Одбор за професионалну етику Универзитета у Крагујевцу


Чланови Одборa за професионалну етику Универзитета у Крагујевцу:
(Мандатни период почиње од 14. јула 2023. и траје 3 године)
 1. Др Биљана Петровић, проректор за научноистраживачки рад Универзитета, члан Одбора по функцији;
 2. Др Љиљана Бошковић Ракочевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку;
 3. Др Биљана Јовковић, редовни професор Економског факултета у Крагујевцу;
 4. Др Вања Шуштершич, редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу;
 5. Др Радован Булатовић, редовни професор Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву;
 6. Др Владимир Јањић, редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу;
 7. Др Весна Трифуновић, редовни професор Факултета педагошких наука у Јагодини;
 8. Др Бојан Урдаревић, редовни професор Правног факултета у Крагујевцу;
 9. Др Невена Ђукић, редовни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу;
 10. Др Ненад Стефановић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку;
 11. Др Данијела Василијевић, редовни професор Педагошког факултета у Ужицу;
 12. Др Томислав Павловић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу;
 13. , редовни професор Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.


Oдлуке:

Одлука о престанку мандата члановима Одбора за професионалну етику (14.07.2023.)
Одлука о именовању чланова Одбора за професионалну етику (14.07.2023.)

Архива одлука