Комисијa за претходна питања Универзитета у Крагујевцу


Чланови Комисије за претходна питања Универзитета у Крагујевцу:

др Јасмина Лабудовић Станковић, редовни професор Правног факултета у Крагујевцу (ДХ поље)
др Марко Ђапан, ванредни професор Факултета инжињерских наука у Крагујевцу (ТТ поље)
др Владимир Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу (ПМ поље)
др Дејан Баскић, редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу (МЕД поље)
Јована Радовановић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (УМ поље)


Oдлуке:
Одлука о именовању чланова Комисије за претходна питања (27.06.2024.)