Међународни уговори

Универзитет у Крагујевцу је током свог дугогодишњег рада изградио успешну сарадњу са великим бројем високошколских институција широм света.

Један од главних стубова интернационализације Универзитета је сарадња на свим нивоима са иностраним институцијама који су формализовани кроз Уговоре о сарадњи.

ЛИСТА ПОТПИСАНИХ УГОВОРА
Лого
(Logo)
# Универзитет
(University)
Уговорна година
(Contract year)
  Universidade do Algarve, República Portuguesa
  University of Algarve, Portugal
  2020.
   Полоцкий государственный университет, Рэспубліка Беларусь
   Polotsk State University, Belarus
   2020.
    Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος
    University of Cyprus, Cyprus
    2020.
     Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
     Cracow University of Economics, Poland
     Обновљен 2020.
     Renewed 2020.
     2007.
      İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye
      Istanbul Aydin University, Turkey
      2020.
       Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
       Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
       2020.
        Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης
        The University of Western Macedonia, Kozani, Greece
        2020.
         Universitatea Politehnica Timisoara, România
         Politehnica University Timisoara, Romania
         2019.
          Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska
          Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
          2019.
           Универзитет у источном Сарајеву Република Српска, Босна и Херцеговина
           University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
           Обновљен 2019.
           Renewed 2019.
            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Ελληνικά
            Aristotle University of Thessaloniki, Greece
            Обновљен 2019.
            Renewed 2019.
            2012.
             Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden echnical, Deutschland
             University of Applied Sciences Amberg-Weiden, Germany
             2019.
              北京交通大学, 基那
              Beijing Jiaotong University, China
              2019.
               Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Република Северна Македонија
               Cyril and Methodius University of Skopje, Republic of North Macedonia
               2019.
                Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Република Северна Македонија
                Goce Delchev University of Stip, Republic of Macedonia
                2019.
                 Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko
                 University of Economics in Bratislava, Slovakia
                 2019.
                  Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
                  University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
                  2019.
                   
                   Akademski međuinstitucionalni sporazum o saradnji članica Rektorskog foruma iz Mostara
                   Academic interinstitutional agreement on cooperation of members of the Rector's Forum from Mostar
                   2019.
                    中國科學院高能物理研究所,中國
                    Institute of High Energy Physics of the Chinese Academy of Science, China
                    2019.
                     Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T.Popa” Iași, România
                     University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa" Iasi, Romania
                     2018.
                      Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Россия
                      I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia
                      2018.
                       Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal
                       Polytechnic Institute of Coimbra, Portugal
                       2018.
                        
                        Квадрилатерални уговори о сарадњи са:
                        Four-party cooperation agreement with:
                        2018.
                          Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
                        Cracow University of Economics, Poland
                         
                          Kиївський Національний Торговельно-Економічний Університет, Україна
                        Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine
                         
                          Università degli Studi di Messina, Italia
                        University of Messina, Italy
                         
                         Тюменский государственный университет, Россия
                         University of Tyumen, Russia
                         2018.
                          Univerzitet Crne Gore u Podgorici, Crna Gora
                          University of Montenegro, Montenegro
                          Обновљен 2018.
                          Renewed 2018.
                          2011.
                           Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Herzegovina
                           Faculty of Economics, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
                           2018.
                            中国医学科学院药物研究所 保留所有版, 中國
                            Institute of Materia Medica, CAMS & PUMC, China
                            2017.
                             Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
                             Humboldt University of Berlin, Germany
                             2017.
                              Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika
                              Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
                              2017.
                               Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
                               Maria Curie-Skłodowska University, Poland
                               2017.
                                Pädagogische Hochschule Weingarten, Deutschland
                                University of Education, Weingarten, Germany
                                2016.
                                 Université de Neuchâtel, Suisse
                                 University of Neuchatel, Switzerland
                                 2016.
                                  Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Россия
                                  Nosov Magnitogorsk State University, Russia
                                  2016.
                                   Università per Stranieri di Perugia, Italia
                                   University for Foreigners in Perugia, Italy
                                   2016.
                                    Universidad de Alicante, España
                                    University of Alicante, Spain
                                    2016.
                                     Università di Foggia, Italia
                                     University of Foggia, Italy
                                     2016.
                                      Sapienza Università di Roma, Italia
                                      Sapienza University of Rome, Italy
                                      2016.
                                       Roma Tre University, Italy
                                       Università degli Studi Roma Tre, Italia
                                       2015.
                                        Catholic University of the Sacred Heart, Italy
                                        Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia
                                        2015.
                                         Вятский государственный университет, Россия
                                         Vyatka State University, Kirov Russia
                                         2015.
                                          Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
                                          University of Rijeka, Croatia
                                          2014.
                                           La Universidad de Granada, España
                                           University of Granada, Spain
                                           2014.
                                            Університет Костянтина Філософа в Нітрі, Slovensko
                                            "Constantine the Philosopher" University of Nitra, Slovakia
                                            Обновљен 2013.
                                            Renewed 2013.
                                            2008.
                                             
                                             Квадрилатерални уговори о сарадњи са:
                                             Four-party cooperation agreement with:
                                             2013.
                                               Università degli Studi di Messina, Italia
                                             University of Messina, Italy
                                              
                                               Kиївський Національний Торговельно-Економічний Університет, Україна
                                             Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine
                                              
                                               Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
                                             Cracow University of Economics, Poland
                                              
                                              Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελληνικά
                                              University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
                                              Обновљен 2013.
                                              Renewed 2013.
                                              2000.
                                               Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta, Slovenija
                                               University of Primorska Faculty of education, Slovenia
                                               2013.
                                                Софийски университет "Св. Климент Охридски", България
                                                University of "St. Kliment Ohridski", Bulgaria
                                                2013.
                                                 Università degli studi di Bari Aldo Moro, Italia
                                                 "Aldo Moro" University of Bari, Italy
                                                 2013.
                                                  Paul Valéry University of Montpellier, France
                                                  Universite Paul-Valery de Montpellier, France
                                                  2012.
                                                   Смоленский государственный университет, Россия
                                                   Smolensk State University, Russia
                                                   2012.
                                                    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
                                                    Maria Curie Sklodowska University, Lublin, Poland
                                                    2012.
                                                     Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова, Беларус
                                                     University A. Kuleshov from Mogilev, Belarus
                                                     2012.
                                                      Nord universitet, Norge
                                                      University of Nordland, Norway
                                                      2012.
                                                       Politecnico di Bari, Italia
                                                       Technical University of Bari, Italy
                                                       2011.
                                                        Fachhochschule Südschweiz SUPSI, Schweiz
                                                        University of Applied Sciences of Southern Switzerland, Switzerland
                                                        2011.
                                                         Univerzitet u Banjој Luci, Republika Srpska
                                                         University of Banja Luka, Republic of Srpska
                                                         2010.
                                                          Universitatea de Vest din Timisoara, România
                                                          Western University of Timisoara, Romania
                                                          2009.
                                                           Universitat Trier, Deutschland
                                                           Trier University, Germany
                                                           2009.
                                                            Pedagogische Hochschule Ludwigsburg, Deutschland
                                                            Ludwigsburg University of Education, Germany
                                                            2009.
                                                             Politechnika Warszawska, Polska
                                                             Warsaw University of Technology, Poland
                                                             2009.
                                                              Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", България
                                                              Plovdiv university "Paisii Hilendarski", Bulgaria
                                                              2009.
                                                               Технически университет – Варна, България
                                                               Technical University of Varna, Bulgaria
                                                               2009.
                                                                Ива́новский госуда́рственный хи́мико-технологи́ческий университе́т, Россия
                                                                Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Russia
                                                                2008.
                                                                 Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники, Россия
                                                                 St. Petersburg Institute for History of Science and Technology, Russia
                                                                 2008.
                                                                  Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
                                                                  "Ivan Franko" University of Lvov, Ukraine
                                                                  2008.
                                                                   Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Северна Македонија
                                                                   Univerzitet "Goce Delcev" – Shtip, Republic of North Macedonia
                                                                   2008.
                                                                    Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Россия
                                                                    Kutafin Moscow State Law University, Russia
                                                                    2008.
                                                                     Vysoké Učení Technické V Brně, Česká republika
                                                                     Brno University of Technology, Czech Republic
                                                                     2007.
                                                                      Universita Degli Studi Di Udine, Italia
                                                                      University of Udine, Italy
                                                                      2007.
                                                                       Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska
                                                                       University of Information Technology and Management, Rzeszow, Poland
                                                                       2007.
                                                                        Politecnico Di Torino, Italia
                                                                        Technical University from Torino, Italy
                                                                        2007.
                                                                         Technische Universitat Carolo – Wilhelmina zu Braunschweig, Deutschland
                                                                         Technical University of Braunschweig, Germany
                                                                         2007.
                                                                          Univerzitet u Bihacu, Bosna i Hercegovina
                                                                          University of Bihać, Bosnia and Herzegovina
                                                                          2006.
                                                                           PANNON EGYETEM Veszprém, Magyarország
                                                                           University of Pannonia in Veszprem, Hungary
                                                                           2006.
                                                                            Universitatea din Pitesti, România
                                                                            University of Pitesti, Romania
                                                                            Обновљен 2006.
                                                                            Renewed 2006.
                                                                             Univerza v Ljubljani, Slovenija
                                                                             University of Ljubljana, Slovenia
                                                                             2006.
                                                                              Masarykova univerzita, Česká republika
                                                                              Masaryk University of Brno, Czech Republic
                                                                              2006.
                                                                               Аграрен Университет Пловдив, България
                                                                               Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria
                                                                               2005.
                                                                                Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија
                                                                                Univerzitet "Sv. Kliment Ohridski" - Bitola, Republic of North Macedonia
                                                                                2005.
                                                                                 Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия
                                                                                 Voronez State University of Architecture and Civil Engineering, Russia
                                                                                 2004.
                                                                                  Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, България
                                                                                  Higher School of Transportation "Todor Kableskov", Sofia, Bulgaria
                                                                                  2004.
                                                                                   Univerzitet "Dzemal Bijedic", Mostar, Bosna i Hercegovina
                                                                                   University of Dzemal Bijedic in Mostar, Bosnia and Herzegovina
                                                                                   2004.
                                                                                    Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Polska
                                                                                    Music academy "Felix Nowowiesky", Bidgosch, Poland
                                                                                    2004.
                                                                                     Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, Polska
                                                                                     University of Bielsko Biala, Poland
                                                                                     2004.
                                                                                      Uniwersytet Gdański, Polska
                                                                                      University of Gdansk, Poland
                                                                                      2004.
                                                                                       
