Текући и реализовани пројекти

Текући међународни пројекти


Лого Програм и референтни број Назив пројекта Трајање Контакт особа
EIT Digital
23106-А2302
DEEPTECH 2M 1. јануар 2024. - 31. јул 2024. године (фаза 2) др Фатима Живић,
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
zivic@kg.ac.rs
GIZ
21.2208.3-005.04
Support of the Research and Consulting Centre for Green Economy at the University of Kragujevac 16.октобар 2023. - 31. децембар 2024. године др Марија Гачић,
Институт за информационе технологије у Крагујевцу
marija.gacic@kg.ac.rs
Erazmus+
101139988
Addressing Skills Gaps in the European Textile, Clothing, Leather and Footwear Industries, Emphasizing Equality, Innovation, and Resilience - AEQUALIS4TCLF 1. фебруар 2024. – 31. јануар 2028. године др Весна Петровић,
Факултет техничких наука Чачак
vesnaproject.ftn@gmail.com
Erazmus+
2023-1-EL01-KA220-SCH-000157157
An artificial intelligent platform to support students by assessing their performance skills through predictive models created from their writing skills − AISE 16. децембар 2023. – 15. децембар 2026. Проф. др Ненад Филиповић,
Универзитет у Крагујевцу
fica@kg.ac.rs
Erazmus+
101127877
Jean Monnet Module for EU Consumer Law – CONLAW 1. новембар 2023. – 31. октобар 2026. Доц. др Борко Михајловић,
Правни факултет
bmihajlovic@jura.kg.ac.rs
Erazmus+
2023-1-RS01-KA220-HED-000166894
Teacher Training in Physical Activities and Embodied Learning through STEAM Education – STE(PA)M 1. септембар 2023. – 31. август 2026. Проф. др Александар Игњатовић,
Факултет педагошких наука
aleksig79@yahoo.com
Erazmus+
101082863 - BIOSINT - ERASMUS - EDU - 2022 - CBHE
Strengthening capacities and digital competences in biomedical education through internationalization at home – BIOSINT 16. јануар 2023. – 15. јануар 2026. Проф. др Драган Миловановић,
Факултет медицинских наука
piki@medf.kg.ac.rs
Erazmus+
101082688 - EMMBIOME - ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB
Erasmus Mundus Master in Biomedical Engineering – EMMBIOME 1. новембар 2022. – 31. децембар 2028. Проф. Др Ненад Филиповић,
Универзитет у Крагујевцу
rektor@kg.ac.rs
Erazmus+
2022-1-RO01-KA220-HED-000087703
Collaborative e-platform for innovation and educational enhancement in medical engineering – CALLME 03. октобар 2022. - 02. октобар 2025. Проф. др Велибор Исаиловић,
Факултет инжењерских наука
velibor@kg.ac.rs
Erazmus+
2021-1-HR01-KA220-HED-000031177
Introduction of joint short-cycle ICT courses for better employability of students and graduates – WICT 01. јануар 2022. – 31. децембар 2024. Проф. др Владимир Ранковић,
Универзитет у Крагујевцу
vladar@kg.ac.rs
Erazmus+
2021-1-RS01-KA220-HED-000032204
Enhancing digital and psychological resilience through peer networking in the online environment in times of crises – DigiPsyRes 15. децембар 2021. – 14. децембар 2024. Проф. др Дарко Хинић,
Универзитет у Крагујевцу
dhinic@filum.kg.ac.rs
Horizon 2020
956470
Drug-coated balloon simulation and optimization system for the improved treatment of peripheral artery disease ‒ DECODE 01. јануар 2021. – 31. децембар 2024. Проф. др Ненад Филиповић,
Универзитет у Крагујевцу
rektor@kg.ac.rs

Реализовани међународни пројекти


ERASMUS+ | TEMPUS | FP7 | HORIZON 2020 | Остали

ERASMUS+ пројекти (селекције 2015-)
TEMPUS пројекти (селекције 2001-2013)


