Репозиторијум докторских дисертација

Универзитет у Крагујевцу је одлуком Сената на седници одржаној 28. јуна 2012. године успоставио регистар и базу у електронском облику (репозиторијум) свих докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Крагујевцу од његовог оснивања 1976. године, у оквиру Универзитетске библиотеке.

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) је систем за дугорочно похрањивање, индексирање и коришћење дигиталних објеката на Универзитету у Крагујевцу. Дигитални репозиторијум омогућава да се резултати рада на Универзитету систематски архивирају, трајно чувају и учине приступачним светској јавности. Успостављен је у оквиру TEMPUS пројекта "Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана", а његову програмску основу чини систем PHAIDRA Универзитета у Бечу.

Посебна платформа за депоновање докторских дисертација која је повезана са библиографском базом је доступна на адреси:
http://eteze.kg.ac.rs

Аутори који имају електронску верзију дисертације (PDF документ), могу је послати Универзитетској библиотеци на CD-у заједно са потписаним изјавама.


За докторе наука који су одбранили докторску дисертацију пре 2013. године

Све одбрањене докторске дисертације на Универзитету у Крагујевцу, Универзитетска библиотека је у обавези да унесе у Дигитални репозиторијум Универзитета као трајни архив, сходно Oдлуци Сената универзитета. Аутори који су докторирали пре 2013. године, немају електронску верзију, а желе да се њихова дисертација постави одмах, могу упутити Универзитетској библиотеци Захтев за дигитализацију докторске дисертације

На овај начин се дигитализују само докторске дисертације које се налазе у фонду Универзитетске библиотеке, као депозитне библиотеке за докторате одбрањене на Универзитету у Крагујевцу.

Уз Захтев за дигитализацију доктори наука треба да доставе у електронској форми:
- документ (попуњен формулар) који садржи потребне метаподатке, и
- прилоге - изјаве о ауторству и коришћењу.

Оригинале потписаних изјава треба послати на адресу:

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ
Одељење за научне информације и развој
(Дигитализација докторских дисертација)
Улица слободе бб
34000 Крагујевац

По пријему захтева, заједно са додатним документима, докторска дисертација ће бити скенирана, а њена електронска верзија, са приложеним документима, депонована у Дигитални репозиторијум.


   >>> Извештаји Комисија за оцену и одбрану урађених докторских дисертација