                                                                                       Квадрилатерални уговори о сарадњи са:
                                                                                       Four-party cooperation agreement with:
                                                                                       2004.
                                                                                         Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Република Северна Македонија
                                                                                       Cyril and Methodius University of Skopje, Republic of North Macedonia
                                                                                        
                                                                                         Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
                                                                                       University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
                                                                                        
                                                                                         Univerza V Mariboru, Slovenija
                                                                                       University of Maribor, Slovenia
                                                                                        
                                                                                        Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
                                                                                        University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
                                                                                        2003.
                                                                                         Debrecen Egyetem, Magyarország
                                                                                         University of Debrecen, Hungary
                                                                                         2003.
                                                                                          Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Italia
                                                                                          University in Modena and Reggio Emilia, Italy
                                                                                          2003.
                                                                                           Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Россия
                                                                                           State Pedagogical University in Krasnoyarsk, Russia
                                                                                           2002.
                                                                                            Русенски университет "Ангел Кънчев", България
                                                                                            University of Rouse, Bulgaria
                                                                                            2002.
                                                                                             Pennsylvania State University of Agriculture, USA 2002.
                                                                                              אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,ישראל
                                                                                              Ben Gurion University of the Negev, Israel
                                                                                              2002.
                                                                                               Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko
                                                                                               University of Ziline, Slovakia
                                                                                               2002.
                                                                                                Univerza V Mariboru, Slovenija
                                                                                                University of Maribor, Slovenia
                                                                                                2002.
                                                                                                 Университет за национално и световно стопанство, Общоикономически факултет, България
                                                                                                 University of National and World Economy, Faculty of Economics, Bulgaria
                                                                                                 2002.
                                                                                                  Università degli Studi di Perugia, Italia
                                                                                                  University of Perugia, Italy
                                                                                                  2001.
                                                                                                   Българска академия на науките, България
                                                                                                   Bulgarian Academy of Science, Bulgaria
                                                                                                   2001.