Опште о програмима финансирањаЕразмус+ је програм Европске уније који у периоду од 2021. до 2027. године покрива пројекте сарадње у области образовања, обуке, омладине и спорта. Програм пружа подршку пројектима сарадње између институција, преко којих се стварају могућности да и појединци учествују.

Општи циљ Програма је да, кроз целоживотно учење, подржи образовни, професионални и лични развој људи у секторима образовања, обука, омладине и спорта, у Европи и шире, доприносећи тако одрживом расту, квалитетним радним местима и социјалној кохезији.

Пројекти који припадају Еразмус+ програму сврстани су у три кључне активности:

 • Кључна активност 1 – Мобилност појединаца;

Пројекти КА1 у фокусу имају међународне размене запослених, студената и младих због обуке или држања наставе у некој другој установи, добијања стипендије, радне праксе, заједничких мастер програма, стицања нових вештина итд. У пројектима мобилности могу учествовати студенти и наставно особље у високом образовању, наставници и ученици у општем образовању, наставници и ученици у стручном образовању, едукатори у образовању одраслих и млади и омладински радници у области младих. Новина у овом програму је и могућност за ученике у општем образовању, као и полазнике у образовању одраслих да учествују у пројектима мобилности зарад учења и стицања нових вештина.

 • Кључна активност 2 – Сарадња за иновације и размене добрих пракси;

Пројекти КА2 се односе на сарадњу институција у области образовања, обука, младих и спорта у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси, као и иновација и изврсности. Ту спадају модернизација наставних планова и програма, иновирање методологије извођења наставе, унапређење наставног материјала, обука за одрасле, сарадња са предузећима преко којих се остварују студентске и ученичке праксе и слично0.

 • Кључна активност 3 – Подршка за реформу политика.

Пројекти КА3 пружају могућности за спровођење активности усмерених на подстицање развој иновативних политика, дијалога и спровођења политика и размене знања у областима образовања, обука и младих.

Издвојени (засебни) део програма су Жан Моне пројекти, односно активности подршке изучавању, истраживању и анализама европских интеграција.

Земље које могу учествовати у програму деле се на програмске и партнерске:

 • Програмске земље су све земље Европске уније, као и Северна Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска, и Србија.
 • Партнерске земље су пре свега земље региона које окружују Европску унију, али и за све друге земље света.

У зависности од тога коме се пријављују за финансирање, пројекти се у Еразмус+ програм деле на

 • централизоване који се пријављују Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (EACEA) у Бриселу
 • децентрализоване који се предају националним агенцијама (у Србији то је Фондација Темпус)

Сви детаљи о појединачним позивима налазе се у Програмском водичу.


Напомена:

У конкурсном року за 2021. годину потребно је да све високошколске институције поседују Еразмус повељу за високо образовање (ECHE) да би оствариле право учешћа у Еразмус+ програму. Универзитет у Крагујевцу је Еразмус повељу званично добио у октобру 2018. године, а иста је обновљена у јануару 2021. године.

Како би могле да учествују у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+, све организације морају имати OID број (за децентрализоване акције, преко Националне Еразмус+ канцеларије) и PIC број (за централизоване акције, преко Европске комисије).

За Универзитет у Крагујевцу, то су:

 • OID број - E10206122
 • PIC број - 998850323

Актуелни позив за Еразмус+ пројекте објављен је почетком априла 2021. године. Табеларни приказ конкурсних рокова за појединачне пројекте у области високог образовања дат је испод.

Врсте пројеката Улога институције из Србије Рок за подношење пријава Коме се подносе пријаве
Мобилност у области високог образовања (КА131) Координатор, партнер** 11. мај 2021.** Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи
Партнерства за сарадњу у областима: опште образовање, стручно образовање и обуке, високо образовање, образовање одраслих, млади.**** Координатор, партнер** 20. мај 2021.** Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи
Партнерства за сарадњу у областима: високо образовање, опште образовање, стручно образовање и обуке, образовање одраслих, млади.**** Координатор, партнер 20. мај 2021.*** Извршној агенцији ЕАЦЕА
Заједнички мастер програми (Еразмус Мундус) Координатор, партнер 26. мај 2021.*** Извршној агенцији ЕАЦЕА
Еразмус+ академије за унапређење образовања наставника Координатор, партнер 07. септембар 2021.*** Извршној агенцији ЕАЦЕА
Савези за иновације Координатор, партнер 07. септембар 2021.*** Извршној агенцији ЕАЦЕА
Жан Моне пројекти Координатор, партнер 02. јун 2021.*** Извршној агенцији ЕАЦЕА

 

* У улози координатора – институције и организације из Србије пријаве подносе Фондацији Темпус. У улози партнера – институције и организације из Србије могу учествовати у пројектима који се подносе националној агенцији у некој другој програмској земљи.

** До 12 сати по средњеевропском времену (ГМТ+ 1)

*** До 17 сати по средњеевропском времену (ГМТ+ 1)

**** Пријава се подноси Фондацији Темпус или другој националној агенцији у осталим програмским земљама.

Изузетак: уколико је подносилац пријаве европска невладина организација (организација која је састављена од једног тела/секретаријата и још најмање 9 огранака у програмским државама), пријава се подноси Извршној агенцији у Бриселу.

За пројекте који се подносе националној агенцији рок је 20. мај 2021. у подне, тј. 12 часова по средњоевропском времену.

За пројекте које европске невладине организације подносе Извршној агенцији рок је 20. мај 2021. у 17 часова по средњоевропском времену.


КА2 - Партнерства за сарадњу | КА2 - Еразмус Мундус | КА2 - Савези за образовање и предузећа

 

КА2 - Партнерства за сарадњу у области високог образовања

Ове акције омогућавају организацијама учесницама да стекну искуство у међународној сарадњи и ојачају своје капацитете, али и да произведу висококвалитетне иновативне резултате.

Циљ им је да подрже развој, пренос и / или примену иновативних пракси, као и спровођење заједничких иницијатива које промовишу сарадњу и размену искуства на европском нивоу.

Партнерства за сарадњу повезана су са приоритетима и оквирима политика сваког Еразмус + сектора, како на европском, тако и на националном нивоу, док имају за циљ стварање подстицаја за међусекторску и хоризонталну сарадњу у тематским областима.

Теме и области

Од пројеката се тражи да уоквире свој рад у један или више приоритета, које на годишњем нивоу прописује Европска комисија, те да их одаберу у фази пријаве.

Поред тога, националне агенције, надлежне за Еразмус+ програм, имају могућност да идентификују један или више ових европских приоритета као посебно релевантне у националном контексту.

Активности

Током трајања пројекта, организације обично могу обављати широк спектар активности. Од традиционалних активности до креативнијих и иновативнијих, организације имају флексибилност да изаберу најбољу комбинацију која доприноси постизању циљева пројекта у односу на његов обим и сразмерно капацитетима партнерства.

