Опште о програмима финансирања


Ускоро ће бити објављене информације о новом програму Еразмус+ за период 2021-2027 и актуелним позивима.

КА1 – Еразмус Мундус заједнички мастер програми

У оквиру KA1 програма Еразмус+ високошколске институције из Србије могу узети пуноправно учешће (и као координатори и као партнери) у пројектима за развој заједничких мастер програма са високошколским институцијама широм света.

Овај део програма подржава већ формиране, често интердисциплинарне мастер програме, који ће привући студенте из целог света. Сарадња високошколских установа се заснива на обавезној мобилности студената између чланица конзорцијума и издавању заједничке, двоструке или вишеструке дипломе.

Неопходан услов за Заједничке мастер програме јесте учешће најмање три високошколске установе из три различите програмске земље. Од прошле године када је Република Србија добила статус програмске земље, високошколске установе из Србије могу учествовати и као подносиоци пројектних пријава и као пуноправни партнери, који улазе минимални састав конзорцијума.

Студијски програми који могу бити финансирани у оквиру ових пројеката могу трајати 60, 90 или 120 ЕСПБ, а конзорцијуми добијају и средства за финансирање стипендија за студенте из целог света за похађање ових студија.

У зависности од тога да ли укључују припремну годину и да ли заједнички мастер програм траје једну или две године, пројекти могу трајати најмање 4, а највише 6 година.

Пројекат у току припремне године може подржати унапређење и усаглашавање више мастер програма који су већ акредитовани на националном нивоу. Припремна година за усаглашавање програма није обавезна.

Више детаља о пријави пројеката за Еразмус Мундус заједничке мастер програме налази се на сајтовима Европске комисије и Извршне агенције.
Хоризонт 2020 (Horizon 2020) је највећи програм Европске уније за истраживање и иновације за период од 2014. до 2020. године који обједињује активности Седмог оквирног програма (FP7), Програмa за конкурентност и иновације (CIP) и ЕУ допринос Европском институту за иновације и технологију (EIT). У оквиру овог програма истраживачи могу аплицирати за финансирање како колаборативних и индивидуалних истраживачких и иновационих пројеката, тако и за стипендирање мобилности усмерених на истраживачке активности.

Овај програм има за циљ јачање глобалне позиције Европских земаља у истраживањима, иновацијама и технологијама чији је фокус на иновацијама и активностима које су усмерене ка тржишту, експлоатацији и комерцијализацији резултата истраживања.

Х2020 програм се заснива на три стуба: Изврсност у науци (Excellent Science), Вођство у индустрији (Industrial Leadership) и Друштвени изазови (Societal Challenges), поред којих постоје и посебне хоризонталне активности - Ширење изврсности и учешћа (Spreading Excellence and Widening Participation) и Наука за и у друштву (Science with and for Society).Изврсност у науци

Активности у оквиру овог стуба (Excellent Science) пружају подршку јачању и проширењу изврсности у научној бази и консолидацији Европске истраживачке области са циљем јачања конкурентности истраживачког и иновативног система на глобалном нивоу.

Изврсност у науци има четири сегмента:

 • Европско истраживачко веће (European Research Council ERC) обезбеђује атрактивне и флексибилне облике финансирања како би омогућило талентоване и креативне истраживаче и њихове тимове да се упусте у врсне истраживачке подухвате.
 • Нове и будуће технологије подржавају колаборативна истраживања са виљем да прошире капацитете за напредне и радикалне иновације. Они јачају научну сарадњу између различитих дисциплина засновану на радикално новим, високо ризичним идејама и на тај начин убрзавају развој најпросперитетнијих области науке и технологије као и структурирање одговарајућих научних заједница широм Европе.
 • Акције Марије Склодовске Кири обезбеђују изврсне и иновативне истраживачке обуке као и атрактивне могућности за развој каријере и размену знања кроз прекограничне и међусекторске мобилности истраживача како би их што боље припремили за тренутне и будуће друштвене изазове.
 • Истраживачка инфраструктура (укључујући и е-инфраструктуре) има за циљ да развоје Европску истраживачки инфраструктуру за 2020. годину и даље, да учврсти њихов иновациони потенцијал и људски капитал, као и да га употпуни релевантним политикама Уније и међународном сарадњом.

Отворени позиви у оквиру Изврсности у науци могу се наћи на Participant Portal-у.


