Центар за зелену економију Универзитета у Крагујевцу

Центар за зелену економију: Кључна подршка одрживом развоју и конкурентности од 2023.

Центар за зелену економију је основан у априлу 2023. године на Универзитету у Крагујевцу, уз подршку Привредне коморе Србије и Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ).

Повезивањем и јачањем сарадње академске заједнице са релевантним институцијама и појединцима из области економије, машинства, права, екологије, Центар ће настојати да одговори на реалне потребе и изазове привреде и индустрије у домену зелене транзиције, као и да обезбеди релевантна знања и вештине неопходне за имплементацију циркуларне економије, мерења карбонског отиска, енергетског менаџмента, управљања отпадом и нефинансијског извештавања (извештавања о одрживом развоју). У фокусу пажње Центра налазе се мала и средња предузећа, као и велике компаније. Коначно, промовисањем циљева одрживог развоја, Центар ће доприносити унапређењу владавине права, једнакости, транспарентности и конкурентности целокупне привреде.

Поред консултантских услуга, Центар представља место које ће подстицати дељење знања и искуства компанијама и појединцима из области зелене економије. То подразумева успостављање сарадње са релевантним образовним, стручним и другим организацијама које се баве дисциплинама у вези са зеленом економијом, организовање семинара, конференција и радионица, као и широк спектар промотивних активности како би се истакла улога и значај зелене транзиције у постизању циљева одрживог развоја и конкурентности српских предузећа на глобалном тржишту. Центар ће обезбедити континуиране образовне курсеве за подршку стручњацима за циркуларну економију кроз организовање кратких програма студија.

 

Амбиције

Циљ

Центар има за циљ да подржи компаније у процесу зелене трансформације путем различитих облика консултантских услуга, обука, едукација, семинара и радионица

Мисија

Мисија Центра је да поједностави пут зелене транзиције како за мала и средња предузећа, тако и за велике корпорације, омогућавајући им да послују у складу са циљевима одрживог развоја

Визија

Визија Центра је да постане водећи регионални истраживачки и образовни консултантски центар у области зелене економије

 

Вредности

Посвећеност

Понашамо се одговорно према задацима и одговорностима које нам се повере, и посвећени смо ономе што радимо

Стручност

Знање и искуство су наши основни алати у свакодневним операцијама; стога се континуирано трудимо да унапредимо стручност нашег тима како бисмо осигурали пружање висококвалитетних услуга

Интегритет и одговорност

Прилазимо сваком задатку одговорно, са поштовањем према добробити наших клијената, друштва и околине. У обављању нашег посла, придржавамо се моралних вредности попут искрености, поверења, правичности и поштовања