Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Kragujevcu


Članovi Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Kragujevcu:
(Mandatni period počinje od 14. jula 2023. i traje 3 godine)
 1. Dr Biljana Petrović, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta, član Odbora po funkciji;
 2. Dr Ljiljana Bošković Rakočević, redovni profesor Agronomskog fakulteta u Čačku;
 3. Dr Biljana Jovković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu;
 4. Dr Vanja Šušteršič, redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu;
 5. Dr Radovan Bulatović, redovni profesor Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu;
 6. Dr Vladimir Janjić, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu;
 7. Dr Vesna Trifunović, redovni profesor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini;
 8. Dr Bojan Urdarević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu;
 9. Dr Nevena Đukić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu;
 10. Dr Nenad Stefanović, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku;
 11. Dr Danijela Vasilijević, redovni profesor Pedagoškog fakulteta u Užicu;
 12. Dr Tomislav Pavlović, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu;
 13. , redovni profesor Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.


Odluke:

Odluka o prestanku mandata članovima Odbora za profesionalnu etiku (14.07.2023.)
Odluka o imenovanju članova Odbora za profesionalnu etiku (14.07.2023.)

Arhiva odluka