Студентски парламент

Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу је основан у новембру 2006. године у складу са новим Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Крагујевцу. Парламент броји 36 чланова, по три са сваког факултета Универзитета у Крагујевцу. Конституише се сваке друге године у априлу месецу, након спроведених избора на факултетима у саставу Универзитета.


Председник Студентског парламента Универзитета у Крагујевцу је Огњен Обрадовић, студент мастер академских студија Економског факултета у Крагујевцу.

Потпредседник Студентског парламента је Зорка Јоксимовић, студент.

Заменик председника Студентског парламента је Дејана Стевановић, студент Педагошког факултета у Ужицу.

Секретар Студентског парламента је Јелена Ђаловић, студент Факултета педагошких наука у Јагодини.


Председници студентских парламената факултета у саставу Универзитета:

 1. Агрономски факултет у Чачку - Илда Козица (ilda.kozica18@gmail.com)
 2. Економски факултет у Крагујевцу - Зорица Недић (zoricanedic723@gmail.com)
 3. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу - Томислав Миловић (tomislavmilovic95@gmail.com)
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Kраљеву - Мирослав Видић (vidicmiroslav@hotmail.com)
 5. Факултет медицинских наука у Крагујевцу - Зорка Јоксимовић (zorkajoksimovic@gmail.com)
 6. Педагошки факултет у Јагодини - Јелена Ђаловић (jelenadj1997@gmail.com)
 7. Правни факултет у Крагујевцу - Давид Достанић (david.dostanic@gmail.com)
 8. Природно математички факултет у Крагујевцу - Никола Милановић (milanovicnikola78@gmail.com)
 9. Факултет техничких наука у Чачку - Ђорђе Антић (djordje.antic24@gmail.com)
 10. Педагошки факултет у Ужицу - Дејана Стевановић (dejanastevanovic98@gmail.com)
 11. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу - Александар Трифуновић (studentski.parlament@filum.kg.ac.rs)
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи - Радуле Божовић (bozule149@gmail.com)

Студенти продекани:

 1. Агрономски факултет у Чачаку - Јована Ђорђевић (jovanakokis@gmail.com)
 2. Економски факултет у Крагујевцу - Михајло Коцовић (mihajlokocovic01@gmail.com)
 3. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу - Милица Бубања (milicabub@gmail.com)
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Kраљеву - Ивана Рачовић (iracic03@gmail.com)
 5. Факултет медицинских наука у Крагујевцу - Амина Жирчанин (amina.zircanin@hotmail.com)
 6. Факултет педагошки наука у Јагодини - Снежана Алексић (snezaaleksic7@gmail.com)
 7. Правни факултет у Крагујевцу - Јована Миливојевић (jovanaamilivojevic@gmail.com)
 8. Природно-математички факултет у Крагујевцу - Алекса Ђурђевић (aleksapmf@gmail.com)
 9. Факултет технички наука у Чачаку - Милена Николић (milenavlanik@gmail.com)
 10. Педагошки факултет у Ужицу - Јелена Петковић (jpetkovic457@gmail.com)
 11. Филолошко уметнички факултет у Крагујевцу - Радош Петковић (student.prodekan@filum.kg.ac.rs)
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи - Миња Вељковић (veljkovic.minja@gmail.com)

Студентски парламент предлаже студента проректора ректору Универзитета.
Студент проректор у овом саставу Парламента је Урош Глишић, студент Факултета техничких наука у Чачку.


Рад Парламента се одвија кроз десет ресора који су усаглашени са ресорима СКОНУС-а (Студентска конференција универзитета Србије) и то су:

 • Ресор за наставу и високо образовање
 • Ресор за културу
 • Ресор за сарадњу са привредом и јавним институцијама
 • Ресор за међународну и међууниверзитетску сарадњу
 • Ресор за односе са јавношћу
 • Ресор за спорт и рекреацију
 • Ресор за науку
 • Ресор за студентски стандард
 • Ресор за заштиту животне средине
 • Ресор за хуманитарни рад

Чланови СКОНУС-а су:

 1. Огњен Обрадовић, студент Економског факултета у Крагујевцу
 2. Урош Глишић, студент Факултета техничких наука у Чачку
 3. Снежана Алексић, студент Факултета педагошких наука у Јагодини
 4. Милан Ђенић, студент Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 5. Дејана Стевановић, студент Педагошког факултета у Ужицу
 6. Кристина Пашајлић, студент Педагошког факултета у Ужицу

Парламент делегира представнике за Савет и Сенат Универзитета у Крагујевцу и то три члана Савета и пет чланова Сената.

Чланови Савета Универзитета из редова студената су:

 1. Огњен Обрадовић, председник Студентског парламента, студент Економског факултета у Крагујевцу
 2. Зорка Јоксимовић, студент Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 3. Стефан Ристовић, студент Факултета техничких наука у Чачку

Чланови Сената Универзитета из редова студената су:

 1. Михаило Перишић, студент Агрономског факултета у Чачку
 2. Амина Жирчанин, студент Факултета медицинских наука
 3. Петар Миладиновић, студент Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 4. Илда Козица, студент Факултета техничких наука у Чачку
 5. Снежана Алексић, студент Факултета педагошких наука у Јагодини

Студентски парламент предлаже три члана УО Студентског центра у Крагујевцу, једног члана УО СКЦ-а, два члана УО Комисије за доделу стипендија Универзитета, два члана другостепене дисциплинске комисије, итд.

Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу сарађује са свим организацијама, удружењима и институцијама које су чланице Универзитета или су уско везане за рад Универзитета, као што су:

 • Здравствено потпорна установа
 • Универзитетски спортски савез
 • Студентски центар
 • Студентски културни центар
 • Центар за развој каријере
 • и остали