Рангирање Универзитета

Рангирање Универзитета у Крагујевцу на релевантним међународним ранг листама попут UMultirank, the QS World University Rankings, Аcademic Ranking of World Universities - Shanghai Ranking, Scimago, SJR Rank, RankPro, Webometrics и другим листама је од значаја за успостављање механизма за редовно сакупљање и обраду података, aнализу индикатора за праћење успешности као и за подстицање интернационализације свих факултета чланица, повећање броја долазећих студената и страних предавача и подизање опште видљивости и конкурентности наших факултета у међународном контексту.

Global World Communicator - RankPro: 287

U-Multirank: 826/1269

Webometrics: 1677/1865

Шангајска листа - област Математика: 401-500

Шангајска листа - област Клиничка медицина: 201-300

U.S. News Rankings: 1216/1250

URAP Ranking: 1377/2500

QS Rankings: 301-350

The SCImago Institutions Rankings (SIR): 693

SCImago Journal & Country Rank (SJR) - Match: RS 1/55 World 2007

UI GreenMetric World University Rankings: 320/619