Ректорат

Ректорат Универзитета у Крагујевцу
Универзитет у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија
Телефон: +381 (0)34 370-270
Телефакс: +381 (0)34 370-168
Веб: kg.ac.rs | кг.ак.срб
Е-пошта: unikg@kg.ac.rs

Матични број:
| ПИБ број:
| ПДВ број:
| Лого Универзитета (векторски формат)