Акредитација Универзитета у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу је акредитован. Уверење о акредитацији високошколске установе је издато 14.11.2014. године.


ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТA У КРАГУЈЕВЦУ 2014.

Захтев за акредитацију: Захтев

Увод: Увод

Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе
Стандард 2: Планирање и контрола
Стандард 3: Организација и управљање
Стандард 4: Студије
Стандард 5: Научноистраживачки и уметничко истраживачки рад
Стандард 6: Наставно особље
Стандард 7: Ненаставно особље
Стандард 8: Студенти
Стандард 9: Простор и опрема
Стандард 10: Библиотека, уџбеници и информациона подршка
Стандард 11: Извори финансирања високошколске установе
Стандард 12: Унутрашњи механизми за осигурање квалитета
Стандард 13: Јавност у раду


Акредитација АРХИВА:

Акредитација Универзитета у Крагујевцу 2009. године