Провера веродостојности дипломе/података

Процедура провере веродостојности докумената које издаје Универзитет у Крагујевцу

 

Провера веродостојности докумената (диплома или уверења о дипломирању), која су издали факултети у саставу Универзитета у Крагујевцу, је процедура којом се потврђује аутентичност наведених докумената.

У складу са Одлуком Савета Универзитета у Крагујевцу (PDF), Универзитет наплаћује накнаду за процедуру провере веродостојности, а износ накнаде који плаћа физичко лице/правно лице износи 80 ЕУР уколико се уплата врши из иностранства према приложеним банкарским инструкцијама, или у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке, уколико се уплата врши у Републици Србији према приложеним банкарским инструкцијама.

 

Напомена: Сви трошкови банкарских трансакција падају на терет уплатиоца и нису укључени у износ накнаде. Молимо уплатиоца да провери трошкове трансакција у банци у којој се врши уплата, како се износ накнаде за процедуру провере веродостојности не би умањивао за трошкове трансакције.

 

Сваки захтев мора да садржи:

  • Фотокопију дипломе/уверења о дипломирању на Универзитету у Крагујевцу на српском језику;
  • Доказ о уплати;
  • Попуњен формулар захтева (формулар садржи детаље о динарском рачуну Универзитета на који се врши уплата у динарима);
  • Сагласност имаоца дипломе/уверења да се подаци провере са потписом имаоца.

 

Захтеви за проверу веродостојности докумената биће разматрани само уколико су приложена сва наведена документа и уплаћене наведене накнаде.

Процедура издавања потврде о провери веродостојности података траје најмање 5 радних дана.

 

Документа се могу послати на следећи начин:

е-пошта:  unikg@kg.ac.rs     olivera.mijatovic@kg.ac.rs    biljana.guzvic@kg.ac.rs

факс:  +381 34 370-168

или послати на следећу адресу:

Универзитет у Крагујевцу
Одељење за опште и правне послове
Лицеја Кнежевине Србије 1А
34000 Крагујевац
Република Србија