АКТУЕЛНО:

Међународни уговори

Универзитет у Крагујевцу је током свог дугогодишњег рада изградио успешну сарадњу са великим бројем високошколских институција широм света.

Један од главних стубова интернационализације Универзитета је сарадња на свим нивоима са иностраним институцијама који су формализовани кроз Уговоре о сарадњи.

ЛИСТА ПОТПИСАНИХ УГОВОРА
Лого
(Logo)
# Универзитет
(University)
Уговорна година
(Contract year)
  Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, España
  Royal Academy of Economic and Financial Sciences, Spain
  2023.
   国立大学法人 和歌山大学
   Wakayama University, Japan
   2022.
    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Ελληνικά
    Aristotle University of Thessaloniki, Greece
    Обновљен 2022.
    Обновљен 2019.
    2012.
     湖北大学
     Hubei University, People’s Republic of China
     2022.
      성신여자대학교
      Sungshins Women's University, Seoul, South Korea
      2022.
       Πολυτεχνείο Κρήτης
       Technical University of Crete, Greece
       2022.
        Технически университет - Варна, България
        Technical University of Varna, Bulgaria
        Обновљен 2021.
        2009.
         亞洲大學
         Asia University, Taiwan
         2021.
          UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO, Italia
          University of Salerno, Italy
          2021.
           Универзитет за информатички науки и технологии "Св. Апостол Павле", Oхрид, Република Северна Македонија
           University of Information Science and Technology "St. Paul the Apostle", Оhrid, Republic of North Macedonia
           2021.
            Universitetit “Ismail Qemali”, Vlore, Republika E Squip
            University “Ismail Qemali”, Vlore, Albania
            2021.
             Universität Bern, Schweiz
             University of Bern, Switzerland
             2021.
              Самарский университет, Россия
              Samara National Research University, Russia
              2021.
               Universidade do Algarve, República Portuguesa
               University of Algarve, Portugal
               2020.
                Полоцкий государственный университет, Рэспубліка Беларусь
                Polotsk State University, Belarus
                2020.
                 Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος
                 University of Cyprus, Cyprus
                 2020.
                  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
                  Cracow University of Economics, Poland
                  Обновљен 2020.
                  2007.
                   İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye
                   Istanbul Aydin University, Turkey
                   2020.
                    Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
                    Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
                    2020.
                     Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης
                     The University of Western Macedonia, Kozani, Greece
                     2020.
                      Universitatea Politehnica Timisoara, România
                      Politehnica University Timisoara, Romania
                      2019.
                       Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska
                       Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
                       2019.
                        Универзитет у источном Сарајеву Република Српска, Босна и Херцеговина
                        University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
                        Обновљен 2019.
                         Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden echnical, Deutschland
                         University of Applied Sciences Amberg-Weiden, Germany
                         2019.
                          北京交通大学, 基那
                          Beijing Jiaotong University, China
                          2019.
                           Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Република Северна Македонија
                           Cyril and Methodius University of Skopje, Republic of North Macedonia
                           2019.
                            Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Република Северна Македонија
                            Goce Delchev University of Stip, Republic of Macedonia
                            2019.
                             Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko
                             University of Economics in Bratislava, Slovakia
                             2019.
                              Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
                              University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
                              2019.
                               
                               Akademski međuinstitucionalni sporazum o saradnji članica Rektorskog foruma iz Mostara
                               Academic interinstitutional agreement on cooperation of members of the Rector's Forum from Mostar
                               2019.
                                中國科學院高能物理研究所,中國
                                Institute of High Energy Physics of the Chinese Academy of Science, China
                                2019.
                                 Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T.Popa” Iași, România
                                 University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa" Iasi, Romania
                                 2018.
                                  Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Россия
                                  I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia
                                  2018.
                                   Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal
                                   Polytechnic Institute of Coimbra, Portugal
                                   2018.
                                    
                                    Квадрилатерални уговори о сарадњи са:
                                    Four-party cooperation agreement with:
                                    2018.
                                      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
                                    Cracow University of Economics, Poland
                                     
                                      Kиївський Національний Торговельно-Економічний Університет, Україна
                                    Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine
                                     
                                      Università degli Studi di Messina, Italia
                                    University of Messina, Italy
                                     
