Pravila studiranja

Polazeći od naše misije da kroz obrazovanje, naučnoistraživački rad i učešće u razvoju društvene zajednice, uključivanjem u jedinstveni Evropski prostor visokog obrazovanja kroz unapređenje mobilnosti i evropskih dimenzija u oblasti visokog obrazovanja, Univerzitet u Kragujevcu kontinuirano teži ka uspostavljanju najviših akademskih standarda u cilju obezbeđivanja adekvatnih znanja i veština svojih studenata.

Univerzitet u Kragujevcu, sa svojim članicama, od kojih se 6 nalazi u različitim gradovima, pruža jedinstvenu priliku za sticanje visokokvalitetnog obrazovanja na preko 100 studijskih programa.

Univerzitet u Kragujevcu teži očuvanju akademskih sloboda, čime utiče na stvaranje okruženja među studentima i podstiče stvaranje inovativnih ideja i razvoja ličnih veština.

Takođe, kroz programe razmene, stipendija i mogućnosti za studiranjem u drugim evropskim zemljama, Univerzitet pruža podršku studentima da prošire svoja znanja i veštine, šireći globalne mreže saradnje.


Obrazovanje i nastava - propisi:

Provera verodostojnosti diplome/podataka

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava