Контакт

Кабинет ректора
Webmaster / УНИЦ
Стручна служба
Центар за развој каријере
PR служба Универзитета


Функција /
служба, одељење
Име и презиме Телефон
(034)
Локал Е-пошта
Ректор Проф. др Ненад Филиповић 370-191   rektor@kg.ac.rs
Проректор за наставу и студентска питања Проф. др Живадин Мицић 370-191   prorektor.nastava@kg.ac.rs
Проректор за научноистраживачки рад Проф. др Мирослава Петровић Торгашев 370-191   prorektor.nauka@kg.ac.rs
Проректор за међународну сарадњу Проф. др Слободан Милисављевић 370-191   prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs
Проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета у Крагујевцу Проф. др Саво Трифуновић 370-191   prorektor.koordinacija@kg.ac.rs
Генерални секретар универзитета Марко Лукић 370-191   sekretar@kg.ac.rs
Шеф кабинета ректора   370-191
Факс:
370-168
102 unikg@kg.ac.rs
Олга Станковић olga.stankovic@kg.ac.rs
Студент проректор Сандра Миљаковић 370-191 121 student.prorektor@kg.ac.rs
Начелник одељења за економију и финансије Милка Стојановић 304-986 108 milka.stojanovic@kg.ac.rs
Одељење за економију и финансије Мирјана Бусарац Брајовић 304-987 112 mirjana.busarac@kg.ac.rs
Драгана Ђоновић 300-616 111 dragana.djonovic@kg.ac.rs
Начелник одељења за правне и опште послове Биљана Гужвић 304-989 116 biljana.guzvic@kg.ac.rs
Стручна служба   300-428 114 strucna.sluzba@kg.ac.rs
Предраг Вукомановић predrag.vukomanovic@kg.ac.rs
Ксенија Влашковић ksenija.vlaskovic@kg.ac.rs
Ирена Петровић irena.petrovic@kg.ac.rs
Писарница Биљана Дамјановић 300-429 115 biljana.damjanovic@kg.ac.rs
Верица Видановић verica.vidanovic@kg.ac.rs
Начелник одељења за међународну сарадњу и праћење међународних пројеката   304-985 110 medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs
Оливера Мијатовић olivera.mijatovic@kg.ac.rs
Канцеларија за међународне пројекте   370-171 124 medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs
Лазар Петровић lazar.petrovic@kg.ac.rs
Жарко Гавриловић zarko.gavrilovic@kg.ac.rs
Јелена Јевтовић jelena.jevtovic@kg.ac.rs
Катарина Басарић katarina.basaric@kg.ac.rs
Издавачка делатност Лела Вујошевић 370-270 117 lela.vujosevic@kg.ac.rs
Управник Универзитетског информатичког центра 301-130 118
УНИЦ
Универзитетски информатички центар
Webmaster 301-129 119 webmaster@kg.ac.rs
Дејан Миленковић dejan.milenkovic@kg.ac.rs
Иван Војводић ivan.vojvodic@kg.ac.rs
Helpdesk 335-709   helpdesk@kg.ac.rs
Зоран Михаиловић zoran.mihailovic@kg.ac.rs
Милош Ђоновић milos.djonovic@kg.ac.rs
Центар за развој каријере и саветовање студената   300-425 122 razvojkarijere@kg.ac.rs
Милица Спасојевић milica.spasojevic@kg.ac.rs
Ивана Балшић ivana.balsic@kg.ac.rs
Милена Мијаиловић Јанковић milena.mijailovic@kg.ac.rs
Марија Павловић marija.pavlovic@kg.ac.rs
Служба за односе са јавношћу   370-270 121 pr.sluzba@kg.ac.rs
Милица Јанковић milica.bozovic@kg.ac.rs