Савет Универзитета у Крагујевцу

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА - ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Име и презиме Пребивалиште
Братислав Милановић, привредник члан Крагујевац
Раданко Мировић, дипломирани економиста члан Крагујевац
мр Срђан Атанасијевић, магистар електротехнике члан Крагујевац
мр Наташа Вујновић Седлар, магистар индустријског менаџмента члан Крагујевац
Саша Ненадовић, инжењер графичке технологије члан Крагујевац
Новак Рогановић, дипломирани правник члан Крагујевац

ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Игор Ђуровић, доцент члан Агрономски факултет у Чачку
др Никола Бошковић, ванредни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Иван Милетић, ванредни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Бранко Радичевић, ванредни професор члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Милан Зарић, ванредни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Ненад Вуловић, ванредни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Миливоје Лапчевић, доцент члан Правни факултет у Крагујевцу
др Милош Ивановић, ванредни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Олга Ристић, ванредни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Сања Маричић, редовни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др Јелена Атанасијевић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Данко Милашиновић, редовни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Име и презиме Факултет
Огњен Обрадовић, председник Студентског парламента члан Економски факултет у Крагујевцу
Зорка Јоксимовић члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Стефан Ристовић члан Факултет техничких наука у Чачку