Рангирање Универзитета

Рангирање Универзитета у Крагујевцу на релевантним међународним ранг листама попут UMultirank, the QS World University Rankings, Аcademic Ranking of World Universities - Shanghai Ranking, Scimago, SJR Rank, RankPro, Webometrics и другим листама је од значаја за успостављање механизма за редовно сакупљање и обраду података, aнализу индикатора за праћење успешности као и за подстицање интернационализације свих факултета чланица, повећање броја долазећих студената и страних предавача и подизање опште видљивости и конкурентности наших факултета у међународном контексту.

Global World Communicator - RankPro: 294

Webometrics: 680/1822

Шангајска листа - област Математика: 401-500

Шангајска листа - област Клиничка медицина: 201-300

URAP Ranking: 1377/2500

The SCImago Institutions Rankings (SIR): 731

SCImago Journal & Country Rank (SJR) - Match: RS 1/55 World 2007

UI GreenMetric World University Rankings: 516