Студентска пракса

Стицање практичног искуства током и након студија од великог је значаја за припрему студената/дипломаца, за излазак на тржиште рада и позиционирање у професионалном свету. Послодавци од дипломаца, потенцијалних кандидата за одређени посао, очекују да поред теоријских знања стечених на факултету, поседују и одређене практичне вештине и искуство у раду, као и сталну жељу за усавршавањем и стицањем нових знања.

Стручна пракса има за циљ да унапреди способност студента да знања којима је овладао проучавањем теорије - примени у пракси, и да, као крајњи исход професионалног контакта са одабраном струком, након дипломирања обавља исте/сличне послове у пракси.

Будући да је стално усавршавање појединца императив, похађање праксе често је фаза која претходи првом запослењу. Студенти/дипломци, након успешно обављених пракси, добијају препоруку послодавца, а неретко и понуду за запослење.

Имајући у виду потребе тржишта рада, студентима и дипломцима је омогућено да похађањем различитих стручних пракси стичу професионална искуства неопходна за даљи рад.


Начини реализације стручне праксе на Универзитету у Крагујевцу:


1. Стручна пракса током студијског програма

Стручна пракса током трајања студијског програма прописана је курикулумом и намењена је стицању стручних вештина којима се остварују исходи студијског програма. Циљ ове праксе је да се студент, током студија, приближи практичној делатности у области за коју се образује, и тиме му се омогући олакшан прелазак са академског школовања на професионални рад.

 • Стручна пракса предвиђена курикулумом на факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу

Од 12 факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу, стручна пракса током студијског програма реализује се на следећим факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу (кликните за више детаља):

 1. Агрономски факултет
 2. Факултет инжењерских наука
 3. Факултет за машинство и грађевинарство
 4. Факултет педагошких наука
 5. Факултет техничких наука
 6. Учитељски факултет
 7. Филошко-уметнички факултет
 8. Факултет за хотелијерство и туризам

Стручна пракса није предвиђена курикулумима на Економском факултету и Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, као ни на програму основних академских студија сва три студијска програма Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.


2. Праксе које организује Универзитет у Крагујевцу и Центар за развој каријере

Имајући у виду потребе студената, Универзитет у Крагујевцу и Центар за развој каријере и саветовање студената труде се да својим студентима/дипломцима олакшају пут до проналаска праве праксе и стицања практичног искуства у струци.

 • Студентска летња стручна пракса:
  реализована је на основу Споразума о спровођењу студентске летње стручне праксе, а у сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца, Универзитета у Крагујевцу и Клиничог центра Крагујевац и Универзитета у Крагујевцу и Института за јавно здравље Крагујевац. Намењена је студентима завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија. Трајање праксе је месец дана (током јула и августа месеца), а по завршетку програма, полазници праксе добијају сертификат о обављеној пракси.

Више информација о циклусу Студентске летње стручне праксе у академској 2014/15. години можете видети на следећој адреси:
Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца
Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Клиничог центра Крагујевац
Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Института за јавно здравље Крагујевац

Информације о додели сертификата о обављеној Студентској летњој стручној пракси у академској 2014/15. години можете видети на следећој адреси:
Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца - додела сертификата
Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Клиничог центра Крагујевац и Института за јавно здравље Крагујевац - додела сертификата

 • Пракса за младе филологе:
  представља могућност за стицање практичног искуства у домену наставе страног језика и намењена је студентима завршних година основних и мастер академских студија и дипломцима Филолошко-уметничког факултета са катедри за енглески и немачки језик који у оквиру овог програма имају прилику да стекну прво практично искуство у струци и током једног семестра/академске године воде бесплатан курс језика за колеге са других факултета. По завршетку програма, практиканти добијају потврду о обављеној пракси.

Више информација о овом програму праксе у академској 2014/15. години можете видети овде.

 • Праксе у срадањи са предузећима:
  Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу, током читаве академске године, у сарадњи са предузећима реализује бројне програме пракси за студенте и дипломце Универзитета у Крагујевцу.

Листа институција са којима је Центар до сада успешно реализовао програме пракси:


3. Остале могућности за праксу

AIESEC праксе у иностранству:
Међународна студентска организација AIESEC студентима пружа могућност за похађање праксе у међунароном окружењу у оквиру програма Global talent (плаћена студентска пракса) и Global citizen (волонтерска пракса). Више о овим програмима заинтересовани кандидати могу видети на званичној интернет презентацији ове организације.


4. Волонтирање

Желећи да стекну практична искуства и тиме себи олакшају долазак до запослења, млади људи се често одлучују за волонтерски рад. Иако овакав начин рада није праћен новчаном накнадом, од значаја је у тражењу посла, јер ће захваљујући том искуству кандидат бити у предности у односу на кандидате без искуства, а послодавци ће, будући да добро познају вредност волонтерског рада, знати да цене мотивацију, одговорност и жељу за напретком исказану кроз рад.

Више информације о праксама и волонтирању, као и преглед корисних сајтова за проналажење информација о програмима пракси и волонтерским програмима можете видети на сајту Центра за развој каријере, у секцији Праксе и волонтирање.


За нове и актуелне конкурсе за праксу и волонтирање редовно пратите сајт
Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу.