Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu je osnovan u novembru 2006. godine u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Kragujevcu. Parlament broji 36 članova, po tri sa svakog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Konstituiše se svake druge godine u aprilu mesecu, nakon sprovedenih izbora na fakultetima u sastavu Univerziteta.


Predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Kragujevcu je Ognjen Obradović, student četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.

Zamenik predsednika je Živko Đurić, student Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Potpredsednik za koordinaciju resora je Ilija Petrović, student Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.

Sekretar Studentskog parlamenta je Jovana Jovančević, student Agronomskog fakulteta u Čačku.


Predsednici studentskih parlamenata fakulteta u sastavu Univerziteta:

 1. Agronomski fakultet u Čačku - Jovana Jovančević (jo.jovancevic@gmail.com)
 2. Ekonomski fakultet u Kragujevcu - Ognjen Obradović (ognjen_kg@hotmail.com)
 3. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu - Tomislav Milović (tomislavmilovic95@gmail.com)
 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu - Stefan Adžić (stefan_adzic@yahoo.com)
 5. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu - Živko Đurić (zivko.djuric96@gmail.com)
 6. Pedagoški fakultet u Jagodini - Jelena Đalović (jelenadj1997@gmail.com)
 7. Pravni fakultet u Kragujevcu - David Dostanić (david.dostanic@gmail.com)
 8. Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu - Nikola Milanović (milanovicnikola78@gmail.com)
 9. Fakultet tehničkih nauka u Čačku - Uroš Glišić (uros.glisic17@gmail.com)
 10. Pedagoški fakultet u Užicu - Marijana Selaković (selakovic.pfu@gmail.com)
 11. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu - Jovana Mladenović (studentski.parlament@filum.kg.ac.rs)
 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji - Aleksandra Lazić (saskalazicue@gmail.com)

Studenti prodekani:

 1. Agronomski fakultet u Čačaku - Nenad Ostojić (nenadostojic46@gmail.com)
 2. Ekonomski fakultet u Kragujevcu - Sofija Jeremić (sofi.jeremich@gmail.com)
 3. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu - Aleksa Simović (asimovic918@gmail.com)
 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu - Jana Sretović (malidzan18@gmail.com)
 5. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu - Irena Ognjanović (irena.ognjanovic@gmail.com)
 6. Fakultet pedagoški nauka u Jagodini - Veljko Jovanović (veljkojovanovic.vj@gmail.com)
 7. Pravni fakultet u Kragujevcu - Dimitrije Šekularac (dimiseki@gmail.com)
 8. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu - Aleksa Đurđević (aleksapmf@gmail.com)
 9. Fakultet tehnički nauka u Čačaku - Milica Đoković (student.prodekan@ftn.kg.ac.rs)
 10. Pedagoški fakultet u Užicu - Dejana Stevanović (dejanastevanovic98@gmail.com)
 11. Filološko umetnički fakultet u Kragujevcu - Radoš Petković (student.prodekan@filum.kg.ac.rs)
 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji - Irena Savić (irenasavic2000@gmail.com)

Studentski parlament predlaže studenta prorektora rektoru Univerziteta.
Student prorektor u ovom sastavu Parlamenta je Marijana Selaković, student prve godine doktorskih studija Pedagoškog fakulteta u Užicu.


Rad Parlamenta se odvija kroz osam resora koji su usaglašeni sa resorima SKONUS-a (Studentska konferencija univerziteta Srbije) i to su:

 • Resor za nauku
 • Resor za međunarodnu saradnju
 • Resor za reformu visokog obrazovanja
 • Resor za studentski standard
 • Resor za borbu protiv korupcije
 • Resor za odnose sa privredom
 • Resor za sport
 • Resor za ekologiju

Članovi SKONUS-a su:

 1. Marijana Selaković, student Pedagoškog fakulteta u Užicu
 2. Ognjen Obradović, student Ekonomskog fakulteta
 3. David Milivojević, student Ekonomskog fakulteta
 4. Ilija Petrović, student Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
 5. Dejana Stevanović, student Pedagoškog fakulteta u Užicu
 6. Valentina Dugalić, student Fakulteta medicinskih nauka (zamenski član)

Parlament delegira predstavnike za Savet i Senat Univerziteta u Kragujevcu i to tri člana Saveta i pet članova Senata.

Članovi Saveta Univerziteta iz redova studenata su:

 1. Ognjen Obradović, predsednik Studentskog parlamenta, student Ekonomskog fakulteta
 2. Ilija Petrović, student Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
 3. Uroš Glišić, student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku

Članovi Senata Univerziteta iz redova studenata su:

 1. Nenad Ostojić, student Agornomskog fakulteta u Čačku
 2. Valentina Dugalić, student Fakulteta Medicinskih nauka
 3. Aleksandra Lazić, student Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
 4. Milica Đoković, student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
 5. Dejana Stevanović, student Pedagoškog fakulteta u Užicu

Studentski parlament predlaže tri člana UO Studentskog centra u Kragujevcu, jednog člana UO SKC-a, dva člana UO Komisije za dodelu stipendija Univerziteta, dva člana drugostepene disciplinske komisije, itd.

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu sarađuje sa svim organizacijama, udruženjima i institucijama koje su članice Univerziteta ili su usko vezane za rad Univerziteta, kao što su:

 • Zdravstveno potporna ustanova
 • Univerzitetski sportski savez
 • Studentski centar
 • Studentski kulturni centar
 • Centar za razvoj karijere
 • i ostali