Лидерство у индустрији

Овај стуб (Industrial Leadership) је осмишљен да пружи подршку развоју технологија и иновација које су основа за развој пословног окружења и иновативних малих и средњих предузећа будућности у светски водеће компаније.

Стуб се ослања на три елемента:

 • Вођство у новим и индустријским технологијама обезбеђује подршку истраживању, развоју, демонстрацији, стандардизацији и сертификацији у областима информационих и комуникационих технологија, нанотехнологији, напредним материјалима, биотехнологији, напредној производњи и истраживањима свемира. Фокус је стављен на интеракцију и конвергенцију кроз и између различитих технологија као и на њихов однос према друштвеним изазовима.
 • Приступ ризичним изворима финансирања има за циљ да премости дефицит у доступности финансирања дугова и финансирања акцијским капиталом за компаније и пројекте засноване на истраживању, развоју и иновацијама, и то у свим фазама развоја.
 • Иновације у МСП обезбеђују подршку која је циљано осмишљена за мала и средња предузећа како би се подстакли сви облици иновација у њима, са посебним фокусом на оне који имају потенцијал за раст и интернационализацију на тржишту.

Опште обухватни циљ Лидерства у индустрији је да Европу учини атрактивнијом за инвестиције у истраживању и иновацијама. Кроз ову иницијативу се обезбеђују знатне инвестиције у кључне индустријске технологије, увећава се потенцијал за раст европских компанија кроз приступ адекватног нивоа финансирања и помоћи иновативним МСП за раст у светски водеће компаније.

Отворени позиви у оквиру Изврсности у науци могу се наћи на Participant Portal-у.


Друштвени изазови

Друштвени изазови (Societal Challenges) су приступ који уједињује ресурсе и знање кроз различита поља, технологије и дисциплине, укључујући друштвене и хуманистичке науке. Овај стуб обухвата активности од истраживања до тржишта са новим фокусом на иновативне активности, као што су пилотирање, демонстрација, тестирање и подршка јавним набавкама и тржишној апсорпцији. Он укључује успостављање веза са активностима Европског иновационог партнерства (EIP).

Финансирање ће се фокусирати на следеће изазове:

 • Здравље, демографске промене и добростање
 • Прехрамбени сектор, одржива агрикултура и шумарство, поморски, приморске истраживања воде, и биоекомомција
 • Сигурна, чиста и ефикасна енергија
 • Паметни, зелени и интегрисани транспорт
 • Климатске акције, животна средина, ефикасност ресурса и сирових материјала
 • Европа у свету који се мења - инклузивн и иновативна друштва
 • Сигурна друштва - заштита слободе и сигурности Европе и њених грађана.

Отворени позиви у оквиру Изврсности у науци могу се наћи на Participant Portal-у.


Хоризонт Европа је нови оквирни програм за истраживање и иновације који траје од 2021. до 2027. године и наставља се на програм Хоризонт 2020. Осмишљен је са циљем да обезбеди помоћ истраживачима и врхунским иноваторима да развију и примене своје идеје. Поред тога, програм пружа подршку и развоју изврсности у науци удруживањем најбољих талената и обезбеђивањем квалитетне инфраструктуре.

За потребе истраживања и развоја иновација и решења за превазилажење друштвених, еколошких и економских изазова, обезбеђен је буџет од око 95,5 милијарди евра, који ће бити распоређен кроз различите тематске позиве.

Како би се одржала на челу глобалних истраживања и иновација, ЕУ ће кроз овај оквирни програм:

 • Максимално увећати свој утицај и испунити стратешке приоритете, као што су опоравак, зелени и дигитални развој, и бавити се глобалним изазовима за побољшање квалитета свакодневног живота
 • Ојачати изврсну науку и технологију повећањем улагања у високо квалификоване људе и врхунска истраживања
 • Неговати индустријску конкурентност и њене иновационе перформансе, посебно преко Европског савета за иновације и Европског института за иновације и технологију
 • Побољшати приступ изврсности за истраживаче широм Европе ради подстицања сарадње, родне равнотеже, итд.

