Стратегија интернационализације

Стратегија интернационализације 2022 – 2027.

Кроз међународне активности Универзитет ће настојати да својим наставницима и истраживачима осигура услове за истраживање на највишем нивоу, а студентима услове за стицање знања, вештина и компетенција с којим ће бити конкурентни, како на националном, тако и на европском и глобалном тржишту рада, али истовремено и у академској заједници. Међусобном сарадњом свих факултета у саставу Универзитета, студената, наставника, истраживача и административног особља у домену међународне сарадње, Универзитет у Крагујевцу настојаће да обезбеди најбоље услове, механизме и процедуре који ће подстицати и пружати пуну подршку за реализацију неопходних активности у циљу интернационализације Универзитета.

Основни циљеви Стратегије су:

  • Унапређење студијских програма
  • Повећање броја долазне и одлазне мобилности
  • Унапређење сарадње са страним универзитетима, истраживачким установама, привредом и другим партнерским институцијама кроз међународне пројекте
  • Посвећеност универзитета интернационализацији
  • Дигитализација, инклузија и еколошка одрживост