Ректор

Ректор
Проф. др Ненад Филиповић
Редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: rektor@kg.ac.rs