Мастер академске студије - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


Увод | Испитни рокови | Распоред предавања | Распоред предмета

Мастер академске студије – Информационе технологије трају три семестра. Обим студија је 90 ЕСПБ.

Након завршених МАС ИТ студент стиче академски назив „мастер инжењер информационих технологија“.

Исходи студијског програма обезбеђују студентима: оспособљавање за успешно обављање послова који захтевају владање различитим областима рачунарства, познавање и способност коришћења постојећих, као и разумевање и развој нових информационих технологија, прилагођавање специфичним захтевима различитих области људског деловања (индустрија, пољопривреда, здравство, државна управа, просвета) у којима ће своја знања примењивати, као и оспособљавање за даље стручно и научно усавршавање.
Посебан акценат је на разумевању и усвајању напредних метода у областима: анализе података, дистрибуираног рачунарства и интерактивног рачунарства, као и метода и вештина у области развоја, тестирања и испоруке софтвера и организације и управљања ИТ пројектима. Студијски програм охрабрује и иновације и предузетништво у области ИТ кроз изучавање методологија у решавању реалних проблема.


ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – једноипогодишње мастер студије (90 ЕСПБ) на српском или енглеском језику
Број буџетских места: 15
Број самофинансирајућих места: 10
Број стипендија Иницијативе „Дигитална Србија“: 5
Број стипендија Универзитета у Крагујевцу: 5
Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:
  • за држављане Републике Србије 100.000 динара
  • за стране држављане: 1.600 €

Распоред предмета по семестрима и годинама студија: СРП | ENG

Изборна настава на студијском програму

Услови уписа


Табеларни преглед испитних рокова:

- Пријава испита за септембар 2 испитни рок почиње у 26.09.2020. и траје до 28.09.2020. године до 10 часова.

Информацију о испитима које желите да полажете достављати на имејл: strucna.sluzba@kg.ac.rs.

ИСПИТНИ РОКОВИ
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕПТЕМБАР 2   2020.
време локација
1. ИТ иновације и предузетништво 28.09. у 12 часова ФИН
2. Управљање ИТ пројектима 30.09. у 17 часова ПМФ
3. Интернет ствари 02.10. у 14 часова A-0-15 ПМФ
4. Увод у науку о подацима
5. Обрада великих количина података
6. 3Д рачунарска графика 02.10. у 9 часова ПМФ
7. Вештачка интелигенција
8. Одабрана поглавља статистике 02.10. у 14 часова ПМФ
9. Машинско учење 02.10. у 15 часова ПМФ
10. Биоинформатика 29.10. у 15 часова ФИН
11. Dataflow рачунари и њихова примена
12. Програмирање мобилних апликација 30.09. 10:30 часова ФИН
13. Веб мајнинг 28.09. у 17 часова Онлајн
14. Електронска трговина Нема кандидата
15. Биолошки инспирисано рачунарство
16. Системи за подршку одлучивању Нема кандидата
17. Обрада слика 01.10. у 14 часова ФИН, канцеларија А-I-28А (одбрана семинарских)
18. Анализа мултимедијских података
19. Заштита рачунарских система 29.09. у 17 часова Онлајн
20. Рачунарство у облаку 30.09. у 14 часова ПМФ
21. Интеракција човек-рачунар
22. Системи виртуалне реалности 01.10. у 16:00 часова ФИН, канцеларија А-I-28А (одбрана семинарских)
23. Пројектовање корисничког доживљаја
24. Софтверско инжењерство Нема кандидата
25. Управљање квалитетом софтвера
26. Енглески језик у информационим технологијама 30.09. у 9 часова Ректорат


Табеларни преглед предмета за области специјализације по семестрима:

  I семестар | II семестар | друга година

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА
П Р В А  Г О Д И Н А  (I  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. ИТ Иновације и предузетништво Обавезни Снежана Нестић
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Анализа података
1. Одабрана поглавља статистике Изборни Слађана Димитријевић
2. Увод у науку о подацима Изборни Ненад Филиповић, Владимир Миловановић
3. Вештачка интелигенција Изборни Вишња Симић, Зоран Боснић*
4. Машинско учење Изборни Милош Ивановић, Themis Exarchos*
5. Обрада природних језика Изборни Татјана Стојановић, Марко Робник-Шикоња*
6. Биоинформатика Изборни Ненад Филиповић, Велибор Исаиловић, Themis Exarchos*, Dimitros Fotiadis*
7. Веб мајнинг Изборни Марија Благојевић
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Дистрибуирано рачунарство
1. DATAFLOW рачунари и њихова примена Изборни Ненад Филиповић, Вељко Милутиновић
2. Интернет ствари Изборни Владимир Цвјетковић, Dimitrios Fotiadis*
3. Обрада великих количина података Изборни Ана Капларевић-Малишић, Dimitrios Fotiadis*
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Интерактивно рачунарство
1. 3Д рачунарска графика Изборни Бобан Стојановић, Адриан Ђура**
2. Програмирање мобилних апликација Изборни Ненад Грујовић, Владимир Миловановић
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Организација и управљање пројектима
1. Електронска трговина Изборни Зоран Калинић
2. Управљање ИТ пројектима Изборни Ненад Стефановић
П Р В А  Г О Д И Н А  (II  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Енглески језик у ИТ Обавезни Неда Видановић Милетић
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Анализа података
1. Дубоко учење Изборни Милош Ивановић, Владимир Миловановић, Милош Радовић**
2. Биолошки инспирисано рачунарство Изборни Ненад Филиповић, Велибор Исаиловић
3. Системи за подршку одлучивању Изборни Ненад Филиповић, Весна Ранковић, Themis Exarchos*
4. Интелигентни информациони системи Изборни Ненад Стефановић, Владимир Ранковић
5. Обрада слика Изборни Ненад Филиповић, Гордана Јовичић
6. Анализа мултимедијалних података Изборни Владимир Младеновић
7. Заштита рачунарских система Изборни Марјан Милошевић, Срђан Атанасијевић**
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Дистрибуирано рачунарство
1. Рачунарство у облаку Изборни Милош Ивановић, Златан Цар*, Никола Вујић**
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Интерактивно рачунарство
1. Интеракција човек-рачунар Изборни Данијела Милошевић, Татјана Атанасијевић**
2. Системи виртуалне реалности Изборни Ненад Филиповић, Велибор Исаиловић
3. Пројектовање корисничког доживљаја Изборни Ана Капларевић-Малишић, Татјана Атанасијевић**
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Организација и управљање пројектима
1. Софтверско инжењерство Изборни Бобан Стојановић, Владан Атанасијевић**
2. Управљање квалитетом софтвера Изборни Живадин Мицић
Д Р У Г А  Г О Д И Н А  (З А В Р Ш Н А  Г О Д И Н А)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД Обавезни Сви наставници на студијском програму
2. СТРУЧНА ПРАКСА Обавезни /
3. MАСТЕР РАД Обавезни Сви наставници на студијском програму

Легенда: * Гостујући професор  ** Предавач из привреде