Kontakt

Rektorat Univerziteta u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Liceja Kneževine Srbije 1A, 34000 Kragujevac, Srbija 
Telefon: +381 (0)34 370-270


Funkcija / Radno mesto Ime i prezime Telefon
+381 (0)34
Lokal
(370-270)
E-pošta
(@kg.ac.rs)
R E K T O R A T
Rektor Prof. dr Nenad Filipović   103 rektor
Prorektor za nastavu i studentska pitanja Prof. dr Vladimir Ranković   107 prorektor.nastava
Prorektor za naučnoistraživački rad Prof. dr Biljana Petrović   109 prorektor.nauka
Prorektor za inovacije i razvoj Prof. dr Vladimir Senić   105 prorektor.inovacije
Student prorektor     student.prorektor
S E K R E T A R I J A T
Generalni sekretar Univerziteta Marko Lukić   104 sekretar
Kabinet rektora
Šef kabineta rektora     102 unikg
Milena Đorđević m.djordjevic
Tehnički sekretar Olga Stanković 301-130 118 olga.stankovic
Službenik za odnose sa javnošću i marketing   301-130 120 pr.sluzba
Milica Janković milica.bozovic
Vozač vozila B kategorije Nebojša Pavić 121 nebojsa.pavic
Odeljenje za finansijske i računovodstvene poslove
Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova Milka Stojanović 304-986 108 milka.stojanovic
Finansijsko-računovodstveni analitičar Bojana Petrović 304-987 112 bojana.petrovic
Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Marko Gmitrović 304-988 111 marko.gmitrovic
Kontista Dragana Đonović dragana.djonovic
Blagajnik Mirjana Busarac Brajović mirjana.busarac
Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Rukovodilac pravnih, kadrovskih i adminiistrativnih poslova Biljana Gužvić 304-989 116 biljana.guzvic
Stručna služba
Pravno kadrovski analitičar 300-428 114 strucna.sluzba
dr Ksenija Paunović ksenija.vlaskovic
Irena Petrović irena.petrovic
Jovana Dačić jovana.dacic
Pisarnica
Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove Biljana Damjanović 300-429 115 biljana.damjanovic
Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti Verica Vidanović verica.vidanovic
Služba za izdavačku delatnost
Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti Lela Vujošević 639-3010 lela.vujosevic
Odeljenje za međunarodnu saradnju i praćenje realizacije projekata
Koordinator poslova međunarodne saradnje - rukovodilac odeljenja   304-985 110 medjunarodna.saradnja
Olivera Mijatović olivera.mijatovic
Služba za projekte
Službenik za međunarodnu saradnju   370-171 124 medjunarodni.projekti
international.projects
Katarina Bogdanović katarina.bogdanovic
dr Ana Spasojević ana.spasojevic
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja   300-425 122 razvojkarijere
studentska.sluzba
Milena Mijailović Janković milena.mijailovic
dr Bojana Gerun Đokić bojana.gerun
Sanja Jovanović sanja.jovanovic
Služba za praćenje mobilnosti studenata i zaposlenih
Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja - rukovodilac službe   064 899-2680
300-425
122 erasmus
Predrag Vukomanović predrag.vukomanovic
Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja Milica Spasojević milica.spasojevic
Nikola Šipić nikola.sipic
Centri Univerziteta
Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu
Upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu akademik Miloš Đuran djuran
Sekretar Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu   639-3010 centar.sanu
Lela Vujošević lela.vujosevic
Univerzitetski informatički centar - UNIC
Upravnik Univerzitetskog informatičkog centra dr Miloš Ivanović mivanovic
Projektant informacionih sistema i programa Webmaster 301-129 119 webmaster
Dejan Milenković dejan.milenkovic
Ivan Vojvodić ivan.vojvodic
Dejan Milovanović dejan.milovanovic
Inženjer za računarske mreže Helpdesk 335-709   helpdesk
Miloš Đonović milos.djonovic
Aleksandar Atanasijević aatanasijevic
Služba za poslove investicionog i tehničkog održavanja, bezbednosti i zaštite
Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme - šef službe Zoran Jeremić 121 zoran.jeremic
Domar Miloš Petronijević milos.p
Portir Vera Nešić 101 vera.nesic
Radnik obezbeđenja sa oružjem/stražar Dejan Andrić dejan.andric
Goran Blažić goran.blazic
Dalibor Senić dalibor.senic
Kafe kuvarica - servirka Mirjana Stanojević 113 mirjana.stanojevic
Čistačica Vera Kulić vera.kulic
Aleksandra Premović aleksandra.premovic