Међународна сарадњаМеђународна сарадња, као приоритетна делатност Универзитета у Крагујевцу се темељи на успостављању и развијању сарадње са страним универзитетима и међународним организацијама које се баве високим образовањем. Током последњих година Универзитет у Крагујевцу је поносан на ширење мреже међууниверзитетске сарадње и до сада је потписао билатералне уговоре о сарадњи са преко 100 универзитета широм Европе и света. Ови уговори представљају основу за мобилност студената и наставника, њихово стручно и научно усавршавање, као и проширивање и продубљивање међународне сарадње у правцу развоја интегрисаних програма студирања и истраживања.

Универзитет у Крагујевцу активно аплицира и пружа подршку својим чланицама за учешће у међународним и националним образовним и истраживачким програмима: ERASMUS+, HORIZON EUROPE, COST, CEEPUS, Фонд за науку, Иновациони фонд, и др.

Следећи Болоњске принципе у високом образовању, Универзитет у Крагујевцу организује тренинг-семинаре и промотивне активности у циљу унапређивања и усклађивања нашег образовног процеса са европским високообразовним стандардима. Универзитет у Крагујевцу негује сарадњу и са владама страних држава, невладиним организацијама и другим организацијама које пружају подршку универзитету у обезбеђивању средстава за стипендирање студената, мобилност професора, набавку материјалних средстава за унапређивање високошколске наставе, као и средстава за научна истраживања и развој образовног процеса.