Оквирни програм Хоризонт Европа се заснива на три стуба:

 • Изврсност у науци
 • Глобални изазови и европска индустријска конкурентност
 • Иновативна Европа


Изврсности у науци има за циљ повећање глобалне научне конкурентности ЕУ. Подржава висококвалитетне истраживачке пројекте које дефинишу и воде истраживачи преко Европског истраживачког савета, финансира стипендије за искусне истраживаче, мреже докторских обука и размену истраживача, подстиче развој истраживачке каријере младих људи кроз акције Марије Склодовске Кири и улаже у истраживачке инфраструктуре светске класе.

Глобални изазови и европска индустријска конкурентност подржава истраживање које се односи на друштвене изазове и јача технолошке и индустријске капацитете кроз кластере. Циљ овог стуба јесте решавање неких од највећих проблема у Европи, а у његове активности укључен је и Заједнички истраживачки центар који кроз науку и техничку помоћ подржава европске и националне креаторе политика.

Иновативна Европа има за циљ да помогне развоју укупног европског пејзажа иновација, кроз развој европског иновационог екосистема и помоћу Европског института за иновације и технологију (ЕИТ) који негује интеграцију троугла знања (образовање, истраживање и иновацијама).

Ширење учешћа и јачање европског истраживачког простора (ЕРА) обезбеђује подршку државама чланицама ЕУ у њиховим напорима да максимално искористе свој национални истраживачки и иновациони потенцијал и промовишу европски истраживачки простор где истраживачи, научно знање и технологија слободно циркулишу.


Отворени позиви у оквиру програма Хоризонт Европа се објављују на званичном порталу Европске комисије - Participant Portal, у складу са динамиком и роковима који су прописани Радним програмом за период 2021-2027.


Европска сарадња у науци и технологији (COST) је финансијска организација за стварање интердисциплинарних истраживачких мрежа у Европи и целом свету под називом COST акције. Ове мреже нуде отворен простор за сарадњу међу научницима широм Европе (и шире) и на тај начин дају подстицај истраживањима и иновацијама.

Истраживачи могу креирати мрежу - на основу властитих истраживачких интереса и идеја - тако што ће поднети предлог на COST позив. Предлог може бити у било којој области науке и могу га поднети научници у било којој фази развоја своје каријере.

COST су посвећене покривању активности сарадње, као што су радионице, конференције, састанци радних група, школе за обуку, краткорочне научне мисије, и активности ширења и комуникације.

COST акције су такође високо интердисциплинарне и отворене. Могуће је придружити се текућим акцијама, које се на тај начин шире у току финансирања које траје четири године. Ове акције могу да укључују и приватни сектор, креаторе политика, као и цивилно друштво.

Приступање COST Акцији, остварује се потписивањем Меморандума о разумевању (Memorandum of Understanding - MOU), који у форми административног уговора потписују Владе, односно овлашћене институције Влада земаља чланица. Сарадњу координира Управни одбор (Management Committee - MC), који чине представници свих потписница Меморандума.

Што се тиче реализације COST акција, оне се могу поделити на оне које су у току, започете и завршене акције. Сходно правилима свака земља се може укључити у акције које су у току, под условом да нису у завршној фази реализације, на крају треће или четврте године. Уколико је акција још увек у првој години своје реализације, приступање је наједноставније, а уколико је већ ушла у своју другу годину реализације, неопходна је сагласност Management Committee - MC акције.

Свака земља чланица може на иницијативу неке од својих научно-истраживачких институција предложити нову акцију учешћем на Отвореном позиву (Open Call COST) који се расписују два пута годишње. Главни предлагач акције је и координатор мреже.

Земље чланице COST су следеће: Албанија, Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Исланд, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Република Молдавија, Црна Гора, Холандија, Република Северна Македонија, Норвешка, Пољска, Португалија, Румунија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска, Велика Британија.

Конзорцијум: минимум 7 земаља чланица COST oд којих одговарајући број чланица ITC земаља (према табели у анексу)


За више информација:
www.cost.eu
www.mpn.gov.rs/cost


Документа и водичи се налазе на следећем линку
Апликанти морају бити регистровани на e-COST налог: e-services.cost.eu
Aпликације се подносе електронски: e-COST submission tool
За сва општа или техничка питања: opencall@cost.eu


Национални COST координатор
Др Братислав Маринковић
Институт за физику
Универзитет у Београду
Прегревица 118, 11080 Београд
Тел: +381 11 316-0882
Е-пошта: ncc-serbia@ipb.ac.rs

Јадранско-јонски транснационални програм

Општи циљ програма АДРИОН јесте да подстиче развој политика и иновација у области управљања, унапређујући европске интеграције земљама чланицама и земљама које нису чланице ЕУ, користећи богате природне, културне и људске ресурсе у окружењу Јадранског и Јонског мора и јачајући економску, социјалну и територијалну кохезију у програмској области.