                                     Тюменский государственный университет, Россия
                                     University of Tyumen, Russia
                                     2018.
                                      Univerzitet Crne Gore u Podgorici, Crna Gora
                                      University of Montenegro, Montenegro
                                      Обновљен 2018.
                                      2011.
                                       Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Herzegovina
                                       Faculty of Economics, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
                                       2018.
                                        中国医学科学院药物研究所 保留所有版, 中國
                                        Institute of Materia Medica, CAMS & PUMC, China
                                        2017.
                                         Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
                                         Humboldt University of Berlin, Germany
                                         2017.
                                          Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika
                                          Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
                                          2017.
                                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
                                           Maria Curie-Skłodowska University, Poland
                                           2017.
                                            Pädagogische Hochschule Weingarten, Deutschland
                                            University of Education, Weingarten, Germany
                                            2016.
                                             Université de Neuchâtel, Suisse
                                             University of Neuchatel, Switzerland
                                             2016.
                                              Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Россия
                                              Nosov Magnitogorsk State University, Russia
                                              2016.
                                               Università per Stranieri di Perugia, Italia
                                               University for Foreigners in Perugia, Italy
                                               2016.
                                                Universidad de Alicante, España
                                                University of Alicante, Spain
                                                2016.
                                                 Università di Foggia, Italia
                                                 University of Foggia, Italy
                                                 2016.
                                                  Sapienza Università di Roma, Italia
                                                  Sapienza University of Rome, Italy
                                                  2016.
                                                   Roma Tre University, Italy
                                                   Università degli Studi Roma Tre, Italia
                                                   2015.
                                                    Catholic University of the Sacred Heart, Italy
                                                    Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia
                                                    2015.
                                                     Вятский государственный университет, Россия
                                                     Vyatka State University, Kirov Russia
                                                     2015.
                                                      Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
                                                      University of Rijeka, Croatia
                                                      2014.
                                                       La Universidad de Granada, España
                                                       University of Granada, Spain
                                                       2014.
                                                        Університет Костянтина Філософа в Нітрі, Slovensko
                                                        "Constantine the Philosopher" University of Nitra, Slovakia
                                                        Обновљен 2013.
                                                        2008.
                                                         
                                                         Квадрилатерални уговори о сарадњи са:
                                                         Four-party cooperation agreement with:
                                                         2013.
                                                           Università degli Studi di Messina, Italia
                                                         University of Messina, Italy
                                                          
                                                           Kиївський Національний Торговельно-Економічний Університет, Україна
                                                         Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine
                                                          
                                                           Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
                                                         Cracow University of Economics, Poland
                                                          
