Савет Универзитета у Крагујевцу

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА - ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Име и презиме Пребивалиште
Братислав Милановић, привредник члан Крагујевац
Раданко Мировић, дипломирани економиста члан Крагујевац
мр Срђан Атанасијевић, магистар електротехнике члан Крагујевац
мр Наташа Вујновић Седлар, магистар индустријског менаџмента члан Крагујевац
Саша Ненадовић, инжењер графичке технологије члан Крагујевац
Новак Рогановић, дипломирани правник члан Крагујевац

ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Милан Коларевић, редовни професор председник Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Милан Рапајић, доцент заменик председника Правни факултет у Крагујевцу
др Симеон Ракоњац, доцент члан Агрономски факултет у Чачку
др Никола Макојевић, ванредни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Велибор Исаиловић, доцент члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Иван Јовановић, ванредни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Ненад Вуловић, ванредни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Милош Ивановић, ванредни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Олга Ристић, доцент члан Факултет техничких наука у Чачку
др Сања Маричић, ванредни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др Јелена Атанасијевић, ванредни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Данко Милашиновић, ванредни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Име и презиме Факултет
Огњен Обрадовић, председник Студентског парламента члан Економски факултет у Крагујевцу
Илија Петровић члан Факултет педагошких наука у Јагодини
Урош Глишић члан Факултет техничких наука у Чачку