АДРИОН пружа подршку, кроз низ приоритета:

 • Иновативан и паметан регион - развој иновационих мрежа и кластера региона, академских заједница и предузећа у Јадранско-јонском региону
 • Одржив регион - промовисање одрживе валоризације и очувања природног и културног наслеђа, као ресурса за раст у Јадранско-јонском региону. Побољшање транснационалних капацитета за заштиту животне средине, смањење фрагментације и очување екосистемских услуга у Јадранско-јонском региону.
 • Повезан регион - Побољшање капацитета за интегрисани транспорт, услуге мобилности и мултимодалност у Јадранско-јонском подручју
 • Подршка управљању ЕУ стратегијом за Јадранско-јонски регион - подршка координацији и спровођењу Јадранско-јонске стратегије - кроз унапређење институционалних капацитета јавне управе и кључних актера у процесу спровођења заједничких приоритета

Географска област обухваћена овим програмом покрива земље као што су Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Италија, Црна Гора, Словенија и Србија.

Вредност програма: 15.688.887,00 евра

Више информација о програму налази се на званичној страници Јадранско-јонски транснационалног програма.


Дунавски транснационални програм

Дунавски транснационални програм (ДТП) промовише економску, друштвену и територијалну кохезију у Дунавском региону кроз интеграцију политика и стратегија у изабраним областима.

Како би се постигао већи степен територијалне интеграције иначе веома хетерогеног Дунавског региона, ДТП служи као покретач за различите иницијативе како би се решили изазови и потребе у специфичним стратешким областима и подстиче облике транснационалне сарадње које могу довести до опипљивих резултата.

Апликација: у две фазе

 • Expression of Interest
 • Комплетна Апликација за изабране предлоге

Укупан ЕУ буџет: 231.924.597,00 ЕУР (ERDF, IPA, ENI)

Финансирање: 85%, нема предфинансирања

Правила учешћа за институције:

 • Јавне институције (Public bodies/ bodies governed by public law)
 • Међународне организације
 • Приватне организације

Конзорцијум:

Минимум 3 партнера из три различите земље програмске области: водећи партнер и најмање два пројектна партнера. Од тога, најмање једна институција (Водећи партнер) мора бити са територије чланице ЕУ која има право учешћа у програму.

Водећи партнер: може бити само неко од ERDF партнера/ јавна тела / организације под јавном управом (public bodies, bodies governed by public law), приватне непрофитне институције или међународне организације.

Максималан број партнера: нема, али се мора водити рачуна о оптималном броју партнера и њиховој улози у пројекту (ни превелики ни премали број партнера).

Да би се применио интегрисани територијални приступ, партнерство не би требало да има само организације из једног сектора, већ да укључи и релевантне организације из других сектора који су од значаја за пројекат (нпр. универзитети, коморе, итд.)

Циљеви програма:

 • Допринос одрживом територијалном развоју
 • Позитивни ефекат на инвестиције, развој перспективе и политике/стратегије
 • Подршка иновацијама, предузетништву, економији заснованој на знању
 • Допринос интеграцији кроз подршку равномерном развоју капацитета за транснационалну територијалну сарадњу на свим нивоима

Трајање пројекта: највише 30 месеци.

Више информација о програму можете погледати на следећем званичној страници Дунавског транснационалног програма.

Европски истраживачки савет (European Research Council - ERC)

Европски истраживачки савет ERC подстиче најквалитетнија истраживања у Европи путем конкурентног финансирања и подржава гранична истраживања у свим пољима, на основу научне изврсности.

Будући да је по природи „вођен истраживачима“ и функционише по принципу „bottom-up“ приступа, ERC омогућава истраживачима да идентификују нове могућности и правце у било којој области истраживања.

ERC је за 2021. годину определио 1.9 милијарди ЕУР као средства подршке за око 1.000 истраживача који се баве врхунским истраживањима. Као и претходних година, већина средстава (66%) намењена је научницима у раној и средњој фази развоја каријере. ERC ће такође финансијски подржати и радна места за око 6.860 постдокторских истраживача, докторанада и другог истраживачког особља запосленог у тимовима које финансира ERC.

