Uputstvo za navođenje afilijacije

Iako potpuni podaci o autoru naučnog članka predstavlja osnovni element za objavljivanje u nekom naučnom časopisu, neophodno je voditi računa o ispravnom navođenju afilijacije autora. Tačna afilijacija je neophodan uslov kako bi se prepoznao i vrednovao svaki Univerzitet pojedinačno, što dovodi do neminovnog pozicioniranja navedenih institucija na svetskim rang listama univerziteta, utiče na akreditaciju i evaluaciju i dozvoljava dalje učestvovanje na konkursima za projekte kako u zemlji tako i u inostranstvu. Samo radovi kod kojih je afilijacija u potpunosti i pravilno navedena mogu biti pretraživi u indeksnim bazama Web of Science i Scopus, što je osnov za evaluaciju naučnog učinka.

Pravilno navedena afilijacija na prvom mestu podrazumeva naziv univerziteta zatim fakulteta i na kraju, departmana (odseka) u njegovom okviru. Čest je slučaj da u aplikaciji ne postoji dovoljno mesta za sve gore pobrojane nazive. Najčešće je manjak prostora za navođenje departmana.

Preporuka je da svaki istraživač ima ORCID profil istraživača koji, kao jedinstveni međunarodni identifikator, omogućava

  • automatsko vezivanje postojećih radova autora iz različitih baza
  • eleiminisanje grešaka kod dodeljivanja afilijacije
  • bolju citiranost istraživača
  • ispravljanje postojećih grešaka u citatnim bazama (kod različitih oblika istog imena ili ukrštenih afilijacija)

Primer pravilno navedene afilijacije:

University of Kragujevac, Faculty of Science, Department of Chemistry

Obaveza autora odnosi se i na navođenje elektronske adrese (e-mail). Ona uvek mora biti akademska (xxx@kg.ac.rs) i ukoliko je autor nema, u obavezi je da je otvori i aktivno koristi za svu korespodenciju.