Упутство за навођење афилијације

Иако потпуни подаци о аутору научног чланка представља основни елемент за објављивање у неком научном часопису, неопходно је водити рачуна о исправном навођењу афилијације аутора. Тачна афилијација је неопходан услов како би се препознао и вредновао сваки Универзитет појединачно, што доводи до неминовног позиционирања наведених институција на светским ранг листама универзитета, утиче на акредитацију и евалуацију и дозвољава даље учествовање на конкурсима за пројекте како у земљи тако и у иностранству. Само радови код којих је афилијација у потпуности и правилно наведена могу бити претраживи у индексним базама Web of Science и Scopus, што је основ за евалуацију научног учинка.

Правилно наведена афилијација на првом месту подразумева назив универзитета затим факултета и на крају, департмана (одсека) у његовом оквиру. Чест је случај да у апликацији не постоји довољно места за све горе побројане називе. Најчешће је мањак простора за навођење департмана.

Препорука је да сваки истраживач има ORCID профил истраживача који, као јединствени међународни идентификатор, омогућава

  • аутоматско везивање постојећих радова аутора из различитих база
  • елеиминисање грешака код додељивања афилијације
  • бољу цитираност истраживача
  • исправљање постојећих грешака у цитатним базама (код различитих облика истог имена или укрштених афилијација)

Пример правилно наведене афилијације:

University of Kragujevac, Faculty of Science, Department of Chemistry

Обавеза аутора односи се и на навођење електронске адресе (e-mail). Она увек мора бити академска (xxx@kg.ac.rs) и уколико је аутор нема, у обавези је да је отвори и активно користи за сву коресподенцију.