • Лабораторија за физичку механику и молекуларну физику
 • Лабораторија за електромагнетизам и оптику
 • Лабораторија за атомску и нуклеарну физику
 • Лабораторија за електронику
 • Лабораторија за општи курс физике
 • Рачунарска лабораторија
 • Лабораторија за наставна средства
 • Астрономска опсерваторија
 • Лабораторија за радијациону физику - истраживачка група за радијациону физику
 • Лабораторија за развој софтвера
-  Институт за хемију
 • Катедра за неорганску хемију
 • Катедра за органску хемију
 • Катедра за аналитичку хемију
 • Катедра за биохемију


Факултет медицинских наука у Крагујевцу

 • Центар за молекулска истраживања
 • Центар за морфолошка истраживања
 • Центар за функционална истраживања
 • Центар за клиничка и епидемиолошка истраживања


Правни факултет у Крагујевцу

Такође, на факултету постоји и Институт за правне и друштвене науке (Institute for legal and social sciences).


Економски факултет у Крагујевцу


Агрономски факултет у Чачку

 • Хемијска лабораторија I
 • Лабораторија за хемију и хемијске технологије
 • Лабораторија за инструменталне анализе
 • Лабораторија за семенарство
 • Лабораторија за микробиологију
 • Лабораторија за биологију
 • Лабораторија за педологију
 • Лабораторија за мелиорације и флуиде
 • Лабораторија за анатомију домаћих животиња
 • Лабораторија за механизацију
 • Лабораторија за заштиту биљака
 • Лабораторија за хемијске технологије и контролу квалитета
 • Информатичка лабораторија