Рангирање Универзитета

Рангирање Универзитета у Крагујевцу на релевантним међународним ранг листама попут Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, Times World University Rankings, QS World University Rankings, U.S. News Best Colleges Ranking, Scimago и другим листама, од великог је значаја за успостављање механизма за редовно сакупљање и обраду података, aнализу индикатора за праћење успешности као и за подстицање интернационализације свих факултета чланица, повећање броја долазећих студената и страних предавача и подизање опште видљивости и конкурентности наших факултета у међународном контексту.

Универзитет у Крагујевцу је рангиран у оквиру највећих организација за рангирање успешности универзитета. Њихове методологије користе различите изворе: универзитетске, истраживачке податке (број објављених радова на институцији, број цитата чланка, истраживачке сарадње аутора, афилијације аутора), значајне податке о људским ресурсима, студентској администрацији, финансијама и анализе репутације. WUR Times Ranking и QS Rankings користе Scopus базу која сакупља податке 7000 издавача из целог света, анализирајући милионе података уз помоћ вештачке интелигенције.

РАНГИРАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ – ПРЕГЛЕД ЗА 2023.

AD Scientific Index (World Scientist and University Rankings)


Shanghai Global Ranking of Academic Subjects: 201-300

Times World University Rankings: 1001-1200/129

QS World University Rankings: 551-600/126

The U.S. News Best Colleges Ranking: 977/379

SCImago Journal & Country Rank

RankPro World: 798

Webometrics - Ranking Web of Universities: 4/1713

URAP World Ranking: 1097