Кратки студијски програм - Тестирање софтвера

О студијском програму

Кратки студијски програм – Тестирање софтвера (у даљем тексту: КП Тестирање софтвера) траје три месеца. КП Тестирање софтвера омогућава стицање сертификата о завршеном кратком програму студија и 30 ЕСПБ.

Настава ће се реализовати током три месеца – почиње почетком априла, а завршава се у јулу, без пауза у настави, континуирано у трајању од 15 наставних недеља. Часови се одржавају у вечерњим терминима у онлајн формату.

Кратки програм студија Тестирање софтвера предвиђа стручну праксу која ће за најбоље полазнике бити плаћена од стране компанија са којима Универзитет има потписан уговор.

Након завршетка овог кратког програма полазник је спреман да буде запослен као тест инжењер и да активно допринесе компанији и развојном тиму. У улози тест инжењера полазник треба да разуме, направи и користи план тестирања, сценарио тестирања, животни циклус грешке, најважније методологије и типове тестирања. Биће оспособљен да користи савремене тестне алате и примени их у различитим нивоима тестирања софтверских апликација и решења.

Право уписа на КП имају:

  • лица са стеченим средњим образовањем
  • студенти
  • лица са стеченим високим образовањем

Од полазника се очекује познавање основа рада на рачунару и коришћења интернет технологија за електронску комуникацију.


ТЕСТИРАЊЕ СОФТВЕРА – тромесечни кратки студијски програм (30 ЕСПБ)
Број полазника: 30 Висина школарине:
  • 120.000 динара

Књига предмета

Испитни рокови

Информацију о испитима које желите да полажете достављати на имејл: studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Свака евентуална измена у распореду биће унета и одмах видљива.
Распоред предавања и вежби

Комплетан распоред предавања и вежби и начин одржавања наставе:

Свака евентуална измена у распореду биће унета и одмах видљива.Распоред предмета

# Назив предмета Поље Семестар Број часова ЕСПБ
1. Увод у програмирање - Java basics Техничко-технолошко I1 30 4
2. Web програмирање и API интеграција Техничко-технолошко I1 30 4
3. Базе података Техничко-технолошко I1 30 4
4. Рачунарске мреже Техничко-технолошко I1 30 4
5. Основе тестирања софтвера Техничко-технолошко I2 30 4
6. Принципи софтверског инжењерства Техничко-технолошко I2 30 4
7. Тестна аутоматизација Техничко-технолошко I2 30 4
8. Стручна пракса Техничко-технолошко I2 90 2
Укупно часова активне наставе: 300
Укупно ЕСПБ: 30