АКТУЕЛНО:

Одбор за професионалну етику Универзитета у Крагујевцу


Чланови Одборa за професионалну етику Универзитета у Крагујевцу:
(Мандатни период од јуна 2020. до јуна 2023. године)
 1. Др Весна Ранковић, проректор за научноистраживачки рад Универзитета, члан Одбора по функцији;
 2. Др Драго Милошевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку;
 3. Др Данијела Деспотовић, редовни професор Економског факултета у Крагујевцу;
 4. Др Вања Шуштершич, редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу;
 5. Др Радован Булатовић, редовни професор Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву;
 6. Др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу;
 7. Др Весна Трифуновић, редовни професор Факултета педагошких наука у Јагодини;
 8. Др Драган Батавељић, редовни професор Правног факултета у Крагујевцу;
 9. Др Снежана Симић, редовни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу;
 10. Др Драгана Бјекић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку;
 11. Др Данијела Василијевић, редовни професор Педагошког факултета у Ужицу;
 12. Др Томислав Павловић, редовни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу;
 13. Др Владимир Сенић, редовни професор Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.


Oдлуке:

Одлука о престанку мандата члановима Одбора за професионалну етику (25.06.2020.)
Одлука о именовању чланова Одбора за професионалну етику (25.06.2020.)
Одлука о разрешењу члана Одбора за професионалну етику (25.02.2021.)
Одлука о именовању члана Одбора за професионалну етику (25.02.2021.)
Одлука о разрешењу члана Одбора за професионалну етику (21.09.2021.)
Одлука о разрешењу члана Одбора за професионалну етику (28.10.2021.)
Одлука о именовању 2 члана Одбора за професионалну етику (28.10.2021.)

Архива одлука