Савет Универзитета у Крагујевцу

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА - ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Име и презиме Пребивалиште
др Весна Перишић, дипл. инжењер пољопривреде члан
Крагујевац
Владимир Милићевић, дипл. математичар-информатичар члан
Крагујевац
Милован Стојановић, дипл. машински инжењер члан
Крагујевац
Ненад Андрић, дипл. инжењер електротехнике члан
Крагујевац
Рајица Ковачевић, професор разредне наставе члан
Крагујевац
члан

ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Милан Коларевић, редовни професор председник Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Милан Рапајић, доцент заменик председника Правни факултет у Крагујевцу
др Симеон Ракоњац, доцент члан Агрономски факултет у Чачку
др Никола Макојевић, ванредни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Велибор Исаиловић, доцент члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Иван Јовановић, ванредни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Ненад Вуловић, доцент члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Милош Ивановић, ванредни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Драган Ђурчић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Сања Маричић, ванредни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др Јелена Атанасијевић, ванредни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Данко Милашиновић, ванредни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Име и презиме Факултет
Душан Марковић, председник Студентског парламента члан Факултет педагошких наука у Јагодини
Огњен Обрадовић члан Економски факултет у Крагујевцу
Стефан Мијановић члан Економски факултет у Крагујевцу