Студент проректор


Урош Глишић
Студент проректор, студент Факултета техничких наука у Чачку

е-пошта: student.prorektor@kg.ac.rs
телефон: 034 370-191, 370-270

Одлука о избору

Надлежност и задатак студента проректора је да води рачуна о квалитету и контроли наставе и наставног процеса и да сам учествује у реформи и унапређењу наставног процеса.

Студент проректор је у сталном контакту са студентима и представља најближу везу између студената и наставног особља, као и студената и управе Универзитета. Представља студенте Универзитета у Крагујевцу како у земљи тако и ван граница Србије.

Такође задатак студента проректора је да усмерава студенте продекане и председнике парламената факултета и помаже им у борби за студентска права.