Школарине 2023/2024. година

ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2023/2024. годину (28.02.2023.)
ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2023/2024. годину (29.06.2023.)
ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2023/2024. годину (25.09.2023.)


Факултет
- Студијски програм -
Школарина у динарима (за стране студенте у €)
ОАС МАС ИАС ДАС ОСС МСС САС
1. Агрономски факултет 45.000 60.000   120.000      
2. Економски факултет 96.000 114.000   150.000
140.000*
     
3. Факултет инжењерских наука 60.000 80.000
(једногодишње) 60.000
(двогодишње)
  150.000      
4. Факултет за машинство и грађевинарство 60.000 60.000   84.000      
5. Факултет медицинских наука              
а) Интегрисане академске студије медицине     90.000        
б) Интегрисане академске студије медицине на енглеском језику     500.000 5.000 €        
в) Интегрисане академске студије фармације     130.000        
г) Интегрисане академске студије фармације на енглеском језику     320.000        
д) Интегрисане академске студије стоматологије     150.000        
ђ) Основне струковне студије - струковни физиотерапеут         80.000    
е) Основне струковне студије - струковна медицинска сестра         80.000    
ж) Специјалистичке академске студије - специјалиста фармације             150.000
з) Мастер менаџмент у систему здравствене заштите   200.000          
и) Мастер Исхрана и суплементација   100.000          
ј) Мастер Регенеративна медицина   100.000          
к) Докторске академске студије - Докторска школа медицинских наука       140.000      
л) Докторске академске студије - Менаџмент здравственог система       140.000      
м) Докторске академске студије - Медицинске науке       200.000
3.500 €
     
н) Докторске академске студије - Медицинске науке на енглеском језику       4.000 €      
њ) Докторске академске студије - Фармацеутске науке       200.000
3.500 €
     
о) Докторске академске студије - Фармацеутске науке на енглеском језику       4.000 €      
6. Правни факултет 85.000 95.000   165.000      
7. Факултет педагошких наука              
а) Основне академске студије 78.000            
б) Мастер академске студије:
Учитељ
  89.000          
в) Мастер академске студије:
Васпитач у предшколским установама
  89.000          
г) Мастер академске студије:
Васпитач у домовима
  89.000          
д) Мастер академске студије:
Професор предметне наставе
  78.000          
ђ) Мастер академске студије:
Образовне политике
  98.000          
е) Мастер академске студије:
Лидерство у образовању
  89.000          
ж) Докторске академске студије       120.000      
з) Основне струковне студије         68.000    
8. Природно-математички факултет 84.000 108.000   150.000      
9. Факултет техничких наука 81.000 81.000   140.000 81.000 81.000  
10. Педагошки факултет 82.000 89.000   145.000 82.000    
11. Филолошко-уметнички факултет              
а) Одсек за филологију Српски језик 60.000 120.000   190.000      
Француски језик 60.000 120.000          
Остали језици 90.000 120.000   190.000      
б) Одсек за музичку уметност Музичка теорија и педагогија 80.000 120.000          
Извођачке уметности 130.000 120.000          
Музика у медијима 130.000 120.000          
Докторске академске студије: Извођачке уметности       250.000      
в) Одсек за примењену и ликовну уметност 170.000 120.000          
12. Факултет за хотелијерство и туризам              
а) Основне академске студије:
Хотелијерство и туризам;
Здравствени туризам
90.000            
б) Основне академске студије:
Гастрономски менаџмент
100.000            
в) Мастер академске студије:
Менаџмент у хотелијерству;
Менаџмент у туризму;
Здравствени туризам
  90.000          
г) Докторске академске студије:
Менаџмент у хотелијерству и туризму
      120.000      
* Универзитет у Крагујевцу
(Природно-математички факултет,
Факултет педагошких наука,
Факултет медицинских наука,
Филолошко-уметнички факултет)
             
а) Основне академске студије:
Психологија (Заједнички студијски програм)
80.000            
* Универзитет у Крагујевцу              
а) Мастер академске студије:
Информационе технологије
  100.000          
б) Мастер академске студије:
Развој компјутерских игара
  150.000          
в) Мастер академске студије:
Вештачка интелигенција
  150.000          
г) Мастер академске студије:
ВЕБ дизајн
  98.000          
д) Мастер академске студије:
Психологија
  100.000