На пример:

 • Управљање пројектом: активности које су неопходне да би се осигурало адекватно планирање, имплементација и праћење пројеката, укључујући глатку и ефикасну сарадњу између пројектних партнера. У овој фази активности обично укључују организационе и административне задатке, виртуелне састанке међу партнерима, припрему комуникационих материјала, припрему и праћење учесника који учествују у активностима итд.
 • Активности имплементације: могу да укључују догађаје умрежавања, састанке, радне сесије ради размене праксе и развоја резултата. Ове активности могу такође укључивати учешће особља и ученика (под условом да њихово учешће доприноси постизању пројектних циљева).
 • Активности размене и промоције: организовање конференција, сесија, догађаја усмерених на размену, објашњавање и промоцију резултата пројекта, било да су у облику опипљивих резултата, закључака, добре праксе или било ког другог облика.

Право учешћа

Било која јавна или приватна организација из програмске (државе чланице Европске уније, као и Србија, Норвешка, Исланд, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска) или партнерске земље (све државе света изузев програмских земаља) може учествовати као учесник пројекта. Подстиче се учешће различитих актера у складу са постављеним приоритетима и циљевима пројекта.

Све високошколске установе из програмских земаља које учествују на пројекту у области високог образовања морају бити носиоци важеће Еразмус повеље за високо образовање (ECHE).

Као подносилац пријаве, односно координатор пројекта, може наступити било која установа из програмске земље која учествује на пројекту. У једном конкурсном року, исти конзорцијум може предати једну пројектну пријаву на нивоу свих надлежних националних агенција.

Услови за конзорцијум

Минимални састав конзорцијума чине најмање три организације из три различите програмске земље. Максимални број партнерских организација није прописан.

Пројекти би генерално требало да буду усмерени на сарадњу организација из програмских земаља. Организације из партнерских земаља могу бити партнери (не и координатори) на пројекту ако је могуће доказати да њихово учешће доноси додатну вредност од кључног значаја за пројекат.

Осим пуноправних партнера, који су формално укључени у пројекат (координатор и партнерске установе), могу бити укључене и друге организације које могу да допринесу реализацији пројекта или да подрже његову промоцију или одрживост. Ови партнери би били названи ,,придружени партнери” и њихову улогу је потребно образложити у самој пријави, међутим, они не носе уговорну обавезу и не добијају финансирање Еразмус+ програма за ове активности.

Трајање пројеката

Пројекти могу трајати од 12 до 36 месеци. Дужину пројекта бира подносилац пријаве у фази пријаве пројекта.

Подношење пријаве за партнерства за сарадњу у области високог образовања

Пријава се подноси Националној агенцији надлежној за Еразмус+ програм у земљи подносиоца пријаве. Уколико предајете пријаву у Србији, надлежна агенција је Фондација Темпус. Пријава се подноси електронским путем кроз прописани електронски формулар на платформи.

Изузетак су пројектне пријаве код којих је подносилац пријаве такозвана европска невладина организација. У овим случајевима, пријава се подноси Извршној агенцији.

*Термин европска невладина организација се односи на формално признате организације које су сачињене из тела/секретаријата који се налази у некој од програмских земаља и најмање девет националних огранака у програмским земљама.

Буџет

Износ наменских бесповратних средстава који може бити додељен партнерствима за сарадњу које подржавају националне агенције износи од 100 000 до 400 000 евра.

За партнерства за сарадњу које подржава Извршна агенција, финансијска подршка се додељује у облику паушалних износа од 120 000, 250 000 или 400 000 евра.

 

КА2 - Еразмус Мундус акција

Ова акција има за циљ подстицање изврсности и интернационализације високошколских установа путем студијских програма - на нивоу мастер курсева - које заједнички изводе и заједнички признају високошколске установе основане у Европи, а отворени су и за установе у другим земљама широм света.

Еразмус Мундус обухвата:

 • Еразмус Мундус заједничке мастер програме (EMJM)
 • Мере за развој Еразмус Мундус програма (EMDM)

Услов за координатора

Пројектну пријаву може поднети било која високошколска установа из програмске или партнерске земље.

Услов за учешће

Било која јавна или приватна организација из програмске или партнерске земље може учествовати као учесник пројекта.

Све високошколске установе из програмских земаља које учествују на пројекту морају имати важећу Еразмус повељу за високо образовање.

Подношење пријаве за EMJM/EMDM пројекте

Пријава се подноси преко Извршне агенције за програме у области образовања, медија и културе (ЕАЦЕА) путем веб портала.


Еразмус Мундус заједнички мастер програми (EMJM)

EMJM пројекти пружају подршку спровођењу интегрисаних међународних мастер студијских програма које реализују конзорцијуми високошколских установа из различитих земаља широм света укључујући уколико је потребно и остале академске или неакадемске институције.

EMJM пројекат треба да буде заједнички осмишљен и реализован од стране партнера, и да води до доделе или заједничке дипломе (тј. једне појединачне дипломе коју додељују најмање две ВШУ из различитих земаља, од којих најмање једна мора бити програмска земља) или више диплома (тј. најмање две дипломе које додељују две ВШУ из различитих земаља, од којих најмање једна мора бити програмска земља).

На ЕМЈМ програме уписују се најизврснији студенти из земаља широм света, а део њих добија ЕМЈМ стипендије.

Услови за конзорцијум

Најмање три високошколске установе из три различите државе, од којих најмање две морају бити из програмских земаља

Осим пуноправних партнера (координатор и партнерске установе), у пројекту могу учествовати и "придружени партнери" који могу бити укључени кроз пренос знања и вештина, пружање допунских курсева и могућности за студентске праксе, или могу на други начин допринети спровођењу пројекта. Ови партнери не носе уговорну обавезу и не добијају финансирање Еразмус+ програма за ове активности.

Трајање пројеката

Пројекти би требало да трају 6 академских година, за финансирање најмање четири спровођења мастер програма, од којих је свако у трајању од 1 до 2 академске године (60, 90 или 120 ЕСПБ бодова).

Врсте трошкова

 • Институционални трошкови за спровођење ЕМЈМ, обрачунати на основу броја уписаних студената (до 1 800 000 евра по пројекту) - трошкови особља (предавања, путовања), гостујућих предавача, промоције, организациони трошкови, помоћ у смештају и друге студентске услуге, административни и други трошкови неопходни за успешну реализацију мастер програма.
 • Стипендије за студенте (до 2 600 000 евра по пројекту, уз могућност додатних средстава за студенте из партнерских земаља).
 • Додатна средства намењена подршци индивидуалних потреба студената са инвалидитетом.

Целокупан каталог мастера који су до сада подржани кроз овај програм можете пронаћи овде.


Мере за развој Еразмус Мундус програма (EMDM)

EMDM пројекти подржавају развој и дизајн (као и покретање акредитације) интегрисаних међународних мастер студијских програма које реализују конзорцијуми високошколских установа из различитих земаља широм света укључујући уколико је потребно и остале академске или неакадемске институције.