У оквиру Радног програма ERC-а, доступна су средства за следеће врсте пројеката:

 

STARTING GRANTS

Могућност учешћа за истраживаче - Истраживачи било које националности са 2-7 година искуства од завршетка доктората (продужења су могућа под одређеним околностима - видети најновији ERC Радни програм), са изврсним научно-истраживачким искуством и квалитетним предлогом истраживачког пројекта.

Правила учешћа

 • Критеријуми„bottom-up“ принцип пројектне пријаве у било којој научној области
 • Локација - Истраживање се мора спроводити у јавној или приватној истраживачкој организацији (институција домаћина). То може бити институција где подносилац пријаве већ ради или било која друга институција у некој од држава чланица ЕУ или придружених земаља.
 • Институција домаћина (Host Institution) - Пријаве за ERC грант подноси један главни истраживач (Principal Investigator) заједно и у име институције домаћина, која се сматра правним подносиоцем захтева. Грантови се додељују институцији домаћину уз изричиту обавезу институције да главном истражитељу обезбеди одговарајуће услове да самостално усмерава истраживање и управља његовим финансирањем током трајања пројекта. Било која врста правног лица, укључујући универзитете, истраживачке центре и предузећа, може бити домаћин главном истраживачу и његовом/њеном тиму. Правно, институција домаћин мора имати седиште у некој од држава чланица ЕУ или некој од придружених земаља. Главни истраживач не мора нужно радити у институцији домаћину у време када се предлог подноси. Међутим, неопходни су међусобни споразум и посвећеност институције домаћина како ће се радни однос успоставити, уколико предлог буде успешан.
 • Тим - ERC даје подршку пројектима које изводи појединачни истраживач који може да запосли истраживаче било које националности као чланове тима. Такође је могуће имати једног или више чланова тима који се налазе у земљи ван Европе. Слободна места за чланове тима заинтересованих за придруживање ERC истраживачком пројекту могу се објавити на порталу Euraxess-Jobs.

Износ финансирања - до 1,5 милиона евра за период од 5 година (пропорционално мање за пројекте краћег трајања). Додатних 1 милион евра се може одобрити за „start-up“ трошкове истраживача који се селе из треће земље у ЕУ или придружену земљу, куповину крупне опреме, приступ великим објектима и/или за друге веће трошкове експерименталног и теренског рада. ЕРЦ покрива до 100% укупних оправданих директних трошкова истраживања плус допринос од 25% укупних прихватљивих трошкова у облику индиректних трошкова.

 

CONSOLIDATOR GRANTS

Могућност учешћа за истраживаче - Истраживачи било које националности са 7-12 година искуства од завршетка доктората (продужења су могућа под одређеним околностима - погледајте најновији Радни програм ERC-а), са изврсним научно-истраживачким искуством и квалитетним предлогом истраживачког пројекта.

Правила учешћа

 • Критеријуми - 'bottom-up' принцип пројектне пријаве у било којој научној области
 • Локација - Истраживање се мора спроводити у јавној или приватној истраживачкој организацији (институција домаћина). То може бити институција где подносилац пријаве већ ради или било која друга институција у некој од држава чланица ЕУ или придружених земаља.
 • Институција домаћина (Host Institution) - Пријаве за ERC грант подноси један главни истраживач (Principal Investigator) заједно и у име институције домаћина, која се сматра правним подносиоцем захтева. Грантови се додељују институцији домаћину уз изричиту обавезу институције да главном истраживачу обезбеди одговарајуће услове да самостално усмерава истраживање и управља његовим финансирањем током трајања пројекта. Било која врста правног лица, укључујући универзитете, истраживачке центре и предузећа, може бити домаћин главном истраживачу и његовом/њеном тиму. Правно, институција домаћин мора имати седиште у некој од држава чланица ЕУ или некој од придружених земаља. Главни истраживач не мора нужно радити у институцији домаћину у време када се предлог подноси. Међутим, неопходни су међусобни споразум и посвећеност институције домаћина како ће се радни однос успоставити, уколико предлог буде успешан.
 • Тим - ERC даје подршку пројектима које изводи појединачни истраживач који може да запосли истраживаче било које националности као чланове тима. Такође је могуће имати једног или више чланова тима који се налазе у земљи ван Европе. Слободна места за чланове тима заинтересованих за придруживање ERC истраживачком пројекту могу се објавити на порталу Euraxess-Jobs.

