Стратегија мобилности

Стратегија мобилности 2022 – 2027.

Универзитет у Крагујевцу кроз образовање, истраживање и иновације има кључну улогу у личном развоју појединца, повезивању високог образовања, истраживања и привреде и генерално постизању економског раста, првенствено пружајући и унапређујући вештине и знања која се данас на тржишту рада очекују од дипломаца, што је уско повезано са унапређењем квалитета наставе и активностима у домену међународне сарадње.

Као партнер кога препознају међународне високообразовне институције, Универзитет у Крагујевцу настоји да својим и страним студентима, наставницима и ваннаставном кадру омогући услове за унапређење знања, вештина и компетенција кроз мобилност и унапређење академске сарадње са партнерским институцијама широм света.