Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Kragujevcu


Članovi Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Kragujevcu:
(Mandatni period od juna 2020. do juna 2023. godine)
 1. Dr Vesna Ranković, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta, član Odbora po funkciji;
 2. Dr Drago Milošević, redovni profesor Agronomskog fakulteta u Čačku;
 3. Dr Danijela Despotović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu;
 4. Dr Vanja Šušteršič, redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu;
 5. Dr Radovan Bulatović, redovni profesor Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu;
 6. Dr Dragana Ignjatović Ristić, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu;
 7. Dr Vesna Trifunović, redovni profesor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini;
 8. Dr Dragan Bataveljić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu;
 9. Dr Snežana Simić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu;
 10. Dr Dragana Bjekić, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku;
 11. Dr Danijela Vasilijević, redovni profesor Pedagoškog fakulteta u Užicu;
 12. Dr Tomislav Pavlović, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu;
 13. Dr Vladimir Senić, redovni profesor Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.


Odluke:

Odluka o prestanku mandata članovima Odbora za profesionalnu etiku (25.06.2020.)
Odluka o imenovanju članova Odbora za profesionalnu etiku (25.06.2020.)
Odluka o razrešenju člana Odbora za profesionalnu etiku (25.02.2021.)
Odluka o imenovanju člana Odbora za profesionalnu etiku (25.02.2021.)
Odluka o razrešenju člana Odbora za profesionalnu etiku (21.09.2021.)
Odluka o razrešenju člana Odbora za profesionalnu etiku (28.10.2021.)
Odluka o imenovanju 2 člana Odbora za profesionalnu etiku (28.10.2021.)

Arhiva odluka