Отворена наука у програму ХОРИЗОНТ 2020

Европска комисија прописала је отворени приступ као обавезујући начин публиковања за све пројекте финансиране у оквиру програма Хоризонт 2020. Додатно, за све пројекте из овог програма који почињу са реализацијом од 01. јануара 2017. године обавеза отворености прописана је и за прикупљене податке (енгл. Open Data) у оквиру истраживања.

Уколико сте учесник, партнер или координатор ФП7 пројекта који је недавно окончан или чија се имплементација ближи крају можете аплицирати за средства намењена за објављивање радова у отвореном приступу.

Детаљно објашњење процедуре и услова које је неопходно задовољити налази се на следећој адреси.

Рефундација средстава за објављене радове могућа је до 30. априла 2017. године. Списак свих ФП7 пројеката у оквиру којих је могуће пријавити се за рефундацију, а на којима су учествовали истраживачи из Србије доступан је овде.

Презентације са скупа Отворена наука у програму Хоризонт 2020, одржаног 08. новембра 2016. године у Београду, доступне су на интернету на адреси.