Већа Универзитета у Крагујевцу

ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Милан Ковачевић, редовни професор председник Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Емилија Нешовић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Бранка Огњановић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Зорка Станић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Павле Машковић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку

Одлука о именовању (7.3.2022.)
Одлука о именовању (26.5.2022.)
Одлука о разрешењу (10.10.2023.)
Одлука о именовању (10.10.2023.)

ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Сања Ђуровић, редовни професор председница Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Марија Мандарић, редовни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
др Илијана Чутура, редовни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Данијела Василијевић, редовни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др Нада Тодоровић, редовни професор члан Правни факултет у Крагујевцу
др Драгица Живојиновић, редовни професор члан Правни факултет у Крагујевцу
др Виолета Домановић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Владимир Обрадовић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Драган Бошковић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Одлука о именовању (7.3.2022.)
Одлука о разрешењу (1.11.2022.)
Одлука о именовању (1.11.2022.)
Одлука о именовању (7.11.2022.)
Одлука о разрешењу (23.6.2023.)
Одлука о именовању (03.10.2023.)

ВЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор председница Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Слободан Новокмет, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Гвозден Росић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Владимир Милорадовић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Жељко Мијаиловић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу

Одлука о именовању (25.2.2022.)

ВЕЋЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Весна Ранковић, редовни професор председница Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Вања Шуштершич, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Радован Булатовић, редовни професор члан Факултет за Машинство и грађевинарство у Краљеву
др Миломирка Мадић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку
др Јелена Пуреновић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Аленка Миловановић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку

Одлука о именовању (7.3.2022.)
Одлука о разрешењу (10.3.2023.)
Одлука о именовању (10.3.2023.)
Одлука о разрешењу (4.10.2023.)
Одлука о именовању (4.10.2023.)
Одлука о разрешењу (12.10.2023.)
Одлука о именовању (12.10.2023.)
Одлука о разрешењу (19.10.2023.)
Одлука о именовању (19.10.2023.)
Одлука о разрешењу (19.02.2024.)
Одлука о именовању (19.02.2024.)
Одлука о разрешењу (18.04.2024.)
Одлука о именовању (18.04.2024.)

ВЕЋЕ ЗА УМЕТНИЧКЕ ОБЛАСТИ
Име и презиме Факултет
мр Бранко Поповић, редовни професор председник Педагошки факултет у Ужицу
Слободан Штетић, редовни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
Карољ Марочик, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
мр Владимир Милић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др ум. Јелена Шалинић Терзић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
мр Слободан Маринковић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
мр Каталин Тасић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Одлука о именовању (7.3.2022.)
Одлука о разрешењу (24.1.2023.)
Одлука о именовању (20.02.2023.)
Одлука о разрешењу (21.09.2023.)
Одлука о именовању (21.09.2023.)

ВЕЋЕ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ОБЛАСТИ
Име и презиме Факултет
др Бобан Стојановић, редовни професор председник Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Гордана Јовичић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Ненад Грујовић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Иван Милићевић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Владимир Младеновић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Драган Миловановић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Владимир Јањић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Весна Стојановић Алексић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Виолета Домановић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу

Одлука о именовању (28.09.2023.)