Студентски парламент

Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу је основан у новембру 2006. године у складу са новим Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Крагујевцу. Парламент броји 36 чланова, по три са сваког факултета Универзитета у Крагујевцу. Конституише се сваке године у априлу месецу, након спроведених избора на факултетима у саставу Универзитета.

Председник Студентског парламента Универзитета у Крагујевцу је Јован Спасић, студент четврте године Економског факултета.
Заменик председника Студентског парламента је Борис Ајдуковић, студент Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.
Потпредседници су Немања Симоновић, студент Факултета педагошких наука, и Никола Костић, студент на Факултету инжењерских наука.
Генерални секретар Студентског парламента Универзитета у Крагујевцу је Невена Пауновић, студент треће године Природно-математичког факултета.

Представници факултета у Студентском парламенту Универзитета:

 1. Економски факултет у Крагујевцу - Oгњен Обрадовић 064/4455955; ognjen_kg@hotmail.com
 2. Правни факултет у Крагујевцу - Стефан Јовановић 061/7551827; s.jovanovicpravni@gmail.com
 3. Факултет медицинских наука у Крагујевцу - Бранислав Петровић 060/4838027; petrovicfmnkg@gmail.com
 4. Агрономски факултет у Чачку - Стефан Крсмановић 066/6911238; stefan.krsmanovic42@gmail.com
 5. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу - Никола Костић 069/3357029; nikollakg93@gmail.com
 6. Технички факултет у Чачку - Милован Кнежевић; 064/8973216; parlament@ftn.kg.ac.rs
 7. Филолошко уметнички факултет у Крагујевцу - Mилош Дашић 064/2747007; studentski.parlament@filum.kg.ac.rs
 8. Учитељски факултет у Ужицу - Маријана Селаковић 069/5184240; selakovic.meri@gmail.com
 9. Факултет за машинство и грађевинарство у Kраљеву - Стефан Стефановић 066/6664422; stefanovic93stefan@gmail.com
 10. Природно математички факултет у Крагујевцу - Невена Пауновић 060/3300593; npaunovic@outlook.com
 11. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи - Борис Ајдуковић 066/407936; studentski.parlament.hitvb@kg.ac.rs
 12. Педагошки факултет у Јагодини - Илија Петровић 063/7803360; ilijapetrovic994@gmail.com

Студенти продекани:

 1. Економски факултет у Крагујевцу - Невена Поскурица
 2. Правни факултет у Крагујевцу - Никола Милосављевић
 3. Факултет медицинских наука у Крагујевцу - Марко Ристић 065/3102958; markoristicfmn@gmail.com
 4. Агрономски факултет у Чачаку - Александра Корићанац 062/1352074; aleksandra.koricanac@yahoo.com
 5. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу - Огњен Опанчина 065/9881086; oopancina@gmail.com
 6. Факултет технички наука у Чачаку - Никола Лукић 065/3664300; student.prodekan@ftn.kg.ac.rs
 7. Филолошко уметнички факултет у Крагујевцу - Стефан Адамовић 064/5417959; student.prodekan@filum.kg.ac.rs
 8. Учитељски факултет у Ужицу - Невена Симовић 065/3510340; nevenasimovic995@gmail.com
 9. Факултет за машинство и грађевинарство у Kраљеву - Крсмановић Марко 064/5289475
 10. Природно-математички факултет у Крагујевцу - Слободан Николић 063/1466707; aspmfkg@gmail.com
 11. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи - Мина Величковић
 12. Факултет педагошки наука у Јагодини - Жељко Стојковић 065/2745622; zeljko.s.95@hotmail.com

Рад Парламента се одвија кроз осам ресора који су усаглашени са ресорима СКОНУС-а (Студентска конференција универзитета Србије) и то су:

 • Ресор за науку
 • Ресор за међународну сарадњу
 • Ресор за реформу високог образовања
 • Ресор за студентски стандард
 • Ресор за борбу против корупције
 • Ресор за односе са привредом
 • Ресор за спорт
 • Ресор за екологију

Студентски парламент предлаже студента проректора ректору Универзитета. Студент проректор у овом саставу Парламента је Ђорђе Петровић, студент четврте године Природно-математичког факултета.

Парламент делегира представнике за Савет и Сенат Универзитета у Крагујевцу и то три члана Савета и пет чланова Сената.

Чланови Савета Универзитета из редова студената су:

 1. Ђорђе Петровић, Природно-математички факултет у Крагујевцу
 2. Јован Спасић, Економски факултет у Крагујевцу
 3. Драган Петровић, Факултет медицинских наука у Крагујевцу

Чланови Сената Универзитета из редова студената су:

 1. Невена Пауновић, Природно математички факултет
 2. Марко Ристић, Факултет медицинских наука
 3. Стефан Ђурић, Факултет инжењерских наука
 4. Марко Биочанин, Правни факултет
 5. Стефан Адамовић, Филолошко уметнички факултет

Студентски парламент предлаже три члана УО Студентског центра у Крагујевцу, једног члана УО СКЦ-а, два члана УО Комисије за доделу стипендија Универзитета, два члана другостепене дисциплинске комисије, итд.


Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу сарађује са свим организацијама, удружењима и институцијама које су чланице Универзитета или су уско везане за рад Универзитета, као што су:

 • Здравствено потпорна установа
 • Универзитетски спортски савез
 • Студентски центар
 • Студентски културни центар
 • Центар за развој каријере и остали