Иако не постоје формални приоритети, EMDM пројекти подстичу укључивање програмских земаља, институција и/или тематских подручја недовољно заступљених у оквиру програма.

Минимални састав конзорцијума

Ово су пројекти са једним корисником, што значи да пријаву подноси само једна установа. Међутим, подносилац пријаве би током фазе пријаве требало да мапира и ангажује групу партнера чији је циљ формирање ЕМЈМ конзорцијума, као што је описано у тексту изнад, посвећеном ЕМЈМ.

Трајање пројеката

EMDM пројекти трају 15 месеци.

Врсте трошкова

За EMDM пројекте се додељују паушални износи од 55 000 евра.

Средства пројекта се могу користити за покривање трошкова особља, трошкова путовања и смештаја, административних трошкова и подуговорених активности, састанака и конференција, студија/анкета, процеса акредитације итд. у мери у којој је то од значаја за спровођење EMDM.

 

КА2 - Савези за образовање и предузећа

Савези за иновације као део Еразмус + програма имају за циљ да ојачају европски иновациони капацитет кроз подршку развоја иновација, те кроз сарадњу и размену знања између високог образовања, стручног образовања и обука, као и ширег друштвено-економског окружења, укључујући и истраживачки сектор. Савези су подељени у две категорије пројеката:

 • Савези за образовање и предузећа
 • Савези за секторску сарадњу у вештинама

Пројекти Савеза за образовање и предузећа су пројекти у којима партнери постављају заједничке циљеве и заједнички раде на подстицању иновација, развоју нових вештина, покретању иницијатива и предузетничког духа и размишљања.

Трајање пројеката

Савези за образовање и предузећа су двогодишњи или трогодишњи међународни пројекти који се спроводе у сарадњи између високошколских установа, установа стручног образовања и обука, као и јавних и приватних предузећа, невладиних организација и др.

Циљеви

 • Подстицање развоја нових, иновативних и мултидисциплинарних приступа настави и учењу;
 • Подстицање друштвено одговорног пословања;
 • Покретање иницијатива и подстицање предузетничког духа, размишљања и вештина код ученика, образовних и других радника;
 • Побољшање квалитета и релевантности вештина развијених и сертификованих кроз системе образовања и обука;
 • Олакшавање протока и стварања знања између високог образовања и стручног образовања и обука, истраживања, јавног и пословног сектора;
 • Изградња и подршка ефикасних система високог образовања и стручног образовања и обука, који су умрежени и инклузивни и доприносе развоју иновација.

Право учешћа

Организације које могу да учествују у овој врсти пројеката су: високошколске установе, јавна или приватна, мала, средња и велика предузећа, истраживачки институти, пружаоци услуга у области стручног образовања и обука, невладине организације, јавне установе на локалном, регионалном и националном нивоу, организације активне у области образовања, обука и младих (листа није коначна).

Услови за конзорцијум

Најмање 8 различитих организација из бар 4 програмске земље, од чега најмање 3 установе које су пружаоци услуга образовања и обука (у области стручног образовања и обука и/или високог образовања) и 3 установе из привреде (предузећа или компаније, представници посредничких организација, као што су коморе, синдикати или трговинска удружења). У свакој пријави мора бити бар једна високошколска установа и бар једна установа стручног образовања и обука као пуноправни партнер.

Врсте трошкова

Максималан износ финансирања је 1.000.000 евра (двогодишњи пројекти), односно 1.500.000 евра (трогодишњи пројекти) у облику паушалних износа. Трошкови обухватају хонораре, путне и трошкове боравка, набавку опреме и услуга и остале трошкове спровођења пројекта попут ширења информација, публиковања радова и превођења.


Жан Моне акције на пољу високог образовања


Жан Моне активности у оквиру програма Еразмус+ имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за области студија Европске уније широм света.

Студије Европске уније обухватају студије Европе у целини, са посебним нагласком на процес европских интеграција, при чему узимају у обзир спољашње и унутрашње аспекте. Оне се такође баве улогом Европске уније у глобализованом свету и у промовисању активног европског грађанства и дијалога између људи и култура. Додатно, Жан Моне акције настоје да промовишу вредности ЕУ и повећавају видљивост онога за шта се Европска унија залаже и у земљама ван њених граница.

Жан Моне акцијама подстиче се дијалог између академског света и креатора европских политика.


Жан Моне акције се деле на три врсте пројеката у области високог образовања:

Жан Моне модуле

Жан Моне модул је кратки наставни програм (или курс) на високошколској установи у области студија Европске уније. Трајање сваког модула је минимум 40 наставних сати у једној академској години. Жан Моне модул укључује теме везане за Европску унију у наставни план и програм који се до тада само ограничено бавио овим питањем.

Жан Моне катедре

Жан Моне катедра је положај који траје три године и који је намењен универзитетским професорима усмереним на специјализацију у области студија Европске уније. Овај положај може да држи само један професор који мора да одржи најмање 90 наставних сати у једној академској години. 

Жан Моне центре изузетности

Жан Моне центри изузетности обједињују компетенције и знања експерата и имају за циљ развој синергије између различитих дисциплина и ресурса у оквиру европских студија, као и стварање заједничких међународних активности и структурних веза са академским институцијама у другим земљама.


Право учешћа

Било која самостална високошколска установа из програмске (државе чланице Европске уније, као и Србија, Норвешка, Исланд, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска) или партнерске земље (све државе света изузев програмских земаља) може учествовати као учесник пројекта.

Све високошколске установе из програмских земаља које учествују на Жан Моне пројектима у области високог образовања морају бити носиоци важеће Еразмус повеље за високо образовање (ECHE).

Као подносилац пријаве, односно координатор пројекта, може наступити било која самостална високошколска установа на свету.

Теме и области

Програм не прописује ограничења по питању научних области на које пројектне пријаве треба да буду усмерене докле год постоји европска димензија у погледу циљева пројеката.

Конзорцијум

Ово су пројекти са једним корисником, што значи да пријаву подноси само једна установа.

Трајање пројеката:

 • Жан Моне модули: 3 године
 • Жан Моне катедре: 3 године
 • Жан Моне центри изврсности: 3 године

Буџет

 • Жан Моне модули: до 30 000 ЕУР по пројекту (допринос ЕУ je 75%)
 • Жан Моне катедре: до 50 000 ЕУР по пројекту (допринос ЕУ je 75%)
 • Жан Моне центри изврсности: до 100 000 ЕУР по пројекту (допринос ЕУ je 80%)


Хоризонт Европа је нови оквирни програм за истраживање и иновације који траје од 2021. до 2027. године и наставља се на програм Хоризонт 2020. Осмишљен је са циљем да обезбеди помоћ истраживачима и врхунским иноваторима да развију и примене своје идеје. Поред тога, програм пружа подршку и развоју изврсности у науци удруживањем најбољих талената и обезбеђивањем квалитетне инфраструктуре.