Износ финансирања - до 2 милиона евра за период од 5 година (пропорционално мање за пројекте краћег трајања). Додатних 1 милион евра се може одобрити за „start-up“ трошкове истраживача који се селе из треће земље у ЕУ или придружену земљу, куповину крупне опреме, приступ великим објектима и/или за друге веће трошкове експерименталног и теренског рада. ЕРЦ покрива до 100% укупних оправданих директних трошкова истраживања плус допринос од 25% укупних прихватљивих трошкова у облику индиректних трошкова.

 

ADVANCED GRANTS

Кандидати за ERC Advanced Grant-ове (Principal Investigators) морају бити активни истраживачи који имају значајна истраживачка достигнућа у последњих 10 година. Нису предвиђени посебни критеријуми прихватљивости у погледу академских захтева.

Правила учешћа

 • Критеријуми - 'bottom-up' принцип пројектне пријаве у било којој научној области
 • Локација - Истраживање се мора спроводити у јавној или приватној истраживачкој организацији (институција домаћина). То може бити институција где подносилац пријаве већ ради или било која друга институција у некој од држава чланица ЕУ или придружених земаља.
 • Институција домаћина (Host Institution) - Пријаве за ERC грант подноси један главни истраживач (Principal Investigator) заједно и у име институције домаћина, која се сматра правним подносиоцем захтева. Грантови се додељују институцији домаћину уз изричиту обавезу да ова институција обезбеди одговарајуће услове главном истраживачу да самостално усмерава истраживање и управља његовим финансирањем током трајања пројекта. Било која врста правног лица, укључујући универзитете, истраживачке центре и предузећа, може бити домаћин главном истраживачу и његовом/њеном тиму. Правно, институција домаћин мора имати седиште у некој од држава чланица ЕУ или некој од придружених земаља. Главни истраживач не мора нужно радити у институцији домаћину у време када се предлог подноси. Међутим, неопходни су међусобни споразум и посвећеност институције домаћина како ће се радни однос успоставити, уколико предлог буде успешан.
 • Тим - ERC даје подршку пројектима које изводи појединачни истраживач који може да запосли истраживаче било које националности као чланове тима. Такође је могуће имати једног или више чланова тима који се налазе у земљи ван Европе. Слободна места за чланове тима заинтересованих за придруживање ERC истраживачком пројекту могу се објавити на порталу Euraxess-Jobs.

Износ финансирањадо 2,5 милиона евра за период од 5 година (пропорционално мање за пројекте краћег трајања). Додатних 1 милион евра се може одобрити за „start-up“ трошкове истраживача који се селе из треће земље у ЕУ или придружену земљу, куповину крупне опреме, приступ великим објектима и/или за друге веће трошкове експерименталног и теренског рада. ERC покрива до 100% укупних оправданих директних трошкова истраживања плус допринос од 25% укупних прихватљивих трошкова у облику индиректних трошкова.

 

PROOF OF CONCEPT

Сви главни истражитељи који имају ERC пројекат, који је у току или је завршен пре мање од 12 месеци и пре 1. јануара 2020. године, имају право да учествују и пријаве се за ERC Proof of Concept. Главни истраживач мора да демонстрира однос између идеје која је основа за доказ о концепту и ERC истраживачког пројекта (Starting, Consolidator, Advanced или Synergy Grant).

Правила учешћа

 • Критеријуми - Финансирање је доступно за потребе доказивања концепта идеје која је генерисана током пројеката које финансира/је финансирао ERC. Међутим, додатна средства нису усмерена на проширење оригиналног истраживања нити за превазилажење препрека за практичну примену, већ на претварање резултата истраживања у комерцијални или друштвено вредан производ, и то за:
  • утврђивање одрживости, техничких питања и општих смерница
  • дефинисање положаја и стратегије права интелектуалног власништва
  • добијање повратних информација за буџетирање и друга комерцијалних питања
  • обезбеђивање каснијег финансирања
  • покривање почетних трошкова за оснивање предузећа.
 • Локација - Пројекат се мора изводити у јавној или приватној истраживачкој организацији (институција домаћин).
 • Институција домаћина (Host Institution) - Институција домаћин мора имати седиште у некој од држава чланица ЕУ или некој од придружених земаља и мора ангажовати главног истражитеља најмање током трајања Proof of Concept пројекта.

