Rangiranje Univerziteta

Rangiranje Univerziteta u Kragujevcu na relevantnim međunarodnim rang listama poput UMultirank, the QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - Shanghai Ranking, Scimago, SJR Rank, RankPro, Webometrics i drugim listama je od značaja za uspostavljanje mehanizma za redovno sakupljanje i obradu podataka, analizu indikatora za praćenje uspešnosti kao i za podsticanje internacionalizacije svih fakulteta članica, povećanje broja dolazećih studenata i stranih predavača i podizanje opšte vidljivosti i konkurentnosti naših fakulteta u međunarodnom kontekstu.

Global World Communicator - RankPro: 287

U-Multirank: 826/1269

Webometrics: 1677/1865

Šangajska lista - oblast Matematika: 401-500

Šangajska lista - oblast Klinička medicina: 201-300

U.S. News Rankings: 1216/1250

URAP Ranking: 1377/2500

QS Rankings: 301-350

The SCImago Institutions Rankings (SIR): 693

SCImago Journal & Country Rank (SJR) - Match: RS 1/55 World 2007

UI GreenMetric World University Rankings: 320/619