Rektorski kolegijum

Rektor
Prof. dr Nenad Filipović
Redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: rektor@kg.ac.rs

Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Prof. dr Vladimir Ranković
Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.nastava@kg.ac.rs


Prorektor za naučnoistraživački rad
Prof. dr Biljana Petrović
Redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.nauka@kg.ac.rsProrektor za inovacije i razvoj
Prof. dr Vladimir Senić
Redovni profesor Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.inovacije@uni.kg.ac.rs


Generalni sekretar
Marko Lukić
e-pošta: sekretar@kg.ac.rs