Komisija za prethodna pitanja Univerziteta u Kragujevcu


Članovi Komisije za prethodna pitanja Univerziteta u Kragujevcu:

dr Jasmina Labudović Stanković, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu (DH polje)
dr Marko Đapan, vanredni profesor Fakulteta inžinjerskih nauka u Kragujevcu (TT polje)
dr Vladimir Petrović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu (PM polje)
dr Dejan Baskić, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu (MED polje)
Jovana Radovanović, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu (UM polje)


Odluke:
Odluka o prestanku mandata članovima Komisije za prethodna pitanja (30.06.2021.)
Odluka o imenovanju članova Komisije za prethodna pitanja (30.06.2021.)