Strategija internacionalizacije

Strategija internacionalizacije 2015 – 2020.

Kroz međunarodne aktivnosti Univerzitet će nastojati da svojim nastavnicima i istraživačima osigura uslove za istraživanje na najvišem nivou, a studentima uslove za sticanje znanja, veština i kompetencija s kojim će biti konkurentni, kako na nacionalnom, tako i na evropskom i globalnom tržištu rada, ali istovremeno i u akademskoj zajednici. Međusobnom saradnjom svih fakulteta u sastavu Univerziteta, studenata, nastavnika, istraživača i administrativnog osoblja u domenu međunarodne saradnje, Univerzitet u Kragujevcu nastojaće da obezbedi najbolje uslove, mehanizme i procedure koji će podsticati i pružati punu podršku za realizaciju neophodnih aktivnosti u cilju internacionalizacije Univerziteta.

Osnovni ciljevi Strategije mogu se grupisati u četiri celine, i to:

  • Unapređenje studijskih programa
  • Povećanje broja dolazne i odlazne mobilnosti
  • Unapređenje saradnje sa stranim univerzitetima, istraživačkim ustanovama, privredom i drugim partnerskim institucijama kroz međunarodne projekte
  • Posvećenost univerziteta internacionalizaciji