Правила студирања

Полазећи од наше мисије да кроз образовање, научноистраживачки рад и учешће у развоју друштвене заједнице, укључивањем у јединствени Европски простор високог образовања кроз унапређење мобилности и европских димензија у области високог образовања, Универзитет у Крагујевцу континуирано тежи ка успостављању највиших академских стандарда у циљу обезбеђивања адекватних знања и вештина својих студената.

Универзитет у Крагујевцу, са својим чланицама, од којих се 6 налази у различитим градовима, пружа јединствену прилику за стицање висококвалитетног образовања на преко 100 студијских програма.

Универзитет у Крагујевцу тежи очувању академских слобода, чиме утиче на стварање окружења међу студентима и подстиче стварање иновативних идеја и развоја личних вештина.

Такође, кроз програме размене, стипендија и могућности за студирањем у другим европским земљама, Универзитет пружа подршку студентима да прошире своја знања и вештине, ширећи глобалне мреже сарадње.


Образовање и настава - прописи:

Провера веродостојности дипломе/података

Признавање страних високошколских исправа