Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Kragujevcu


Članovi Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Kragujevcu:
(Mandatni period od marta 2017. do marta 2020. godine)

dr Vesna Ranković, prorektor za naučnoistraživački rad
dr Milomirka Madić, redovni profesor Agronomskog fakulteta u Čačku
dr Gordana Radosavljević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu
dr Nebojša Lukić, redovni profesor Fakulteta inženjrskih nauka u Kragujevcu
dr Radovan Bulatović, redovni profesor Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Dragana Ignjatović Ristić, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Emina Kopas Vukašinović, redovni profesor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
dr Dragica Živojinović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
dr Branka Ognjanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
dr Dragana Bjekić, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
dr Danijela Vasilijević, redovni profesor Pedagoškog fakulteta u Užicu
Dragan Pešić, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
dr Vladimir Senić, redovni profesor Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji


Odluke:
Odluka o izboru članova Odbora za profesionalnu etiku (30.03.2017.)
Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora za profesionalnu etiku (02.11.2017.)
Odluke o razrešenju 1|2 i imenovanju 1|2 članova Odbora za profesionalnu etiku (02.10.2018.)
Odluke o imenovanju i razrešenju članova Odbora za profesionalnu etiku (05.12.2018.)