Школарине 2024/2025. година

ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2024/2025. годину (27.02.2024.)
ОДЛУКА Савета о допуни Одлуке о утврђивању висине школарине за школску 2024/2025. годину (29.03.2024.)


Факултет
- Студијски програм -
Школарина у динарима (за стране студенте у €)
ОАС МАС ИАС ДАС ОСС МСС САС
1. Агрономски факултет 45.000 60.000   120.000      
2. Економски факултет 96.000 114.000   150.000      
а) Основне академске студије на енглеском језику 2.300 €            
б) Мастер академске студије на енглеском језику   2.300 €          
в) Докторске академске студије Менаџмент здравственог система (Заједнички студијски програм)       140.000      
3. Факултет инжењерских наука 60.000 90.000
(једногодишње) 65.000
(двогодишње)
  150.000      
а) Основне академске студије Електротехника и рачунарство на енглеском језику 3.000 €            
б) Мастер академске студије Биоинжењеринг на енглеском језику   4.000 €          
в) Докторске академске студије Биоинжењеринг на енглеском језику       4.000 €      
г) Докторске академске студије Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент на енглеском језику       4.000 €      
4. Факултет за машинство и грађевинарство 60.000 60.000   84.000      
5. Факултет медицинских наука              
а) Интегрисане академске студије медицине     90.000        
б) Интегрисане академске студије медицине на енглеском језику     550.000        
в) Интегрисане академске студије фармације     130.000        
г) Интегрисане академске студије фармације на енглеском језику     320.000        
д) Интегрисане академске студије стоматологије     150.000        
ђ) Основне струковне студије - струковни физиотерапеут         80.000    
е) Основне струковне студије - струковна медицинска сестра         80.000    
ж) Основне струковне студије - струковна медицинска сестра васпитач (Заједнички студијски програм)         68.000    
з) Мастер менаџмент у систему здравствене заштите   200.000          
и) Мастер Исхрана и суплементација   200.000          
ј) Мастер Регенеративна медицина   100.000          
к) Докторске академске студије - Фармацеутске науке       200.000      
л) Докторске академске студије - Фармацеутске науке на енглеском језику       4.000 €      
љ) Докторске академске студије - Медицинске науке       200.000      
м) Докторске академске студије - Медицинске науке на енглеском језику       4.000 €      
н) Докторске академске студије - Менаџмент здравственог система (Заједнички студијски програм)       140.000      
6. Правни факултет 85.000 95.000   165.000      
7. Факултет педагошких наука              
а) Основне академске студије 78.000            
б) Мастер академске студије:
Учитељ
  89.000          
в) Мастер академске студије:
Васпитач у предшколским установама
  89.000          
г) Мастер академске студије:
Васпитач у домовима
  89.000          
д) Мастер академске студије:
Професор предметне наставе
  78.000          
ђ) Мастер академске студије:
Образовне политике
  98.000          
е) Мастер академске студије:
Лидерство у образовању
  89.000          
ж) Докторске академске студије       120.000      
з) Основне струковне студије         68.000    
8. Природно-математички факултет 84.000 108.000   150.000      
9. Факултет техничких наука 81.000 81.000   160.000 81.000 81.000  
а) Основне академске студије на енглеском језику 3.500 €            
б) Мастер академске студије на енглеском језику   3.500 €          
в) Докторске академске студије на енглеском језику       5.000 €      
10. Педагошки факултет 82.000 89.000   145.000 82.000    
11. Филолошко-уметнички факултет              
а) Одсек за филологију Српски језик 70.000 130.000   190.000      
Француски језик 70.000 130.000          
Остали језици (шпански, италијански, немачки, енглески) 100.000 130.000          
Докторске студије из филологије (језик и књижевност)       190.000      
б) Одсек за музичку уметност Музичка теорија и педагогија 90.000 130.000          
Извођачке уметности 140.000 130.000          
Музика у медијима 140.000 130.000          
Докторске академске студије: Извођачке уметности       250.000      
в) Одсек за примењену и ликовну уметност 180.000 130.000          
12. Факултет за хотелијерство и туризам              
а) Основне академске студије:
Хотелијерство и туризам
90.000            
б) Основне академске студије:
Гастрономски менаџмент
100.000            
в) Мастер академске студије:
Менаџмент у хотелијерству;
Менаџмент у туризму;
Здравствени туризам
  90.000          
г) Докторске академске студије:
Менаџмент у хотелијерству и туризму
      120.000      
* Универзитет у Крагујевцу
(Природно-математички факултет,
Факултет педагошких наука,
Факултет медицинских наука,
Филолошко-уметнички факултет)
             
а) Основне академске студије:
Психологија (Заједнички студијски програм)
90.000            
* Универзитет у Крагујевцу              
а) Мастер академске студије:
Информационе технологије
  120.000          
б) Мастер академске студије:
Развој компјутерских игара
  170.000          
в) Мастер академске студије:
Вештачка интелигенција
  170.000          
г) Мастер академске студије:
ВЕБ дизајн
  110.000          
д) Мастер академске студије:
Психологија
  120.000