За потребе истраживања и развоја иновација и решења за превазилажење друштвених, еколошких и економских изазова, обезбеђен је буџет од око 95,5 милијарди евра, који ће бити распоређен кроз различите тематске позиве.

Како би се одржала на челу глобалних истраживања и иновација, ЕУ ће кроз овај оквирни програм:

 • Максимално увећати свој утицај и испунити стратешке приоритете, као што су опоравак, зелени и дигитални развој, и бавити се глобалним изазовима за побољшање квалитета свакодневног живота
 • Ојачати изврсну науку и технологију повећањем улагања у високо квалификоване људе и врхунска истраживања
 • Неговати индустријску конкурентност и њене иновационе перформансе, посебно преко Европског савета за иновације и Европског института за иновације и технологију
 • Побољшати приступ изврсности за истраживаче широм Европе ради подстицања сарадње, родне равнотеже, итд.

Оквирни програм Хоризонт Европа се заснива на три стуба:

 • Изврсност у науци
 • Глобални изазови и европска индустријска конкурентност
 • Иновативна Европа


Изврсности у науци има за циљ повећање глобалне научне конкурентности ЕУ. Подржава висококвалитетне истраживачке пројекте које дефинишу и воде истраживачи преко Европског истраживачког савета, финансира стипендије за искусне истраживаче, мреже докторских обука и размену истраживача, подстиче развој истраживачке каријере младих људи кроз акције Марије Склодовске Кири и улаже у истраживачке инфраструктуре светске класе.

Глобални изазови и европска индустријска конкурентност подржава истраживање које се односи на друштвене изазове и јача технолошке и индустријске капацитете кроз кластере. Циљ овог стуба јесте решавање неких од највећих проблема у Европи, а у његове активности укључен је и Заједнички истраживачки центар који кроз науку и техничку помоћ подржава европске и националне креаторе политика.

Иновативна Европа има за циљ да помогне развоју укупног европског пејзажа иновација, кроз развој европског иновационог екосистема и помоћу Европског института за иновације и технологију (ЕИТ) који негује интеграцију троугла знања (образовање, истраживање и иновацијама).

Ширење учешћа и јачање европског истраживачког простора (ЕРА) обезбеђује подршку државама чланицама ЕУ у њиховим напорима да максимално искористе свој национални истраживачки и иновациони потенцијал и промовишу европски истраживачки простор где истраживачи, научно знање и технологија слободно циркулишу.


Отворени позиви у оквиру програма Хоризонт Европа се објављују на званичном порталу Европске комисије - Participant Portal, у складу са динамиком и роковима који су прописани Радним програмом за период 2021-2027.


Програм Креативна Европа за период 2021 - 2027 је осмишљен тако да пружи интензивнију подршку и стави јачи нагласак на активности за транснационално стварање, иновације, мобилност уметника и професионалаца, као и на акције усмерене на секторске потребе.

Програм је покренут усвајањем првог годишњег програма рада. Са своја три потпрограма, културним, медијским и међусекторским (у којем могу учествовати и универзитети), креативна Европа има за циљ да:

 • унапреди уметничку и културну сарадњу на европском нивоу,
 • подстакне конкурентност, иновације и одрживост европског аудиовизуелног сектора, и
 • промовише међусекторске иновативне и колаборативне акције, укључујући подршку медијској писмености и разноликом, независном и плуралистичком медијском окружењу.

Званично усвајање правне основе програма очекује се почетком јуна, а први позиви за подношење предлога биће објављени у наредним недељама. Између осталих, и институције из Србије ће имати право учешћа у позивима за 2021. годину.

За период 2021-2027, буџет програма процењује се на 2,44 милијарде евра, у поређењу са 1,47 милијарди евра за 2014-2020. Са овим повећаним буџетом, програм Креативна Европа биће инклузивнији, дигиталнији и еколошки одрживији.

Два главна циља Креативне Европе:

 • чување, развој и промоција европске културне и језичке разноликости и наслеђа, и
 • повећање конкурентности и економског потенцијала културног и креативног, а посебно аудио-визуелног сектора

Главне новине програма Креативне Европе:

 • јачи нагласак на транснационалном стварању и на иновацијама,
 • лакши приступ финансирању кроз веће стопе суфинансирања (већи ниво доприноса из Креативне Европе за пројекте),
 • нагласак на подршци за сарадњу на нивоу ЕУ ради јачања конкурентности европског аудиовизуелног сектора на глобалном нивоу,
 • шема мобилности за уметнике и професионалце, и
 • акције усмерене на секторске потребе.

Корисни линкови:


Европска сарадња у науци и технологији (COST)

Европска сарадња у науци и технологији (COST) је финансијска организација за стварање интердисциплинарних истраживачких мрежа у Европи и целом свету под називом COST акције. Ове мреже нуде отворен простор за сарадњу међу научницима широм Европе (и шире) и на тај начин дају подстицај истраживањима и иновацијама.

Истраживачи могу креирати мрежу - на основу властитих истраживачких интереса и идеја - тако што ће поднети предлог на COST позив. Предлог може бити у било којој области науке и могу га поднети научници у било којој фази развоја своје каријере.

COST су посвећене покривању активности сарадње, као што су радионице, конференције, састанци радних група, школе за обуку, краткорочне научне мисије, и активности ширења и комуникације.

COST акције су такође високо интердисциплинарне и отворене. Могуће је придружити се текућим акцијама, које се на тај начин шире у току финансирања које траје четири године. Ове акције могу да укључују и приватни сектор, креаторе политика, као и цивилно друштво.

Приступање COST Акцији, остварује се потписивањем Меморандума о разумевању (Memorandum of Understanding - MOU), који у форми административног уговора потписују Владе, односно овлашћене институције Влада земаља чланица. Сарадњу координира Управни одбор (Management Committee - MC), који чине представници свих потписница Меморандума.

Што се тиче реализације COST акција, оне се могу поделити на оне које су у току, започете и завршене акције. Сходно правилима свака земља се може укључити у акције које су у току, под условом да нису у завршној фази реализације, на крају треће или четврте године. Уколико је акција још увек у првој години своје реализације, приступање је наједноставније, а уколико је већ ушла у своју другу годину реализације, неопходна је сагласност Management Committee - MC акције.

Свака земља чланица може на иницијативу неке од својих научно-истраживачких институција предложити нову акцију учешћем на Отвореном позиву (Open Call COST) који се расписују два пута годишње. Главни предлагач акције је и координатор мреже.

Земље чланице COST су следеће: Албанија, Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Исланд, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Република Молдавија, Црна Гора, Холандија, Република Северна Македонија, Норвешка, Пољска, Португалија, Румунија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска, Велика Британија.

