Документи за заснивање радног односа и стицање звања наставника

Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст)

Одлука о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(објављено: 26.04.2018.)

Правилник о поступку провере на плагијаризам на Универзитету у Крагујевцу
(објављено: 05.10.2018.)


УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ, НАЧИН ДОСТАВЉАЊА, ПОПУЊАВАЊА И УТВРЂИВАЊЕ РЕЛЕВАНТНИХ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ КАНДИДАТ ДОСТАВЉА У ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ

Одлука о изменама и допунама Упутства

Модел са утврђеном структуром фолдера (ZIP)


Образац 1. Предлог за избор у звање доцент/ванредни професор

Образац 2. Предлог за избор у звање редовни професор

Образац 3. Предлог за избор у звање наставника страног језика/наставника вештина


Образац 4. Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета
(за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука)

  А) Табеле за поље природно-математичких наука

    1) Природне науке (биологија, хемија, физика)

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор

    2) Математика и рачунарске науке

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор

  Б) Табеле за поље медицинских наука

  Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
  Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
  Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
  Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
  Табела-сажетак 5. Редовни професор

  В) Табеле за поље техничко-технолошких наука

  Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
  Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
  Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
  Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
  Табела-сажетак 5. Редовни професор

  Г) Табеле за поље друштвено-хуманистичких наука

    1) Друштвене науке

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор

    2) Хуманистичке науке

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор


Образац 4. Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета
(за пољe уметности)

  Д) Табеле за поље уметности

    1) Ликовне и примењене уметности

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор

    2) Музичка уметност

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор


Образац 4а. Информација - Приказ доприноса редовног професора
(за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука)

Образац 4а. Информација - Приказ доприноса редовног професора
(за поље уметности)

Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(објављено: 18.02.2016.)


УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ, НАЧИН ДОСТАВЉАЊА, ПОПУЊАВАЊА И УТВРЂИВАЊЕ РЕЛЕВАНТНИХ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ КАНДИДАТ ДОСТАВЉА У ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ

Модел са утврђеном структуром фолдера (ZIP)


Образац 1. Предлог за избор у звање доцент/ванредни професор

Образац 2. Предлог за избор у звање редовни професор

Образац 3. Предлог за избор у звање наставника страног језика/наставника вештина


Образац 4. Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука)

  А) Табеле за поље природно-математичких наука

    1) Природне науке (биологија, хемија, физика)

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор

    2) Математика и рачунарске науке

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор

  Б) Табеле за поље медицинских наука

  Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
  Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
  Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
  Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
  Табела-сажетак 5. Редовни професор

  В) Табеле за поље техничко-технолошких наука

  Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
  Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
  Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
  Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
  Табела-сажетак 5. Редовни професор

  Г) Табеле за поље друштвено-хуманистичких наука

    1) Друштвене науке

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор

    2) Хуманистичке науке

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор


Образац 4. Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (за поље уметности)

  Д) Табеле за поље уметности

    1) Ликовне и примењене уметности

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор

    2) Музичка уметност

    Табела-сажетак 1. Доцент (први избор)
    Табела-сажетак 2. Доцент (поновни избор)
    Табела-сажетак 3. Ванредни професор (први избор)
    Табела-сажетак 4. Ванредни професор (поновни избор)
    Табела-сажетак 5. Редовни професор


Образац 4а. Информација - Приказ доприноса редовног професора (за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука)

Образац 4а. Информација - Приказ доприноса редовног професора (за поље уметности)

Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст)
(објављено: 10.01.2014.)

Образац 4. Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу
(важи уз правилник објављен: 10.01.2014.)