Радни програм 2020. наставиће са праксом доделе Proof of Concept средстава на основу паушалног износа од 150 000 ЕУР за период од 18 месеци.

 

SYNERGY GRANTS

Ови грантови су намењени групама од два до четири главна истраживача који раде заједно и доносе различите вештине и ресурсе за решавање амбициозних истраживачких проблема. Предлози ће се оцењивати на основу јединог критеријума научне изврсности који у случају ових грантова има додатни унутрашњи синергијски ефекат.

Правила учешћа

 • Критеријуми - Пријаве се могу поднети у било којој области истраживања. Ови грантови функционишу по „bottom-up“ принципу без унапред дефинисаних приоритета. Пријаве морају показати да предложено истраживање не може извршити један истраживач који ради сам.
 • Локација – Сви истраживачи морају спроводити истраживање у јавној или приватној истраживачкој организацији (институција домаћина). То може бити институција у којој подносилац захтева већ ради или било која друга институција са седиштем у некој од држава чланица ЕУ или придружених земаља.
 • Институција домаћина (Host Institution) – Истраживачи могу аплицирати у оквиру истих или различитих институција домаћина. Тамо где истраживачи имају различите институције домаћина, свака од ових институција мора дати своју подршку истраживачима које су они угостили током трајања бесповратне помоћи. У фази подношења пријаве, све институције домаћини морају обезбедити писмо подршке домаћину за свог главног истражитеља.

 

Детаљне информације о условима и правилима учешћа за све ERC грантове могу се наћи у Радном програму Европског истраживачког савета за 2021. годину.

Актуелни позиви могу се наћи у секцији Отворени позиви на интернет страници Универзитета или на званичној страници Европског истраживачког савета.

Фонд за науку Републике Србије

Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научно-истраживачкој делатности. Основан је у јануару 2019. године са циљем обезбеђивања услова за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

У оквиру програма Фонда, финансирају се пројекти путем јавних позива. Пројектима се обезбеђује висок научни ниво и иновативност резултата, конкурентност на међународном нивоу и релевантност у односу на изазове друштва у целини.

Основна мисија Фонда за науку је да подржи научне, развојне и технолошке пројекте који се заснивају на научној изврсности и квалитету. Од посебног значаја су мултидисциплинарна и интердисциплинарна истраживања која омогућавају сарадњу са привредом, другим научно-истраживачким установама и међународним партнерима у циљу решавања тема које су од значаја за читаво друштво.

Рад Фонда за науку подстиче развој талентованих и креативних младих истраживача и њихово укључивање у научно-истраживачке пројекте, сарадњу са привредом и међународним партнерима.

Финансирање пројеката спроводи се на начин који обезбеђује конкурентност и квалитет резултата, ефикасност примене истраживања, отвореност и доступност резултата програма и пројеката. Програми подржавају развој научних кадрова, интеграцију са међународним научним и технолошким пројектима и сарадњу са научном дијаспором и привредним сектором. Поред тога, програмима је уређено питање својинских права на резултатима истраживања, заштита интелектуалне својине и ауторских права, као и заштита података.

Фонд за науку нуди разноврсне програме који су осмишљени тако да одговарају на различите друштвене изазове и потребе. Програми подржавају технолошки развој, напредне и иновативне идеје, развој кадрова, лабораторија и истраживања, изградњу научне инфраструктуре, интеграцију у међународне научне токове, сарадњу науке и привреде и друге теме од стратешког и друштвеног значаја.

Фонд за науку Републике Србије нуди програм за финансирање пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача - ПРОМИС.

Програм је намењен изврсним пројектима младих истраживача, у раној фази каријере.

Циљеви Програма су:

 • укључивање изврсних младих истраживача у научноистраживачки рад,
 • јачање професионалних капацитета младих истраживача у раној фази каријере,
 • оспособљавање младих доктора наука за руковођење пројектима,
 • оспособљавање младих истраживача за конкурисање за друге истраживачке и развојне пројекте на националном и међународном нивоу, посебно у Европској Унији,
 • креирање нових пројектних тимова,
 • подршка изврсним идејама
 • подршка научноистраживачком раду који ће позитивно утицати на друштво и привреду.