FP7 пројекти


HORIZON 2020 пројекти


Остали


Текући национални пројекти


Програм Број пројекта Назив пројекта Трајање Контакт особа
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Развијање процедуре за симулацију оштећења металних конструкција услед цикличног оптерећења - DEEDS 01.10.2023. - 30.09.2024. др Владимир Дунић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Идентификација и модулација биомаркера који посредују настанку резистенције ћелија колоректалног карцинома на 5-флуороурацил - IDBioResist 01.10.2023. - 30.09.2024. др Милена Милутиновић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Еутектички растварачи: „Зелена“ синтезa бензимидазол-халконских хибрида са потенцијалном антиоксидативном активношћу - GreenBICH 01.10.2023. - 30.09.2024. др Виолета Марковић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Могућности за развој туристичких „Рута занатских пивара” на територији Републике Србије - BrewRoutes 01.10.2023. - 30.09.2024. др Данијела Пантовић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Година 1999. Медијски дискурс о НАТО бомбардовању Савезне Републике Југославије у Србији и Немачкој – контрастивна анализа дискурса - NATODisYU 01.10.2023. - 30.09.2024. др Никола Вујчић

Реализовани национални пројекти


Програм Број пројекта Назив пројекта Трајање Контакт особа
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцуу N/A Антиоксидативни потенцијал новосинтетисаних кумарин Nацилхидразонских деривата - NewCoumAntiOx 1. октобар 2022.-
30. септембар 2023.
др Дејан Миленковић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Превазилажење поремећаја у домену инжењерског менаџмента – Унапређење организационе резилијентности - CODEMO 1. октобар 2022.-
30. септембар 2023.
др Александар Алексић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Ниво витамина Ц код трудница и ефикасност суплемената витамина Ц у превенцији превременог пуцања плодових овојака и превременог порођаја (VitCePrev) 1. октобар 2022.-
30. септембар 2023.
др Ана Пејчић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Нормативно кодирање вештачке интелигенције: изабрана питања - Normo Code (AI034) 1. октобар 2022.-
30. септембар 2023.
др Драган Дакић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Моделирање критичне интеракције између циркулишућих ћелија туморa и тромбоцита у току метастазе (MODELETS) 1. октобар 2022.-
30. септембар 2023.
др Миљан Милошевић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Врњачке виле као чувари културног наслеђа (ReVillas) 1. октобар 2021.-
30. септембар 2022.
др Андреј Мићовић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Eпигенетски потпис COVID-19: Aлел-специфична и глобална метилација као детерминанте тежине и исхода болести (EPIGENOVID-19) 1. октобар 2021.-
30. септембар 2022.
Mилена Вукић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Потенцијал локалних генотипова тикве и ораха у Централној и Западној Србији за добијање хладно пресованих уља (ХУГЕОРТИК) 1. октобар 2021.-
30. септембар 2022.
Мирјана Радовановић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A In silico дизајн потенцијалних антивирусних пиразолонских агенаса: S и Mpro протеини вируса SARS-CoV-2 као циљне мете (PyrAnt) 1. октобар 2021.-
30. септембар 2022.
Владимир П. Петровић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Простор – звук – конструкција (ПроЗвук) 1. октобар 2021.-
30. септембар 2022.
Јована Радовановић
Пројекат у области културе (финансиран од стране града Крагујевца) N/A Холограмска презентација скулптуре Мајка Николе Коке Јанковића 17. мај 2021. –
31. децембар 2021.
др Јелена Атанасијевић
Подршка јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу N/A Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца 31. мај 2021. –
30. новембар 2021.
др Ненад Филиповић
Центар за промоцију науке – пројекти популаризације науке 619-2020-категорија 2 Дан отворених лабораторија 01. септембар 2020. –
01. јун 2021.
др Ненад Филиповић
Центар за промоцију науке – пројекти популаризације науке 110-2019-категорија 2 Велики научни парк 15. јул 2019. –
31. децембар 2020.
др Ненад Филиповић
Пројекат – манифестација у области културе (финансиран од стране града Крагујевца) Уметност флауте Миодрага Азањца октобар 2019. мр Виолета Васиљевић