Savet Univerziteta u Kragujevcu

PREDSTAVNICI OSNIVAČA - VLADE REPUBLIKE SRBIJE
Ime i prezime Prebivalište
Bratislav Milanović, privrednik član Kragujevac
Radanko Mirović, diplomirani ekonomista član Kragujevac
mr Srđan Atanasijević, magistar elektrotehnike član Kragujevac
mr Nataša Vujnović Sedlar, magistar industrijskog menadžmenta član Kragujevac
Saša Nenadović, inženjer grafičke tehnologije član Kragujevac
Novak Roganović, diplomirani pravnik član Kragujevac

PREDSTAVNICI FAKULTETA U SASTAVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Igor Đurović, docent član Agronomski fakultet u Čačku
dr Nikola Bošković, vanredni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Ivan Miletić, vanredni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Branko Radičević, vanredni profesor član Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Milan Zarić, vanredni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Nenad Vulović, vanredni profesor član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Milivoje Lapčević, docent član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Miloš Ivanović, vanredni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Olga Ristić, vanredni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Sanja Maričić, redovni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
dr Jelena Atanasijević, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Danko Milašinović, redovni profesor član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

PREDSTAVNICI STUDENATA
Ime i prezime Fakultet
Ognjen Obradović, predsednik Studentskog parlamenta član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Zorka Joksimović član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Stefan Ristović član Fakultet tehničkih nauka u Čačku