Центар за трансфер технологија Универзитета у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу основао је у јуну 2017. године Центар за трансфер технологија Универзитета у Крагујевцу д.о.о. Крагујевац са циљем обједињавања и унапређења трансфера технологија, пружања инфраструктурне подршке за развој иновација, примене технолошких иновација и заштите интелектуалног стваралаштва наставника, сарадника, студената и других запослених на Универзитету и чланицама Универзитета.

Центар се бави комерцијалним активностима које имају за циљ да олакшају процес довођења истраживања на тржиште, често делујући као посредник између академије и индустрије.

Центра за трансфер технологија обавља делатност трансфера технологија ради примене технолошких иновација, што обухвата трагање за идејама и партерима за трансфер технологија, процену комерцијалног потенцијала трансфера, подстицање за реализацију и комерцијализацију трансфера технологија и помоћ у заштити интелектуалне својине.