Конзорцијум: минимум 7 земаља чланица COST oд којих одговарајући број чланица ITC земаља (према табели у анексу)


За више информација:
www.cost.eu
www.mpn.gov.rs/cost


Документа и водичи се налазе на следећем линку
Апликанти морају бити регистровани на e-COST налог: e-services.cost.eu
Aпликације се подносе електронски: e-COST submission tool
За сва општа или техничка питања: opencall@cost.eu


Национални COST координатор
Др Братислав Маринковић
Институт за физику
Универзитет у Београду
Прегревица 118, 11080 Београд
Тел: +381 11 316-0882
Е-пошта: ncc-serbia@ipb.ac.rs


Јадранско-јонски транснационални програм (IPA)

Општи циљ програма АДРИОН јесте да подстиче развој политика и иновација у области управљања, унапређујући европске интеграције земљама чланицама и земљама које нису чланице ЕУ, користећи богате природне, културне и људске ресурсе у окружењу Јадранског и Јонског мора и јачајући економску, социјалну и територијалну кохезију у програмској области.

АДРИОН пружа подршку, кроз низ приоритета:

 • Иновативан и паметан регион - развој иновационих мрежа и кластера региона, академских заједница и предузећа у Јадранско-јонском региону
 • Одржив регион - промовисање одрживе валоризације и очувања природног и културног наслеђа, као ресурса за раст у Јадранско-јонском региону. Побољшање транснационалних капацитета за заштиту животне средине, смањење фрагментације и очување екосистемских услуга у Јадранско-јонском региону.
 • Повезан регион - Побољшање капацитета за интегрисани транспорт, услуге мобилности и мултимодалност у Јадранско-јонском подручју
 • Подршка управљању ЕУ стратегијом за Јадранско-јонски регион - подршка координацији и спровођењу Јадранско-јонске стратегије - кроз унапређење институционалних капацитета јавне управе и кључних актера у процесу спровођења заједничких приоритета

Географска област обухваћена овим програмом покрива земље као што су Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Италија, Црна Гора, Словенија и Србија.

Вредност програма: 15.688.887,00 евра

Више информација о програму налази се на званичној страници Јадранско-јонски транснационалног програма.Дунавски транснационални програм за период 2021-2027

Током програмског периода 2021-2027, Дунавски транснационални програм ће наставити да подржава транснационалну сарадњу у Дунавском региону. Процес дизајнирања будућег Програма формално је започет 2019. године успостављањем одбора Радне групе, који предводи процес дизајнирања Програма, одржава редовне дискусије и учествује у доношењу формалних одлука о садржају Програма.

Даљи рад на развоју програма за период 2021-2027 заснива се на Политици регионалног развоја и кохезије, као и на Оријентационом документу за Дунавски транснационални програм 2021-2027 који је издала Европска комисија.

Након одржаних састанака и дискусија, Радна група је прелиминарно дефинисала четири приоритета и десет специфичних циљева на које ће се Дунавски транснационални програм фокусирати у следећем периоду:

 • Приоритет 1: Паметнији Дунавски регион
  • Циљ 1.1: Унапређење истраживачких и иновативних капацитета и коришћење напредних технологија
  • Циљ 1.2: Развој вештина за паметну специјализацију, индустријску транзицију и предузетништво
 • Приоритет 2: Зеленији Дунавски регион
  • Циљ 2.1: Унапређење обновљиве енергије
  • Циљ 2.2: Унапређење процеса прилагођавања климатским променама, превенције и контроле ризика, и слично
  • Циљ 2.3: Унапређење приступа и одрживог управљања водама
  • Циљ 2.4: Унапређење биодиверзитета, зелене инфраструктуре у урбаном окружењу, и смањење загађења
 • Приоритет 3: Друштвенији Дунавски регион
  • Циљ 3.1: Унапређивање ефикасности и инклузије
  • Циљ 3.2: Обезбеђивање једнаког приступа
  • Циљ 3.3: Унапређење улоге културе и туризма у економском развоју, друштвеној инклузији и друштвеним иновацијама
 • Приоритет 4: Боље управљање и сарадња
  • Циљ 4.1: Унапређење институционалних капацитета јавних тела и актера за имплементацију макро-регионалних стратегија, стратегија морских басена, као и других територијалних стратегија

Усвајање радног програма и отварање позива за Дунавски транснационални програм за 2021-2027 се очекује у наредном периоду.

Дунавски транснационални програм

Тематска оријентација

Кључни документи

Европски истраживачки савет (European Research Council - ERC)

Европски истраживачки савет ERC подстиче најквалитетнија истраживања у Европи путем конкурентног финансирања и подржава гранична истраживања у свим пољима, на основу научне изврсности.

Будући да је по природи „вођен истраживачима“ и функционише по принципу „bottom-up“ приступа, ERC омогућава истраживачима да идентификују нове могућности и правце у било којој области истраживања.

ERC је за 2021. годину определио 1.9 милијарди ЕУР као средства подршке за око 1.000 истраживача који се баве врхунским истраживањима. Као и претходних година, већина средстава (66%) намењена је научницима у раној и средњој фази развоја каријере. ERC ће такође финансијски подржати и радна места за око 6.860 постдокторских истраживача, докторанада и другог истраживачког особља запосленог у тимовима које финансира ERC.

У оквиру Радног програма ERC-а, доступна су средства за следеће врсте пројеката:

 

STARTING GRANTS

Могућност учешћа за истраживаче - Истраживачи било које националности са 2-7 година искуства од завршетка доктората (продужења су могућа под одређеним околностима - видети најновији ERC Радни програм), са изврсним научно-истраживачким искуством и квалитетним предлогом истраживачког пројекта.

Правила учешћа

 • Критеријуми„bottom-up“ принцип пројектне пријаве у било којој научној области
 • Локација - Истраживање се мора спроводити у јавној или приватној истраживачкој организацији (институција домаћина). То може бити институција где подносилац пријаве већ ради или било која друга институција у некој од држава чланица ЕУ или придружених земаља.
 • Институција домаћина (Host Institution) - Пријаве за ERC грант подноси један главни истраживач (Principal Investigator) заједно и у име институције домаћина, која се сматра правним подносиоцем захтева. Грантови се додељују институцији домаћину уз изричиту обавезу институције да главном истражитељу обезбеди одговарајуће услове да самостално усмерава истраживање и управља његовим финансирањем током трајања пројекта. Било која врста правног лица, укључујући универзитете, истраживачке центре и предузећа, може бити домаћин главном истраживачу и његовом/њеном тиму. Правно, институција домаћин мора имати седиште у некој од држава чланица ЕУ или некој од придружених земаља. Главни истраживач не мора нужно радити у институцији домаћину у време када се предлог подноси. Међутим, неопходни су међусобни споразум и посвећеност институције домаћина како ће се радни однос успоставити, уколико предлог буде успешан.
 • Тим - ERC даје подршку пројектима које изводи појединачни истраживач који може да запосли истраживаче било које националности као чланове тима. Такође је могуће имати једног или више чланова тима који се налазе у земљи ван Европе. Слободна места за чланове тима заинтересованих за придруживање ERC истраживачком пројекту могу се објавити на порталу Euraxess-Jobs.

