Академске студије при Универзитету у Крагујевцу

Табеларни преглед студијских програма мастер академских студија који се реализују на Универзитету у Крагујевцу:


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Master academic studies)
Универзитет у Крагујевцу
Назив студијског програма Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Информационе технологије 1,5 90
Развој компјутерских игара 1,5 90