Kratki studijski program - Testiranje softvera

O studijskom programu

Kratki studijski program – Testiranje softvera (u daljem tekstu: KP Testiranje softvera) traje tri meseca. KP Testiranje softvera omogućava sticanje sertifikata o završenom kratkom programu studija i 30 ESPB.

Nastava će se realizovati tokom tri meseca – počinje početkom aprila, a završava se u julu, bez pauza u nastavi, kontinuirano u trajanju od 15 nastavnih nedelja. Časovi se održavaju u večernjim terminima u onlajn formatu.

Kratki program studija Testiranje softvera predviđa stručnu praksu koja će za najbolje polaznike biti plaćena od strane kompanija sa kojima Univerzitet ima potpisan ugovor.

Nakon završetka ovog kratkog programa polaznik je spreman da bude zaposlen kao test inženjer i da aktivno doprinese kompaniji i razvojnom timu. U ulozi test inženjera polaznik treba da razume, napravi i koristi plan testiranja, scenario testiranja, životni ciklus greške, najvažnije metodologije i tipove testiranja. Biće osposobljen da koristi savremene testne alate i primeni ih u različitim nivoima testiranja softverskih aplikacija i rešenja.

Pravo upisa na KP imaju:

  • lica sa stečenim srednjim obrazovanjem
  • studenti
  • lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Od polaznika se očekuje poznavanje osnova rada na računaru i korišćenja internet tehnologija za elektronsku komunikaciju.


TESTIRANjE SOFTVERA – tromesečni kratki studijski program (30 ESPB)
Broj polaznika: 30 Visina školarine:
  • 120.000 dinara

Knjiga predmeta

Ispitni rokovi

Informaciju o ispitima koje želite da polažete dostavljati na imejl: studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Svaka eventualna izmena u rasporedu biće uneta i odmah vidljiva.
Raspored predavanja i vežbi

Kompletan raspored predavanja i vežbi i način održavanja nastave:

Svaka eventualna izmena u rasporedu biće uneta i odmah vidljiva.Raspored predmeta

# Naziv predmeta Polje Semestar Broj časova ESPB
1. Uvod u programiranje - Java basics Tehničko-tehnološko I1 30 4
2. Web programiranje i API integracija Tehničko-tehnološko I1 30 4
3. Baze podataka Tehničko-tehnološko I1 30 4
4. Računarske mreže Tehničko-tehnološko I1 30 4
5. Osnove testiranja softvera Tehničko-tehnološko I2 30 4
6. Principi softverskog inženjerstva Tehničko-tehnološko I2 30 4
7. Testna automatizacija Tehničko-tehnološko I2 30 4
8. Stručna praksa Tehničko-tehnološko I2 90 2
Ukupno časova aktivne nastave: 300
Ukupno ESPB: 30