Износ финансирања - до 1,5 милиона евра за период од 5 година (пропорционално мање за пројекте краћег трајања). Додатних 1 милион евра се може одобрити за „start-up“ трошкове истраживача који се селе из треће земље у ЕУ или придружену земљу, куповину крупне опреме, приступ великим објектима и/или за друге веће трошкове експерименталног и теренског рада. ЕРЦ покрива до 100% укупних оправданих директних трошкова истраживања плус допринос од 25% укупних прихватљивих трошкова у облику индиректних трошкова.

 

CONSOLIDATOR GRANTS

Могућност учешћа за истраживаче - Истраживачи било које националности са 7-12 година искуства од завршетка доктората (продужења су могућа под одређеним околностима - погледајте најновији Радни програм ERC-а), са изврсним научно-истраживачким искуством и квалитетним предлогом истраживачког пројекта.

Правила учешћа

 • Критеријуми - 'bottom-up' принцип пројектне пријаве у било којој научној области
 • Локација - Истраживање се мора спроводити у јавној или приватној истраживачкој организацији (институција домаћина). То може бити институција где подносилац пријаве већ ради или било која друга институција у некој од држава чланица ЕУ или придружених земаља.
 • Институција домаћина (Host Institution) - Пријаве за ERC грант подноси један главни истраживач (Principal Investigator) заједно и у име институције домаћина, која се сматра правним подносиоцем захтева. Грантови се додељују институцији домаћину уз изричиту обавезу институције да главном истраживачу обезбеди одговарајуће услове да самостално усмерава истраживање и управља његовим финансирањем током трајања пројекта. Било која врста правног лица, укључујући универзитете, истраживачке центре и предузећа, може бити домаћин главном истраживачу и његовом/њеном тиму. Правно, институција домаћин мора имати седиште у некој од држава чланица ЕУ или некој од придружених земаља. Главни истраживач не мора нужно радити у институцији домаћину у време када се предлог подноси. Међутим, неопходни су међусобни споразум и посвећеност институције домаћина како ће се радни однос успоставити, уколико предлог буде успешан.
 • Тим - ERC даје подршку пројектима које изводи појединачни истраживач који може да запосли истраживаче било које националности као чланове тима. Такође је могуће имати једног или више чланова тима који се налазе у земљи ван Европе. Слободна места за чланове тима заинтересованих за придруживање ERC истраживачком пројекту могу се објавити на порталу Euraxess-Jobs.

Износ финансирања - до 2 милиона евра за период од 5 година (пропорционално мање за пројекте краћег трајања). Додатних 1 милион евра се може одобрити за „start-up“ трошкове истраживача који се селе из треће земље у ЕУ или придружену земљу, куповину крупне опреме, приступ великим објектима и/или за друге веће трошкове експерименталног и теренског рада. ЕРЦ покрива до 100% укупних оправданих директних трошкова истраживања плус допринос од 25% укупних прихватљивих трошкова у облику индиректних трошкова.

 

ADVANCED GRANTS

Кандидати за ERC Advanced Grant-ове (Principal Investigators) морају бити активни истраживачи који имају значајна истраживачка достигнућа у последњих 10 година. Нису предвиђени посебни критеријуми прихватљивости у погледу академских захтева.

Правила учешћа

 • Критеријуми - 'bottom-up' принцип пројектне пријаве у било којој научној области
 • Локација - Истраживање се мора спроводити у јавној или приватној истраживачкој организацији (институција домаћина). То може бити институција где подносилац пријаве већ ради или било која друга институција у некој од држава чланица ЕУ или придружених земаља.
 • Институција домаћина (Host Institution) - Пријаве за ERC грант подноси један главни истраживач (Principal Investigator) заједно и у име институције домаћина, која се сматра правним подносиоцем захтева. Грантови се додељују институцији домаћину уз изричиту обавезу да ова институција обезбеди одговарајуће услове главном истраживачу да самостално усмерава истраживање и управља његовим финансирањем током трајања пројекта. Било која врста правног лица, укључујући универзитете, истраживачке центре и предузећа, може бити домаћин главном истраживачу и његовом/њеном тиму. Правно, институција домаћин мора имати седиште у некој од држава чланица ЕУ или некој од придружених земаља. Главни истраживач не мора нужно радити у институцији домаћину у време када се предлог подноси. Међутим, неопходни су међусобни споразум и посвећеност институције домаћина како ће се радни однос успоставити, уколико предлог буде успешан.
 • Тим - ERC даје подршку пројектима које изводи појединачни истраживач који може да запосли истраживаче било које националности као чланове тима. Такође је могуће имати једног или више чланова тима који се налазе у земљи ван Европе. Слободна места за чланове тима заинтересованих за придруживање ERC истраживачком пројекту могу се објавити на порталу Euraxess-Jobs.

Износ финансирањадо 2,5 милиона евра за период од 5 година (пропорционално мање за пројекте краћег трајања). Додатних 1 милион евра се може одобрити за „start-up“ трошкове истраживача који се селе из треће земље у ЕУ или придружену земљу, куповину крупне опреме, приступ великим објектима и/или за друге веће трошкове експерименталног и теренског рада. ERC покрива до 100% укупних оправданих директних трошкова истраживања плус допринос од 25% укупних прихватљивих трошкова у облику индиректних трошкова.

 

PROOF OF CONCEPT

Сви главни истражитељи који имају ERC пројекат, који је у току или је завршен пре мање од 12 месеци и пре 1. јануара 2020. године, имају право да учествују и пријаве се за ERC Proof of Concept. Главни истраживач мора да демонстрира однос између идеје која је основа за доказ о концепту и ERC истраживачког пројекта (Starting, Consolidator, Advanced или Synergy Grant).

Правила учешћа

 • Критеријуми - Финансирање је доступно за потребе доказивања концепта идеје која је генерисана током пројеката које финансира/је финансирао ERC. Међутим, додатна средства нису усмерена на проширење оригиналног истраживања нити за превазилажење препрека за практичну примену, већ на претварање резултата истраживања у комерцијални или друштвено вредан производ, и то за:
  • утврђивање одрживости, техничких питања и општих смерница
  • дефинисање положаја и стратегије права интелектуалног власништва
  • добијање повратних информација за буџетирање и друга комерцијалних питања
  • обезбеђивање каснијег финансирања
  • покривање почетних трошкова за оснивање предузећа.
 • Локација - Пројекат се мора изводити у јавној или приватној истраживачкој организацији (институција домаћин).
 • Институција домаћина (Host Institution) - Институција домаћин мора имати седиште у некој од држава чланица ЕУ или некој од придружених земаља и мора ангажовати главног истражитеља најмање током трајања Proof of Concept пројекта.