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава младим докторима наука да дефинишу сопствене програме истраживања, оформе сопствене тимове и сарађују са одговарајућим лабораторијама и истраживачким центрима у Србији и свету.

Више информација на званичној страници Фонда за науку.


Фонд за иновациону делатност

Фонд за иновациону делатност је пионир у институционалном спровођењу такозваног иновационог императива у дело - где се успешно учествовати у привреди заснованој на знању значи прилагодити и унапредити технолошке и истраживачке капацитете засноване на сарадњи јавног и приватног сектора.

Фонд подржава развој иновација кроз одговарајуће инструменте финансијске, техничке и саветодавне подршке, у циљу оснаживања иновативних предузећа и јачања везе између истраживања и развоја са једне и пословног сектора са друге стране.

Имајући то у виду, његов главни циљ је да унапређује везе између науке, технологије и привреде и доприноси подстицању развоја иновативног предузетништва кроз различите програме подршке:

 • Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем креирања нових производа и услуга, са тржишним потенцијалом.
 • Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту.
 • Доказ концепта намењен је истраживачима којима је потребна подршка да докажу да ће из њиховог истраживања настати нови производ за којим постоји потреба на тржишту.
 • Програм трансфера технологије намењен је јачању способности и ефикасности трансфера технологије. Истраживачима, кроз различите услуге, помаже да комерцијализују своје проналаске.
 • Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту.
 • Програм суфинансирања иновација намењен је приватним предузећима којa већ имају тржишно присуство и настоје да ојачају своју позицију кроз стварање иновативних производа, услуга и технологија.

Од почетка рада до данас, преко Фонда је одобрено 15,8 милиона евра за 352 иновативни пројекат. На јавне позиве који се углавном објављују сваке године или су стално отворени, за програме Фонда поднето је више од 1.300 пријава иновативних пројеката.

Подстицањем иновативног предузетништва и јачањем везе између науке и привреде Фонд за иновациону делатност, под окриљем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз подршку Европске уније и Светске банке, улаже велике напоре у стварању позитивног окружења ради подршке успостављању економије засноване на знању.


Центар за промоцију науке

Центар за промоцију науке позива сва заинтересована научна, научностручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације, које своје активности реализују у функцији унапређења научно-истраживачког рада, да поднесу своје пријаве за избор пројеката промоције и популаризације науке и технике, којима Центар пружa финансијску подршку.

Циљ Јавног позива Центра за промоцију науке је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке, а који покривају интересовање и потребе опште популације; подршка иновативним и високоутицајним пројектима који имају велики обухват у циљу развоја и побољшања квалитета пројеката из области промоције науке од глобалног значаја и подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору путем научнопопуларних експоната како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз непосредно искуство.

Tрајање пројекта је највише 12 месеци. Финансирање је у износу од 100% од тражених трошкова пројекта. Прихватљиви трошкови су: трошкови за људске ресурсе, путовања и смештај, опрему, материјал и остали трошкови.

Информације о Jавном позиву се могу добити преко позивног броја Центра, телефон: (011) 2400 260 (локал 120) и на званичном сајту Центра.


Билатерална сарадња у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете, науке и технолошког развоја уговара и финансијски подржава пројекте научно-технолошке сарадње између наших и иностраних научно-истраживачких организација (НИО) на основу међународних билатералних споразума.

Закључивање и спровођење билатералних споразума представља један од важнијих облика сарадње Републике Србије у областима од значаја за развој истраживања и науке, с обзиром да се тим споразумима установљава оквир сарадње који је од значаја и за нашу земљу и за земље са којима је успостављена билатерална сарадња.

Полазећи од потребе да се подржи научна и технолошка сарадња на бази паритета и реципрочног интереса, уз поштовање националних приоритета, у области развоја науке и технологије, Република Србија има активне билатералне важеће споразуме са следећим државама:

Пројекти суфинансирају научноистраживачке и развојне пројекте и узајамне посете истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности одобрених пројеката у циљу успостављања научне и технолошке сарадње између двеју земаља.

Предлози се подносе истовремено у обе земље, у Србији пријаве се шаљу Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из осталих земаља институцији под чијом су надлежношћу пројекти билатералне сарадње.

Више информација на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.