Текући и реализовани пројекти

Текући међународни пројекти


Лого Програм и референтни број Назив пројекта Трајање Контакт особа
Horizon Europe
(EIT – HEI initiative)

10038
Innovation Capacity Building for Higher Education in Industry 4.0 and Smart Manufacturing – SMART-2M јул 2021. – децембар 2021. (прва фаза),
јануар 2022. – јул 2023. (друга фаза)
Проф. др. Фатима Живић,
Факултет инжењерских наука
zivic@kg.ac.rs
Horizon 2020
956470
Drug-coated balloon simulation and optimization system for the improved treatment of peripheral artery disease ‒ DECODE 01. јануар 2021. – 31. децембар 2024. Проф. др Ненад Филиповић,
Универзитет у Крагујевцу
rektor@kg.ac.rs
Erazmus+
2020-1-RS01-KA226-HE-094550
Repository of Open Educational Resources for Laboratory Support in Engineering and Natural Science – RELAB 01. март 2021. – 28. фебруар 2023. Проф. др Милан Матијевић,
Факултет инжењерских наука
matijevic@kg.ac.rs
Erazmus+
2020-1-ES01-KA203-081978
Inclusive Responsible Research. Knowledge Mobilisation and University Social Responsibility – IRR 01. септембар 2020. – 31. август 2022. Проф. др Весна Мандић,
Факултет инжењерских наука
mandic@kg.ac.rs
Horizon 2020
952603
Increasing scientific, technological and innovation capacity of Serbia as a Widening country in the domain of multiscale modelling and medical informatics in biomedical engineering - SGABU 01. октобар 2020. – 01. октобар 2023. Проф. др Ненад Филиповић,
Универзитет у Крагујевцу
rektor@kg.ac.rs
Erazmus+
609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
HE and VET alliance establishment according to Bologna Principals implementation via VET teachers, capacity building - ALLVET 15. јануар 2020. – 14. јануар 2023. Проф. др Данијела Милошевић,
Факултет техничких наука
danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs
Erazmus+
598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Enhancing the digital and entrepreneurial skills of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society - DEMUSIS 15. јануар 2019. – 14. јануар 2023. Проф. Биљана Мандић,
Филолошко-уметнички факултет
biljana.mandic@gmail.com
Erazmus+
598829-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Advanced data analytics in business - ADA 15. новембар 2018. – 14. новембар 2022. Проф. др Владимир Ранковић,
Економски факултет
vladar@kg.ac.rs
Erazmus+
598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Strengthening teaching competences in higher education in natural and mathematical sciences - TeComp 15. новембар 2018. – 14. новембар 2022. Доц. др Слађана Димитријевић,
Природно-математички факултет
sladjanadimitrijevickg@gmail.com
Erazmus+
598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Strengthening educational capacities by building competences and cooperation among the stakeholders in the field of Noise and Vibration engineering - SENVIBE 15. новембар 2018. – 14. новембар 2022. Проф. др Златан Шошкић,
Факултет за машинство и грађевинарство
soskic.z@mfkv.kg.ac.rs
Erazmus+
585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Strengthening capacities for higher education of pain medicine in Western Balkan countries - HEPMP 15. октобар 2017. – 14. октобар 2021. Проф. др Јасна Јевђић,
Факултет медицинских наука
jasnajevdjic1@gmail.com
Erazmus+
586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
Implementation of dual education in Higher Education in Serbia - DualEdu 15. октобар 2017. – 14. август 2021. Проф. др Ненад Станишић,
Економски факултет
nstanisic@kg.ac.rs

Реализовани међународни пројекти


ERASMUS+ | TEMPUS | FP7 | HORIZON 2020 | Остали

ERASMUS+ пројекти (селекције 2015-)
TEMPUS пројекти (селекције 2001-2013)


FP7 пројекти


HORIZON 2020 пројекти


Остали


Текући национални пројекти


Програм Број пројекта Назив пројекта Трајање Контакт особа
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Врњачке виле као чувари културног наслеђа (ReVillas) 1. октобар 2021.-
30. септембар 2022.
др Андреј Мићовић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Eпигенетски потпис COVID-19: Aлел-специфична и глобална метилација као детерминанте тежине и исхода болести (EPIGENOVID-19) 1. октобар 2021.-
30. септембар 2022.
Mилена Вукић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Потенцијал локалних генотипова тикве и ораха у Централној и Западној Србији за добијање хладно пресованих уља (ХУГЕОРТИК) 1. октобар 2021.-
30. септембар 2022.
Мирјана Радовановић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A In silico дизајн потенцијалних антивирусних пиразолонских агенаса: S и Mpro протеини вируса SARS-CoV-2 као циљне мете (PyrAnt) 1. октобар 2021.-
30. септембар 2022.
Владимир П. Петровић
Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу N/A Простор – звук – конструкција (ПроЗвук) 1. октобар 2021.-
30. септембар 2022.
Јована Радовановић
Пројекат у области културе (финансиран од стране града Крагујевца) N/A Холограмска презентација скулптуре Мајка Николе Коке Јанковића 17. мај 2021. –
31. децембар 2021.
др Јелена Атанасијевић

Реализовани национални пројекти


Програм Број пројекта Назив пројекта Трајање Контакт особа
Подршка јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу N/A Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца 31. мај 2021. –
30. новембар 2021.
др Ненад Филиповић
Центар за промоцију науке – пројекти популаризације науке 619-2020-категорија 2 Дан отворених лабораторија 01. септембар 2020. –
01. јун 2021.
др Ненад Филиповић
Центар за промоцију науке – пројекти популаризације науке 110-2019-категорија 2 Велики научни парк 15. јул 2019. –
31. децембар 2020.
др Ненад Филиповић
Пројекат – манифестација у области културе (финансиран од стране града Крагујевца) Уметност флауте Миодрага Азањца октобар 2019. мр Виолета Васиљевић