Радни програм 2020. наставиће са праксом доделе Proof of Concept средстава на основу паушалног износа од 150 000 ЕУР за период од 18 месеци.

 

SYNERGY GRANTS

Ови грантови су намењени групама од два до четири главна истраживача који раде заједно и доносе различите вештине и ресурсе за решавање амбициозних истраживачких проблема. Предлози ће се оцењивати на основу јединог критеријума научне изврсности који у случају ових грантова има додатни унутрашњи синергијски ефекат.

Правила учешћа

 • Критеријуми - Пријаве се могу поднети у било којој области истраживања. Ови грантови функционишу по „bottom-up“ принципу без унапред дефинисаних приоритета. Пријаве морају показати да предложено истраживање не може извршити један истраживач који ради сам.
 • Локација – Сви истраживачи морају спроводити истраживање у јавној или приватној истраживачкој организацији (институција домаћина). То може бити институција у којој подносилац захтева већ ради или било која друга институција са седиштем у некој од држава чланица ЕУ или придружених земаља.
 • Институција домаћина (Host Institution) – Истраживачи могу аплицирати у оквиру истих или различитих институција домаћина. Тамо где истраживачи имају различите институције домаћина, свака од ових институција мора дати своју подршку истраживачима које су они угостили током трајања бесповратне помоћи. У фази подношења пријаве, све институције домаћини морају обезбедити писмо подршке домаћину за свог главног истражитеља.

 

Детаљне информације о условима и правилима учешћа за све ERC грантове могу се наћи у Радном програму Европског истраживачког савета за 2021. годину.

Актуелни позиви могу се наћи у секцији Отворени позиви на интернет страници Универзитета или на званичној страници Европског истраживачког савета.


Универзитетска агенција за франкофонију (AUF)

Универзитетска агенција за франкофонију (AUF) окупља 944 универзитета, колеџа, универзитетских мрежа и научно-истраживачких центара који користе француски језик, у 116 земаља. Агенција је основана пре скоро 60 година, и представља једно од највећих удружења високошколских и истраживачких институција на свету. AUF је и званични представник сектора високог образовања и истраживања на Самиту франкофоније. Агенција је одговорна за спровођење резолуција у вези са високим образовањем које је усвојила Конференција шефова држава и влада које користе француски као заједнички језик.

Присутан у преко 40 земаља, AUF има мрежу од 59 регионалних локалних канцеларија. Седиште је подељено између Монтреала и Париза. Десет регионалних канцеларија налази се у регионима широм света (Европа, Азија, Африка, Северна, Централна и Јужна Америка, итд.). Седам административних уреда, 36 франкофонских „дигиталних кампуса“ и четири франкофонска института посвећена обуци, истраживању, саветовању и стручности, допуњују ову регионалну мрежу управљања.

AUF промовише кохезију између високог образовања и истраживачких институција како би подстакао сарадњу око пројеката који значајно побољшавају академске системе. AUF је партнер различитим врстама организација, укључујући приватне компаније и фондације, владе, националне развојне агенције, међународне и невладине организације и академска, научна и културна удружења. Особље AUF-а широм света пружа смернице и савете за дизајнирање, спровођење и праћење пројеката и олакшава размену најбољих пракси, стручности и иновација.

AUF помаже франкофонским универзитетима да се укључе у шира питања економског, социјалног и културног развоја. Акценат је, такође, стављен на поштовање и постизање различитости култура. Стратегија AUF-a 2017-2021 има за циљ да подржи високо образовање и истраживачке институције у превазилажењу савремених изазова. AUF подржава своје чланове у проналажењу одговарајућих решења. Циљ AUF-а је да створи нови простор за франкофонске универзитете укорењен у заједничком препознавању њихових изазова и колаборативних приступа и акција. Заједнички француски језик само је један од многих ресурса који AUF користи да окупи чланове и партнере. Стратегија AUF-а 2017‒2021 претпоставља три главна изазова и у оквиру њих девет стратешких области деловања:

Изазов 1: Квалитет обуке, истраживања и управљања

 1. Квалитет обуке;
 2. Структурни развој истраживања у националним и међународним оквирима;
 3. Побољшати управљање како би се одговорило на нове изазове;

Изазов 2: Запошљавање дипломаца и професионална спремност

 1. Дијалог између академских и економских актера;
 2. Побољшање интеграција локалних и националних друштвено-економских потреба у образовању и обукама институција чланица;
 3. Развити културу и праксу предузетништва;

Изазов 3: Универзитети као кључни актери глобалног и локалног развоја

 1. Институције чланице као актери економског, социјалног и еколошког развоја;
 2. Институције чланице доприносе лингвистичком и културном развоју, укључујући научну и техничку културу;
 3. Допринос институција чланица интеркултурном развоју и глобалном ангажовању.

 

Позиве и више о програму можете пронаћи на сајту AUF-а.

AUF чланови

AUF локације


Централноевропска иницијатива (CEI)

Централноевропска иницијатива (CEI) је регионални форум основан 1989. године који окупља 17 држава чланица у централној, источној и југоисточној Европи.

CEI форум подржава уједињену Европу са заједничким вредностима које обухватају све државе, регионе, народе и грађане, и негује јачање капацитета својих чланица у областима управљања, владавине закона и одрживог економског развоја са циљем стабилности, социјалне кохезије, одрживости животне средине, сигурности и просперитета.

Активности CEI форума су усмерене на промоцију сарадње на четири нивоа: међувладином, међупарламентарном, економском и локалном, и реализују се кроз различите програме:

 • Активности сарадње су пројекти малог обима и ограниченог трајања, који се углавном одвијају у облику семинара, радионица, кратких курсева обуке или других врста састанака. Они се финансирају из Фонда за сарадњу CEI путем годишњих позива за подношење предлога пројеката.
 • Техничка сарадња са Европском банком за обнову и развој (EBRD) се реализује кроз Програм техничке сарадње који нуди бесповратну помоћ као подршку одређеним инвестицијама и акцијама EBRD-а. Акције у оквиру Техничког програма сарадње укључују подршку за студије изводљивости и пре-изводљивости, секторски и еколошки инжењеринг, обуке за управљање, изградњу капацитета, и слично.
 • Програм размене знања (KEP) је инструмент који подржава пројекте и програме усмерене на пренос знања и најбољих пракси из ЕУ у државе чланице CEI ван ЕУ. Суфинансирање пројеката изградње капацитета и техничке помоћи се реализује кроз годишње позиве за подношење предлога пројеката.
 • Извршни секретаријат CEI осмишљава, управља и спроводи пројекте које финансира ЕУ, са фокусом на транснационалну и регионалну сарадњу за европске интеграције. Ови пројекти доприносе спровођењу мисије и стратешких приоритета CEI, а резултати који у том процесу настају могу се применити на све његове чланице.

