Одељење за међународну сарадњу и праћење реализације пројеката

Активности Одељења за међународну сарадњу и праћење реализације пројеката Универзитета у Крагујевцу су усмерене на успостављање и развијање сарадње са другим универзитетима и међународним организацијама у земљи и свету и јачању интернационализације у циљу унапређивања квалитета и компетенција Универзитета у образовном и истраживачком раду.

Одељење за међународну сарадњу пружа стратешку подршку руководству Универзитета у циљу дефинисања праваца развоја и унапређења стратегије интернационализације и позиционирања Универзитета у глобалном образовном и истраживачком простору.

Истовремено одељење обавља оперативне и административне активности – пружа информације у погледу могућности за међународну сарадњу, координира и реализује међународне програме у области мобилности и образовања, пружа подршку факултетима у административном управљању пројектима, организује информативне дане и радионице, међународне конференције и састанке, посете делегација страних универзитета и амбасада, као и друге активности усмерене на промовисање вредности међународне сарадње међу студентима, наставницима и сарадницима Универзитета у Крагујевцу.


Катарина Богдановић

мастер филолог србиста

Служба за пројекте

Имплементација и праћење националних и међународних пројеката, анализа актуелних позива и припрема пројектних предлога.
У Служби за пројекте Универзитета у Крагујевцу ради од 2021. године.

katarina.bogdanovic@kg.ac.rs

Ана Спасојевић

доктор економских наука

Служба за пројекте

Имплементација и праћење националних и међународних пројеката, анализа актуелних позива, административна подршка при припреми пројектних предлога и израда буџета.
У Служби за пројекте Универзитета у Крагујевцу ради од 2023. године.

ana.spasojevic@kg.ac.rs

Предраг Вукомановић

професор енглеског језика

Служба за праћење мобилности студената и запослених

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2022. године.

predrag.vukomanovic@kg.ac.rs

Милица Спасојевић

професор немачког језика

Служба за праћење мобилности студената и запослених

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2010. године.

milica.spasojevic@kg.ac.rs

Никола Шипић

мастер филолог англиста

Служба за праћење мобилности студената и запослених

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2022. године.

nikola.sipic@kg.ac.rs

Милена Мијаиловић Јанковић

мастер филолог србиста

Центар за развој каријере и саветовање студената

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Обезбеђује студентима и дипломцима информације о доступним могућностима за мобилност и усавршавање у земљи и иностранству; организује радионице и презентације; пружа подршку студентима и дипломцима у вези са мобилношћу, као и подршку у стицању знања и вештина неопходних за излазак на тржиште рада.
У Центру ради од 2013. године.

milena.mijailovic@kg.ac.rs

Бојана Герун Ђокић

мастер филолог србиста

Центар за развој каријере и саветовање студената

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Обезбеђује студентима и дипломцима информације о доступним могућностима за мобилност и усавршавање у земљи и иностранству; организује радионице и презентације; пружа подршку студентима и дипломцима у вези са мобилношћу, као и подршку у стицању знања и вештина неопходних за излазак на тржиште рада.
У Центру ради од 2019. године.

bojana.gerun@kg.ac.rs

Сања Јовановић


Центар за развој каријере и саветовање студената

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2021. године.

sanja.jovanovic@kg.ac.rsКонтакт подаци Одељења за међународну сарадњу и праћење реализације пројеката

Адреса: Лицеја Кнежевине Србије 1А, 34000 Крагујевац, Србија

Телефони: Руководилац одељења: +381 (0)34 304 985
Служба за пројекте: +381 (0)34 370 171
Центар за развој каријере и саветовање студената: +381 (0)34 300 425
Служба за праћење мобилности студената и запослених: +381 64 8992680

Имејл адресе: Руководилац Службе: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs
Служба за пројекте: international.projects@kg.ac.rs
Центар за развој каријере и саветовање студената: razvojkarijere@kg.ac.rs
Служба за праћење мобилности студената и запослених: erasmus@kg.ac.rs