Одељење за међународну сарадњу

Активности Одељења за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу су усмерене на успостављање и развијање сарадње са другим универзитетима и међународним организацијама у земљи и свету и јачању интернационализације у циљу унапређивања квалитета и компетенција Универзитета у образовном и истраживачком раду.

Одељење за међународну сарадњу пружа стратешку подршку руководству Универзитета у циљу дефинисања праваца развоја и унапређења стратегије интернационализације и позиционирања Универзитета у глбалном образовном и истраживачком простору.

Истовремено Одељење обавља оперативне и административне активности – пружа информације у погледу могућности за међународну сарадњу, координира и реализује међународне програме у области мобилности и образовања, пружа подршку факултетима у административном управљању пројектима, организује ИНФО дане и радионице, међународне конференције и састанке, посете делегација страних универзитета и амбасада, као и друге активности усмерене на промовисање вредности међународне сарадње међу студентима, наставницима и сарадницима Универзитета у Крагујевцу.


Проректор за међународну сарадњу

Одељење за међународну сарадњу


prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs

Оливера Мијатовић

Начелник одељења

Одељење за међународну сарадњу

olivera.mijatovic@kg.ac.rs

Јелена Јевтовић

професор енглеског језика

Канцеларија за међународне пројекте

Имплементација и праћење међународних пројеката, анализа актуелних позива и припрема пројектних предлога, израда стратешких докумената и публикација, као и реализација обука у области припреме и управљања међународним пројектима.
У Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу ради од 2016. године.


jelena.jevtovic@kg.ac.rs

Катарина Богдановић

мастер филолог србиста


Канцеларија за међународне пројекте

Имплементација и праћење националних и међународних пројеката, анализа актуелних позива и припрема пројектних предлога.
У Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу ради од 2021. године.


katarina.bogdanovic@kg.ac.rs

Предраг Вукомановић

професор енглеског језика

Центар за развој каријере и саветовање студената

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2022. године.

predrag.vukomanovic@kg.ac.rs

Милица Спасојевић

професор немачког језика

Центар за развој каријере и саветовање студената

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2010. године.

milica.spasojevic@kg.ac.rs

Сања Јовановић


Центар за развој каријере и саветовање студената

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2021. године.

sanja.jovanovic@kg.ac.rs

Никола Шипић

мастер филолог англиста

Центар за развој каријере и саветовање студената

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2022. године.

nikola.sipic@kg.ac.rs

Милена Мијаиловић Јанковић

мастер филолог србиста

Центар за развој каријере и саветовање студената

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Обезбеђује студентима и дипломцима информације о доступним могућностима за мобилност и усавршавање у земљи и иностранству; организује радионице и презентације; пружа подршку студентима и дипломцима у вези са мобилношћу, као и подршку у стицању знања и вештина неопходних за излазак на тржиште рада.
У Центру ради од 2013. године.

milena.mijailovic@kg.ac.rs

Бојана Герун Ђокић

мастер филолог србиста

Центар за развој каријере и саветовање студената

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Обезбеђује студентима и дипломцима информације о доступним могућностима за мобилност и усавршавање у земљи и иностранству; организује радионице и презентације; пружа подршку студентима и дипломцима у вези са мобилношћу, као и подршку у стицању знања и вештина неопходних за излазак на тржиште рада.
У Центру ради од 2019. године.

bojana.gerun@kg.ac.rsНачелник одељења: Оливера Мијатовић

Адреса: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац
Тел: 034 304 985
Факс: 034 370 168
Е-пошта: olivera.mijatovic@kg.ac.rs
medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs
Канцеларија за међународне пројекте
medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs
Центар за развој каријере и саветовање студената
razvojkarijere@kg.ac.rs
erasmus@kg.ac.rs