Ректорски колегијум

Ректор
Проф. др Ненад Филиповић
Редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: rektor@kg.ac.rs





Проректор за наставу и студентска питања
Проф. др Живадин Мицић
Редовни професор Факултета техничких наука у Чачку
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.nastava@kg.ac.rs

Проректор за научноистраживачки рад
Проф. др Мирослава Петровић Торгашев
Редовни професор Природно-математичког факултета
у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.nauka@kg.ac.rs



Проректор за координацију послова факултета
чије је седиште ван седишта Универзитета
у Крагујевцу

Проф. др Саво Трифуновић
Редовни професор Факултета за машинство и
грађевинарство у Краљеву
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.koordinacija@kg.ac.rs

Проректор за међународну сарадњу
Проф. др Слободан Милисављевић
Редовни професор Факултета медицинских наука
у Крагујевцу
Curriculum Vitae
е-пошта: prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs


Генерални секретар
Марко Лукић
е-пошта: sekretar@kg.ac.rs