Мастер академске студије - ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

О студијском програму

Мастер академске студије – Вештачка интелигенција (у даљем тексту: МАС Вештачка интелигенција) трају четири семестра. Обим студија је 120 ЕСПБ.

Након завршених МАС Вештачка интелигенција студент стиче академски назив „мастер инжењер вештачкe интелигенцијe“.

Исходи студијског програма обезбеђују студентима: оспособљавање за успешно обављање послова који захтевају владање различитим областима вештачке интелигенције, машинског учења, програмирања, познавање и способност коришћења постојећих, као и разумевање и развој нових алгоритама, прилагођавање специфичним захтевима различитих области људског деловања (индустрија, пољопривреда, здравство, државна управа, просвета) у којима ће своја знања примењивати, као и оспособљавање за даље стручно и научно усавршавање. Посебан акценат је на разумевању и усвајању напредних метода у областима: анализе и обраде података, заштита података, вештачке интелигенције, машинског и дубоког учења, дистрибуираног рачунарства и њихове примене, виртелне реалности, као и метода и вештина у области развоја, тестирања и испоруке софтвера. Студијски програм охрабрује и софтверско инжењерство и дубоко учење кроз изучавање методологија у решавању реалних проблема.
На студијски програм МАС Вештачка интелигенција може се уписати кандидат који је завршио основне академске студије на студијском програму из области техничко-технолошких или природно-математичких наука и стекао најмање 180 ЕСПБ. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије дефинисан је успехом постигнутим на претходном нивоу студија, дужином студирања на претходном нивоу студија и степеном еквиваленције претходно завршених основних академских студија.


ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – двогодишње мастер студије (120 ЕСПБ) на српском или енглеском језику
Број буџетских места: 16
Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:
  • за држављане Републике Србије 170.000 динара
  • за стране држављане: 3.000 €

Распоред предмета по семестрима и годинама студија: СРП | ENG

Књига предмета

Study program Book of courses (EN)

Испитни рокови

Информацију о испитима које желите да полажете достављати на имејл: studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Свака евентуална измена у распореду биће унета и одмах видљива.
Распоред предавања и вежби

Комплетан распоред предавања и вежби и начин одржавања наставе:

Свака евентуална измена у распореду биће унета и одмах видљива.

Распоред предмета

Табеларни преглед предмета по семестрима и годинама студија:

  I семестар | II семестар | III семестар | IV семестар

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА
П Р В А  Г О Д И Н А  (I  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Одабрана поглавља математике (ВИ-01) Обавезни Ненад Стојановић
2. Машинско учење (ВИ-02) Обавезни Тијана Героски, Зоран Боснић*, Златан Цар*
Изборна група из које студент бира 3 предмета
1. Биоинжењеринг и биоинформатика (ВИ-03) Изборни Ненад Филиповић, Милица Николић, Сашо Џероски*
2. Биолошки инспирисано рачунарство (ВИ-04) Изборни Ненад Филиповић
3. Вештачка интелигенција у медицини (ВИ-05) Изборни Арсо Вукићевић, Јелена Шкорућак*
4. Увод у науку о подацима (ВИ-06) Изборни Ненад Филиповић, Владимир Миловановић
5. Неуронске мреже (ВИ-07) Изборни Весна Ранковић
6. Теоријске основе вештачке интелигенције (ВИ-08) Изборни Татјана Стојановић
П Р В А  Г О Д И Н А  (II  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Рачунарски вид (ВИ-09) Обавезни Игор Савељић, Богдан Милићевић
2. Софтверско инжењерство (ВИ-10) Обавезни Ненад Филиповић, Далибор Николић, Богдан Вукобратовић**
Изборна група из које студент бира 3 предмета
1. Системи за подршку одлучивању (ВИ-11) Изборни Ненад Филиповић, Themis Exarchos*
2. Системи виртуелне реалности (ВИ-12) Изборни Ненад Филиповић, Велибор Исаиловић, Саша Ћуковић
3. Дубоко учење (ВИ-13) Изборни Бранко Арсић, Јован Стојановић**
4. Управљање пословањем (ВИ-14) Изборни Марија Гачић
5. Етика у вештачкој интелигенцији (ВИ-15) Изборни Ружица Петровић
6. Вештачка интелигенција и право (ВИ-16) Изборни Соња Лучић, Никола Милосављевић
7. Вештачка интелигенција и роботика (ВИ-17) Изборни Весна Ранковић
Д Р У Г А  Г О Д И Н А  (III  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Напредно машинско учење (ВИ-18) Обавезни Владимир Миловановић, Зоран Боснић*, Златан Цар*
2. Напредне базе података (ВИ-19) Обавезни Милан Ерић, Александар Ђорђевић
Изборна група из које студент бира 2 предмета
1. Компјутерска графика (ВИ-20) Изборни Игор Савељић, Саша Ћуковић, Наташа Вујновић Седлар**
2. Обрада слика (ВИ-21) Изборни Гордана Јовичић, Саша Ћуковић
3. Dataflow рачунари и њихова примена (ВИ-22) Изборни Ненад Филиповић, Милица Николић, Вељко Милутиновић*
4. Обрада великих количина података (ВИ-23) Изборни Ана Капларевић-Малишић, Милош Ивановић, Dimitrios Fotiadis*
5. Заштита података (Технике криптовања) (ВИ-24) Изборни Владимир Миловановић, Срђан Атанасијевић**
6. Софтверско инжењерство 2 (ВИ-25) Изборни Иван Крстић
Д Р У Г А  Г О Д И Н А  (IV  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Студијски истраживачки рад (ВИ-26) Обавезни Сви наставници на студијском програму
2. Стручна пракса (ВИ-27) Обавезни /
3. Мастер рад (ВИ-28) Обавезни Сви наставници на студијском програму

Легенда: * Гостујући професор  ** Предавач из привреде

Одбрана мастер рада