Више о позивима Централноевропске иницијативе може се наћи на њиховој званичној страници, посебно у секцији Opportunities.

Фонд за науку Републике Србије

Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научно-истраживачкој делатности. Основан је у јануару 2019. године са циљем обезбеђивања услова за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

У оквиру програма Фонда, финансирају се пројекти путем јавних позива. Пројектима се обезбеђује висок научни ниво и иновативност резултата, конкурентност на међународном нивоу и релевантност у односу на изазове друштва у целини.

Основна мисија Фонда за науку је да подржи научне, развојне и технолошке пројекте који се заснивају на научној изврсности и квалитету. Од посебног значаја су мултидисциплинарна и интердисциплинарна истраживања која омогућавају сарадњу са привредом, другим научно-истраживачким установама и међународним партнерима у циљу решавања тема које су од значаја за читаво друштво.

Рад Фонда за науку подстиче развој талентованих и креативних младих истраживача и њихово укључивање у научно-истраживачке пројекте, сарадњу са привредом и међународним партнерима.

Финансирање пројеката спроводи се на начин који обезбеђује конкурентност и квалитет резултата, ефикасност примене истраживања, отвореност и доступност резултата програма и пројеката. Програми подржавају развој научних кадрова, интеграцију са међународним научним и технолошким пројектима и сарадњу са научном дијаспором и привредним сектором. Поред тога, програмима је уређено питање својинских права на резултатима истраживања, заштита интелектуалне својине и ауторских права, као и заштита података.

Фонд за науку нуди разноврсне програме који су осмишљени тако да одговарају на различите друштвене изазове и потребе. Програми подржавају технолошки развој, напредне и иновативне идеје, развој кадрова, лабораторија и истраживања, изградњу научне инфраструктуре, интеграцију у међународне научне токове, сарадњу науке и привреде и друге теме од стратешког и друштвеног значаја.

Фонд за науку Републике Србије нуди програм за финансирање пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача - ПРОМИС.

Програм је намењен изврсним пројектима младих истраживача, у раној фази каријере.

Циљеви Програма су:

 • укључивање изврсних младих истраживача у научноистраживачки рад,
 • јачање професионалних капацитета младих истраживача у раној фази каријере,
 • оспособљавање младих доктора наука за руковођење пројектима,
 • оспособљавање младих истраживача за конкурисање за друге истраживачке и развојне пројекте на националном и међународном нивоу, посебно у Европској Унији,
 • креирање нових пројектних тимова,
 • подршка изврсним идејама
 • подршка научноистраживачком раду који ће позитивно утицати на друштво и привреду.

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава младим докторима наука да дефинишу сопствене програме истраживања, оформе сопствене тимове и сарађују са одговарајућим лабораторијама и истраживачким центрима у Србији и свету.

Више информација на званичној страници Фонда за науку.


Фонд за иновациону делатност

Фонд за иновациону делатност је пионир у институционалном спровођењу такозваног иновационог императива у дело - где се успешно учествовати у привреди заснованој на знању значи прилагодити и унапредити технолошке и истраживачке капацитете засноване на сарадњи јавног и приватног сектора.

Фонд подржава развој иновација кроз одговарајуће инструменте финансијске, техничке и саветодавне подршке, у циљу оснаживања иновативних предузећа и јачања везе између истраживања и развоја са једне и пословног сектора са друге стране.

Имајући то у виду, његов главни циљ је да унапређује везе између науке, технологије и привреде и доприноси подстицању развоја иновативног предузетништва кроз различите програме подршке:

 • Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем креирања нових производа и услуга, са тржишним потенцијалом.
 • Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту.
 • Доказ концепта намењен је истраживачима којима је потребна подршка да докажу да ће из њиховог истраживања настати нови производ за којим постоји потреба на тржишту.
 • Програм трансфера технологије намењен је јачању способности и ефикасности трансфера технологије. Истраживачима, кроз различите услуге, помаже да комерцијализују своје проналаске.
 • Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту.
 • Програм суфинансирања иновација намењен је приватним предузећима којa већ имају тржишно присуство и настоје да ојачају своју позицију кроз стварање иновативних производа, услуга и технологија.

Од почетка рада до данас, преко Фонда је одобрено 15,8 милиона евра за 352 иновативни пројекат. На јавне позиве који се углавном објављују сваке године или су стално отворени, за програме Фонда поднето је више од 1.300 пријава иновативних пројеката.

Подстицањем иновативног предузетништва и јачањем везе између науке и привреде Фонд за иновациону делатност, под окриљем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз подршку Европске уније и Светске банке, улаже велике напоре у стварању позитивног окружења ради подршке успостављању економије засноване на знању.


Центар за промоцију науке

Центар за промоцију науке позива сва заинтересована научна, научностручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације, које своје активности реализују у функцији унапређења научно-истраживачког рада, да поднесу своје пријаве за избор пројеката промоције и популаризације науке и технике, којима Центар пружa финансијску подршку.

Циљ Јавног позива Центра за промоцију науке је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке, а који покривају интересовање и потребе опште популације; подршка иновативним и високоутицајним пројектима који имају велики обухват у циљу развоја и побољшања квалитета пројеката из области промоције науке од глобалног значаја и подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору путем научнопопуларних експоната како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз непосредно искуство.

Tрајање пројекта је највише 12 месеци. Финансирање је у износу од 100% од тражених трошкова пројекта. Прихватљиви трошкови су: трошкови за људске ресурсе, путовања и смештај, опрему, материјал и остали трошкови.

Информације о Jавном позиву се могу добити преко позивног броја Центра, телефон: (011) 2400 260 (локал 120) и на званичном сајту Центра.


Билатерална сарадња у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете, науке и технолошког развоја уговара и финансијски подржава пројекте научно-технолошке сарадње између наших и иностраних научно-истраживачких организација (НИО) на основу међународних билатералних споразума.

Закључивање и спровођење билатералних споразума представља један од важнијих облика сарадње Републике Србије у областима од значаја за развој истраживања и науке, с обзиром да се тим споразумима установљава оквир сарадње који је од значаја и за нашу земљу и за земље са којима је успостављена билатерална сарадња.

Полазећи од потребе да се подржи научна и технолошка сарадња на бази паритета и реципрочног интереса, уз поштовање националних приоритета, у области развоја науке и технологије, Република Србија има активне билатералне важеће споразуме са следећим државама:

Пројекти суфинансирају научноистраживачке и развојне пројекте и узајамне посете истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности одобрених пројеката у циљу успостављања научне и технолошке сарадње између двеју земаља.

Предлози се подносе истовремено у обе земље, у Србији пријаве се шаљу Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из осталих земаља институцији под чијом су надлежношћу пројекти билатералне сарадње.

Више информација на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.