                                                          Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελληνικά
                                                          University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
                                                          Обновљен 2013.
                                                          2000.
                                                           Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta, Slovenija
                                                           University of Primorska Faculty of education, Slovenia
                                                           2013.
                                                            Софийски университет "Св. Климент Охридски", България
                                                            University of "St. Kliment Ohridski", Bulgaria
                                                            2013.
                                                             Università degli studi di Bari Aldo Moro, Italia
                                                             "Aldo Moro" University of Bari, Italy
                                                             2013.
                                                              Paul Valéry University of Montpellier, France
                                                              Universite Paul-Valery de Montpellier, France
                                                              2012.
                                                               Смоленский государственный университет, Россия
                                                               Smolensk State University, Russia
                                                               2012.
                                                                Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
                                                                Maria Curie Sklodowska University, Lublin, Poland
                                                                2012.
                                                                 Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова, Беларус
                                                                 University A. Kuleshov from Mogilev, Belarus
                                                                 2012.
                                                                  Nord universitet, Norge
                                                                  University of Nordland, Norway
                                                                  2012.
                                                                   Politecnico di Bari, Italia
                                                                   Technical University of Bari, Italy
                                                                   2011.
                                                                    Fachhochschule Südschweiz SUPSI, Schweiz
                                                                    University of Applied Sciences of Southern Switzerland, Switzerland
                                                                    2011.
                                                                     Univerzitet u Banjој Luci, Republika Srpska
                                                                     University of Banja Luka, Republic of Srpska
                                                                     2010.
                                                                      Universitatea de Vest din Timisoara, România
                                                                      Western University of Timisoara, Romania
                                                                      2009.
                                                                       Universitat Trier, Deutschland
                                                                       Trier University, Germany
                                                                       2009.
                                                                        Pedagogische Hochschule Ludwigsburg, Deutschland
                                                                        Ludwigsburg University of Education, Germany
                                                                        2009.
                                                                         Politechnika Warszawska, Polska
                                                                         Warsaw University of Technology, Poland
                                                                         2009.
                                                                          Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", България
                                                                          Plovdiv university "Paisii Hilendarski", Bulgaria
                                                                          2009.
                                                                           Ива́новский госуда́рственный хи́мико-технологи́ческий университе́т, Россия
                                                                           Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Russia
                                                                           2008.
                                                                            Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники, Россия
                                                                            St. Petersburg Institute for History of Science and Technology, Russia
                                                                            2008.
                                                                             Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
                                                                             "Ivan Franko" University of Lvov, Ukraine
                                                                             2008.
                                                                              Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Северна Македонија
                                                                              Univerzitet "Goce Delcev" – Shtip, Republic of North Macedonia
                                                                              2008.
                                                                               Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Россия
                                                                               Kutafin Moscow State Law University, Russia
                                                                               2008.
                                                                                Vysoké Učení Technické V Brně, Česká republika
                                                                                Brno University of Technology, Czech Republic
                                                                                2007.
                                                                                 Universita Degli Studi Di Udine, Italia
                                                                                 University of Udine, Italy
                                                                                 2007.
                                                                                  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska
                                                                                  University of Information Technology and Management, Rzeszow, Poland
                                                                                  2007.
                                                                                   Politecnico Di Torino, Italia
                                                                                   Technical University from Torino, Italy
                                                                                   2007.
                                                                                    Technische Universitat Carolo – Wilhelmina zu Braunschweig, Deutschland
                                                                                    Technical University of Braunschweig, Germany
                                                                                    2007.
                                                                                     Univerzitet u Bihacu, Bosna i Hercegovina
                                                                                     University of Bihać, Bosnia and Herzegovina
                                                                                     2006.
                                                                                      PANNON EGYETEM Veszprém, Magyarország
                                                                                      University of Pannonia in Veszprem, Hungary
                                                                                      2006.
                                                                                       Universitatea din Pitesti, România
                                                                                       University of Pitesti, Romania
                                                                                       Обновљен 2006.
                                                                                        Univerza v Ljubljani, Slovenija
                                                                                        University of Ljubljana, Slovenia
                                                                                        2006.
                                                                                         Masarykova univerzita, Česká republika
                                                                                         Masaryk University of Brno, Czech Republic
                                                                                         2006.
                                                                                          Аграрен Университет Пловдив, България
                                                                                          Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria
                                                                                          2005.
                                                                                           Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија
                                                                                           Univerzitet "Sv. Kliment Ohridski" - Bitola, Republic of North Macedonia
                                                                                           2005.
                                                                                            Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия
                                                                                            Voronez State University of Architecture and Civil Engineering, Russia
                                                                                            2004.
                                                                                             Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, България
                                                                                             Higher School of Transportation "Todor Kableskov", Sofia, Bulgaria
                                                                                             2004.
                                                                                              Univerzitet "Dzemal Bijedic", Mostar, Bosna i Hercegovina
                                                                                              University of Dzemal Bijedic in Mostar, Bosnia and Herzegovina
                                                                                              2004.
                                                                                               Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Polska
                                                                                               Music academy "Felix Nowowiesky", Bidgosch, Poland
                                                                                               2004.
                                                                                                Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, Polska
                                                                                                University of Bielsko Biala, Poland
                                                                                                2004.
                                                                                                 Uniwersytet Gdański, Polska
                                                                                                 University of Gdansk, Poland
                                                                                                 2004.
                                                                                                  
                                                                                                  Квадрилатерални уговори о сарадњи са:
                                                                                                  Four-party cooperation agreement with:
                                                                                                  2004.
                                                                                                    Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Република Северна Македонија
                                                                                                  Cyril and Methodius University of Skopje, Republic of North Macedonia
                                                                                                   
                                                                                                    Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
                                                                                                  University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
                                                                                                   
                                                                                                    Univerza V Mariboru, Slovenija
                                                                                                  University of Maribor, Slovenia
                                                                                                   
                                                                                                   Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
                                                                                                   University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
                                                                                                   2003.
                                                                                                    Debrecen Egyetem, Magyarország
                                                                                                    University of Debrecen, Hungary
                                                                                                    2003.
                                                                                                     Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Italia
                                                                                                     University in Modena and Reggio Emilia, Italy
                                                                                                     2003.
                                                                                                      Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Россия
                                                                                                      State Pedagogical University in Krasnoyarsk, Russia
                                                                                                      2002.
                                                                                                       Русенски университет "Ангел Кънчев", България
                                                                                                       University of Rouse, Bulgaria
                                                                                                       2002.
                                                                                                        Pennsylvania State University of Agriculture, USA 2002.
                                                                                                         אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,ישראל
                                                                                                         Ben Gurion University of the Negev, Israel
                                                                                                         2002.
                                                                                                          Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko
                                                                                                          University of Ziline, Slovakia
                                                                                                          2002.
                                                                                                           Univerza V Mariboru, Slovenija
                                                                                                           University of Maribor, Slovenia
                                                                                                           2002.
                                                                                                            Университет за национално и световно стопанство, Общоикономически факултет, България
                                                                                                            University of National and World Economy, Faculty of Economics, Bulgaria
                                                                                                            2002.
                                                                                                             Università degli Studi di Perugia, Italia
                                                                                                             University of Perugia, Italy
                                                                                                             2001.
                                                                                                              Българска академия на науките, България
                                                                                                              Bulgarian Academy of Science, Bulgaria
                                                                                                              2001.