Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu je osnovan u novembru 2006. godine u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Kragujevcu. Parlament broji 36 članova, po tri sa svakog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Konstituiše se svake druge godine u aprilu mesecu, nakon sprovedenih izbora na fakultetima u sastavu Univerziteta.


Predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Kragujevcu je Ognjen Obradović, student master akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.

Potpredsednik Studentskog parlamenta je Zorka Joksimović, student.

Zamenik predsednika Studentskog parlamenta je Dejana Stevanović, student Pedagoškog fakulteta u Užicu.

Sekretar Studentskog parlamenta je Jelena Đalović, student Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.


Predsednici studentskih parlamenata fakulteta u sastavu Univerziteta:

 1. Agronomski fakultet u Čačku - Ilda Kozica (ilda.kozica18@gmail.com)
 2. Ekonomski fakultet u Kragujevcu - Zorica Nedić (zoricanedic723@gmail.com)
 3. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu - Tomislav Milović (tomislavmilovic95@gmail.com)
 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu - Miroslav Vidić (vidicmiroslav@hotmail.com)
 5. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu - Zorka Joksimović (zorkajoksimovic@gmail.com)
 6. Pedagoški fakultet u Jagodini - Jelena Đalović (jelenadj1997@gmail.com)
 7. Pravni fakultet u Kragujevcu - David Dostanić (david.dostanic@gmail.com)
 8. Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu - Nikola Milanović (milanovicnikola78@gmail.com)
 9. Fakultet tehničkih nauka u Čačku - Đorđe Antić (djordje.antic24@gmail.com)
 10. Pedagoški fakultet u Užicu - Dejana Stevanović (dejanastevanovic98@gmail.com)
 11. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu - Aleksandar Trifunović (studentski.parlament@filum.kg.ac.rs)
 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji - Radule Božović (bozule149@gmail.com)

Studenti prodekani:

 1. Agronomski fakultet u Čačaku - Jovana Đorđević (jovanakokis@gmail.com)
 2. Ekonomski fakultet u Kragujevcu - Mihajlo Kocović (mihajlokocovic01@gmail.com)
 3. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu - Milica Bubanja (milicabub@gmail.com)
 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu - Ivana Račović (iracic03@gmail.com)
 5. Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu - Amina Žirčanin (amina.zircanin@hotmail.com)
 6. Fakultet pedagoški nauka u Jagodini - Snežana Aleksić (snezaaleksic7@gmail.com)
 7. Pravni fakultet u Kragujevcu - Jovana Milivojević (jovanaamilivojevic@gmail.com)
 8. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu - Aleksa Đurđević (aleksapmf@gmail.com)
 9. Fakultet tehnički nauka u Čačaku - Milena Nikolić (milenavlanik@gmail.com)
 10. Pedagoški fakultet u Užicu - Jelena Petković (jpetkovic457@gmail.com)
 11. Filološko umetnički fakultet u Kragujevcu - Radoš Petković (student.prodekan@filum.kg.ac.rs)
 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji - Minja Veljković (veljkovic.minja@gmail.com)

Studentski parlament predlaže studenta prorektora rektoru Univerziteta.
Student prorektor u ovom sastavu Parlamenta je Uroš Glišić, student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku.


Rad Parlamenta se odvija kroz deset resora koji su usaglašeni sa resorima SKONUS-a (Studentska konferencija univerziteta Srbije) i to su:

 • Resor za nastavu i visoko obrazovanje
 • Resor za kulturu
 • Resor za saradnju sa privredom i javnim institucijama
 • Resor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
 • Resor za odnose sa javnošću
 • Resor za sport i rekreaciju
 • Resor za nauku
 • Resor za studentski standard
 • Resor za zaštitu životne sredine
 • Resor za humanitarni rad

Članovi SKONUS-a su:

 1. Ognjen Obradović, student Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu
 2. Uroš Glišić, student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
 3. Snežana Aleksić, student Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
 4. Milan Đenić, student Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 5. Dejana Stevanović, student Pedagoškog fakulteta u Užicu
 6. Kristina Pašajlić, student Pedagoškog fakulteta u Užicu

Parlament delegira predstavnike za Savet i Senat Univerziteta u Kragujevcu i to tri člana Saveta i pet članova Senata.

Članovi Saveta Univerziteta iz redova studenata su:

 1. Ognjen Obradović, predsednik Studentskog parlamenta, student Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu
 2. Zorka Joksimović, student Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 3. Stefan Ristović, student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku

Članovi Senata Univerziteta iz redova studenata su:

 1. Mihailo Perišić, student Agronomskog fakulteta u Čačku
 2. Amina Žirčanin, student Fakulteta medicinskih nauka
 3. Petar Miladinović, student Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
 4. Ilda Kozica, student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
 5. Snežana Aleksić, student Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini

Studentski parlament predlaže tri člana UO Studentskog centra u Kragujevcu, jednog člana UO SKC-a, dva člana UO Komisije za dodelu stipendija Univerziteta, dva člana drugostepene disciplinske komisije, itd.

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu sarađuje sa svim organizacijama, udruženjima i institucijama koje su članice Univerziteta ili su usko vezane za rad Univerziteta, kao što su:

 • Zdravstveno potporna ustanova
 • Univerzitetski sportski savez
 • Studentski centar
 • Studentski kulturni centar
 • Centar za razvoj karijere
 • i ostali