Рангирање Универзитета

Рангирање Универзитета у Крагујевцу на релевантним међународним ранг листама попут UMultirank, the QS World University Rankings, Аcademic Ranking of World Universities - Shanghai Ranking, Scimago, SJR Rank, RankPro, Webometrics и другим листама је од значаја за успостављање механизма за редовно сакупљање и обраду података, aнализу индикатора за праћење успешности као и за подстицање интернационализације свих факултета чланица, повећање броја долазећих студената и страних предавача и подизање опште видљивости и конкурентности наших факултета у међународном контексту.

RankPro: 307/688

Webometrics: 667/1724

Шангајска листа - област Математика: 401-500

Шангајска листа - област Клиничка медицина: 201-300

URAP World Ranking: 1180

The SCImago Institutions Rankings (SIR): 538/737

SCImago Journal & Country Rank (SJR) - Match: RS 1/55 World 2007

QS рангирање: 1201+

THE World University Rankings 2021-2022: 401-500